Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Gasudarjon zakladá hnutie pre blaho národa, pre spájanie a lásku všetkým ľudom. HMB - hnutie milostivého Boha zbaví ľudí utrpenia a nevedomosti a skoncuje s tyraniou iluminátov a chazarskej zberbyDrahí bratia a sestry, všetci ľudia dobrej vôle, ešte skôr ako začnem tak vysvetlím základné pojmy, aby nikto na svete nemohol prekrútiť moje slová ani mi vložiť do úst to čo som nikdy nepovedal. Nemám nič spoločné s politikou lebo sa mi hnusí. Politika je zlo a hrubohmotné negatívne vibrácie. Všetci čo sú v politike sú tam len na jeden cieľ a to je nabaliť sa peniazmi aj keď nič iné neurobia pre národ. Ja sa od zla a od politiky úplne dištancujem. Som čisto duchovná bytosť zameraná na lásku a dobro. Som duchovný učiteľ, filozof, mystik a spisovateľ, majster bojových umení ale predovšetkým som človek čistá duša a váš brat. Zakladám hnutie, ktoré si môže založiť kto chce. Tak ako existujú kluby bojových umení, krúžky, alebo hnutie Hare Krišna. Tým chcem povedať len jedno, že s politikou to nemá vôbec nič.

Dôvod založenia je ten, že ako bytosť plná lásky a dobra a ako duchovný učiteľ sa nemôžem ďalej pozerať na zotročovanie systémom chazarskej- satanistickej- sionistickej zberby. Dôvod je taký, že všetky národy sú umelo udržiavané v nevedomosti cez chazarské média ako je u nás Markíza, TA3, JOJ, RTSV. Toto isté sa deje po celom svete.

