Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Voľby prezidenta USA a pápeža sú najväčší podvod ľudstva. Ilumináti už podkurujú kotle Satanovi do pekla pretože každý kandidát je Iluminát a psychopat. Okrem toho Ilumináti držia v šachu aj Vatikán a sfalšovali aj základné kresťanské znalosti a praktiky vo svoj prospech.
Ako býva zvykom v USA tak ako všade na svete sa vždy konajú voľby prezidenta. Len s tým rozdielom, že v USA sú prezidenti vždy určení dopredu s takou diabolskou precíznosťou ako v žiadnom inom štáte na svete. Celú históriu až po dnešok boli v USA vždy len dopredu určení prezidenti. Kto má takú silu a moc, aby toto dokázal zmanipulovať? No nikto iný ako starí známi satanisti a králi všetkých Iluminátov Rotschildovci. Majú takú moc a bohatstvo, že zorganizovať toto divadlo je pre nich hračka. Ich rodina má vplyv už z dôb keď zakladali USA.  Len pre tých čo toto počujú prvýkrát tak USA založili oni. Prečo si práve vybrali USA? Pretože doma v Nemecku vo Frankfurte by nikdy nenaplnili proroctvá ktoré sa majú naplniť. Tak ako je dané dobré tak je dané aj zlé.  Všetky štáty majú osud aj karmu tak ako ich máme aj my ľudia. USA sú apokalyptický štát v ktorom prebýva Satan a používa ho na svoje dielo skazy k dokončeniu toho čo je napísané už v dávnych dobách. Veľa prorokov aj veštcov hovorilo o tomto štáte. Tak isto aj v písme svätom sa USA vyskytuje veľmi veľakrát ako štát, ktorý zahubí alebo má zahubiť celý svet. Rotschildovci založili aj Izrael násilným spôsobom tak isto ako aj USA pre svoje účely. Pre nich je Satan všetkým tak ako pre nás Boh. Akú spojitosť majú medzi sebou tieto dva štáty Izrael a USA? Obe štáty slúžia Satanovi na jeho účely na tomto svete. Obe štáty vznikli nasilu genocídou. Teda vznikli len preto, že nasilu muselo umrieť milióny ľudí krutým spôsobom. Izrael má na svedomí smrť živého Boha ktorý chodil po našej zemi ako človek menom Ježiš Kristus. Izrael v tých dobách nikdy nefiguroval pod dnešným názvom Izrael. Bola to miešanina hebrejského ľudu a palestínskeho ľudu. V časoch druhej svetovej vojny Rotschildovci vymysleli šialene chorý plán a spôsobili to, že v koncentrákoch umrelo milióny židov. Prečo to urobili? Preto, aby celému svetu mohli podhodiť takú zmanipulovanú situáciu, že židia nie sú nikde v bezpečí na celom svete. Pomocou médií do celého sveta sa táto správa niesla z rýchlosťou blesku. Vytvorili si propagandu, aby celý svet uveril a aby uverili aj samotní židia ktorí prežili. Týmto židom išlo o život len nepoznali skutočnú pravdu. Bolo im ponúknuté, že ak prídu do Izraela bude to ich vlastný štát. Všetci okamžite neváhali a išli tam. Bolo im povedané toto. Chcete prežiť? Chcete byť v bezpečí? Nikde inde na svete nebudete v bezpečí tak ako tu. Máte tu dvere otvorené tak neváhajte a príďte