Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Putin prestrihne ovládače Satanovi na herných konzolách Playstation a X-Box, aby sa prestal hrať s touto Zemou a vymaní ľudstvo spod nadvlády jeho chazarských prisluhovačov 

Týmto článkom chcem nadviazať na svoj článok o Putinovi s názvom Putin je veľký cár, ktorý je rozhodnutý svet zbaviť Babylonského otroctva od uctievačov Satana a chazarskej špiny. Všetko to robí v tajnosti krok po kroku.
http://necenzurovane.net/gosudarjon/g61.html
V tom článku som uviedol ucelenú analýzu, ktorú sa chystám doplniť svojou ďalšou analýzou, aby bola skladačka kompletná. Pretože ma vedie Boží duch a pravda, cítim zámery ľudí aj skutočnosti prečo sa dejú a ako sa dejú. Aj keď som malú chvíľu zmätený v čomkoľvek hneď sa zorientujem a vidím cestu aj riešenia. Všetky problémy sveta majú veľmi ľahké riešenia ale otupené, zmanipulované ľudstvo robí pravý opak ako hľadať jednoduchú cestu. Napriek tomu hľadá komplikované spôsoby, ktoré nikam nevedú a všetko robia ešte zložitejšie a problematickejšie. Ako som uviedol Putin nie je hocikto. Má všetko potrebné čo potrebuje. Správnych ľudí, moc, vplyv, úctu, bohatstvo,  skúsenosti. To najdôležitejšie čo má je to, že iluminátom a ich štúdiu zasvätil celý život. Ak sa niekto  opýta ako je možné, že ho nikto doteraz nezabil keď ilumináti dali dolu každého kto im stojí v ceste tak odpoveď je veľmi ľahká.
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\xx\120224044042-vladimir-putin-gun-horizontal-large-gallery.jpg
Putin rozhodne vie ako poľovať na Satana

Putin nie je hocikto. Má ochranu akú nemá nikto. Nemyslím len ochranu fyzickú na tomto svete ale aj ochranu duchovnú a mimozemskú. Ja som na tom tak isto. Preto sa netreba čudovať ako to funguje, keď má niekto poslanie a je vyvolený Bohom. Bohu nie je nič nemožné pretože je absolútny vládca. Boh vždy zasahuje do diania svojho stvorenia lebo jeho stvorenie vždy v každej epoche ľudstva potrebovalo pomoc a priamy zásah, aby bolo vyvedené zo slepej uličky na správnu cestu. Takto Boh posiela ľudí a výnimočné duše, nanebovzatých majstrov, anjelov, archanjelov, aby sa inkarnovali na Zem a plnili misiu na záchranu ľudstva. Kto je naozaj Putin nie je teraz podstatné. Jediné čo je dôležité, že Putin v ľudskom tele nám ukazuje cestu a spôsob akým sa dá zlikvidovať satanistická zdegenerovaná rasa reptiliánov a iluminátov.
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\xx\putin_3233102k.jpg
Putin jasnou rečou hovorí: Satan a ilumináti nezahrávajte sa so mnou

Títo chorí socioapati nie sú Bohovia. Nie sú nezničiteľní. Majú chyby aj slabé miesta. Putin tieto trhliny a ich slabé miesta dobre pozná. A poznám ich dokonale aj ja sám. So satanom sa dajú hrať hry a nechať ho v tom, že nás ovláda. Je to len duch a zhnitá entita plná nenávisti a vlastnej sebadeštrukcie. Satan ako GP čiže globálny prediktor v každej etape ľudstva má nejaké iné plány a predstavy ako by mal vyzerať svet aj geopolitické rozloženie sveta. Tak isto má aj predstavy o tom kto by mal vládnuť a preto sa nemožno čudovať ak nám je toho minulosť svedkom. Naša minulosť je síce manipulovaná ale ja aj ľahko čitateľná. Z minulosti sa dá poučiť a dá sa na nej stavať lepší život. Hlavne sa dá poučiť zo všetkých chýb a nedostatkov ako aj slabých miest. Sprostí sa nepoučia nikdy a múdri z toho ťažia. Putin je geniálny stratég a mág na svojom mieste. Je si dobre vedomý svojho poslania a zatiaľ ho plní do bodky. Hrá totiž so Satanom hry, ktorý má teraz inú predstavu o svetovom dianí. Satan chce aby sa moc presunula inde ako tomu bolo doteraz. Teraz prichádza tá hlavná pointa celého aktu. Satan môže chcieť čo chce. Ale koho na to potrebuje? No predsa ľudí a rôzne mimozemské bytosti. Teraz kladiem kľúčovú otázku tohto storočia. Ak bude odstavený aj všetci satanisti od toho čo robia a od svojej sily tak kto bude robiť tieto činnosti pre Satana ďalej? No nikto. To je to, na čo sa snažím poukázať celému svetu. Satan nezmôže potom vôbec nič aj keby ho roztrhlo.
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\xx\putin_italy_49194600.jpg
Veľké poslanie vyžaduje veľkú sústredenosť a maximálnu koncentráciu

