Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Prezident Putin je najkrajšia a najčistejšia bytosť aká kedy existovala zo všetkých politikov. Nikto z politiky na celom svete sa mu nemôže rovnať. Satanisti, ktorí vlastnia skoro všetky média špinia Putinove meno a Rusko pretože len Rusko im stojí v ceste k totálnej nadvláde fašizmu


Putin je ako človek a duša jedna krásna, výnimočná vzácna bytosť. Ten muž je mužom činu. Je mužom lásky a veľkých rozhodnutí. Ak chcete vidieť aké sú jeho činy stačí nemať zatvrdnuté srdce a zapuzdrenú dušu. Na to aby ste poznali jeho činy svetla a lásky nemôžete v prvom rade byť otrok systému chazarskej satanistickej mafie. Nemôžete pozerať televízor a čítať noviny a časopisy. Prečo? Pretože média, ktoré my sledujeme, sú pod kontrolou nepriateľov Ruska. Skupina ľudí, ktorí nenávidia Rusko je tá istá skupina, ktorá nenávidí celý svet. O koho sa to jedná? Nepíšem to len pre tých, ktorí to ovládajú. Píšem to hlavne pre nevedomú časť ľudstva, ktorá nemá reálny a triezvy obraz o svete ako aj o sebe samom. Skupina, ktorá nenávidí Rusko aj celý svet sa označuje mnohými názvami už stovky rokov ba aj tisícročí. Oni sami urobili všetko preto, aby ich svet vnímal ako iluminátov teda osvietených. Oni sa však medzi sebou nikdy za iluminátov neoznačovali.

Skutoční ilumináti sú v skutočnosti 3 hlavné skupiny a na ich čele sú Jezuiti. Jezuiti sú satanisti, aby bolo v tom jasno. Nie obyčajní rádoví nič netušiaci kňazi ale Jezuiti na najvyšších miestach. Sú to potomkovia faraónskych satanských pokrvných dynastií. Väčšina jezuitov je ovládaná démonmi, či už v podobe organickej alebo anorganickej. Títo démoni sú padlí anjeli z galaxie Andromeda. Odtiaľ zo systému Orióna z oblasti Rigel vzniklo to čo svet nazýva zlom. Zlo nikdy neexistovalo. Báchorky typu kostolných rečí a rečí typu biblie sú prefabrikované umelo vytvorené dezinformácie temnou mimozemskou entitou. Táto entita má pomenovanie Archóni. Títo Archóni rozkazujú priamo Jezuitom. Jezuiti od nich priamo dostávajú rozkazy. Od jezuitov zase prijímajú rozkazy Rotschildovci. Ak by ste si mysleli, že Rotschildovci alebo Rockefelerovci sú top, tak omyl vážení. Oni sú len poskokovia Jezuitov. Vatikán majú pod kontrolou Jezuiti od začiatku ako vznikol. Všetci na celom svete sú Jezuitom podriadení. Smutný je ten fakt, že obyčajní rádoví kňazi ako aj veriaci nemajú ani poňatie o tom kto Jezuiti v skutočnosti sú a čoho je vôbec Vatikán schopný. Vatikán pod kontrolou Jezuitov riadený Archónmi zabil za svoju existenciu toľko miliónov ľudí, že sa to dá len veľmi ťažko spočítať. Všetko čo sa v živote na tomto svete stalo, či už vojny, genocídy, politika, financie, banky tak za tým všetkým hľadajte Jezuitov a Vatikán, ktorý oni ovládajú. Druhá skupina, ktorá patrí do označenia iluminátov sú Rosekruciáni. A ako tretia skupina tam patria slobodomurári. Tieto 3 hlavné skupiny majú potom ešte zadelenie do hlbších podskupín. Na Zemi prebieha boj medzi temnými silami a silami svetla. Ľudia, ktorí sú ovládaní a hypnotizovaní médiami o týchto veciach nemajú skadiaľ vedieť, pretože ich jediný zdroj informácií pochádza od temných síl. Všetky informácie sú bludy a dezinformácie. Ak človek nepozná ľudí, ktorí naozaj vedia čo sa vo svete deje, alebo nepozná iný zdroj informácií ako mainstramové média, tak taký človek je stratená existencia. Hlavne je taký človek blúdiaca duša ponechaná na milosť a nemilosť. V tomto prípade by som povedal ponechaná na nemilosť pretože temné sily, ktoré nás ovládajú a manipulujú, vám žiadnu milosť nedajú. Oni nás väznia na tejto planéte a doslova nás uvrhli do karantény. Toto všetko sa odohralo na Zemi pred 26 000 rokmi.

