Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Výzva a posledná varovná výstraha pracovníkom sociálnej siete Facebooku (FB) na Slovensku ale aj v celom svete.
 

https://www.youtube.com/watch?v=F76K3mEDeIk

Medzi vami sú aj radoví zamestnanci, ktorí sú obyčajní nič netušiaci nevedomí ľudia. Pracovať na vašom mieste by mohol ktokoľvek z nás. Vy obyčajní pracovníci FB, ktorí sedíte za počítačom nemáte poňatie o tom kto sú ľudia, ktorí FB vymysleli a aký sú satanistickí zločinci a masoví vrahovia. Nemá zmysel vám nadávať do bastardov, ani do ničoho iného lebo vy ste nevedomí. Neviete vôbec nič o tom čo sa vo svete deje. Ste klamaní od narodenia cez sofistikované systémy svetovládzov - iluminátov, cez média ako aj cez školský systém, kde z Vás urobili zaslepených  poslušných otrokov. Plníte každý príkaz vašich nadriadených, bez toho aby ste si uvedomovali aké závažné kroky robíte a ako napomáhate  genocíde na všetkých národoch. Vy ste síce nevedomí ale najväčší bossovia FB v každom štáte na najvyšších  postoch sú všetci oddaní satanisti a ľudia z radu iluminátov. Sledujete na ich príkaz naše profily a bránite nám slobodne šíriť čo sa deje vo svete. Bránite svojimi krokmi slobode prejavu, poukazovaniu na trestné činy a  na to máme všetci právo a povinnosť upozorňovať verejnosť. Obmedzujete naše činnosti  nezákonnými metódami pripomínajúce fašistické metódy. Vám úplne zatemnili mozgy preto, že sa držíte ich nariadení z obavy, že by ste stratili prácu a príjem a mnohokrát vaše vnútorné presvedčenie je opačného názoru a dávate pisateľom za pravdu.

My občania tohto sveta máme plné právo zachrániť svoj svet,  zachrániť naše rodiny od skazy a pred  treťou svetovou vojnou, ktorú za každú cenu chcú vyvolať šialení sociopati, ktorí ovládajú USA a Izrael. Máme plné právo slobodne šíriť veci ohľadom zločinov týchto ľudí.

Vy ako pracovníci FB sa dopúšťate trestných činov a to viacerých obzvlášť nebezpečných. Vaša nevedomosť Vás nezachráni pred zákonom a trestným postihom z vyšetrovania z úradu ruskej vlády, FSB a Interpolu.  Čo je smutné je to, že ste sa postavili  proti vlastnému národu. Ak neprestanete ľudom blokovať profily, mazať im profily, likvidovať im články aj príspevky, blokovať im zdieľanie, dopúšťate sa tým spoluúčasti  na trestných činoch, genocídy na národoch, zabraňujete tomu, aby sa ľudstvo o týchto veciach mohlo dozvedieť a aby sa ľudia mohli navzájom varovať. Bránite šíreniu, varovaní, aby mladé dievčatá a deti  nevystavovali svoje telá  na web kamerách týmto nebezpečným vrahom iluminátom. Tie deti nemajú ani poňatie, kto vlastní FB a na čo slúži. Deti a nevinní ľudia na vašom FB každý boží deň vystavujú sami seba aj svoje rodiny najväčším zločincom akí kedy existovali na tejto Zemi. Tieto deti aj dospelí ľudia každý deň vysielajú cez web kamery, či už obyčajné rozhovory s ľuďmi na FB, alebo tí čo sa ukazujú nahí a súložia pred web kamerami a vidí ich celý svet. Oni všetci nevedia kto ich naozaj sleduje a ako sa takto strácajú ľudia na celom svete. Len v USA každý rok zmizne 2000 detí a 3500 mladých žien a na celom svete sú to desiatky tisíc nezvestných. Tieto zločiny sa dejú aj za účasti vášho FB, kde ilumináti sledujú za falošnými profilmi deti aj ženy a lákajú ich von alebo do zahraničia. Vy obyčajní radoví zamestnanci FB o tom neviete, inak by ste to nerobili a neviete komu slúžite. Ale ako bolo povedané všetci vysoko postavení zamestnanci FB to už dobre vedia pretože oni sú nasadení sionisti a robia všetko preto, aby náš svet a naše rodiny boli vyvraždené a týrané satanským impériom v podobe 13 satanských pokrvných rodín.