sem čo najrýchlejšie ako je to možné. Títo na smrť utrápení židia vôbec nevedeli, že tí čo ich tam pozývajú žiť majú na svedomí smrť všetkých ich bratov a sestier. Že za smrť ich národa a ich rodín môžu práve oni. Dokonca ani nevedeli, že toto urobili Rotschildovci. Tak isto ani nevedeli, že Rotschildovci sú tí ktorí ich tam volajú žiť. Tieto všetky kroky Rotschildovci podnikli cez média a používali na to svojich prostredníkov a blízkych spolupracovníkov. Určite sa aj vtedy našla hŕstka vyvolených ľudí z ľudu, ktorí vedeli čo sú Rotschildovci za obludy a že vôbec žijú. Ale toto číslo týchto ľudí bolo veľmi malé spomedzi ľudu. V tých časoch sa dalo z ľuďmi manipulovať tak ako nikdy a televízia bola len v plienkach. Internet neexistoval a klamať ľudí cez rádio a noviny bolo detskou hračkou. Oficiálne vznikol Izrael až 14.5.1948. Treba si položiť otázku ako vznikol. Vznikol až vtedy ak sa Rotschildovci vyhrážali fyzickou likvidáciou celej rodiny práve vtedy slúžiacemu prezidentovi USA. Ako nám je všetkým známe nové štáty v tomto svete môžu vznikať len tak, že ich uzná zvyšok sveta oficiálnou legislatívnou cestou. Táto cesta býva politická a prezidenti konkrétnych štátov ich musia uznať. V republike nerozhoduje len sám prezident a tak je s cela jasné, že aj ostatní ľudia vo vláde museli toto rozhodnutie akceptovať. Zas sa dá položiť otázka, že kto by odporoval keď ich štát držia v šachu psychopati, ktorí majú celú krajinu ekonomicky pod kontrolou a ešte navyše ak títo psychopati vlastnia všetky banky? Kto by odporoval ak je všetkým jasné čoho sa títo muži z Iluminátskych rodín dopustili v minulosti? Všetci dobre videli čo všetko majú na svedomí. Amerika je rozdelená  od prvej chvíle na dva tábory. Na tých ktorý sú z Iluminátmi a na tých ktorí sú proti ním. Tak to bolo a tak to aj bude. Prezidentovi ktorý bol vtedy pri moci v roku 1948 dali ako úplatok 5 miliónov dolárov, aby bol ticho. Týmto úplatkom urýchlili akt uznania Izraelu za novo vyhlásený štát. Ak videli iní štátnici a prezidenti tento krok od Amerického prezidenta tak pochopili čo sa stalo nakoľko o sile a existencii Rotschildovcov vedeli všetci. Takto bol Izrael nasilu uznaný pod nátlakom. Ale v konečnom dôsledku to nič nemení na fakte, že Izrael vznikol genocídou židovského obyvateľstva pozabíjaného brutálnym spôsobom v koncentračných táboroch. O vzniku USA sa ani netreba veľa zmieňovať lebo všetci dobre vieme, že pôvodní obyvatelia Indiáni boli vyvraždení a ostatná časť, ktorá prežila bola nasilu prinútená žiť v rezerváciách. Takže aj Amerika vznikla násilne a taktiež genocídou. Všetky tieto činy sú nie len barbarské ale dnes im dávame označenia genocída, vyhladzovanie národov, experimenty s ľuďmi, zločiny proti ľudskosti, beštiálnosť. Vinníci sú známi celému svetu.  

