Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Fuck Amerika viva Russia. Bilancia smrtonostnej skazy satanistickej USA. Rusko sa nikdy nepodvolí iluminátskym sociopatom

Drahí bratia a sestry, ako už všetci prebudení a dobre informovaní vieme štát USA je najväčšie zlo aké kedy existovalo na tejto Zemi v celých dejinách. Hrajú túto hru so svetom len 250 rokov od kedy nasilu vnikli genocídou indiánov. Za tých 250 rokov stihli napáchať nedozerné následky pre celú našu krásnu milovanú Zem. Rozhodol som sa urobiť bilanciu zla, ktorú tento teroristický štát napáchal spolu s Izraelom. Za všetkým však treba hľadať chazarov a iluminátov čo sú vo svojej podstate jedno a to isté tak ako aj sionizmus, ktorý vytvorili taktiež umelo, aby sa mohli schovávať za pravých židov a judaizmus. Títo chorí sociopati sú však proti Bohu a proti všetkým náboženstvám. Oni sú tak strašne chorí a zvrátení, že nie sú len proti Bohu a všetkým náboženstvám ale oni sú aj proti všetkým dobrým ľudom na celej Zemi. To je nenávisť voči človeku a voči láske. Z toho jasne a logicky vyplýva, že sú proti všetkým dobrým hodnotám aké my vyznávame. Ilumináti sú v rozpore s našimi hodnotami a s našim myslením.
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\USA\11-AOZ-Screen-Shot-AM.jpg
Ľudia, ktorí založili USA genocídou tak ako aj Izrael a Austráliu implantujú celému svetu totálny fašizmus a vytvárajú terorizmus v celom svete.

Dlhodobo boli skrytí pred zrakmi všetkých národov a určovali chod a vývin tohto sveta. Treba si však položiť otázku aký vývin určovali? Satan a jeho služobníci nechcú lásku a dobro. Oni z duše nenávidia život a človeka ako takého. Sami o sebe si myslia, že oni sú viac ako človek. Myslia si, že sú vyvolení Satanom a že sú jeho deťmi a služobníkmi. To čo je pre nás dobré a spásonostné to je naopak pre nich zlom a bolesťou. Satanisti trpia ak vidia človeka šťastného a bez strachu. Ich cieľom a cieľom Satana je toto všetko: človeka zničiť, utrápiť, urobiť ho závislým na všetkých závislostiach, ubíjať a rozvracať ľudskú psychiku, zabíjať, mučiť, ponižovať, šliapať po jeho dôstojnosti, ničiť hodnoty a tradície, týrať a kopu iných vecí. V prvom rade musia človeka držať nízko a v strachu, aby sa človek nemohol prebudiť a rozšíriť svoje duchovné vedomie. Robia to len z toho dôvodu, aby sa človek nevymanil z pút otroctva a nezbavil sa raz a navždy strachu. Aby človek neprecitol k pravému a jedinému skutočnému poznaniu kým je on sám, skade prišiel, kto je Boh atď. Ak človek na tieto veci príde a jeho duša sa prebudí takýto človek sa navždy zbaví strachu. Pre iluminátov a satana by to znamenal koniec ich nadvlády. Prečo? Lebo ak je človek zbavený strachu a jeho duša pochopí kým skutočne je tak už nie je možné, aby človek dával svoju energiu temným silám.
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\USA\2400a0c67b_2735301_o2.jpg
Tie isté praktiky aké používali pri svojej figúrke Hitlerovi používa USA do dnes a Führer  Bush sa tomu iba smeje

My všetci ľudia na Zemi sme baterkami a článkami, ktoré produkujú negatívnu energiu umelo vyvolanú iluminátmi a inými temnými entitami, aby sme sýtili a kŕmili iné parazitujúce zložky a bytosti vesmíru, ktoré manipulujú celú večnosť našou planétou. Politika USA nie je skutočná. To ako sa vedie štát USA a akým spôsobom vznikol to nepochádza z tohto sveta ani z ľudských hláv. Za tým všetkým stoja temný mimozemšťania a iné nízko astrálne bytosti z nižších svetov, ktoré stoja za mocou a nadvládou USA. Oni za spoluprácu dávajú moc a technológie. USA sa upísalo diablovi a musí si svoj kalich horkosti vypiť až do úplného dna. Ten kto paktuje z diablom a upísal svoju dušu Satanovi ten ani nemôže dobre skončiť. Je jedno staré porekadlo kto sa zbraňou živí ten aj zbraňou zomrie. V prípade USA a ľudí, ktorí ich ovládajú to platí miliónnásobne.
USA zničili a rozložili celý svet. Už nič nie je také ako bývalo pred tým. Pokiaľ USA neexistovali každý štát sa vyvíjal inak po svojom. Všetko začalo vtedy keď Anglicko v čele ich vládcov začalo šíriť svoju Anglosaskú zvrátenú ideológiu. Táto istá idea sa ujala aj pri vytváraní štátu USA. Ak chcete vidieť čo všetko má USA spolu s Anglickom  na svedomí stačí ak si zoberiete jednoduchý atlas štátov. Pozorne si prejdite všetky svetadiely a nevynechajte ani jeden štát. Je úplne jasné každému kto má rozum a vie čítať, že po Anglicky sa hovorí vo veľmi veľa štátoch na svete.
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\USA\hqdefault.jpg
Celý svet sa musí zjednotiť a dať najavo jasné stop USA.

