Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Ilumináti ovládajú Vatikán. Slobodomurári vo Vatikáne ničia cirkev


Svet ovláda sedem - osem bohatých ľudí, do Vatikánu prenikli slobodomurári a existujú obavy o osud pápeža Františka, ktorému hrozí smrť. Toto tvrdí najslávnejší vatikánsky exorcista, otec Gabriele Amorth.

"Kto ovláda a kto má peniaze, náš svet je riadený 7-8 osobami, ktoré majú v rukách peniaze. Chceš, aby som povedal, že tam je Monti (Mario Monti - premiér Talianska, pozn. redakcie)? Nie nadarmo sa pridal k slobodomurárom! Aj Napolitano (prezident Talianska) je slobodomurár. Nepoznám ho (Montiho) osobne, ale je jasné, akú hrá rolu... Tam, kde je, by sa mohol dostať iba s podporou slobodomurárov," toto a mnoho iných kritických slov odznelo pred pár dňami z úst rešpektovaného talianskeho exorcistu, otca Gabriele Amortha. Povedal to v dvojhodinovom video rozhovore, ktorého časť zverejnili talianske noviny Il Giornale. "Slobodomurárstvo má pobočky na celom svete. Bohužiaľ, aj vo Vatikáne. Existuje. Pretože vzniklo pre peniaze a kariéru," dodáva otec Amorth, ktorý sa dokonca obáva, aby pápeža Františka nepostretol taký osud ako pápeža Jána Paula I.Ilumináti sa infiltrovali do Vatikánu na príkaz Rotschildovcov už veľmi dávno

To uviedol v druhom video rozhovore. "Bohužiaľ, aj v Cirkvi sú takí, ktorí idú za kariérou, peniazmi, korupciou. Aj v cirkvi je veľké množstvo slobodomurárov. A dokonca aj medzi kardinálmi. Sú tam. Pre peniaze by zabili svojho otca, matku. Aj v Cirkvi je človek, ktorý nemá vieru." Dodáva, že veľa slobodomurárov je medzi politikmi. No a v tejto časti video rozhovoru zaútočil otec Amorth aj na talianskeho prezidenta Giogia Napolitana a na premiéra talianskej úradníckej vlády Maria Montiho: "Vieme len, že sa dotkli (ich kroky, rozhodnutia, pozn. redakcie) chudobných, nie bohatých. Vieme to s istotou. Pošliapal po chudobných a nedotkol sa bohatých." A ďalej: "Montiho zákony... Videl som mnoho ľudí, ktorí spáchali samovraždu ako dôsledok týchto zákonov. Veľmi často sa to stáva: človek nemá byt, kde by býval a nemá príjmy... Stretol som sa s mnohými ľuďmi, ktorí mi povedali: "Pozrite, otče, jediným riešením je samovražda.""

Otec Amorth teda varoval pápeža Františka pred osudom Jána Pavla I.. O ňom sa veľa nepíše, takže len na pripomenutie, resp. ozrejmenie. Ján Pavol I. bol predchodcom Jána Pavla II.. Jeho pontifikát trval len 33 dní (26. augusta - 28. septembra 1978). Okolo jeho smrti existuje veľa záhad. Oficiálna správa však hovorí, že zomrel na infarkt. Narodil sa v talianskom mestečku Forno de Canale, v chudobnej rodine, Postupne vyštudoval na katolíckych školách a univerzitách, zúčastnil sa Druhého vatikánskeho koncilu, bol patriarchom Benátok, neskôr kardinálom a 26. Augusta 1976 ho zvolili za pápeža. Hovorilo sa o ňom, že to bude veľmi pokrokový pápež a sám vyhlasoval, že chce pokračovať v Druhom vatikánskom koncile. Na tlačovej konferencii doslova šokoval novinárov vyhláseniami, ako je odporcom pompéznosti, okázalosti, odmietol tradičnú korunováciu... Získaval si srdcia ľudí, pretože bol veľmi skromný, otvorený, milý, doslova z neho sálalo človečenstvo. Toľko spoločného s dnešným pápežom Františkom.

Ján Pavol I. sa dal do práce hneď po zvolení a inaugurácii. Zrušil používanie majestátneho plurálu v pápežských príhovoroch a dokumentoch. Predstavoval konzervatívca v otázkach morálky, ale reformátora a pokrokára v oblasti cirkevných štruktúr a poňatia poslušnosti v cirkvi. A potom prišla správa, ktorá šokovala celý svet. Náhle, po 33 dňoch v pontifikáte, zomrel ľuďmi milovaný pápež. Oficiálne na infarkt. Jeho telo dali prakticky okamžite zabalzamovať, čo nedovolilo vykonať pitvu. Tým boli porušené zákony Talianska, ale Vatikán to odôvodnil, že zákony Vatikánu zakazujú robiť pitvu pápeža. Krátko po smrti sa objavili teórie, že milovaného pápeža otrávili. A špekuláciám určite nepomohlo, keď bol novým pápežom zvolený konzervatívny Ján Pavol II..
Exorcista, otec Amorth teda zjavne varuje pred tým, aby pápeža Františka nečakala náhla smrť. Len ťažko predpokladať, že exorcista predpokladá smrť na následky prepracovanosti.