Putin ako jediný politik na svete je do týchto plánov temných síl zasvätený do detailov a vie ako s tým zlom skoncovať. Boh osobne si vybral Putina v tomto čase kedy práve žijeme. Pasoval ho do úlohy politického vodcu sveta. Pasoval ho do úlohy vysloboditeľa. Na svete je len veľmi málo duší, ktoré by boli tak silné, aby dokázali čeliť tak enormnému tlaku temných síl ako im čelí práve on. Putin nie je len obyčajný človek ako si mnohí myslia. Putin je veľká vyvolená duša. Je to duša, ktorá má v sebe značnú časť vývoja za sebou a práve preto bol vybraný na misiu, ktorú práve zažíva. Na vlastné oči vidíme boj temných síl so silami svetla. Na našej Zemi prebieha boj okultných síl. Okultné sily ako výraz mnohých nevedomých ľudí zavádza. Každý kto počuje výraz okultné sily si predstavuje okamžite zlo a satanizmus. Okultný znamená skrytý. Teda sily, ktoré medzi sebou bojujú sú nášmu oku skryté a predsa existujú. Tak ako nie je vidieť voľným okom mnohé javy, nie je vidieť ani skryté sily. Zlo nie je vidieť tak ako dobro. Dajú sa vidieť len z činov ľudí ale nijak inak. Nikto ich nemá napísané priamo na tvári. Nie je vidieť ako človek rozmýšľa jeho myšlienky a predsa tam sú. Nie je vidieť vaša bolesť ak vás bolí zub alebo srdce. Nie je vidieť vašu depresiu, traumu, zúfalstvo, radosť ani nič podobné. Všetko sú to emócie alebo isté druhy prejavu energií. Nikto z nás tie energie nevidí priamo a predsa sú cítiť alebo sa dajú pozorovať na základe správania jedinca alebo más ľudí. Existujú iba duchovne vyspelé duše, ktoré prešli vývojom ako ja, a ktoré majú za sebou tak dlhý vývoj, že dokážu len z tváre človeka vyčítať jeho aktuálny psychický, morálny, emocionálny stav. Duša sa prejavuje dvoma hlavnými faktormi ak je v tele človeka. Prvý je ten, že duša si na seba berie telo, ktoré prináleží jeho aktuálnemu stupňu vývoja. Nevedomosť a totálna duchovná slepota to je vec, ktorú okamžite vidím na človeku. Vidím podľa tváre človeka či je duchovne vyspelý, alebo či je maximálne zaseknutý a jeho duchovný vývoj ho drží v nevedomosti. Vyžarovanie duše, ktorá je prebudená vyzerá úplne inak ako duša človeka, ktorý je väznený v nevedomosti. Sú to druhy energií a určitého spektra vyžarovania. Nikto z obyčajných ľudí v nevedomosti žijúcich a duchovne neprebudených nedokáže tieto javy cítiť a vidieť voľným okom. To dokáže len maximálne prebudená duša na najvyššom stupni vývoja.

Prečo najvyššom? Lebo pokiaľ nemáte najvyššie možné duchovné prebudenie stále je vás možné ľahko oklamať a ľahko zmanipulovať rôznymi faktormi. Ak sa niekto pretvaruje a hrá divadlo na vaše city nemusíte to vôbec odhaliť. To je len časť toho čo sa môže stať. Sú nejakí ľudia, ktorí ako tak dokážu vycítiť ľudí, ktorí sa pretvarujú ale to je tak asi všetko. Odhaľovať zámery, myšlienky a činy ľudí skôr ako to urobia to je už iná kategória. Cítiť energie ľudí a mať ich pred sebou ako na röntgene to je ten najvyšší možný stav vedomia.  Prečo to celé hovorím a odbieham od Putina a ako to sním súvisí? Súvisí to sním viac ako by ste si mysleli. Putin má poslanie od Boha ako vodca sveta ohľadom geopolitickej stránky. Ja mám poslanie od Boha pomáhať svetu aj Putinovi a byť vám všetkým nápomocným. Prišiel som na tento svet, aby som dal nádej všetkým trpiacim a beznádejne zúfalým. Prišiel som, aby ste vo mne videli svetlo pravého Boha. Pretože to svetlo nosím v sebe. Prišiel som, aby som vám ukázal cestu po ktorej máte ísť. Putin je tak ako ja veľmi veľká duša s konkrétnym poslaním. Boh nás oboch vyslal na misiu. Prešli sme si obaja veľmi dlhým a ťažkým duchovným vývojom. Dostali sme sa do určitého bodu, v ktorom dokážeme robiť veľké veci. Poznáme Boha priamo a jeho svetlo a nekonečná láska sú nám hnacím motorom. Obaja vieme, že nikdy neskončíme, a že sme večné vedomie. To čo robíme, konáme pre vás všetkých a pre celý svet. Sami sme si to vybrali slobodnou vôľou po dohode s Bohom a naším vyšším ja. To čo hovorím nevzniklo na oslavu mojej bytosti ani na oslavu Putina ale na vysvetlenie veľmi závažných udalostí. Tak ako my všetci aj ja aj Putin sme v tele človeka zraniteľní. Byť v tele človeka a prežívať v hmote ľudský život je veľmi ťažké. Zvlášť ak my prebudení vieme, že na nás útočia každý deň temné sily. Každý z nás sa vyvíja a je na nejakom určitom stupni vývoja. Ja tak isto. Bez ohľadu na kto som z duchovného hľadiska a čím som si prešiel. Aj keby som bol ten najvyšší v duchovnom vývoji byť v tele človeka je veľmi ťažké. Poznám veľa duší, ktoré sú až moc veľké a staré duše ale nedokázali sa prebudiť duchovne a podľahli hmote a nástrahám temných síl. Prečo tom hovorím? Lebo tak ako sa dá napredovať vo vývoji sa dá aj upadnúť až môžete skončiť katastrofálne. Na 95 percent som mimo dosah temných síl. Hovorím čisto o aktuálnom stave teraz. Nie vždy to tak bolo. Mal som svoj cieľ a svoju misiu od prvých počiatkov ako som prišiel na Zem. Ale ako sa narodíte brzdí vás hmota a tento systém, ktorý je nastavený temnými silami.