Sú to sionisti rodina Rotschildovcov a rodina Rockefelerovcov. Tieto dve rodiny sú popredné vodcovské línie Iluminátskych klanov, ktoré usilujú dlhodobo o nadvládu nad celým svetom. Rockefelerovci sú top a považujú sa za tak silných ako rodina Rotschilda. Skutočná pravda je však iná. Ešte aj Rockefelerovci sú podriadení pod Rotschildovcami. Rodina Rotschilda z Frankfurtu je vládca všetkých Iluminátov. Je viac rodín Rotschildovcov od Anglickej, Francúzskej až po iné rodiny, ktoré sa rozutekali do celého sveta, aby založili svoje spoločenstvo všade. Vodca pozemských Iluminátov sa nazýva Pindar. Pindar je členom jednej z 13 vládnucich Iluminátskych rodín a vždy je to muž. Titul Pindar je skratkou z Pinnacle of the Draco, čo znamená vrchol Draka rovnako známy ako penis Draka. Symbolicky predstavuje vrchol moci, kontroly, stvorenie, penetráciu, expanziu, inváziu a strach. Držiteľ tejto hodnosti sa zodpovedá čistokrvnému vodcovi vo vnútri našej Zemi. V Súčasnej dobe kolovali správy vo svete, že tento titul Pindar patril markýzovi de Libeaux. Toto je však klam a dezinformácia. Naozajstný Pindar je hlavou rodiny Rotschildovcov. Bolo tomu tak vždy po dobu veľa storočí. Má sídlo v Nemecku blízko Frankfurtu. Koncom 70 rokov dozeral tento Rotschild s titulom Pindar nad sesterským projektom Montauk, nazývaným M.A.L.D.A. Čo je skratka pre Montauk-Alsace-Lorraine Dimensional Activation. To znamená: dimenzionálna aktivácia Montauk-Alsace-Lorraine. Tento projekt bol umiestený blízko mesta Strasbourg. Toto mesto bolo kedysi historickou súčasťou Nemecka. Na východnom konci Long Island neďaleko od Montauk Point je vinica nazvaná Pindar Vineyards. To všetko zapadá do plánu lebo červené víno je symbolom krvi používanej Reptiliánmi. Víno môže byť posvätené tak ako to býva v rímsko-katolíckej cirkvi, ktorá je miláčikom Reptiliánov. V katolíckej cirkvi nahradilo víno v ceremóniách krv. Ilumináti tu na Zemi vytvorili pyramídovú štruktúru kontroly identickú zo systémom existujúcim v Dračom impériu. Pyramída s reptiliánskym okom je umiestnená na jedno dolárovej bankovke. Ona je totiž symbolom tejto riadiacej štruktúry. Je 13 vládnucich rodín Iluminátov. Každej z týchto 13 vládnucich rodín je na Zemi pridelená oblasť alebo špecifická funkcia, ktorú majú na Zemi plniť. Tieto zahrnujú globálne financie, vojenské technologie a ich vývoj, kontrolu mysli, náboženstva a médií. Každá z týchto rodín má rovnako Koncil 13. Číslo 13 má pre nich veľký význam. Vedia, že existuje 12 typov  energií, ktoré prechádzajú cez 10 aspektov božskej mysli. Súhrn týchto 12 energií tvorí 13-tu energiu. Toto je považované za najmocnejšiu  znalosť. Myslím si, že po uvedení týchto poznatkov by malo byť každému jasné prečo dokážu udržovať chod štátu USA z voľbami prezidenta tak ako oni chcú. Malo by byť každému jasné, ako ľahko vznikol Izrael aj USA. Tak isto by malo byť jasné aj to, že Vatikán a Ilumináti sú veľmi úzko prepojení. Dovolím si použiť výraz, že majú spolu sexuálny vzťah. Z toho celého vypláva len jedno. My čo sme veriaci milujme Boha aj naďalej ale Vatikán je zlo a my ho nepotrebujeme. Rotschildovci ovplyvnili značnú časť toho čo sa deje v katolíckej cirkvi a tak isto ovplyvnili aj rituály katolíckej cirkvi. To ako sa robí ceremoniál v kostole s vínom je sfalšovaný podvod. Boh nikdy nič také nepovedal ani neschválil. Nepovedal to ani ako vládca duchovného sveta a nepovedal to ani keď chodil po Zemi. Tento akt s vínom vymysleli Rotschildovci. Je to rúhanie a výsmech nášmu Bohu. Položme si otázku, ktorá znie takto: kto z nás si pamätá minulý život? Kto z nás aj keď žil v minulých životoch vie ako to bolo? Kto z nás bol pri tom keď vznikol tento akt s vínom v cirkvi? Kto z nás si je tým istý? Kto z nás? Odpoveď je jasná. Nikto. Tu sa mi naskytá  povedať veľmi vážnu vec. Svätí naozaj existujú. Boli vtedy a sú aj teraz medzi nami. Ale aj oni boli len ľudia. Boli dobrí, milujúci ale aj naivní zároveň. Oni nerozmýšľali nikdy v tom súvise, že by si uvedomovali, že Vatikán je zlo. Oni nikdy nevideli za opony toho čo sa naozaj deje. Vo väčšine toho čo viem sa ani len nedostali k vrchným hodnostárom Vatikánu a žili celý život izolovaní a v ústraní od okolitého sveta. Čo tým chcem povedať?  Svätí boli naozaj dobrí a svätí. Len uverili úplne všetkému čo im bolo povedané. Vôbec netušili aké svinstvá Vatikán pácha a ani ako úzko spolupracuje z Iluminátmi. Poznám veľmi veľa  svätých ale len 5 z nich  sú mi vzorom. Z toho s prvými troma komunikujem na duchovnej úrovni aj keď sú ich telá už dávno po smrti. Sú to svätý Augustín, svätý Pavol z Tarsu, svätý Leopold Mandič, svätý František z Asisi, svätý Páter Pio. Z poslednými tromi komunikujem a som pod ich neustálou priamou ochranou. 