Ako sami vidíte od vášho narodenia až do dnešných dní ste sa nemali dobre. Od veku čo môžete voliť politikov, politické strany aj prezidenta sa nič nezmenilo. Vidíte to dobre všetci. Prešli roky u niekoho z vás dekády rokov a iným už skončili ich životy. Pýtam sa vás všetkých čo závažné a podstatné sa zmenilo vo vašich životoch? Mali ste sa dobre? Boli ste spokojní? Videli ste obrovské zmeny v politike, ktoré by vám uľahčovali život? Skúste sa každý z vás nad sebou zamyslieť nad svojim životom a zahľadieť sa do svojho vnútra čo tam nájdete. Analyzujete a skúmajte vaše vnemy, pocity, myšlienky a váš život ako sa vyvíjal a kam smeruje. Sledujte vašu spokojnosť aj nespokojnosť. Napíšte si na papier čo u vás prevláda. Napíšte si aj to čo je vašou prioritou a aké sú vaše najhlavnejšie hodnoty vo vašom živote. Napíšte si čo očakávate od vášho života a čo by ste chceli najviac zmeniť nie len vo vašom osobnom rodinnom živote ale aj v živote spoločenskom tak aby ste mohli povedať už som spokojný a presne takto si to celé predstavujem. Vy bratia a sestry ste rôzni ale aj tak sme všetci to isté. Každý z vás je na inej vývojovej úrovni ako aj z hľadiska duchovného tak aj z hľadiska morálneho a kultúrneho. Preto mi je s cela jasné, že vaše názory a predstavy budú úplne odlišné.
Teraz malou krátkou analýzou urobím rozbor do politického diania a ukážem prečo sa nič nezmenilo a prečo ste stále zúfalí a nespokojní ako aj v osobnom živote tak aj s politickou situáciou.
Ak mám hovoriť čisto za seba, tak si pamätám všetko od svojho detstva. Narodil som sa do socialistického režimu v ktorom vládli komunisti. Netrval už dlho ale 11 rokov alebo 12  som ešte zažil. Je to dosť rokov, aby som si pamätal ako som sa cítil. Je to dosť rokov aj na to, aby som vedel teraz s odstupom času povedať, či ten režim mal vôbec nejaké svetlé stránky alebo výhody. Môžem to porovnať len s tým čo sa za následné roky postupne menilo a vytváralo. Toto isté môže každý z vás analyzovať vašimi vlastnými názormi a pocitmi. Nie je podstatné teraz porovnávať socializmus, komunizmus, demokraciu ani iné systémy. Dôležité je uvedomiť si len jednu jedinú a tú najdôležitejšiu vec. Vy čo volíte vo voľbách už celé roky a niektorí z vás aj desaťročia položte si otázku, čo sa zmenilo za tie všetky voľby? Pozrite sa a to veľmi prísne na ten fakt, že sa nezmenilo vôbec nič. V prvom rade si treba uvedomiť jednu vec a tou je USA a Izrael. To USA a Izrael ovládajú politické dianie u nás na Slovensku. Nie len na Slovensku ale v celom svete. Nie je to nič nové pre vás a tento fakt by vám mal byť dobre známy. Mnohí z vás ste už určite dobre naštudovali skutočnú politickú situáciu a dianie vo svete. Mnohí z vás určite dobre viete, že všetko čo sa deje vo svete je úplne inak ako nám hovoria. Všetko je absolútne naopak ako nám to nasilu podvodom vštepujú chazarsko-sionistické média , ktoré ja nenazývam inak ako lacné prostitútky sociopatov vyznávajúcich temné sily a satana.
Skrze média celé desaťročia manipulujú ľudstvo a robia z nášho národa sprosté primitívne masy nevedomých ľudí. Naši občania takto žijú stále vo väčšej nevedomosti. Rodia sa na svet stále noví ľudia a tí rozmýšľajú len na základe toho čo poznajú z našej spoločnosti a zo svojich rodín. Všetky dejiny národov aj naše vlastné sú úplne prekrútené a realita aj všetky deje okolo toho ako aj okolnosti sú absolútne diametrálne odlišné od toho čo nám nahovorili podvodmi. Na tomto základe máme sprosté národy a všetko čo národy majú naučené sú vlastne bludy a nezmysly. Nie je to nič príjemné ani pozitívne ak sa človek na sklonku života dozvie, že všetko čo sa kedy v živote naučil o našom svete je úplne inak. Mnohí ľudia sa to ani nedozvedia a odídu s toho sveta úplne oklamaný, podvedený. Tento barbarský čin ako je naložené z národmi ja nazývam zneuctenie človeka a jeho dôstojnosti. Je to druh genocídy ale nie fyzickej ale duševnej. Milý národ Slovenský, drahý bratia a sestry, ja vám hovorím, že nie len fyzická genocída sa na nás pácha ale aj duševná. Chazari satanisti bábky Rotschildovcov zneuctili  naše rodiny, naše telá a naše duše.