USA a Anglicko drancovali a kolonizovali jeden štát za druhým. Likvidovali tradície, pravé hodnoty, morálku, rozvracali režimy v štátoch, vnucovali svoje zvrátené systémy a ideológie. Pozabíjali koho mohli, vykradli nerastné suroviny, vyvolali paniku, beznádej, zúfalstvo a vojny. USA spolu s Anglickom spôsobujú utrpenie všade po celom svete. Nikdy sa pred ničím nezastavili a neštítia sa páchať stále brutálnejšie a zvrátenejšie zverstvá. Doslova a do písmena sa dá povedať, že USA a ich politika je stroj na vraždenie a rozkladanie celého sveta.
Preto vyzývam všetkých ľudí dobrej vôle a ľudí, ktorí sú milujúci, aby sme spoločne toto zlo zastavili pokiaľ je ešte čas. V prvom rade je potrebné odpútať sa od všetkého čo nás z USA spája. Vypadnúť z NATO, vypadnúť z EÚ, prestať dovážať Americké výrobky, vyhodiť z krajiny všetky siete MC Donalds kde do ľudí pumpujú nezdravé jedlá a jedy. Treba bojkotovať USA všade po celom svete. Celý svet sa musí do tejto akcie zapojiť a dať im jasne najavo, že sú to chorí ľudia, a že my ich už viac trpieť nebudeme. Je potrebné nastaviť im zrkadlo nech sa pozrú sami na seba a vyčísliť im všetky škody a spísať všetky zločiny, ktorých sa dopustili odkedy existujú. Táto konfrontácia je nutná a musí prísť. Treba ukázať kto je zlo a kto je tu dobro. Musia pochopiť, že sa protivia celému svetu a všetci sme proti ním. Nepoznám inú cestu ako cestu takejto konfrontácie. Každý štát čo chce prežiť aj ich vodcovia sa musia vzchopiť a povedať dosť, už stačí. Toto treba urobiť okamžite. My nemáme čas na niečo ešte čakať lebo už teraz sme v smrtiacej agónii a potom by sa mohlo stať, že už by sa neprebral ani jeden štát. Pri tom akým spôsobom vedú USA celý svet do pekla je táto možnosť vysoko pravdepodobná.
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\USA\j1mTFIC.jpg
Dosť bolo totálneho fašizmu v podobe satanského štátu USA

Na svete sú momentálne len nejaké sily, ktoré dokážu USA zastaviť. Jedna z tých síl je Putinovo Rusko, potom Irán a Čína. Ak by podľahli aj oni potom už niet nádeje pre tento svet. Putin je najväčší taktik aký kedy žil a v súčasnosti je hlavná nádej na zastavenie smrtiacej mašinérie zvanej satanská Amerika. Je veľmi smutné skonštatovať čo všetko USA zničili a čo všetko majú na svedomí. Politika USA nie je z tohto sveta a všetkým je nám dobre známe, že za tým plánom stojí sám Satan osobne a všetky temné mimozemské entity z vesmíru.
Dal som si tú námahu preštudovať každý jeden štát na svete a zistil som, že všade USA  priamo zničili režim štátu, narušili ich suverenitu, vnútili im svoje ideológie a zabili vodcov ich štátov. USA stoja spolu s Anglickom za vytvorením ISIS aj vahábizmu čo je nasilu vytvorený satanistický islam. Islam lásky a mieru v pôvodnej forme zlikvidovali. Vyvraždili všetkých jeho vodcov a učiteľov. Urobili to preto, aby po ňom neostala ani stopa a aby mohli implantovať nový druh satanistického islamu do celého sveta. Ním chcú rozvrátiť celý svet. Z toho jasne vidieť, že USA a Anglicko teda ľudia, ktoré za tými štátmi stoja sú proti láske, dobru a proti človeku. Nenávidia človeka, život ani Boha. Ich činy a kroky sú nenávisťou proti všetkému živému ale hlavne proti človeku samotnému, ktorý vznikol na obraz Boha. Ilumináti Boha nenávidia a teda je zrejmé, že nenávidia aj všetko čo Boh tvorí. Ja by som týmto zvráteným bytostiam odkázal len jednu vec a to takú, že musia nenávidieť aj sami seba lebo aj oni sú od Boha a sú jeho stvorením.
Je úplne samozrejmé, že ich chorý duševný stav a nulová duchovná úroveň v kombinácii s maximálnou bezcitnosťou im tieto reálne fakty neumožňuje vidieť a chápať. Ich duša je vnútorne rozvrátená a prevláda u nich totálny nepokoj a nekľud. Neláska ku všetkému živému je toho dôkazom. Iba taký človek, ktorý je vnútorne prázdny a nešťastný je schopný takýchto činov. Všetci ilumináti sú duševné kaliky, ktoré bojujú sami so svojim nepokojom lebo satan nikdy nespí a nikdy nemá kľud. Oni všetci sú jeho obete lebo každý kto sa nechá podmaniť Satanovi skončí zle. Tam kde niet kľudu a pokoja tam nie je možné hľadať trvalé šťastie. Kto hľadá Boha ten nájde život večný a trvalé šťastie. Oni našli Satana a preto jediné čo nájdu je pokoj cintorínsky nie však večný.
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\USA\USA-NATO the biggest terrorist alliance.jpg
Najväčší terorista na svete bude eliminovaný
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\USA\maxresdefault.jpg
A najväčší ruský cár v dejinách Putin urobí game over.
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\USA\putin_dees.jpg
Po jeho smrtiacom údere sa USA už nikdy nezobudí.

Gasudarjon Anti-Iluminat Andromeda

   PRINT RSS
             
Hlavná stránka