 My ľudia čo žijeme teraz sme nevideli ich život osobne ani to čo robili vtedy pri omši alebo obradoch. Ak sme aj boli v tom čase tam tak aj tak si nikto z nás minulé životy nepamätá. Pamätať si minulé životy je nám odobrané Bohom, aby sme sa nezbláznili zo všetkých vecí, ktoré sme prežili. A hlavne, aby sme napredovali a splnili to čo máme a aby sme opravili chyby z iných životov. Kňazi ktorí aj teraz robia omše sú obete a sú nevedomí aj napriek, že sú medzi nimi aj dobrí ľudia a naozaj hlboko veriaci. Robia len to čo vedia a čo im bolo ukázané. Čo tým chcem zas povedať? Viera nesmie byť slepá. Veriť všetkému čo nám systém ukáže nie je dobre. Málokto si vôbec uvedomuje, že katolícka cirkev a Vatikán napomáhajú Satanizmu a oficiálne ho praktikujú v kostoloch a ľudia si to vôbec neuvedomujú. Za celé roky sa totiž nič nezmenilo. Ľudí len držia v strachu a nič múdre a prevratné im nepovedia. Dokonca im nehovoria ani to ako sa majú zmeniť. Cirkev nemá za úlohu doviesť ľudí k Bohu ale ľudí od Boha čo najviac odviesť. Ocitnúť sa v kostole dáva naozaj skutočnú silu lebo Boh je tam prítomný. Len sa tam dejú aj veci voľne okom nepostrehnuteľné, ktoré zmanipulovali Ilumináti. Veci, ktoré sú oslavou Satana. Pretože Boh všetko vidí práve preto ochraňuje týchto nevedomých oklamaných ľudí, ktorí do kostola chodia. Boh pozná ich činy, ich mysle, a vie dobre, že sú nevedomí. Boh je prítomný všade a vo všetkom. Ale Boh nikdy nepovedal, že je potrebné stavať kostoly lebo aj to bolo zmanipulované Iluminátmi. Takto priviedli miliardy ľudí ku viere vo svoj prospech na uznávanie Satana. Ak je omša stále donekonečna zmanipulovaná tak sa stáva neplatnou. V kostole sa totiž odohráva boj dvoch síl temna a svetla. Satan je tiež len entita a duch ako Boh a nebojí sa vstúpiť do kostola. Ak niekto hovorí, že sa boji tak je to len blud a dezinformácia alebo nevedomosť dotyčného. Satan robí všetko čo dokáže, aby ničil všetko živé a aby odvracal ľudí od Boha. Odvracať sa dá aj tak, že je do viery veriacich osobne zainteresovaný skrze ľudí ktorí mu slúžia a oni manipulujú dejinami aj vierou obyčajných veriacich vo svoj prospech. Odbočil som od volieb prezidenta USA veľmi ďaleko a predsa som blízko. Toto všetko čo vám tu hovorím spolu súvisí a všetko je dokonale prepojené a naplánované. Rotschildovci sú vlastne takí majstri hodinári a aj tí najväčší hodinári Švajčiarska, ktorí vytvorili hodinky ako Patek Philippe a Vacheron Constantin by sa mali čo od nich čo učiť. Prečo? Lebo hodinky týchto značiek s označením  complications nie sú žiadnymi komplikáciami oproti tomu aké komplikácie vyrábajú Rotschildovci celému svetu už stáročia. Teraz sa konajú voľby prezidenta  USA a víťaz bude známy 7.11.2016. Celé to divadlo je fraška a podvod. Všetci prezidenti v USA od začiatku až