V ľudstve od jeho počiatku môžeme pozorovať jeden fenomén, že totiž ľudia s čistým svedomím sa neboja konať svoje skutky verejne pred Božím zrakom a ľudí. Tí druhí, čiže ľudia so zlými úmyslami konajú svoje skutky tajne. Keďže odpadli od Pána Boha túžia po svetských hodnotách, po peniazoch a po moci nad inými. Chcú ovládať a manipulovať iných a najmä veriacich, ktorí sú ich neustálou výčitkou. Chcú ovládať svet. Najväčšou prekážkou pre nich je Pán Boh a jeho Cirkev. Nechcú sa podrobiť Božej vláde a princípom Katolíckej Cirkvi, lebo vo svojej zlobe odmietajú Boží poriadok. Sú vedení Satanom proti Pánu Bohu a proti Katolíckej Cirkvi. Aby svoje zlé skutky mohli konať účinnejšie, zgrupujú sa v rôzne tajné organizácie, do ktorých patria bohatší ľudia, ktorí majú vplyv v politike a finančníctve. Svoju činnosť proti náboženstvu maskujú rôznymi charitatívnymi akciami, ako je stavanie nemocníc atď. Snažia sa ovládať svetovú politiku, aby takto mohli účinnejšie zdemoralizovať celé štáty a národy. Vyvolávajú vojny a tak privádzajú masy ľudstva do morálnej biedy. Sú vo vedení pornografických hnutí, homosexuálnych organizácii feministických skupín a ovládajú masovo-komunikačné prostriedky a najmä TV.

Ako som už hore spomenul, ich hlavná činnosť bola zameraná na zničenie katolicizmu a pápežstva, lebo to boli jediné sily, ktoré im prekážali na ceste k úplnej svetovláde.
Je viacej tajných spoločností, ale všetky buď vychádzajú alebo sú sesterskými spoločnosťami slobodomurárskych spoločností, ktoré vznikli v roku 1717 v Londýne.
Katolícka Cirkev vždy pevne a jasne zastávala nekompromisný postoj k tomuto hnutiu a považovala členstvo v tajných spoločnostiach za nezlučiteľné s členstvom v Cirkvi. Pápeži nekompromisne odsudzovali slobodomurárske hnutie týmito dokumentmi:

Klement XII. v roku 1738 dokumentom In Eminente
Benedikt XIV. v roku 1751 dok. Providas
Pius VII.v roku 1821 dok.Ecclesiam
Pius VIII. v roku 1829 dok.Traditi
Pius IX.v roku 1846 dok.Qui Pluribus
Lev XIII. v roku 1884 dok.Humanum Genus
Pius X. v roku 1907 dok.Pascendi
Podobne sa vyjadrovali aj pápeži:Lev XII.,Benedikt XV.,Pius XI. a Pius XII.

Pozíciu Katolíckej Cirkvi  ku slobodomurárstvu máme najlepšie rozpracovanú v spomínanej encyklike Leva XIII. Humanum Genus, z ktorej vyberám podstatné myšlienky:
"Pokolenie ľudské sa rozdelilo na dva tábory, stojace v ostrom protiklade...Prvý sa neustále snaží o pravdu a cnosť...Je to pravá Cirkev Ježiša Krista...usilujúca sa o spásu ľudí...slúžiac Bohu a jeho Synovi..."
Druhý tábor je kráľovstvo Satanovo...odmietajúc Boží zákon, podnikajúc mnoho podujatí bez Boha a často aj proti Bohu...

Dnes je zrejmé, že stúpenci zla sa združujú spolu v slobodomurárskom hnutí, ktoré je naširoko rozvetvené s pevnou organizáciou...Títo už ani nezakrývajú svoje úmysly a s najväčšou opovážlivosťou povstávajú proti Božiemu majestátu, pripravujú úklady proti Cirkvi...aby olúpili kresťanské národy o ovocie vykúpenia Ježišom Kristom...

Táto sekta sa svojou lesťou dostala do všetkých odvetví štátu a nadobudla takú moc, že tieto štáty aj ovláda...nasadzujú si masku literátov, filozofov...stále majú na jazyku, že sa usilujú o pokrok civilizácie...zväzujú ľudí k otrockej poslušnosti...

...neuznávajú žiadnu Božiu pravdu, ktorú nemožno pochopiť rozumom...pracujú na likvidácii pápežskej moci...prijímajú členov všetkých náboženstiev a tvrdia , že niet medzi nimi rozdiel...

...ich tlač postráda zmysel pre cudnosť...podporujú túžby po rozkošiach...plne sú za rozvod, za nenáboženskú výchovu, nechcú aby kňazi vyučovali náboženstvo...