Oni zneuctili obraz Boží lebo naše telo je schránka v ktorej dočasne sídli večná duša. Týmto satanistom nie je sväté vôbec nič a ich hodnoty sú absolútne zvrátené. Sú to ľudia, ktorí sa nezastavia pred ničím. Dovtedy nás budú otupovať, ničiť, manipulovať a zabíjať ako aj fyzicky i ekonomicky dokým nedosiahnu svoj vysnívaný plán. My nežijeme na to aby sme boli poslušní temným silám. Nežijeme na to, aby sme sa nechali týrať a hanobiť naše rodiny. Náš život je svätá výhrada daná Bohom a nikto nám ho nebude ničiť ani rozhodovať o našom bytí či nebití. Toto všetko musí skončiť práve teraz a hovorím vám my už nebudeme poslušní. Nebudeme čakať ako tento boj za nás vybojuje  niekto iný. Je našou svätou povinnosťou chrániť svoj život, naše rodiny a našu česť. Naša duša je večná a nesmrteľná. Naša česť je v nás. Všetku silu máme v sebe. Musíme sa reštartovať a nesmieme podľahnúť. Strach nesmie byť cítiť, nemáme čo stratiť. Zachovanie našej existencie je zachovanie lásky, dobra a zvyšku posledných dobrých hodnôt čo máme ešte všetci v sebe. Ostatné nám všetko zobrali chazari a politici, ktorí sú bezcitní sociopati. Nikto nám nebude diktovať ako máme žiť ani čo je dobré pre nás ale z ich pohľadu. My budeme žiť tak ako to chceme my. Ak nechceme byť úplne zlikvidovaní a zotročená a slúžiť ako roboti satanistom tak vám hovorím ideme do boja môj milovaný národ Slovenský. Toto nie je boj proti politikom alebo konkrétnym menám. Toto je náš spoločný boj. Je to boj nás všetkých, ktorí ctíte lásku, hodnoty, spravodlivosť, dobro, čestnosť. Je to boj dobra proti zlu. Boj lásky proti tme a nenávisti. Všetci čo nám spôsobili zlo a zničili naše rodiny musia byť vystavení na svetlo ako aj všetky ich činy, ktoré spáchali či už proti nám jednotlivcom alebo proti národu ako celku. Títo ľudia všetci politici, ktorí sú synovia diabla a ich pán je Lucifer musia byť verejne konfrontovaní z očí do očí zo svojim národom. Musia sa spísať všetky zločiny obvinených proti ľudskosti a prečíta sa im ich zoznam hriechov. Mali by byť spravodlivo odsúdení obyčajným ľudom.
Irán je do dnes jediná krajina kde si nenechali zasahovať do svojho politického systému ani sa nepodriadili ich kultúre ani ich ekonomike. Do dnes je to jediná krajina na svete ktorej centrálnu banku chazari nevlastnia. Ak som už načal tento krok o centrálnej banke nedá mi nespomenúť, že naši bratia v Islande urobili tiež jeden veľký krok vo svojej budúcnosti pretože oni na rozdiel od nás zabojovali a urobili USA, Izraelu a všetkým chazarom krok s ktorým oni nepočítali. Zobrali svoj štát do svojich rúk a zastavili všetky tlaky z ich strany. Toto isté musíme urobiť aj my a my to dokážeme lebo v jednote je sila. Náš národ prebudíme, obrodíme a získame náš štát späť do rúk Slovenského ľudu a váš všetkých drahé bratia a sestry. My to dokážeme ak budete rozvážni a hlavne silní. Strach dajte za seba a zabudnite na slovo strach, nedá sa, nemožné. My dokážeme všetko na čo len pomyslíme. My sme tá hybná sila tohto vesmíru. Sme večné duše a nikdy nekončiaca energia. Ak všetci získate silu, správne vedenie, správne informácie a budete rozvážny tak nepoznám takú silu na tomto svete, ktorá nás zastaví. My nebudeme znášať tyraniu a útlak do nekonečna. Nebudeme chodiť v bludnom kruhu stále dookola. My ten kruh pretrhneme a vybojujeme slobodu prvý krát v živote. Slobodu pre seba a slobodu pre všetkých ľudí dobrej vôle. Nech nám pomáha milostivý večný múdry Boh viesť naše kroky. Nech po tomto boji zavládne očistenie tejto planéty a na celom svete len čistá úprimná láska.
F:\SPECNAZ\konšpirácie\foto na moju knihu\5.jpg
My zastavíme túto chorú zvrátenú satanistickú bandu chazarov aj všetkých jej prisluhovačov na Slovensku.
F:\SPECNAZ\konšpirácie\foto na moju knihu\7.jpeg
Ak nechceme aby raz obetovali na oltári naše vlastné deti alebo aby naše vlastné deti neoplakávali nás a neostali ako siroty.
F:\SPECNAZ\konšpirácie\foto na moju knihu\10.jpg
Ak sa nechceme dožiť toho čo sa udialo v koncentrákoch a aby sa história neopakovala, že vlastný budú páliť vlastných len aby prežili.