Nie každý sa dokáže prebudiť a zistiť kým naozaj je. Nie každý sa dokáže rozpamätať a napojiť na svoj zdroj, ktorým je Boh. Tak ako vy všetci som čelil a stále aj čelím rôznym nástrahám. Tieto nástrahy nám do cesty dávajú temné sily, aby sme sa duchovne neprebudili. Vedia, že čím viac ľudí sa prebudí, tým ich sila viac upadá. Každý prebudený človek vytvára napojenie na zdroj, ktorým je Boh. To značí, že čím viac duchovne vyspelých ľudí bude na Zemi, tým viac čistého svetla budeme ako celok vyžarovať. Pre temné sily to znamená len jedno. My sme silní a oni slabnú. Láska a čisté svetlo všetko liečia. Doslova rozpúšťajú temnotu. Ak by sme boli na tom všetci ako ja teraz, ale myslím úplne všetci na Zemi, tak by sme spoločne rozpustili všetku temnotu okamžite vo vesmíre. Práve preto, aby sme toto poznanie a toto svetlo v sebe nemali temné sily v podobe Archonov manipulujú našou Zemou cez systém, ktorý si vytvorili. Do toho systému zapojili všetky bytosti temna aké existujú a ako ich poskokovia im na to slúžia Jezuiti, Vatikán a všetky satanské pokrvné dynastie. Nemá zmysel ich menovať pretože som to všetko x krát opisoval v iných článkoch. Tieto sily temna vedia, že Putin je od Boha ako vedia to isté o mne. Vedeli, že sa narodíme aj čo budeme proti ním konať. Ako pracujú temné sily? V tomto článku som to už raz spomenul. Presne pred 26 000 rokmi sem nad našu Zem vo výške 13,4 km ako aj pod ňu pomocou svojej kvantovej technológie umiestnili skalárny plazmatický závoj. Jedná sa o zbraň, ktorá je viac energeticko-informačného charakteru ako by bola pevná a priamo viditeľná ako tomu býva u hmoty s ktorou sme v kontakte každý deň a ktorú môžeme uchopiť. Čo je to však hmota? Viete to vôbec presne definovať? Ak sa držíte len toho čo vám tento systém povedal cez média a cez školy tak nemáte šancu to vedieť až do vašej smrti. Hmota aj tá, ktorú poznáme je len ilúzia. Je to stav hustoty keď sa fotóny svetla predierajú dimenziami. Čím nižšia dimenzia tým sa hmota tlačí viac do seba. Tým pádom je aj stále hustejšia. Svetlo v tekutej podobe ak prechádza dimenziami sa viac zhusťuje až nadobúda tvar stlačenej hmoty. Preto aj naše telá sú len zhluky atómov a hlavne fotónov svetla, ktoré sú stlačené do hmoty. Naše telá majú túto podobu akú majú len preto, že v 3 dimenzii inak vyzerať nemôžu. Ak prejdeme do vyšších dimenzií ako je piata a viac tak aj naše tela sa prispôsobia a budú úplne iné. Čím je však dimenzia vyššia a vy ste k Bohu ako ku svojmu zdroju bližšie, tak aj vaše telo je stále menej vtlačené do hmoty.