Slobodomurárska sekta praje zámerom socialistov a komunistov...osočujú tých vladárov, ktorí sa nedajú nimi zmanipulovať.. Robia si posmech z určitých národov..."

Katolícka Cirkev až do smrti Pia XII. zakazovala svojim deťom členstvo v tejto Satanovej sekte a to pod trestom vylúčenia z Cirkvi. Cirkevný zákonník z roku 1917, Kánon 2335:

Kto vstúpi do slobodomurárskej sekty a do iných podobných združení, ktoré snujú úklady proti Cirkvi alebo právoplatnej svetskej moci, upadajú do exkomunikácie...

Postoj Novej cirkvi k slobodomurárom

Falošný pápež Ján Pavol II. v roku 1983 zrušil používanie starého cirkevného zákonníka v Novej cirkvi a zaviedol nový, v ktorom už trest vylúčenia z Cirkvi za členstvo v slobodomurárstve nie je. Ešte chvála bohu, že Nová cirkev nie je katolíckou. Slobodomurári už môžu byť členmi Novej cirkvi, ale zato tradiční katolícki biskupi sú z nej vylúčení. Táto Nová cirkev sa objíma s nepriateľmi Katolíckej Cirkvi. Slobodomurári sa od svojho začiatku snažili dostať do vedenia Vatikánu, ale najviac sa im to začalo dariť za Jána XXIII. Keď Ján XXIII. oslavoval svoje 80 narodeniny, dostal gratuláciu od slobodomurárskej lóže, od baróna Marsaudona, ktorý bol slobodomurárom najvyššieho stupňa.

Pavol VI. sa stretával s gréckym patriarchom Athenagorasom, ktorý bol tiež slobodomurárom najvyššieho stupňa.

Je známa jeho návšteva OSN, ktorá je tiež slobodomurárska organizácia. Počas svojho prejavu povedal delegátom, že oni sú nádejou ľudstva, ako keby Kristus už prestal ňou byť. 3.júna 1971 prijal židovskú slobodomurársku lóžu Bńai Brith z New Yorku s ktorou sa aj JP II. pravidelne stretáva.

Iba nedávno sme boli svedkami ako slobodomurári Kalvi a Sindona zasahovali do finančných záležitostí Vatikánu, ktoré skončili kolapsom Banky Ambrosiáno a vraždou bankára Kalviho. V tomto škandále bol zainteresovaný aj náš biskup Hnilica, ktorý bol aj odsúdený. Pri týchto škandáloch Vatikán stratil veľké milióny dolárov. Biskup Hnilica bol ochotný vyplatiť veľkú sumu dolárov za tašku bankára Kalviho, ktorého našli obeseného pod jedným z londýnskych mostov. Arcibiskup Marcinkus, bankár vo Vatikáne bol stíhaný talianskou políciou, takže kvôli bezpečnosti ani nevychádzal z Vatikánu.

Vo Vatikáne boli alebo sú mnohí preláti slobodomurármi:

Arcibiskup Bugnini, ktorý zničil tradičnú omšu,

Kardinál Bernardin z Chicaga, Macchi (súkromný sekretár Pavla VI.), Cassaroli (štátny sekretár), Baggio (šéf biskupov), Lienárt, Poletti, Villot a mnohí ďalší kardináli a biskupi.

Keď v roku 1987 zahynul pri leteckej havárii nad Kamerunom šéf slobodomurárov vo Francúzsku Michel Baroin, ktorého si prezident Mitterand vybral za šéfa osláv Francúzskej proti katolíckej revolúcie, parížsky kardinál Lustiger vykonal veľký cirkevný pohreb, čo v minulosti bolo Cirkvou zakázané.

Ján Pavol II. všade  kde chodil, hlásal slobodomurársky koncept rovnosti všetkých náboženstiev, čo najviac dokumentoval hanebným stretnutím všetkých náboženstiev v Assisi v 1986. Touto bazilikou v Assisi Pán Boh nedávno zatriasol pri silnom zemetrasení, takže v nej sa už podobné stretnutie nebude konať.

Niet pochýb , že tzv.2.vatikánsky koncil a pokoncilové reformy boli v súlade s koncepciou slobodomurárstva na zničení Cirkvi a pápežstva. Pravá Cirkev nemôže byť zničená, ona pokračuje v malých skupinkách tradičných katolíkov, ktorí sa riadia učením pápežov z minulosti a najmä učením pápeža Leva XIII. v encyklike Humanum Genus:

"Najprv treba slobodomurárom strhnúť masku a ukázať ich vlastnú tvár. Treba poučovať ľudí o úskokoch, ktoré títo používajú na zvádzanie ľudí, aké zvrátené názory majú a ako hanebne konajú...

Ľud nech sa horlivo vzdeláva vo svojom náboženstve, aby vedel čeliť rôznym bludom a rôznym lákadlám nerestí.

Gasudarjon Anti-Iluminat Andromeda


   PRINT RSS

             
Hlavná stránka