Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Ilumináti z pozadia riadia USA, Izrael aj celý svet. Vďaka ním, žije celý svet v neviditeľnom otroctve systému.      


Naši politici sú prisluhovačmi Satana čím zradili svoj ľud. Preto ich treba zvrhnúť a odsúdiť pred tribunálom pre zločiny vytvoreným obyčajnými ľuďmi z nás.

My ľudia ako celok máme šťastie, že žijeme v tejto dobe. Mohlo to byť aj horšie a nemuseli sme mať vôbec žiadne práva. Nič z toho čo sa odohralo v minulosti nebolo lepšie ako teraz. Zlo nevymizlo a stále vládne. Stále sa vkráda do našich životov a rodín. Je ešte horšie a premyslenejšie. Ale jediné, čo je pozitívne na našich životoch práve v tejto dobe je to, že ľudstvo ako celok sa začína prebúdzať zo spánku. Z akého spánku? No predsa z takého keď si každý jednotlivec, začína naozaj uvedomovať ako funguje celý systém. Ak si každý začína uvedomovať vďaka komu sa trápime a trpíme.

Ak si každý kladie otázky o zmysle života, o tom prečo vôbec trpíme, na čo sme na tomto svete, aký to všetko má zmysel, aké máme poslanie, kto vlastne sme, kam kráčame, kde sme boli pred tým, kto je Boh. Tých otázok je oveľa viac. Spadajú tam nielen otázky vo všeobecnej rovine o tom čo sa deje na tomto svete ale do toho prebúdzania sa počíta aj duchovné prebúdzanie čomu sa hovorí stať sa osvieteným a znovu sa narodiť.

Čím viac ľudí sa prebúdza tým viac to vadí systému. Za tým systémom vždy stoja len tí ktorý nám vládnu a tí ktorí sú pri moci. Bežný človek, ktorý žije v nevedomosti si myslí, že nám vládnu len politici v našej krajine. Taký človek vždy verí tomu čo povedia médiá, čo povedia moderátori v televíznych novinách, čo hlási rozhlas a čo píšu v novinách. Človek ktorý takto rozmýšľa je otrokom systému a je na non úplne závislý. Takýto človek sa nedokáže a ani nechce odpojiť od systému. Kto by sa chcel zdať výhod a benefitu? Nikto by sa ich nechcel zdať pokiaľ si neuvedomuje vážnosť situácie a pokiaľ si myslí, že netrpí a je slobodný. Ilumináti, ktorý systém ovládajú urobili všetky kroky tak premyslene a rafinovane, že o tom by sa dalo napísať viac kníh za sebou. Oni vedia, že sú ľudia sprostý žijúci v nevedomosti a vedia aj o ľuďoch múdrych a výnimočných. Stále však vedia a vychádzajú z toho, že tých múdrych je menej. Preto všetko robia  s tým, že si myslia, že tá malá časť múdrych a informovaných ich nezastaví. Oni síce riadia systém ale oni tým systémom nie sú. Systém je len slovo a pojem. To ľudia riadia svet, to ľudia bažia po moci a zotročovaniu nie systém. V tomto bode vôbec nie je podstatné to akým spôsobom títo chorý ľudia prichádzajú k moci. Všetci zainteresovaný vieme o ich pokrvných líniách. Vieme o ich dedičstve a moci ktorú si odovzdávajú z pokolenia na pokolenie. Ak toto pokolenie stále žije a nikto ho nezastavil do dnešnej doby nemôžeme sa čudovať čo zažívame teraz. Som milujúca a duchovne osvietená osoba, ktorá nechce mať zo zlom nič spoločné. Ale byť milujúci a veriaci v Boha neznamená byť aj zaslepený a primitívny. Neznamená to nechať sa zabiť. Nechať zabiť svoje rodiny a celý svet nechať vyhubiť. Byť dobrý a milujúci neznamená, že takýto človek nemôže bojovať o svoj život na zachovanie slobody a lásky pre všetkých ľudí na svete. Ak vidíme, že nás svet úmyselne likvidujú sociopati bez citu aj my budeme bez citu k ním. V takom prípade nám nepomôže modliť sa za svojich nepriateľov . To sa dá ale len vtedy ak ide o jednotlivcov a iné situácie. Ak ide o ľudí ktorých nič nezastaví tam sa to nedá. Ak by sme sa všetci len modlili a sklonili pred nimi hlavy tak nás bez mihnutia oka pozabíjajú. Ilumináti sú ľudia, ktorý nemajú cit. Zasvätili svoje zhnité duše plné tmy Satanovi a vyznávajú Luciferianizmus. Skrývajú sa za rôznymi slovami a pojmami. Vytvárajú umelo rôzne systémy a ideológie. Vyrábajú rôzne režimy. To oni sú zodpovedný za všetko čo existovalo. Od kapitalizmu, liberalizmu, komunizmu, socializmu, marxizmu-leninizmu, bolševizmu atd. Tak isto stáli a stoja za všetkými prevratmi a zmenami režimov.