Zmysel toho ako sa raz jedného dňa vrátime k Bohu teda do svojho zdroja spočíva v tom, že nadobudneme svoju pôvodnú formu tekutého svetla. Boh je čisté tekuté svetlo plné nekonečnej energie a nekonečného vedomia. Jeho telo je duchovné a plné poznania. Nemá počiatok v čase pretože on je počiatkom všetkých počiatkov a príčina všetkých príčin. My všetci sme Boh a sme z neho. Boh zo svojej nekonečnosti oddelil zo seba nepatrnú časť a vytvoril iskry teda nás ako bytosti z vlastnou individuálnou slobodnou vôľou. Sme večné vedomie, ktoré je stále napojené na svoj zdroj, z ktorého vzniklo. Aj stav nevedomosti mnohých z nás je len ilúzia kedy je duša zapuzdrená a vplyvom rôznych faktorov takto držaná. V našom prípade na Zemi je to faktor temných síl, ktoré nás tu držia ako rukojemníkov cez ich technológie. Týmito vecami dokázali dosiahnuť stav zabudnutia väčšiny z vás a naladili vás na takú potrebu ako vyhovuje im a nie vám. Dokázali zmanipulovať vesmír takže je hračkou pre nich zmanipulovať vaše životy. Urobili z vás všetkých nevedomých trpiacich otrokov pomocou svojich prisluhovačov ako vlády, média, ilumináti, cirkvi, Vatikán a podobne. Cez média a školy vás majú tam kde vás vždy chceli mať. Poslušných, sprostých, zdegenerovaných  závislých na všetkom možnom a o ničom netušiacich. Naučili vás rozmýšľať len tak ako to vyhovuje im a nie tak ako by ste rozmýšľali ak by nezasahovali do vášho vývoja. Oni však zasahujú viac ako do vášho vývoja. Oni vám určujú čo budete pozerať v televízii, aké programy budete pozerať, čo budete jesť, čo budete kupovať, aké lieky budete užívať. Starajú sa do vás okamžite ako sa narodíte. Pichnú do vás jedy v podobe vakcín, aby vás otupili a okamžite vám zničili bunkový systém ako aj vašu DNA a to nie je všetko. Tým zásahom zároveň oslabia vašu imunitu a duchovné prebudenie je u mnohých nemožné. Do slova vás ovládajú a ak ste rodičia už vy a máte dieťa to isté robia s vašim potomkom. Ak si myslíte, že to dieťa je vaše, veľmi vás poľutujem ak si to myslíte. Na tejto Zemi nie je vaše vôbec nič a nikdy nebolo. Narodili ste sa sem nahí a bez všetkého a bez všetkého aj odídete. Vaše tu nie je a nikdy nič nebolo. Ani vaše dieťa nie je vaše. Hneď ako sa vám narodí štát cez ich nastavený systém zasahuje do toho čo sa deje a čo sa diať bude s vaším potomkom. Vy nedokážete zabrániť ani očkovaniu vášho dieťaťa v podobe ťažkých patogénnych mutujúcich jedov ako sú nanočastice. Ako chcete zabrániť tomu čo vaše dieťa bude jesť, čo bude musieť v škole nasávať za primitívne vedomosti, ktoré potlačujú jeho prirodzený duchovný vývoj? Ako chcete vaše dieťa chrániť od toho čo si má myslieť? Čo má pozerať alebo čo nemá v médiách?  Ako chcete zabrániť tomu či bude vaše dieťa skazené a zvrátené? Či sa nestane chorý homosexuál? Či sa nestane terorista alebo pedofil? Všade na každom kroku regulujú vaše životy. Sledujú vás všade, určujú vám čo budete robiť aj čo robíte. Vedia o vás úplne všetko a vy o nich neviete vôbec nič. Ani väčšina z vás nevie, že oni vôbec existujú.

Koho chcete zachrániť keď mnohý z vás ani nevedia čo sa s vami od vášho narodenia deje a kam ste sa to vôbec narodili? Ak neviete, že ste otrok sociopatov a neviete kto je váš nepriateľ ako ich chcete poraziť? Dá sa vôbec vyhrať nad niekým kto pre vás neexistuje a vy vôbec o ňom nič neviete? Nie je to možné. Za to satanisti vedia o vás úplne všetko. Poznajú vaše kroky, myslenie, pocity, nálady a vedia ako na vás. To je jediný fakt prečo si s vami robia čo chcú. Nerobia to len s vami teraz alebo robili to zo všetkými bytosťami na Zemi za posledných 26 000 rokov. Teraz sme sa však ocitli v čase kedy budeme my všetci svedkami procesov ukončenia tejto tyranskej nadvlády v podobe temných síl. Nehovorím to preto, že by som chcel ľudstvo čičíkať a dávať mu falošnú nádej. Hovorím to jasne a zrozumiteľne. Hovorím to nahlas a z čistým svedomím. Hovorím to preto, že viem čo sa deje a deje sa to práve teraz. Putin ako nástroj Boha v ľudskom tele s pomocou síl svetla Galaktickej konfederácie začali likvidáciu anomálnej úchylky zvaná zlo. Nie je to iba Putin a jeho verní ľudia a nie je to iba galaktická konfederácia. Sú to ešte aj iné zložky na tejto Zemi a aj z iných štátov. Najväčšia pomoc okrem toho však prichádza z hnutia odporu. Hnutie odporu je hnutie, ktoré sa skladá z ľudských členov tak aj z mimozemských členov. Toto hnutie je veľmi dôležité pri záchrane našej Zemi a vyslobodenie vás všetkých. Teraz vám všetkým musím povedať veľmi dôležitú informáciu. Do určitej chvíle som nevedel všetky fakty tak ako ich viem práve teraz. Videl som celú vec ohľadom iluminátov a vesmíru úplne inak. Nepoznal som všetky dôležité skutočnosti, ktoré za tým stoja. Nepoznal som všetky informácie tak ako vám ich teraz jasne uvádzam. Tak ako my všetci aj ja som mal v určitom stupni zakryté vedomie. V mojom prípade ma napádali dennodenne temné sily a stavali sa mi do cesty. Robili mi rôzne veci od maličkostí, ktoré nestoja za reč až po brutálne útoky aké by vydržal len málokto na svete. Pokúšali sa mi ničiť ako môj rodinný súkromný život až po skúšanie zničenia môjho zdravia. Pokúšali sa ma stále v jednom kuse zabiť alebo mi zničiť zdravie na diaľku. Vždy som bol vystavený útokom čiernej mágie a tak isto aj útoku skalárneho plazmatického závoja ako na mňa vysielali aj rôzne ničivé frekvencie.

