Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Veľká pečať USA a všetky odporné znaky slobodomurárstva a satanizmu Iluminátov
 

 V pravo pod averznou stranou Veľkej pečate je v polkruhu nápis OF THE UNITED STATES = Spojené štáty. Stred pečate tvorí obraz orla s bielou hlavou (symbol légie, resp. bielej lóže čistých rúk), ktorý drží v zobáku zvitok so stuhami a latinským nápisom E PLURIBUS UNUM = Spojenectvo mnohých (čiže sionistov a bratov murárov pomohlo vytvoriť USA). 

Vodorovná heraldická hlava štítu (modrá) pozostáva z trinásť horizontálnych pruhov a stelesňuje Kongres. Z nej vychádza trinásť pevne spojených a striedajúcich sa zvislých pruhov, ktoré symbolizujú spojenie jednotlivých štátov konfederácie do celku(zakladateľov).

Bielych pruhov je sedem a červených šesť - spolu trinásť. Farby na štíte majú svoj symbolický význam: 

Exotericky znamená farba BIELA = čistotu, nevinnosť, MODRÁ = vytrvalosť, spravodlivosť, ČERVENÁ = silu a udatnosť.

Avšak ezoterický zmysel týchto farieb hovorí jednoznačne o bielych, modrých a červených lóžach, ktoré združujú Spojené štáty americké od svojho vzniku (napríklad len v USA roku 1932 bolo 19 000 lóži a v nich 3,600 000 bratov murárov). 
Orol drží v pazúroch ľavej nohy olivovú ratolesť s trinástimi lístkami a trinástimi olivami a v pazúroch pravej nohy trinásť šípov, - symbolizujú sily mieru a vojny, ktoré sú výhradne v moci Kongresu USA. Americký orol (je symbol slobodného rozletu) nesie na svojej hrudi štít bez heraldických štítonosičov, čo znamená, že Spojené štáty americké by sa mali vždy spoliehať len na svoju vlastnú silu (pre istotu sa však poistili v I. svetovej vojne a po II. svetovej vojne vytvorili alianciu NATO).

Pod štítom vyčnieva roztiahnutý chvost orla zložený z deviatich pier (číslo 9 znamená. nielen symbol moci a všeobecného vplyvu - teda celosvetového, ale tiež symbolizuje - NEPTÚNA - boha oceánu, za ktorým ležia Spojené štáty). 

V pravej kruhovej pečati dominuje hexagram z trinástich hviezd v podobe pentagramov a v znamení zverokruhu, ktoré tvoria Dávidovu hviezdu Izraela... Exotericky toto "súhvezdie" predstavuje nový slobodný štát, ktorý si získal svoje miesto a postavenie medzi ostatnými zvrchovanými mocnosťami sveta. 

Až pod týmto hexagramom sa nachádza štátny znak Spojených štátov amerických, symbol (ne)závislosti - a to má už ezoterický význam... 

(Napríklad: USA a MAĎARSKO sú jediné dva štáty na svete, u ktorých participujú v štátnej pečati cudzie štátne znaky: USA majú nad Veľkou pečaťou znak IZRAELA a MAĎARSKO má v pravej polovici štítu zase znak SLOVENSKA).
Humanistická tradícia hovorí, že symboly nepochádzajú z intelektu, ale z iracionálnych hlbín duše. Vyrastajú z osobného alebo kolektívneho nevedomia a nemôžu existovať bez toho, aby neboli prijaté nevedomou dimenziou nášho bytia. To znamená, že zakladatelia USA (patrioti slobody) - Washington, Franklin a Jefferson ako top slobodomurári, jednoznačne vtlačili do Veľkej pečate všetky atribúty slobodomurárstva. 

Už nie je tajnosťou, že s anglickým panstvom do Ameriky prenikalo aj slobodomurárstvo. Vykryštalizovalo tu do dvoch smerov. Jedna strana sa snažila v Novom svete udržať koloniálny charakter a druhá strana preferovala nezávislosť na Anglicku. Tento stret napokon vyústil v otvorenú a krvavú vojnu za nezávislosť. 

George Washington ako najvyšší veliteľ vojska mal okolo seba výhradne len dôstojníkov z radov slobodomurárov. Slová generála Lafayetta o ňom tento fakt potvrdzujú: "Nikdy nezveril samostatné velenie dôstojníkovi, ktorý nebol slobodným murárom". 

Nezabúdajme, že "americký národ" tvorili ľudia zo všetkých končín sveta (vyhnanci a utečenci predovšetkým z Francúzska po revolúcii, Anglicka a ďalší prisťahovalci). Preto dnes väčšine ľudí uniká zo zreteľa nielen táto skutočnosť, ale aj fakt, že pre túto masu ľudí - "svetoobčanov" muselo byť vynájdené niečo iné než národovstvo, - čo by spojilo príslušníkov všetkých možných národov a rás, aby okradli a vyvraždili pôvodné domorodé obyvateľstvo... A týmto medzinárodným pojítkom bolo práve Slobodomurárstvo, ktoré Washingtonovi zároveň poskytlo väčšiu kontrolu armády a dalo mu aj väčšiu možnosť ovplyvňovať ju. Kto porušil vojenské a slobodomurárské tajomstvo, toho čakal trest smrti.