Pýtate sa čo to znamená pre nás obyčajných ľudí? Pre nás je to záhuba nech sa to volá akokoľvek. Pozrite sa na to takto. Ak ide stále o skupinu tých istých sociopatov tak všetko čo je od nich je zlo a deštrukcia. To znamená, že všetko čo vymyslia sa snažia umelo podhodiť a vnútiť obyvateľstvu do konkrétnych častí sveta. Snažia sa to zamaskovať pod rôznymi názvami ako demokracia, socializmus ale stále ide o zlo. To zlo má vždy za úlohu len jednu vec a to zlikvidovať spoločnosť. Priniesť ju ku krachu, finančnému kolapsu, samovraždám, zvýšenej kriminalite a zločinu. Ilumináti úmyselne likvidujú štáty, hodnoty ľudí, lásku aj tradície štátov. Tak isto likvidujú úmyselne ekonomiky štátov. Ak majú pod kontrolu všetky štáty potom sa netreba čudovať aj tomu, že likvidujú celé kontinenty respektíve svetadiely. Momentálne je len veľmi málo štátov na svete, ktoré im vôbec nepodľahli alebo proti ním úplne bojujú. Najväčšou chybou je to, že akýkoľvek štát dopustí, že sa Ilumináti dostanú k úplnej kontrole nad ich centrálnou bankou. Tento krok je šach mat pre krajinu. Potom je ľahké ničiť ekonomiku toho štátu a mať páky na politikov tej či onej krajiny. Zlé je aj to, že v každom štáte sa nájdu ľudia ale aj politici, ktorý zapredajú svoju dušu diablovi a zradia svoj štát. Takto majú Ilumináti obrazne otvorené dvere do vášho domu aj vašej spálne. Presne takto ovládajú svet skrze systém ktorý vytvárajú a skrze ľudí, ktorý im slúžia. Každý jeden štát má zradcov. Tak ako ich má aj Slovensko. Títo zradcovia vedia veľmi dobre čo robia. Plným vedomím nesú zodpovednosť za stav v akom sa ich krajina aj celá spoločnosť z ľuďmi nachádza. Sú maximálne zodpovedný za destabilizáciu a ničenie svojej krajiny. Treba si položiť aj otázku či by to robili ak by z toho nič nemali a ak by boli z hľadiska finančného stále len chudákmi. Všetci zradcovia tohto štátu sú zabezpečený a majú minimálne milióny a ostatný miliardy. To znamená, že sú zabezpečený a môžem im byť jedno čo spôsobujú svojmu národu za bolesť a trápenie. Pre tento počin ktorého sa dopustili sa nedá nájsť žiadne ospravedlnenie. Existuje pre to len jediný výraz. Sú to zradcovia vlastného národa. Sú to vrahovia a zlodeji. Hnusné skazené duše posadnuté bohatstvom a kariérou. Tieto indivíduá ani nie sú ľuďmi lebo ľudia majú srdce. Tieto atrapy sú bytosti plné nenávisti, pýchy, skazenosti a egocentrizmu. Hlavne sú zaslepený a posadnutý. Posadnutý mocou a ovládaním. Najhoršie je na tom celom to, že zapredali svoje duše satanovi. Sú pomocníkmi satana a jeho prisluhovačmi. Takýchto ľudí treba konkrétne