Systematický a utajený charakter týchto zločinov a ich do očí bijúca podobnosť  po celom svete ukazuje, že sa jedná o globálny program prevádzaný medzi národným  vojenským - spravodajským  komplexom  dopúšťajúcim  sa dopredu  naplánovaného poškodzovania , mučenia, systematického podriaďovania sa a tichej genocíde časti populácie. Táto záležitosť dosahuje úroveň zločinu proti ľudskosti a programu globálneho  koncentračného tábora smrti. Aj v Európe pripravujú a už realizujú  genocídu Európanov, bielej rasy a zánik  štátov EÚ a likvidáciu jej národov na všetkých úrovniach.
http://www.czechfreepress.cz/evropa/kalergiho-plan-legalni-genocida-evropskych-narodu-pomoci-miseni-ras.html
https://www.youtube.com/watch?v=rKmMIGTKIQo&t=45sň

Týmto formálne  vyzývam všetkých pracovníkov  FB ako aj všetkých ľudí, aby ste zo svojej pracovnej a štatutárnej pozície nahlásili  zločiny proti ľudskosti a ochránili civilnú populáciu od aktov násilia, znásilňovania,  mučenia, vraždenia a terorizmu. Tieto záležitosti národnej bezpečnosti komunikovali svojim vládam a dodržovali ľudské práva, alebo túto správu podstúpili príslušným kompetentným orgánom, politickým autoritám, aby bolo zaistené, že všetky civilné a vojenské prípady budú vyšetrené,  a že tieto kriminálne operácie veľkého rozsahu budú na Slovensku ako aj v iných štátoch na celom svete zastavené do 1. júla 2017.

Všetky Vaše akcie a činy na sociálnej sieti FB, ktorými budete odpovedať na túto výzvu  budú v nasledujúcich  mesiacoch  sledované a ak by malo prísť k tomu, že toto upozornenie  budete ignorovať, rovnako tak, ako je vašou povinnosťou jednať k zastaveniu  týchto zločinov a na podporu takýchto obetí môžete byť obvinení  napríklad zo zanedbania, zneužitia právomoci verejného činiteľa, zločinného napomáhania zločinov proti ľudskosti, zrade alebo ekvivalentom založeným na našom vlastnom právnom systéme alebo iných systémov po celom svete v každom štáte. Ak z Vašej strany dôjde  k ignorovaniu tejto správy   budete v budúcnosti predvolaní a zaistení k zodpovednosti pred niektorý z nadchádzajúcich národných a medzinárodných tribunálov vyšetrujúcich  zločiny proti ľudskosti.

Nech vás Boh ochraňuje pokračovať v ničení profilov a likvidácii zdieľania obyčajných ľudí, ktorí poukazujú a upozorňujú na zločinecké činy, skutky, úmysly a genocídne dianie vo svete, aby týmot informovali a zachraňovali svoje rodiny. Obyčajné nikomu nič nerobiace národy z radov prostých ľudí  chcú mať pokoj a lásku. Chcú žiť v pokoji  a hlavne v MIERI.

Nikto z obyčajných ľudí po celom svete nechce vojny, utrpenie ani finančné otroctvo, na ktorom vaši sionisticko-satanskí páni ovládajú celý svet. Aj keby celý deň non stop o týchto zločinoch ľudia na FB informovali ostatných a zdieľali,  vy nemáte také právo, aby ste o týchto veciach rozhodovali tým, že všetky príspevky o týchto zločinoch likvidujete. Potom skončíte všetci pred trestným  tribunálom a FSB  osobne a povedie sa s vami všetkými aj radovými pracovníkmi FB súdny proces z napomáhania masových vrážd a krytia zločinov a genocídy.

Ja nežartujem a toto sa okamžite v ten deň spustí hromadne proti vám všetkým. A garantujem vám, FB potom čoskoro zanikne. Ste sledovaní všetci rad radom a pozná sa vaša totožnosť. Tak ako vaši ľudia a vaši páni sledujú nás, tak my sledujeme vás. Všetky mená, adresy a všetky zločiny, ktoré sa na tomto svete proti ľuďom, národom páchajú  a vy ich budete kryť, budú  hromadne zverejnené všetkým médiám hlavného prúdu a budú informované  vlády  Číny a ich  špeciálne jednotky,  Ruska FSB, Severná Kórea, India, Mongolsko, Vietnam, Azerbajdžan, Bielorusko, Maďarsko, Irán a ďalšie krajiny ktorým ide o MIER, slobodu národov a slobodu prejavu a pravdy. Všetky tieto štáty budú pri tom kroku asistovať. Nadvláda vašich satanských pánov končí a všetci budú eliminovaní rad radom. Preto je každý krok z vašej strany brániť slobode prejavu zbytočný. Predlžujete si tak len agóniu a ešte oveľa prísnejšie postihy za krytie týchto zločinov.