Slobodomurári používali tradičné magické symboly - pentagram (päťcípa hviezda) a hexagram (šesťcípa hviezda). Preto sa pentagram vyskytuje najmä na vlajkách krajín, do ktorých sa slobodomurári infiltrovali, alebo ich už ovládajú... 
To nie je náhoda, že práve tieto "žlté hviezdy" (ktoré Židia museli povinne nosiť na odeve v nedávnej minulosti) sa ocitli na vlajke Európskeho spoločenstva národov, s počtom dvanásť (ako vraj bolo pôvodných hebrejských kmeňov),v kruhu (čo symbolizuje svetovládu pod zverokruhom, čiže na zemeguli) na modrom podklade (modrá farba znamená aj základňu verných – najpočetnejšie modré lóže vo svete. 

Pyramída 

Pyramída na Veľkej pečati USA ukazuje zašifrovanú celú skladbu a postupnosť medzinárodného rádu Slobodomurárstva. 

Z hora nadol nasleduje najvyšší stupeň zasvätenia a to písmená RT = trust - najsilnejší svetový vplyv bankového domu Rotschildovcov. Ilumináti pod jeho vedením založili koncom I. svetovej vojny v USA tzv. Radu pre zahraničné vzťahy (Council on Foreign Relations – CFR). Podobné inštitúcie vytvorili aj v iných krajinách. Napríklad Veľká Británia má Britský ústav medzinárodných záležitostí (British Institute of Internacional Affairs...) a tak sa vplyv Rotschildovcov rozrástol do obrovských rozmerov. 

Vlády hľadajúce peniaze, prepožičiavajú monopolom štátne bankovníctvo a pôdne bohatstvo, koncesie na ťažbu ropy, uhlia, a ostatných nerastných surovín, na dopravu: - železničnú, riečnu, námornú, na telekomunikácie, elektrárne atď. Preto je medzi medzinárodnými finančníkmi vždy najviac žiadaným monopolom celková kontrola nad kapitálom nejakého štátu a národa...
Tomu sa nevyhli ani USA, kde najmocnejšia banková organizácia Federal Reserve(Federálne rezervy), je súkromnou organizáciou a jej akcie vlastnia najväčší akcionári :
- Rothschild Banks of London and Berlin
- Lazard Brothers Banks of Paris
- Israel Moses Seif Banks of Italy
- Warburg Bank of Hamburg and Amsterdam
- Lehman Brothers Bank of New York
- Kuhn, Loeb Bank of New York
- Chase Manhattan Bank of New York
- Goldman, Sachs Bank of New York

 A to je len vrchol ľadovca biznisu a svetových bankových inštitúcií, ktoré vlastnia súkromní podnikatelia.

   RADA 13 = veľkí druidi, toto súkromné kňažstvo Rotschildovcov sa regrutuje z podriadenej RADY 33 = ide o najvyššie slobodomurárske grémium sveta v politike, ekonomike a cirkvi. Rada predstavuje úzky výber z elitného slobodomurárskeho klubu, pozostávajúceho z RADY 300 až 500 = ktorá sa zase grupuje z najbohatších a najvplyvnejších mužov - "bratov sveta".

   Veľká lóža B´ NAI B´ RITH alebo IOBB (Independent Order B´nai B´rith = Nezávislý Rád Synov Zmluvy Starého Zákona), ide o elitný rád, do ktorého sú prijímaní výslovne len Židia. Ten riadi svetový sionizmus a maskuje pred svetom svoju mocenskú hru slovami o humanite, tolerancii, zmierení a podobne.

   GRAND ORIENT = Veľká slobodomurárska lóža spravuje a riadi určitý územný celok a jej predstavenstvo sa volá Veľký Orient. Zároveň Veľký Orient uzatvára vrchnú polovicu pyramídy a tým aj najmocnejšiu skupinu Iluminátov. Ich zakladateľom bol roku 1776 Adam Weisshaupt. 

   Prozreteľnosť zariadila, že kuriéra bavorskej lóže Iluminátov na ceste zabil blesk. Práve u neho sa našiel plán tohto rádu, na základe ktorého boli jeho členovia postavení pred súd a rád bol rozpustený v roku 1784. Weisshauptovi sa však podarilo utiecť pred trestom smrti. Tento plán, ako ho zaznamenal francúzsky brat Louis Blanc (1811-1882) znie: „Jedine zázrakom tajomstva, jedine silou vnútornej súdržnosti budú tisíce ľudí v každom svetadieli, ale predovšetkým v Nemecku a vo Francúzsku ovládnutí rovnakou vôľou, inšpirovaní rovnakým duchom. Z týchto ľudí sa stanú postupnou výchovou celkom nové bytosti, uvedené v poslušnosť neviditeľnými a neznámymi vodcami - v poslušnosť, ktorá hraničí s nepríčetnosťou a pohŕdaním smrťou. Takto vychovaná svätá légia získa potajomky ich srdcia, obkľúči kniežatá, bude riadiť vlády bez ich vedomia a povedie Európu tak, že zničí každú poveru (rozumej každé náboženstvo), zvrhne každú monarchiu, rodovú výsadu prehlási za neplatnú (stalo sa po I. svetovej vojne v bývalých monarchiách Európy okrem Veľkej Británie !), odstráni samotný pojem práva a všetok súkromný majetok (to nie je zhoda okolností, že za tých viac ako 200 rokov, ktoré uplynuli doteraz, sa toto sprisahanie proti svetu plní do posledného písmena)!

Gasudarjon Anti-Iluminat Andromeda

   PRINT RSS

             
Hlavná stránka