F:\SPECNAZ\konšpirácie\foto na moju knihu\27.jpg
Ak nechceme aby naše ostatky a telá nedopadli takto

F:\SPECNAZ\konšpirácie\foto na moju knihu\26.jpg
Ak nechceme aby demokracia bola len ilúzia a my by sme boli len bábkami na špagáte

 

F:\SPECNAZ\konšpirácie\foto na moju knihu\35.jpg
Ak nechceme aby sme neskončili ako táto žena, že je tlstá od chémie a toxínov čo nám dávajú jedy do potravín a že je úplne sprostá a verí len tomu čo jej ukážu média
F:\SPECNAZ\konšpirácie\foto na moju knihu\36.jpg
Ak nechceme aby sme žili úplne zbytočne a jediné čo by ostalo po nás by bol len kríž a 14 znakov na ňom

 

F:\SPECNAZ\konšpirácie\foto na moju knihu\49.jpg
Aby sme sa nedali donekonečna klamať slobodomurárovi Pinochiovi
F:\SPECNAZ\konšpirácie\foto na moju knihu\62.jpg
Ani synovi diabla chazarovi a satanistovi, ktorému je prednejšie starať sa o zberbu ako o vlastný národ

 

 

F:\SPECNAZ\konšpirácie\foto na moju knihu\86.png
Ak nechceme aby si fašistický Vatikán zatváral oči pred tým ako nás likvidujú
F:\SPECNAZ\konšpirácie\foto na moju knihu\95.jpg
Tak urobíme škrt cez rozpočet Satanovi hnusnej zhnitej duši a oslobodíme si túto planétu ako aj naše Slovensko a prevezmeme všetko do rúk mi obyčajní ľudia

 

F:\SPECNAZ\konšpirácie\foto na moju knihu\42.jpg
Zastavíme islamský štát a vykopneme všetkých emigrantov z nášho štátu kam patria

Toto je môj názor pre blaho tohto národa:

 1. Treba vyvodiť právne dôsledky s hmotnou zodpovednosťou voči všetkým politikom a zodpovedným osobám v riadiacich štruktúrach štátu od roku 1989, v dôsledku ktorých boli poškodený Slovenský občania.
 2. Treba skonfiškovať majetok všetkým osobám ako aj finančným skupinám, ktoré nebudú vedieť preukázať ako ho nadobudli.
 3. Treba zaviesť funkčné referendum ako nástroj priamej demokracie.
 4. Treba zaviesť znovu Slovenskú korunu ako jedinú menu.
 5. Treba dať hlasovať slobodne občanom a celému národu či si prajú zjednotenie tak ako to bývalo dakedy z  Čechmi
 6. Treba zastaviť všetky zahraničné podnikateľské činnosti, ktoré nebudú odvádzať dane do štátu.
 7. Vystúpime z NATO aj EU a to okamžite.
 8. Budeme neutrálna krajina, ktorá bude rozhodovať vo všetkom sama za seba a žiadna iná krajina sveta sa nebude môcť do nás starať ekonomicky ani inými politickými krokmi alebo nátlakmi.
 9. Všetky polia, lesy, lúky, farmy vrátiť späť do rúk Slovenského ľudu.
 10. Zrušiť celý školský systém vzdelávania tak ako ho poznáme. Odstrániť bludy z vyučovacích osnov. Zlikvidovať sprosté k ničomu neslúžiace úplne zbytočné predmety. Naše deti by sa mali učiť celé dejiny a všetko čo sa kedy stalo v nezmennej podobe.
 11. V nedeľu by sa nemalo pracovať na celom Slovensku nikde okrem povinných zamestnaní ako polícia, hasiči, lekári, nemocnice, pohrebné služby, hotely.
 12. Nemalo by sa pracovať viac ako 8,5 hodín.
 13. Platy by mali byť primerané ťažkosti a náročnosti roboty. A nie tak, že zločinci vo vláde ktorý nič nerobia berú 3000 EUR a iný nakradnú miliardy za nič nerobenie a že ľudia na stavbe alebo v bani majú veľké ...
 14. Všetci ľudia vo vláde aj v parlamente by nemali už môcť kradnúť a nemali by mať kráľovské platy na úkor chudobného ľudu.
 15. Našu centrálnu banku Slovenska treba prevziať do našich rúk a nie aby ju vlastnili ilumináti.
 16. Všetci chazari by mali byť vysťahovaný mimo našu krajinu.
 17. Na školách by sa malo vyučovať ako sa zbaviť utrpenia a nevedomosti a mali by učiť aj duchovné predmety ako ezoterika a náboženstvo lásky živého Boha bez prekrútenia.
 18. Naučím Slovenský ľud ja sám osobne ako sa ľudia môžu sami vyliečiť zo všetkých chorôb raz a navždy. Ukážem ľudu ako boli doteraz všetci klamaný a manipulovaný chazarskými médiami.
 19. Televízne noviny by sa už nikdy nemali vysielať. Lebo sme nimi boli všetci klamaný desaťročia.
 20. V televízii by sa malo najviac vysielať vzdelávanie o svete a o tom čo nám celé roky tajili. Všetko by malo byť vo forme kvalitných dokumentov ako aj prednášok a debát z ľuďmi a vybranými odborníkmi.
 21. Treba zaviesť povinnú pomoc prírode a okoliu kde každý občan bude zveľaďovať okolitú alebo blízku prírodu.
 22. Treba zakázať otrávené geneticky modifikované potraviny na území celého Slovenska. Ja sám by som národu v prednáškach cez televíziu ale aj naživo vysvetlil kde všade sme robili chybu celé roky a čo musíme zmeniť.
 23. Treba  hermeticky uzatvoriť naše hranice aj všetky priechody. Nikto by sa nemal dostať  do nášho štátu ani z nášho štátu bez kvalitnej kontroly
 24. V radoch polície by bolo teba urobiť veľké zmeny. Celý systém zameraný na boj proti násilnostiam aj terorizmu by som osobne preškolil.
 25. Treba vytvoriť  špeciálnu armádu z radu dobrovoľníkov a tak isto aj vytvoriť nové protiteroristické jednotky s novým názvom. Kritéria na výber by mali byť oveľa prísnejšie. Máme v polícii samých chudákov a rada policajtov ako aj kukláčov tam nemá čo hľadať. Ak by bolo na mne, tak by som stanovil tak prísne kritéria, že z hľadiska sily by sa tam nedostal nikto slabší ako som ja sám. A nestalo by sa už tak často, že psychologické testy prejde každý psychopat čo tam nemá čo hľadať.
 26. Mala by sa zaviesť povinná školská obrana a bojové umenia.
 27. Mal by sa nájsť spôsob ako zo zvyšných nadbytočných peňazí štátu odškodňovať ľudí postihnutých bývalým režimom.
 28. Budem osobne svojmu ľudu robiť prednášky a osobne budem chodiť medzi ľudí debatovať, učiť ich všetko čo im pomôže ako žiť lepšie a plnohodnotnejšie. Naučím ľudí ako ich zbaviť utrpenia a nevedomosti raz a navždy.
 29. Mali by sa zaviesť prísne tresty za ničenie pamiatok, vandalizmus a sprejovanie budov a majetku občanov.
 30. Na území Slovenska by sa nemali týrať zvieratá a týranie zvierat by som bral ako týranie človeka. Podľa toho by mali byť aj tresty, aby si ľudia uvedomili svoje činy a aby vedeli, že zviera je tak isto živá bytosť s dušou ako sme my ktorá rovnako trpí a znáša bolesti.
 31.  Mali by sa obnoviť staré Slovenské tradície aj cechy vo veľkom aby naše generácie zažili Slovenskú kultúru a naše tradície ktoré chceli chazari zlikvidovať.
 32. Lekárske poplatky by mali zrušené a každý tvor ba aj bezdomovec by mal byť liečený aj ošetrený na náklady štátu.
 33. Nezodpovední ľudia, ktorí sa dopustia v polícii, lekárstve, na súdoch závažných chýb by mali byť navždy prepustený a mali by si hľadať robotu inde.
 34. Každý kto bude prichytený pri jazde pod vplyvom alkoholu by mal byť zbavený vodičského preukazu do smrti.
 35. Tresty by mali byť spravodlivé, aby sa už nikdy nestalo, že ten kto zabije bude sedieť menej rokov ako ten čo znásilní alebo ukradne alebo urobí prepad. Za zabitie úmyselne nech sú dôvody akékoľvek by malo byť doživotie. Lebo ľudský život bol zobratý a mŕtvy sa už nevráti. Nech je každému jasné, že ľudský život je jedinečný a neopakovateľný je každý z vás.