Toto všetko som zažíval každý deň a vždy sa mi diali čudné a rôzne veci. Vždy však silné a nebezpečné. Týmto všetkým som však prešiel a nič ma nedokázalo zničiť. Jediné čo sa im podarilo je že rozhádzali moje emócie ako aj môj duchovný rast. Poznáte to však aj sami. Raz ste dole a raz ste hore. Veľa krát som začal od začiatku a zas padol. Alebo som skočil na rôzne teórie a ideológie. To mi vo formovaní komplikovalo život len v tej miere, že mi to strácalo zbytočne čas. Temné sily vám dávajú do cesty všetky možné prekážky, aby vás zastavili alebo úplne zničili. Hlavne robia všetko preto, aby ste všetok čas len tak strácali na zbytočnosti alebo úplne primitívne veci. Ako už viete z mojich analýz mnohí a sú vás tisíce viete ako rozmýšľam a čo tvorím. Viete, že som tu pre vás a pre celý svet, aby som vám dával silu, lásku a poznanie. Nikdy som neurobil nič zlé čo by bolo proti dobru a proti láske. Nie vždy sa mi dostalo všetkých informácii a skutočných faktov tak ako ich viem práve v túto chvíľu. Moja mozaika duchovného poznania je až teraz úplne poskladaná. Bez týchto faktov som bol ako krásne sochárske dielo. Síce krásne ale nedokončené. Nebolo mi možné vidieť všetky duchovné tajomstvá tak ako ich vidím až teraz. Ako som povedal všetci sa vyvíjame a to isté platí aj o mne. V hmote sa dá upadať ako aj rásť. Veľa faktorov môže bojovať proti vám ako aj faktory, ktoré vám ovplyvnia myslenie a vaše názory. Doslova môžem povedať, že 90 percent mojej tvorby je čistá pravda len ten zvyšok 10 percent bol ovplyvnený tými ostatnými zlými faktormi. Samozrejme, že temné sily sa snažia ovládať vaše myšlienky a snažia sa vám aj podsúvať aj to čo si nemyslíte vy. Majú na to veľmi silné technológie. Pri takýchto psychických výkyvoch a rôznych životných fázach, ktorými prechádzate musíte čeliť aj tomu čo nie je od vás. Len veľmi málo ľudí dokáže rozlíšiť čo je vaše myslenie a čo nie. Ako sa mi však podarilo od ich systému úplne odpojiť už aj tých zvyšných 10 percent som zlikvidoval. Až teraz sa mi dostalo toho čo sa nazýva úplná konečná skladačka. To značí moje tvorba je celá dobrá aj správna len niektoré veci sú trocha inak. Skôr by sa dalo povedať na základe toho čo viem teraz, že určité veci vidím o trochu inak a hlavne oveľa presnejšie. Jedná sa skôr o detaily na základe, ktorých sa dejú veci tak ako sa dejú. Teraz budem presný a veľmi konkrétny. Pretože som človek v tele ako vy a nebaví ma zažívať zlo a utrpenie som neraz vybuchol. Najradšej by som zlo ukončil behom sekundy. Preto mi veľmi liezlo na nervy a veľmi mi vadilo ak zlo ešte trvá. Chcem uviesť dva dôležité body, ktoré chcem dať na správnu cestu. Prvý bod je článok Ni chao Čína kde analyzujem obraz sveta a postavenie moci práve Cíny. Všetko je na tom dobre len veľa nevedomých ľudí, ktorí nevidia do ničoho a nepoznajú detaily nevie ako som to myslel, kde som jasne povedal, že Čína bude svetová jednotka a Rusko sa jej podriadi. Myslel som to inak ako to vyznieva. Putinovi a Rusku nevadí, že by sa Čína pasovala za svetovú veľmoc číslo jedna, ktorá by udávala trendy. To však neznačí, že by Čína ničila svet alebo by robila otrokov zo sveta. Neznačí to ani zmenšenú silu Ruska a jeho postavenie.