On je však natoľko obmedzený a naivný, až sa mu musím smiať. Bez ľudí a iných bytostí by nikdy nič neurobil pretože on nemá ruky ani nohy a na rozdiel od Boha on nedokáže tvoriť myšlienkou pretože on sám je nedokonalý a je tak isto stvorený. Čo to znamená? Boh tvorí a všetko sa deje tak ako chce. Povie si chcem nový vesmír tak bude. Povie si chcem ukončiť toto a toto tak sa stane v tú chvíľu. Ale čo Satan? Jediné na čo sa on zmôže je robiť zlo tým, že bazíruje na chorých narušených ľuďoch a psychicky slabých jedincoch. Vysiela na takých ľudí svoje légie skazy podobné entity ako je on sám. Potom sa vznášajú blízko ľudí a dokážu im manipulovať ich vlastné myšlienky a nútiť ich robiť proti ich vlastnej vôli veci, ktoré by inak nikdy nerobili. Manipulácia s ľudským vedomím skrze mimozemské entity to nie je veľká výhra.

Preto ti odkazujem Satan nemáš byť na čo hrdý. Si len zhnitá duša, ktorá sa nachádza v úbohom poľutovaniahodnom duchovnom rozpoložení a nie je ti čo závidieť, lebo sám vo svojej primitívnosti si sa odsúdil a tvoj osud si spečatil. Napádať slabých ľudí to nie je hrdinstvo. Boh ta stvoril a proti nemu si jedno veľké nič. Boh je však milostivý a nekonečná láska. Ty robíš opak toho čo on. Putin ťa dobre pozná a bude to tvoj koniec. Budeš si musieť hľadať iné ihrisko s deťmi, ktoré budeš ovládať lebo ako je BOH nado mnou veru hovorím ti, ty jedno odporné zhnité zakomplexované indivídum, ty už nebudeš ničiť mojich bratov a sestry na tejto Zemi.
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\xx\rtx1z2so-e1450621140943.jpg
Odpočítavanie sa začalo. Satan ostávajú ti len 3 sekundy života.

Adin, dva, tri, četyre, piať
vyšol zajčik paguľať,
vdrug achotnik vybegajet,
priamo v zájčika streľajet.
Pif, paf... ojojoj, ubegájet zájčik moj........ 

Všetky tajomstvá satana a satanizmu aj skrytých mimozemských entít budú odhalené postupne celému svetu. Všetci ľudia na Zemi sa pomaly každý sám za seba krok za krokom prebudia z letargického duchovného spánku a začnú pomaly ale isto chápať to čo roky ignorovali. Takto sa na celom svete rozsvieti viac žiaroviek a tými žiarovkami budú prebudené duše. Moji bratia a sestry povstanú. Budeme svedkami novej etapy tohto multivesmíru.  Chazari v tom období ako boli vyhnaní z vlastného územia pravoslávnym Ruskom sa zaprisahali, že jedného dňa Rusko za to zničia hoc by mali čakať na to aj 1000 rokov. Putin dokonale tieto historické fakty dobre pozná a ovláda. On nikdy nedovolí, aby toto zlo zašlo ešte ďalej ako tomu je. Preto opakujem ak bude hrať so Satanom hru akože robí to čo on od neho chce, tak už nebude v konečnom dôsledku mať to zlo potom kto robiť pre Satana na tejto Zemi. Ak zanikne všetko čo ilumináti a Rotschildovci vybudovali, toto sa už nikdy nebude v histórii opakovať čo oni vybudovali a dokázali. Na svete je 7 miliárd ľudí a hoc aj veľa spí a je ovládaných entitami, tak aj tak napriek tomu sa každým dňom prebúdza viac duší. Boh to tak chce a jemu nie je nič nemožné. Tá masa 7 miliárd ľudí je toho dostatočným varovaním pre iluminátov, že takú masu ako celok nikdy nezotročia. Iné by bolo ak by nikto o nich nevedel ale oni sú už dávno odhalení a budú o malú chvíľu ešte viac. Budú stáť úplne nahí pred všetkými národmi a o ich tajomstvách a trikoch si budú šepkať aj malí chlapci v materských škôlkach a čvirikať to bude aj každý vrabec na streche. Ilumináti budú úplne nahí presne tak ako stojí každá duša pre Bohom po smrti fyzického tela. Nebude miesta kde sa budú môcť ukryť a za všetky činy budú súdení samotným Bohom ako aj nami ľuďmi za to utrpenie čo nám spôsobili.
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\xx\putin-wink.jpg
Dva ždy dva četýre, dva ždy dva četýre,
éto vsjem izvjestna v célom míre
Dva ždy dva četýre, dva ždy dva četýre
ani try, ani pjať éto nádo znať

