Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Ilumináti a Vatikán idú ruka v ruke novému svetovému poriadku.
To, že ma Satan neobmedzenú moc na Zemi  len vyzerá. Boh mu dal moc aj kompetencie ale len v obmedzenej forme. Ak budete silní, budete sa každý deň modliť a poctivo to bude vychádzať z hĺbky vašej duše a ak sa budete duchovne vzdelávať, budete detoxikovať svoje telo a očistíte si bunky, ak už viac nedovolíte dávať jedy do svojho tela a zbavíte sa otupenosti a zmeníte svoje staré myslenie aj hodnoty, tak Satan nemá nad vami žiadnu moc. Pamätajte si moje slová lebo on len pokúša a je na vás či mu to dovolíte, lebo človek má slobodnú vôľu. Je to svet duality a sú len dve možnosti, buď dobro alebo zlo. To vy máte na výber čo si vyberiete. Satan nemá tieto možnosti. On je predurčený len na zlú stránku, pričom každý z vás má v sebe živého Boha, ste jeho deti, duše, ktoré stvoril. Boh je vo vás samých a vy ste v Bohu. Všetky energie, ktoré existujú mimo vesmír aj v duchovnom svete sú energie od Boha. To znamená, že ak si to uvedomíte, že vy ste synmi Boha a že Boh je vo vás, tak žiadna temná sila proti vám nič nezmôže ani celé peklo aj s jeho prisluhovačmi. Nie len ľudia majú svoju karmu ale aj štáty a národy.

Vatikán slúži iluminátom, aby ovládli duše ľudí. Ilumináti financujú Vatikán a je pod ich úplnou kontrolou.

Písmo nie je blud len ho veľa ľudí z iluminátskych kruhov prekrútilo ako potrebovali a vymazali to čo sa im nehodí. Sám som veriaci ale Vatikán je zlo a nebojím sa to povedať nahlas. Sú tam jedinci. ktorí sú dobrí a poctiví aj svätí ale tá konštitúcia, ktorá tvorí celok a rozhoduje, tak to je zlo. Sú to ľudia v rúchu baránkovom a sami sú prisluhovačmi diabla. Inak by nemazali dejiny, neupaľovali nepohodlných v stredoveku, inak by neprenasledovali moc múdrych ak idú iným smerom. Ak niekto ide smerom ezoteriky hneď je ich nepriateľ. Ezoterika nie je satanizmus. Ezoterika je všetko to čo je pravda a ako všetko vzniklo. Na omši sa to nikdy nedozviete. Tak isto len udržujú staré babky a nevedomých v nevedomosti a otupujú ich. Ten kto má inú úroveň nikdy nepodľahne systému a aj sám zistí čo je pravda. Keď je Vatikán učenie cirkvi a majú nasledovať Ježiša, tak prečo páchajú stále až do dnes zločiny proti ľudskosti? Prečo otupujú ľudí a skrývajú tajomstvá? Prečo žijú v bohatstve a prečo idú opačnou cestou ako ich Ježiš? 

Odpoveď je ľahká a krátka: sú to nevedomí ľudia, ktorých tiež zmanipuloval boj o moc a to má na starosti Satan, ktorý sa vždy vkradne len tam kde mu to dovolia. Tí čo podľahnú a tí čo sú slabí. Vatikán nemá v sebe žiadnu lásku a je to len pretvárka. Ak by naozaj v sebe mali lásku a pravé hodnoty a naozaj by milovali Boha tak ako ja, nikdy v histórii by sa nedialo čo sa deje. Nikdy by Vatikán nedovolil, aby sa k moci dostali ilumináti ani Rotschildovci a aby ničili svet. Ale čo chcete ak sú taký istí ako oni a sú prisluhovačmi diabla a celej Ameriky. Ešte skôr ako zem bola v pláne tak už boli určené karmické plány aj osudy ľudstva a Amerika je už v písme označená ako miesto na Zemi, ktorú bude Satan ovládať a kde bude mať trvalý pobyt. 

Amerika robí to zlo od kedy začali kvitnúť technológie. Amerika začala s tým, že svet začala zásobovať toxínmi a jedmi v potravinách. Amerika začala s tým, že vysiela a produkuje horory a násilie vo filmoch, že sami si natočia ako skončí zle svet, že sami si natočia aké katastrofy sa im stanú, potom majú ešte tú drzosť, že sa im to aj naozaj stane. Ten kto je primitív to nevidí ale ten kto má rozum tak vie, že sami páchajú zlo na vlastných ako aj na nás a to čo vidíme vo filmoch aj naozaj robia. Diablov advokát je presný film kde ukazujú akú majú moc a o filme Nepriateľ štátu s Vilom Smithom ani nehovorím. Tam jasne ukazujú ako všetkých sledujú, odpočúvajú a ako cez družice a iné
veci sledujú všetko a ako chcú mať každého pod kontrolou .Najväčšia drzosť aká na tomto svete kedy existovala je Amerika lebo tá si sama do vlastných peňazí ako je 1 dolár vytlačí znaky satanizmu a symboly iluminátov. Ak začínajú filmy tak každý film začína zo znakom iluminátov. Ničia naše zdravie liekmi a jedmi a ešte nás aj práškujú jedmi z oblohy. Potom zarábajú na zdraví cez lieky. Pekne tie plány premysleli rokmi celé ich generácie. Zomrie od nich jeden druhý v tom pokračuje a celé dedičstvo vlastní. Takto to je. Vo svete sú tisícky teórií a vecí čo ľudstvo nazýva konšpirácie ale to je tiež len blud a výmysel aj s tým kto to vymyslel a dal tomu taký názov. Oni sa len tešia tomu lebo vedia, že zmetený, otupený ľud a ešte k tomu nevedomý už nevie a nedokáže rozlíšiť čo z toho je pravda. V skutočnosti medzi tými konšpiráciami je aj pravda a im to hrá do kariet. Oni aj chcú, aby svet vedel čo robia len nechcú, aby to bolo tak jednoznačné a aby ľudia museli hľadať medzi tými tisíckami teórií. Oni v skutočnosti sami robia to isté čo Boh. Boh sa nám dáva najavo sám inak by ľudia nevedeli, že existuje. Len to čo Boh robí je úplne niečo iné. Toto je iné v tom, že ide o zlo a dávajú svetu najavo kto ho ovláda. Takýto ľudia sú bezbožní a psychopatizmus a bezcitnosť spojená s uctievaním diabla to je ich vizitka.

Gasudarjon Anti-Iluminat Andromeda

   PRINT RSS
             
Hlavná stránka