menovať, obžalovať a právo platne odsúdiť. Bez milosti a bez zľutovania. Tak ako oni nemajú zľutovania nad nami a našim utrpením. Ešte sa chcem vrátiť k Iluminátom a ich krokom. Ich kroky nikdy nemajú opodstatnenie v očiach Boha a v očiach dobrých ľudí na celom svete. Ich činy a kroky sú odsúdené aj spolu s nimi na zánik. Ich kroky aj myslenie má fatálne chyby a trhliny. Prečo? Lebo sa nepoučili z histórie. Ak sa pozrieme my všetci na históriu sveta a dejiny, ktoré sa odohrali v minulosti tak uvidíme toto. Všetky choré systémy vždy zanikli a padli. Vždy mali trhliny a vždy sa našiel niekto alebo niečo čo spustilo spúšťací mechanizmus na zánik tyranie a otroctva. Predovšetkým sa vždy zjednotili ľudia do jedného celku. Toto zjednotenie prišlo vždy až vtedy ak si ľudia uvedomili vážnosť situácie. Ak si uvedomili svoj každodenný boj o holý život. Doteraz sa dal svet z národmi manipulovať tak ako nikdy. Toto sa už nikdy neudeje lebo práve sa nachádzame v bode, ktorý je zlomom. Celé ľudstvo prišlo do bodu v ktorom sa začínajú jednotlivci prebúdzať. Toto tempo šialene rýchlo kulminuje a narastá. Sínusoida rastie len hore a dole už nepôjde nikdy. Teraz to hlavné nástroj, ktorý Ilumináti vymysleli ich aj zabije a zničí a tým nástrojom je internet. Vymysleli ho len pre jeden cieľ a to sledovať ľudí a mať ich pod kontrolou. V čase ak ho zakladali by ich ani vo sne nenapadlo, že internet ich pochová. Dnes existuje tento nástroj zvaný internet a v celej dobe nikdy pred tým neexistoval. Takto sa ľudia spájajú v celom svete a vymieňajú si informácie. Tieto informácie nie je možné zastaviť a šíria sa rýchlosťou svetla. Je to ako oheň v lese, ktorý preskakuje závratnou rýchlosťou. To čo nemohli ľudia nikdy v čase dozadu môžu ľudia dnes. Táto vzájomná spolupráca ľudí na internete vytvára tlak a napätie Iluminátov. Ich činy, ktoré boli viac menej v tme teraz vychádzajú na svetlo celému svetu. Satan sa bojí svetla a preto koná v tme aby jeho skutky nikdy neprišli na svetlo. Snažili sa ututlať, kamuflovať, schovávať sa pred svetom a nebyť videný. Teraz je len otázkou času a každého jedného dňa kedy celé ľudstvo nabehne priamo na nich a spoločne ich zničí. Zastavíme deštrukciu a oslobodíme túto krásnu planétu od zla. Táto Zem patrí nám všetkým dobrým ľudom. Im patrí peklo kam patria aj zo všetkými prisluhovačmi ich pána Satana. Náš pán je večný Boh, milostivý a milujúci. Všetci sme bratia a sestry a ak budeme držať spolu tak vyhráme tento boj. 

Gasudarjon Anti-Iluminat Andromeda

   Print Friendly and PDF Necenzurovane RSS

             
Hlavná stránka