po dnešok boli slobodomurármi. Iba jediný prezident nebol ale aj on bol s nimi úzko prepojený. Ostatní prezidenti potom už neostali len pri tom, že boli len slobodomurármi. Boli aj priamymi členmi Iluminátského rádu. Súčasný prezident Obama je sionista. Okrem toho je slobodomurár a vysoko postavený Iluminát. Ešte zastáva zároveň aj islam. Celá rodina kráľa aj princa zo Saudskej Arábie sú taktiež sionisti aj keď to málokto vie. Sú priamymi potomkami chazarskej židovskej rodiny, ktorá sa sexuálne pári z inými vetvami rodín  iných iluminátskych línií. Všetko sú to reptiliánske línie, ktoré nepochádzajú z tejto Zemi, ale sú to jašteri, ktorí uznávajú Satana. Rodina Saudskej Arábie sa len pretvaruje pred svetom, že sú muslimovia a že uznávajú Korán. Im je celý korán na háku aj láska a dobro. Práve preto sú tak krutí a práve preto zabíjajú vo veľkom ako nikto na svete svojich občanov za čokoľvek. Ale aj oni sú stále podriadení Rotschildovcom a v celej línii sú hlboko pod nimi aj pod Anglickou kráľovnou a ich vetvou. Saudská rodina vybudovala impérium len preto, že im to Rotschildovci umožnili. Inak by ešte do dnes žili na púšti a ich úroveň by sa podobala úrovni cigánov z Luníka 9 u nás na Slovensku v Košiciach. Rodina Saudskej Arábie si však neuvedomuje jednu zásadnú vec a to takú, že kto im moc dal im ju ľahko zo dňa na deň aj zoberie. Oni im totiž kazia veľa akcií keď robia nerozvážne kroky v boji proti Iránu, Číne, Rusku aj Izraelu. Za chyby sa pyká. To vieme dobre všetci. Dnes držím v rukách palicu a zajtra už nemusíš držať nič. Zajtra môžeš dostať z tou istou palicou po tele. Dnes máš impérium a zajtra to impérium môže ľahko byť premenené znovu na nehostinnú púšť. Izrael, USA sú štátmi satana a najväčších teroristov v dejinách. Saudská Arábia je len ich degenerovaným výtvorom, ktorý môžu kedykoľvek odpojiť od dýchacieho prístroja. Potom nastane u Saudskej Arábie bypass a zástava srdca. Saudská Arábia je nesvojprávna a je len poskokom tých najsilnejších, ktorí naozaj vládnu svetu. Posledná vec ,ktorú musím zmieniť je fakt a to ten, že aj Austrália vznikla pre účely Rotschildovcov a tak isto bolo miestne obyvateľstvo vyvraždené. Austrália vznikla len preto aby Ilumináti Rotschildovci mali páku na Japonsko. Japonská kráľovská rodina sú totiž tak isto Ilumináti. Len sú na strane dobrých ľudí. Existujú totiž aj dobrí Ilumináti len svet o tom nevie. Čo všetko sa dialo Japonsku počas histórie vieme už dobre všetci. Od Nagasaki Hirošima až po Fukušimu. Okrem toho kopa zemetrasení a cunami, ktoré USA urobili Japonsku pomocou prístroja HARP. O Japonsku a ich boji proti USA sa zmienim v inom článku.

Gasudarjon Anti-Iluminat Andromeda


 
https://www.youtube.com/watch?v=qw4mVanDtX4
Volby v USA a Iluminati
   PRINT RSS

             
Hlavná stránka