Milujem všetkých dobrých ľudí na svete aj vás drahý bratia a sestry. Spoločne tento boj vyhráme lebo budem stáť za vami ja. Moja sila nemá hraníc lebo mi ju dáva milostivý Boh osobne. Nepoznám už vôbec strach a neviem čo to je. Chcem vás všetkých nakaziť touto silou a dať vám poznanie. Vtedy ak len štvrtina z vás obsiahne túto silu a múdrosť tak nás nezastaví ani samotný diabol zo všetkými svojimi temnými légiami a nezastaví nás ani samotné peklo, pretože my povstaneme z popola a naše svetlo a láska premôžu všetko čo sa nám postaví do cesty. K tomu nám pomáhaj milostivý, večný a múdry Boh tvorca všetkých príčin a počiatok všetkých počiatkov.
Nech každý človek každé dieťa vie že existujem, nech každý vrabec na streche na Slovensku čviriká že Gasudarjon žije lebo prišiel náš čas bratia a sestry a my povstaneme a nebudeme kričať toto je Sparta ale budeme kričať toto je Slovensko a vykopneme satana aj chazarov s tejto krajiny.
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\xx\this-is-spartajpg1.jpg
Toto je Slovenskóóóóóóóóóó a nám nebudú chazari ani mimozemšťania Reptiláni skrze nich rozkazovať
Plánujem robiť prednášky po celom Slovensku a hľadám pomoc ľudí, ktorý majú blízko k láske a dobru a ktorým nie je ľahostajný tento svet, náš domov a naše rodiny. Hľadám ľudí, ktorým je blízke moje myslenie a ktorí majú chuť zmeniť nie len svoj život od základov ale aj životy svojich rodín. Hľadám ľudí, ktorých oslovila myšlienka pravdy a lásky, ktorí sú čestní a spravodliví a ktorým záleží viac na iných ako samým na sebe. Nech nás je čo najviac, aby sme bojovali za pravdu, za slobodu, za svetlo a za Boha. Som ochotný vo svojom voľnom  čase vyučovať všetkých čo to potrebujú. Chcem sa rozdávať a robiť ľudí šťastnými. Chcem ich zbavovať utrpenia a nevedomosti. Ukázať im cestu aj smer. Na to aby niekto vedel ako rozmýšľam si musí najprv prečítať všetky moje publikované články v rubrike GASUDARJON.
Ponúkam toto:
Môžem pomôcť zúboženým a utrápeným ľudom nájsť pokoj v duši.
Naučiť ľudí prečo trpia a ako zmierniť čo najviac duševnú bolesť.
Ukázať ľudom ako sa navždy zbaviť chorôb a ako mať svoje vlastné zdravie pod kontrolou.
Ukázať ľudom v čom všetkom ich systém celé desaťročia klamal a manipuloval.
Naučiť ľudí všetko o iluminátoch.
Naučiť ľudí skutočnú pravdu o mimozemských civilizáciách.
Naučiť ľudí ako zmanipulovali celé dejiny a ako sa vyznať v tom ako skutočne všetko funguje.
Naučiť ľudí ako skutočne funguje vesmír a ako naozaj vyzerá pretože vo všetkom nám klamali a cez média nám ukazovali bludy.
Naučím záujemcov najefektívnejšie prvky bojových umení lebo aj v bojových umeniach platí, že je to podvod a v skutočnom boji všetko funguje inak ako učia na bojových umeniach.
Naučím ľudí správnej životospráve.
Naučím záujemcov ako udržovať svoje telo v kondícii.
Prípadných záujemcov zasvätím do tajov posilňovania. Vypracujem im plán a ukážem im naj efektívnejšie cviky ako rady aj triky.
Budem robiť duchovné prednášky ohľadom ezoterického učenia, reinkarnácie, vývoja našej duši, o tom ako funguje duchovný svet, ako vyzerá, aký má zmysel utrpenie aj ako sa ho čo najviac zbaviť
Budem ľudí učiť o Bohu v nezmenenej podobe nakoľko Boha poznám a zažil som veľké veci ako 11 ročný a potom ako 16 ročný.
Pre všetky tieto uvedené veci hľadám sponzorov na vybavenie prednášok ako naplniť haly, sály atd.
Hľadám ľudí na pomoc pri vydávaní mojich kníh
A hlavne hľadám spolupracovníkov, bratov a sestry ako aj všetkých nových členov môjho hnutia.

Spolu dokážeme veľké veci a vytvoríme nekonečné svetlo aj lásku ktorá porazí zlo.
S úctou k vám drahé bratia a sestry

Váš  GASUDARJON

Gasudarjon Anti-Iluminat Andromeda

   PRINT RSS
             
Hlavná stránka