Značí to len jedno, že Rusku nevadí že by Čína bola tým čo boli doteraz USA. Rusko nemá potrebu byť za každú cenu štátom, na ktorý sa pozerá celý svet ako na číslo jedna. Rusko má silu akú má a nepotrebuje sa označovať pred celým svetom ja som ten, ktorý je naj. Rusko nemá potrebu dávať svetu najavo, že ono bude viesť svet. Rusko nikdy túto potrebu nemalo. Rusko je krásny štát a ma veľmi veľké srdce. Ak by Čína prevzala mocenské postavenie neznačí to však ani jej vyvyšovanie nad zvyškom sveta. Ostali by aj tak silou rovnocenní len by Čína zaujala miesto po USA. Dnes sú tak moc nevedomí ľudia, že ak im niečo nevysvetlíte do písmena nemajú ani poňatie o tom čo im hovorím. A to už vôbec nemajú poňatie o tom čo ovládam a čo sa vo svete deje. Potom ešte chcem vysvetliť prečo som vo svojich začiatkoch svojich prvých analýz aj Putina a Rusko nazýval zlom. Nerobil som to často ale robil som to na začiatku v pár článkoch. Vtedy som nevedel čo viem teraz to po prvé. A ako najhlavnejšie som v každom kto nechce ale nevie zničiť už konečne raz a navždy iluminátov označoval každého za zlo. Nepozeral som sa na to či ste môj otec, moja rodina, môj priateľ. Či to hovorím o Rusku alebo o človeku, ktorého milujem a ctím. Jednoducho som ako každý zraniteľný človek v ľudskom tele videl stále ako zlo trvá. Videl som ako mi ničia svet, ako mi ničia rodinu, ako z vás aj z našich rodín robia otrokov. Chcel som okamžite všetkých iluminátov ešte v ten deň vidieť po smrti. Veľa krát som vybuchol emóciami ako každá zraniteľná ľudská bytosť. Boli aj časy keď som dal návod od hnevu ako iluminátov zabiť na diaľku čiernou mágiou. Je veľmi ťažké vedieť sa ovládať ak chcete aby vaši blízki a celý svet netrpel a keď ste bezmocný. Dnes vám všetkým oznamujem náš Putin je veľký človek. On je ten posledný kto by nechal, aby to čo robia ilumináti pokračovalo. Tak isto ako ja by hneď dal pokyn na ich likvidáciu. Ale nikdy nemohol a nedalo sa to. Nedokázal by to on. Nedokázal by to nikto na svete. Už vôbec nie ľudia na Zemi. Dnes to už viem a dokonale som do toho bol zasvätený. Temné sily nás ľudí väznia ako otrokov a hlavne ako rukojemníkov. To o čom som hovoril je tá karanténa vytvorená pred 26 000 rokmi. Hovoril som ako bola vytvorená skalárnym plazmatickým závojom.. Nikdy nebolo v silách žiadneho človeka túto vec zničiť. Bez pomoci síl svetla to nie je možné. Teraz sa dostávam k jadru. Ani sily svetla to nedokázali zničiť celú dobu. Prečo? Lebo aj keď už vedeli ako na to nemohli. Viete čo značí byť rukojemníkmi? Tom isté čo poznáte aj tu na Zemi. Čo robí vláda alebo štát alebo polícia ak nejaký zločinec ma kopu rukojemníkov? No hlavne nechcú, aby umreli. Či snáď máte nejaké iné predstavy o tom? A v našom poňatí toho čo sa deje s nami na Zemi medzi temnými silami je to miliónkrát doslova horšie. Každá bytosť na Zemi my všetci sme tu rukojemníkmi. Temné sily vlastnia antihmotu v podobe kvarkov. Táto hmota je úchylka tak isto ako zlo. Obe sú anomálie a nikdy nemali vzniknúť. Ani sám Boh to nepozná. Nikdy to nepoznal. Boh je čistá láska. Boh vždy tvoril iba myšlienkou a čistou láskou. Všetko čo Boh tvorí vzniká iba z čistej energie a čistej lásky. Všetko je to odrazom tekutého svetla. My sme tak isto tým tekutým svetlom ako duše aj napriek tomu, že sme v hmote. Zlo, ktoré vzniklo v celej večnosti vzniklo úplne inak ako vás klamú cez systém, cez média alebo cez zvrátené náboženstvá.

