Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Satanizmus sociopatov na špičke mocenských štruktúr


 

 

Skôr než napíšem azda najdôležitejší úsek tohto článku, obsahujúci informácie o skutočnom pôvode ľudstva, a o tzv. „mystickom Babylóne“, o satanistickom sprisahaní, ktorý vládne svetu za posledných 2500 rokov, demonštrujem na konkrétnych prípadoch, že satanizmus na špičke globálnych elít je tvrdou realitou. Dobrou správou je, že tento svetový systém zvaný „mystický Babylon“ bude pravdepodobne zvrhnutý v nasledujúcich desaťročiach, presne podľa predpovedí poslednej knihy Biblie, „Zjaveniach Jána“ o udalostiach na konci času. Otázkou ale je, koľko ľudí napokon tieto mimoriadne udalosti prežije.
 Zlo sa vám drahí bratia a sestry pomaly rehoce do tváre, no vy ste si stále neboli schopní poskladať veľkú mozaiku, napriek tomu, že všetky potrebné informácie už vlastne máte publikované na internete, dokonca od satanistov samotných, ktorí sa vám vysmievajú do tváre, lebo vymývanie mozgov použitím ich globálnych médií bolo také efektívne, že okrem veľmi úzkej skupiny ľudí už nikto nie je schopný rozpoznať pravdu! Jeden z týchto satanistických „dobrodincov“ pred pár rokmi vzbudzoval nemalú pozornosť v kruhoch konšpiračných teoretikov, keď začal vypisovať pod prezývkou „Aloysius Fozdyke“ na webovej stránke henrymakow.com slúžiacej ako riadená, falošná opozícia pre tých, čo sa už začali pomaly prebúdzať. V tejto činnosti „pán Fozdyke“ pokračuje do dnešného dňa, napriek tomu, že jeho identita už bola odhalená – jedná sa o bývalého ministra zahraničných vecí Austrálie v rokoch 1996-2007, Alexandra Downera, http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Downer - no zrejme si z toho nerobí žiadne starosti, lebo si je podľa všetkého istý, že široká verejnosť jeho pravdivým informáciám nikdy neuverí.

Tá pravda je taká, že skoro všetko zlo na tejto planéte – vojny, finančné a hospodárske krízy, klamlivé a zdemoralizujúce globálne médiá, propagácia homosexuality za účelom zničiť rodinu a sexuálnu identitu v deťoch, zánik súkromia (viď. škandál NSA) atď. – má naozaj na svedomí úzke sprisahanie na špičke globálnych mocenských štruktúr, tzv. „čierny kabal“, o ktorom som sa už aj ja zmienil v článku Finančný systém ovláda jedna rodina: Rothschildovci . Situácia je priatelia zlá, podľa všetkého aj samotný pápež patrí k týmto ľudom! Súčasný pápež podľa všetkého hrá úlohu tzv. falošného proroka opisovaného už aj v Zjaveniach Jána.

Informácie od „pána Fozdyka“ toto všetko len podporujú. Fozdyke si z nás robí dobrý deň tým, že napíše vopred, čo sa bude diať, a čo nám títo ľudia idú spraviť. Môže si to dovoliť. Môže si byť totiž istý, že odpor nebude takmer žiadny, kvôli tomu, že len máloktorí rozumejú tomu, čo sa v skutočnosti deje.

Poďme si analyzovať napr. jeho príspevok z marca tohto roku (2013):

http://henrymakow.com/2013/03/Satanist-Insider-Waxes-Triumphant%20%20.html

„Julia was given power to destroy the Australian Labor Party. The next federal government of Australia will be led by the former seminarian. But our special people are now ensconced behind the scenes and in control.“

Fozdyke„Júlia dostala zelenú na zničenie austrálskej Labouristickej strany. Ďalšia austrálska federálna vláda bude riadená bývalým seminaristom. No naši špeciálni agenti sú už usadení v zákulisí, a majú všetko pod kontrolou.“

O tri mesiace neskôr:

Bývalý predseda vlády Kevin Rudd porazil premiérku Juliu Gillardovú, stal sa (staro)novým premiérom Austrálie
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-23061391

Veľmi pikantné, tragikomické a priam poburujúce informácie nám zverejnil aj o (satanistickej) austrálskej premiérke Júlii Gilardovej v roku 2010:
http://www.henrymakow.com/new_aussie_pm_is_communist_les.html

"Some of the deadliest, most effective and disarming assassins are women. Within the Alpha Lodges they are worshipped as embodiments of the Dark Goddess - who is known by many names and is virgin still! Currently the Outer Head of the Alpha Lodge Australasia is a very highly placed and successful Federal politician - whose Satanic name is Bestia."

Fozdyke"Niektorí z najsmrteľnejších a najefektívnejších nájomných vrahov sú ženy. V Alfa lôži sú uctievané ako stelesnenia Temnej Bohyne – známej pod mnohými menami, ktorá je stále pannou! Vedúcou Alfa Lóže Austrália je momentálne jedna veľmi vysoko postavená a úspešná federálna politička s prezývkou Beštia."

 Podľa wikipédie ( http://en.wikipedia.org/wiki/Julia_Gillard ) sa Gillardová nikdy nevydala a nemá ani deti.

C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\xx\juliagilard.jpg

Julia Gilardová beštiálna satanistka a vrahyňa

Fozdyke: „Našim človekom (t.j. človekom Čierneho kabalu) v minuloročných prezidentských voľbách bol republikánsky kandidát Mitt Romney, no vďaka židovským hlasom a sfalšovaniu výsledku volieb, prehral. Tí čo čítajú hlasy rozhodnú aj o výsledkoch volieb.“

Dôkazy pre tieto tvrdenia síce neexistujú, no mnohé iné jeho tvrdenia sa preukázali neskôr ako pravdivé.... takže prečo by nemohli byť pravdivé aj tieto. V USA sa volí elektronicky, bez zápisníc, priestor na elektronickú manipuláciu je teda daný, a je mnohokrát väčší ako u nás na Slovensku.

Fozdyke o pápežovi:
http://henrymakow.com/2013/03/Satanist-Insider-Waxes-Triumphant%20%20.html

Who else but a vampire would have his disciples drink his blood and eat his flesh in return for everlasting life? 'And they brought young children to him, that he should touch they.' Really? No wonder J. M. Bergoglio is confused.

Tak toto vám radšej nepreložím. Snáď toľko, že áno, existujú indikácie, že pápež nestojí na strane dobra, že je jeden z nich! Akoby aj redaktori magazínu Time vedeli o určitých veciach.... no nenašli si odvahu niečo aj napísať, okrem snáď:

C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\xx\gilmore_ritual-lg_satan_lead.jpg

Pápež je syn diabla a zvrátený človek, ktorý dal už v mladosti mučiť a popravovať ľudí pre Argentínsku komunistickú juntu.

C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\xx\Peter-Gilmore.jpg
Pápež je hlavným členom čierneho kabalu najnebezpečnejšej zvrátenej sociopatskej organizácie sveta, ktorá likviduje svet a sadisticky mučí ľudí pri orgiách a obetách Satanovi.

C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\xx\pope2.jpg
Predchodca Benedikt tak isto sociopat a vrchný satanista a pedofil.  Je vrchným satanistom v lóži Bavorských slobodomurárov. Vlastní najvyšší 33 stupeň slobodomurárstva.

 

 

Gasudarjon Anti-Iluminat Andromeda

   PRINT RSS
             
Hlavná stránka