Vaši sionisticko-satanskí páni, ktorí FB založili vytvorili všetky teroristické skupiny aké kedy existovali, vrátane ISIS, pretože terorizmus neexistoval pokiaľ ho vláda USA v roku 2000  nevytvorila, aby dosiahla svoje vojenské zámery viesť vojny proti slobodným štátom
(Juhoslávia, Irak, Afganistan, Egypt, Síria, Jemen, Ukrajina, Vietnam, prevraty a revolúcie, atď...) Zoznam tu:

http://panobcan.sk/agresia-usa-zlociny-a-vyvrazdovanie-narodov-zoznam-z-ktoreho-vam-moze-byt-aj-spatne/

 Získať ich bohatstvo, územie, suroviny, ropu a hlavne živiť nimi vlastnený zbrojný priemysel USA a  zaviesť Nový svetový poriadok a zotročiť slobodné národy sveta.

Teraz chcú rozpútať vojnu s Ruskom a Severnou Kóreu, aby zachránili US Dolár a zničenú ekonomiku USA a podľa ich sloganov, „Vojna to vyrieši ale na cudzom území EÚ a slobodného Ruska“. Sú to vojnoví štváči a patria pred medzinárodný tribunál, k čomu aj dôjde v krátkom čase.   To všetko robia oni a ich ľudia.

Každý deň kradnú deti aj dospelých po celom svete pre ich orgány, na satanské rituály alebo sú sexuálne zneužívaní a nakoniec neľudsky zabití. Na internete je obrovské množstvo videí kde satanisti zverejňujú popravy islamským štátom kde ľudí neľudský pália zaživa, stínajú a režú im hlavy,  strieľajú do nich z guľovnice, obesia ich alebo ich utopia. Toto všetko má celý svet právo vedieť aj vidieť. Vy však tomu všetkému aj iným veciam bránite a ničíte všetky snahy ľudí, aby sa zachránili a medzi sebou informovali. To isté sa robí aj na ženách a deje sa to už v celom svete a v Európe. Nikto z nás nechce takto skončiť ale vy chcete práve to. Je neľudské vidieť ako unesú alebo vylákajú mladé ženy alebo prostitútky a potom ich obesia a nechajú do nich ich kopať. Je neľudské vidieť ako ich telá po smrti hanobia a obchytávajú ich. Ako im pália telo alebo ako ich režú dokým neumrú. Je toho plný internet a nikto sa neštíti to stiahnuť. Práve naopak podporujete všetkými krokmi, aby svet prišiel do absolútnej záhuby. Aby sa ľudia nemohli brániť ani navzájom informovať o týchto masových satanských zločinoch.

Niečo také ako sexuálne webky kde sa ukája celý svet a je sledovaný satanistami alebo brutálne vraždy masové by v modernom svete plnom lásky, pokoja a mieru nemalo existovať. Realita je však taká, že robíte z ľudí sexuálnych naprogramovaných otrokov ešte sa na nich ukájate, sledujte ich a mnohých aj po vylákaní zabíjate neľudským beštiálnym spôsobom.  Vaši satanskí páni chcú vyhladiť ľudstvo a rozložiť všetky štáty aj ich národnosť a z Európy chcú vytvoriť Arabský kalifát.
https://www.youtube.com/watch?v=6wUsbZikDto
Všetko toto sa deje a všetci vidíme vo svojich štátoch akú zberbu z celého sveta tu posielate. Sú to milióny arabov a černochov a tí neustále prúdia do našich štátov pretože vaši satanskí páni to plánujú a riadia. Tieto všetky masové genocídy a zločiny sú do očí bijúce a sú nespochybniteľné. Preto posledný krát vyzývam FB a všetkých pracovníkov prestaňte s tým čo robíte lebo zle skončíte a nebude sa na vás brať ohľad.