Boh nemá so zlom nič spoločné a nikdy nemal. On zlo ani nepozná. Nevie ako zlo funguje pretože nikdy pred tým neexistovalo. Skupiny anjelov sa jedného dňa od Boha sami slobodnou vôľou odpojili. Sami si to vybrali a Boh im to dovolil. Nikdy ich nechcel zničiť a tak im vyčlenil priestor kde budú fungovať. Nevedel však čo bude nasledovať a ako sa taká bytosť bude vyvíjať ak sa od neho odpojí. Čo znamená odpojiť sa od Boha? Znamená to stratiť matricu, ktorá vás napája priamo na zdroj. Stanete sa opakom zdroja a opakom svetla. Vytvorí sa dualita a opačný protiklad. Začne sa formovať opačná hmota. Tieto bytosti ostali v Galaxii Andromeda v hviezdnom systéme Orión konkrétne v oblasti Rigel. Tak začalo zlo. Oni mali však silu na rozdiel od obyčajných duší a mali aj svoje technológie. Veľmi rýchlo ich začali používať. Vytvorili takú istú karanténu ako na Zemi a brali si tam rukojemníkov. Akurát v tom to bolo sto krát horšie, že tam si zobrali aj celú galaxiu ba aj iné galaxie ako rukojemníkov. Začali vyhadzovať do vzduchu aj celé galaxie a začali ničiť iné vesmíry. Boh nikdy nechcel, aby jeho deti trpeli a nevedel čo stým. Nechcel, aby jeho dielo a ani jeho deti boli zničené. Boh všetko vidí a počuje. Dovtedy hlásil každú akciu silám svetla čo robia temné sily a čo plánujú. Zlo by už dávno nikto nepoznal. Temné sily však vyrobili veci, ktoré nepoznal ani Boh. Tými vecami sú kvarky. Vyvinuli antihmotu v podobe kvarkov kde podmínovali topletovými a strangetovými bombami celý vesmír. Tie topletové a strangetové bomby sú vlastne fúzie kvarkov antihmoty. Viete čo sa stane ak také niečo vybuchne? Je úplný koniec všetkému. Vybuchnú za stavu ak sa dostanú pod určitý tlak a pod určité pnutie za pomoci zahrievania na určitú teplotu pod určitým tlakom. Ak raz vybuchnú tak hmotu ako ju poznáme začnú ničiť a prerobia ju na čudnú hmotu. Úplne všetko zničia a zdeformujú. Ak to vlastnili tak od vtedy sa začali vyhrážať priamo Bohu nech prestane donášať ich plány silám svetla. Musel s tým prestať a sily svetla ako aj sily temna podpísali dohodu o tom, že ich nechajú navždy tak. To je dôvod prečo zlo trvá. Na našej Zemi však zmluva, ktorá trvala 26 000 rokov skončila a sily svetla prišli na to ako antihmotu zničiť. To že to už vedia je jedna vec ale my všetci ľudia sme stále rukojemníci aj tak. Pokiaľ nebude úplne zničení skalárny plazmatický závoj a pokiaľ nebude zničená posledná topletová a strangetová bomba, dovtedy hrozí stále koniec nám všetkým aj veľkej časti vesmíru. Sily svetla dostali od Boha impulz a súhlas raz a navždy zlo zničiť. Putin toto všetko dokonale ovláda. On priamo pomáha aj s jeho ľuďmi na tejto misii. Takže keď som nadával aj na neho, že on je tak isto asi zlo keď ilumináti ešte žijú to som mal iba nervy, že ich ešte musíme trpieť každý deň navyše. Dnes ako ovládam tieto fakty vidím vec inak. Už nikdy by som takú vec nepovedal lebo dobre viem, že nikto bez pomoci Boha a síl svetla nám nepomôže. Tu fyzický boj a fyzická likvidácia nie sú nič platné.

Preto vám všetkým jasne hovorím náš Putin je láska a dobro. Nehanbím sa zvolať a kričať do sveta: Putin milujem ťa ako svojho brata, milujem ťa ako človeka a ako bytosť, ktorá má rovnaký počiatok v Bohu ako mám ja. Putin si náš a my sme s tebou. Čím viac ľudí na svete tieto veci bude vedieť tým väčšiu silu získame. Tým viac ľudí teda duší prebudíme. Čím bude z nás vyžarovať viac svetla, tým viac roztopíme temnotu a tá raz a navždy skončí. Putin je krásna duša a plní si svoje poslanie do bodky. Robí čo má a robí to úžasne. Zabili mu x ľudí a pracovníkov. Zabili mu jeho ľudí. Zabili mu zbor Alexandrovcov. Pjakinovi zabili ženu. Putina provokujú. Chcú zlikvidovať Rusko a Putin sa stále nedal vyprovokovať. USA a Izrael ho chcú vidieť mŕtveho už dávno a predsa sa im to nepodarilo. Putin presne ako ja má tú najsilnejšiu ochranu od Boha a síl svetla aká je možná. Všetci by ste sa mali Putinovi klaňať a prechovávať k nemu obdiv a úctu. Mali by ste mu doslova bozkávať nohy. Len vďaka nemu ešte žijeme. Ja konám sám za seba a robím všetko tak ako mi kázal Boh ale robím to všetko sám na vlastnú päsť. Moje kroky však neohrozujú životy ľudí na Zemi. Ak by však Putin urobil jedinú vážnu chybu viete čo sa stane? Bum bum - game over. Chápete to drahí bratia a sestry? Putin musí vedieť čo robí. Pokiaľ za pomoci síl svetla nezničia poslednú bombu a nezničia skalárny plazmatický závoj do vtedy musia byť opatrní. Putin je na rozdiel odo mňa zodpovedný za celý osud ľudstva a sociopatom je to jedno. Preto Putina tak provokujú lebo to vedia.  Putin je kráľ kráľov čo sa týka stratégie a jeho trpezlivosť nemá obdobie v histórii ľudstva pretože to čo je jemu robené a čomu on čelí to by nechcel meniť nikto z vás. Ako som už raz povedal ani Putinove peniaze nie sú len tak. Bez nich by bol stratený v tom čo robí. Takže aj keby ich mal nekonečno on ich potrebuje. Koniec koncov si ich zaslúži a sú mu dané Bohom aby mohol konať čo koná. Putin sám dobre vie, že peniaze sú len ilúzia a že do hrobu si ich nevezme. Nie vždy mal Putin peniaze a boli časy keď bol chudobný. Len nevedomý blázon by mu ich mohol závidieť. Našim prvoradým cieľom je stáť za Putinom a vysielať mu nekonečnú lásku a hlavne ho ochraňovať. Treba mu byť oporou. Putin to nerobí pre seba ale to všetko robí pre vás. Putin je vysoko duchovný človek a vie o Bohu všetko. Keby mohol zlo už nie je tak isto ako to chcem ja. Preto vám všetkým hovorím niet lepšieho človeka na Zemi zo všetkých vodcov ako máme v Putinovi. Môj drahý Putin si pre mňa všetkým a keby som musel pre teba aj umriem. Nech moje slová počuje celý svet a každý náš Ruský brat aj sestra.