Satan odstavený na druhej koľaji a mimo hru na tejto Zemi

Teraz sa mi však núka zodpovedať ešte veľmi dôležité informácie okolo Putina a jeho geniálnych ťahov. Nie Satan ovláda jeho ale Putin ovláda Satana. Hrá s nim hru a ťahá sním za šnúrky ako s gašparom. Satan totiž nemá na výber a niekoho potrebuje vždy, aby plnil jeho rozkazy a robil také geopolitické ťahy ako to práve vyhovuje jemu. On sa však nikdy nedokáže pochopiť ako môže byť jedného dňa vyšachovaný a odstavený na druhú koľaj. Takže jedného dňa sa môže veľmi ľahko stať, že na vlakovom nástupišti jedného dňa môžu hlásiť miesto rýchlik na druhej koľaji, že Satan je odstavený na druhej koľaji. A možno to bude aj na tretej koľaji. Myslím to obrazne ale celú podstatu som vystihol presne. Putin by mohol bez problémov vyhlásiť celému svetu na jeden krát v televízii všetko čo kedy ilumináti urobili aj všetko o mimozemských civilizáciách ako manipulujú celý vesmír ale čo by tým dosiahol ? Toto je kľúčová otázka. Moji milovaní drahí bratia a sestry, to by bola katastrofa. Viete prečo? Ako som už neraz spomínal pri mojich analýzach, celý hmotný vesmír patrí Satanovi. On je tu kráľom a on ho ovláda.
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\xx\c5070ab0b6d8e3cb6166be41edf494e6.jpg
Putin privedie svoje Rusko a celý svet ako cár na koni do mieru a blahobytu

Všetko ako Satan funguje aj z jeho prisluhovačmi funguje na princípe strachu rozdeľuj a panuj. Všetky temné entity ako aj samotný Satan sa živia výlučne  na negatívnom stave celého ľudstva. Oni sa živia nízkymi hrubohmotnými energiami, teda vibráciami a len z nich majú svoju silu. Vysoké stavy vedomia a láska sú pre nich záhubou. Všetko je relatívne a je to len o energiách. Ako náhle by sa zlikvidoval tento nízky hrubohmotný stav, ktorý tu oni udržujú, na tejto Zemi by nastala láska a mier. Všetci ľudia by boli prebudení naraz a nemal by kto brániť ich zvýšenému vedomiu. Takto pokiaľ tieto entity ovládajú 98 percent populácie, bránia ich prebudeniu a oni žijú svoje ovládané životy nič netušiac a vedú sa do záhuby. Máme tu na Zemi strašné množstvo zla a nízkych zlých hrubohmotných energií. Ak by Putin čokoľvek vyhlásil do sveta a zverejnil by detaily, tak jediné čo by spôsobil by bolo to, že by túto negatívnu bilanciu na tejto Zemi tak rapídne zvýšil, že už ani on sám by ničomu nezabránil. Všetci ľudia by sa zbláznili od strachu a tak silno by zvýšili svoju negativitu, že by to táto planéta jednoducho nevydržala. Poznám ľudí a viem akí sú. Vyvolávali by panický strach, stiesnenosť, obavy, nenávisť voči zlu, iluminátom, temným entitám a všetky tieto nízke hrubohmotné energie by nasýtili  Satana a jeho zástupy pretože oni z toho žijú.
C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\xx\??????6543210987654.jpg
"Hasta la vista, baby"

Myslíte si teda, že Putin je blázon a samovrah ? Myslíte si, že on potrebuje aby 7 miliárd  ľudí dostal taký silný strach ? Myslíte si, že on potrebuje, aby táto masa ľudí vyprodukovala týmito zverejnenými informáciami také silné vibrácie, aby to zničilo planétu a aby sa tým Satan nakŕmil a bol ešte silnejší? Toto je zásadná odpoveď prečo vám práve všetkým hovorím on vie čo robí a robí to veľmi grandióznym spôsobom ako pravý šachový veľmajster. Ide tu predsa o všetko ako dať zásadný šach mat zhnitej entite menom Satan. Je lepšie ak ľudia žijú v nevedomosti bez strachu ako by ho mali všetci naraz v takom počte ešte zväčšovať. Iné je ak ľudia precitnú zo spánku a dostanú duchovné poznanie, čo len pomáha proti zlu ale úplne niečo iné je, aby celá masa ľudí na Zemi dostala tak silný strach, ktorý nás všetkých zničí. Myslím, že teraz by malo byť všetko každému jasné a že to už nepotrebuje žiadny komentár.

C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\xx\Wladimir-Putin-im-Kreml.jpg
Nech žije nový kráľ, cár Putin

C:\Users\Fujitsu\Desktop\Specnaz\xx\putin_success.jpg
Nazdarovya

 Gasudarjon Anti-Iluminat Andromeda

   PRINT RSS
             
Hlavná stránka