Prikladám linky na závažné objasnenie zločinov týchto 13 satanských pokrvných dynastií a práve preto som vybral tie najlepšie články a tie najlepšie videá z Youtube,  kde má celý svet dôkazy o tom čo s nami a všetkými národmi títo satanisti robia:

http://www.necenzurovane.net/gosudarjon/g6.html
https://www.youtube.com/watch?v=_Pc6M0pZSgA
https://www.youtube.com/watch?v=q37ueYrHxjA
https://www.youtube.com/watch?v=VEyS1vUTqzg
https://www.youtube.com/watch?v=3lnMky57phw
https://www.youtube.com/watch?v=dIS-2DwIcDc
https://www.youtube.com/watch?v=XVE6x-UxJWM
http://www.necenzurovane.net/gosudarjon/g15.html
http://www.necenzurovane.net/gosudarjon/g22.html
http://www.necenzurovane.net/gosudarjon/g39.html
http://www.necenzurovane.net/gosudarjon/g49.html
http://www.necenzurovane.net/gosudarjon/g61.html
http://www.necenzurovane.net/gosudarjon/g76.html
http://www.necenzurovane.net/gosudarjon/g79.html
http://www.necenzurovane.net/gosudarjon/g84.html
http://www.necenzurovane.net/gosudarjon/g88.html
http://www.necenzurovane.net/gosudarjon/g93.html
https://www.youtube.com/watch?v=HioA9z1Dfn4
https://www.youtube.com/watch?v=MTgIRm5t8Dg
https://www.youtube.com/watch?v=d57L6B-dJOE
https://www.youtube.com/watch?v=tXAIUkEV3A4
https://www.youtube.com/watch?v=H2voLTXSzk4
https://www.youtube.com/watch?v=gHg7p_g8J7w
https://www.youtube.com/watch?v=Dnyw_scmquc
https://www.youtube.com/watch?v=tz7EJpsvyWc
https://www.youtube.com/watch?v=V8ASNF0AdEY
https://www.youtube.com/watch?v=_XZ1OEIN8QY
https://www.youtube.com/watch?v=Npm6m5U6s3M
https://www.youtube.com/watch?v=MafNfnUfU8Y
https://www.youtube.com/watch?v=b6wQVTABn9M
https://www.youtube.com/watch?v=nme4z_kWZJA
https://www.youtube.com/watch?v=cMXNXSOJX6Y
https://www.youtube.com/watch?v=SdqsASdGKkQ
https://www.youtube.com/watch?v=Vx2GRnffiKw
https://www.youtube.com/watch?v=TlNbPFVZmeQ
https://www.youtube.com/watch?v=hpdfKXdMiIk
https://www.youtube.com/watch?v=3aNdv9sj3lc
https://www.youtube.com/watch?v=zLEUGZhBax0
https://www.youtube.com/watch?v=8a6kW0XuDOs
https://www.youtube.com/watch?v=WFHzQkFBMq4
https://www.youtube.com/watch?v=Btb2SxWNoYc
https://www.youtube.com/watch?v=e6w8ybqa5EA
https://www.youtube.com/watch?v=cQf9U4TQa4c
https://www.youtube.com/watch?v=xs7n-nF4zxI
https://www.youtube.com/watch?v=tz7EJpsvyWc
https://www.youtube.com/watch?v=x-bweUcxQWI
http://bod-zlomu.blogspot.sk/2015/10/hnuti-odporu.html
http://bod-zlomu.blogspot.sk/2015/11/pad-archonu.html
http://bod-zlomu.blogspot.sk/2015/10/odstraneni-kabaly.html
http://bod-zlomu.blogspot.sk/2015/11/zavoj.html
http://bod-zlomu.blogspot.sk/2015/11/etericka-archonska-sit.html


Toto je posledná varovaná výstraha pracovníkom FB,  ak budete ignorovať  túto výzvu,  budete postavení pred súdny tribunál!
Pozdravujú vás aj príslušníci FSB z poverenia Ruskej  a Čínskej vlády  a bojovníkov svetla pravdy.

Na vedomie :  EÚ, Rusko, Čína, India,PS:  Ak budete brániť svetu, aby sa dozvedel o týchto genocídach, masových vraždách a o zotročovaní finančným systémom, kde z ľudí robia tisíce rokov ich otrokov a budete brániť ľudstvu prežiť, tak potom vy všetci nemáte morálne právo ešte žiť a chodiť po tomto svete. Každý deň kvôli tomu, že bránite ľudom vedieť pravdu, len vašou vinou umrú ďalšie státisíce až milióny ľudí.

   PRINT RSS
             
Hlavná stránka