Prináleží mi vám všetkým oznámiť veľmi dôležitú vec. Bytosť označovaná ľuďmi menom Satan už neexistuje. On bol vodca démonov, ktorí sa nazývajú v skutočnosti Archóni. Sily svetla ho eskortovali do galaktického centrálneho Slnka a tam bol zničený. Skôr ako k tomu prišlo bol uvedený do stavu lásky a toho čo všetko vykonal od kedy sa dal na zlo. Ak to videl sám požiadal o svoje zničenie. Viete čo znamená v skutočnosti galaktické centrálne Slnko? Je to čierna diera. Ona vyzerá úplne inak ako vás od narodenia vedci na pokyn satanistov klamú. Aj funguje úplne inak. Vôbec nepožiera všetko čo jej príde do cesty. Ona ničí a požiera len to čo je choré a zlé. Ničí len zlo. Ak by ste cez ňu prešli vy ako čistá dobrá duša tak sa vám vôbec nič nestane.

Temné sily preto cez iluminátov opisujú čiernu dieru tak ako ju opisujú lebo oni ako sily temna ju tak vidia. Im sa tak javí. Oni sú odpojení od zdroja svetla, ktorým je Boh. Len sily svetla môžu vidieť a chápať skutočnú podstatu čiernych dier a chápanie zákonov, ktoré sú od Boha. Takže Satan bol zničený a jeho existencia ako aj jeho duša už neexistuje. Jeho esencia duše bola reštruktualizovaná čo značí len jedno. Ako keby nikdy nebol. Neostala po ňom ani stopa. Z neho vznikla nová duša, ktorá je na ceste vývoja úplne od začiatku a teraz je na menšej ceste vývoja ako kameň alebo nejaký základný prvok. To isté sa stalo aj jednému z dvojice Lucifer a Bafomet. Jeden z nich je game over a jeden spolupracuje so silami svetla. Ktorý je game over, a ktorý spolupracuje z taktických bezpečnostných dôvodov nemôžem povedať. Čo to znamená pre nás? V prvom rade sa satanisti modlia k niekomu kto už neexistuje a ako keby nikdy nebol. Moje články o Satanovi a jeho odpájanie od sily ako aj jeho odhaľovanie mali plný zásah do čierneho. Vďaka tomu sa silám svetla podarilo jeho nadvládu oveľa rýchlejšie ukončiť. Nie je to iba moja zásluha ale moc som tomu napomohol. Mňa vôbec nezaujímajú ľudia čo sa smejú alebo toto počujú prvý krát. Ja dobre viem kto som a čo robím. Robím to úžasne a mám svoju misiu tak ako ju má brat Putin. Temné sily už nemajú vodcov a sú zúfalí. Sú v panickom móde a stále viac sú oslabení každým dňom. Ak sily svetla zničia všetko čo ešte musia zničiť a ľudia už nebudú rukojemníkmi tak nastane ako hovoríme my Rusi a jednotky specnaz davaj šturm. Nastane totálna likvidácia Archónov ako aj kabalu v podobe chazarskej satanistickej verbeže, ktorá zamorila túto Zem svojou zdegenerovanou podobou vo forme zla. Tieto veci sa práve dejú a vy všetci čo ste ešte mladí a nemáte viac ako 40 rokov sa ich dožijete. Bude to už čoskoro. Každý jeden deň sa ich sila oslabuje. Už je to pri konci. Stačí dorobiť čo treba a zlo raz a navždy prestane v celom vesmíre existovať.
Odporúčam všetkým ľudom na svete aby čítali moje články od začiatku tak, aby im to celé dávalo obraz o tom čo sa na svete deje. A okrem toho každému na svete radím čítať stránky s názvom bod zlomu, kde hnutie odporu hlási nové a nové veci vo vývoji čo sa deje pri likvidácii kabalu a hlavne anomálie zvanej zlo ako aj pri likvidácii skalárneho plazmatického závoja. Ak budete čítať moje články a články hnutia odporu z názvom bod zlomu tak nič viac na svete nepotrebujete pretože my sme tu iba pre vaše dobro. Nikde inde sa tieto veci a skutočnú podstatu nedozviete. Nikde inde to si zapamätajte. My sa spolu dopĺňame a robíme to pre celý vesmír. Pre boha, pre naše rodiny. Sme duše, ktoré poslal Boh a robíme to dobre.


   PRINT RSS
             
Hlavná stránka