Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Prečo mocenské štruktúry iluminátov nenávidia pravdu? Pretože pravda im bráni v nastolení nového svetového poriadku. Iba pravda ich zničí.

 Teraz v týchto časoch sú len 3 štáty na svete, ktoré ešte tento chorý iluminátsky systém nezničil. Je to Irán, Sýria a Severná Kórea. Čo to znamená, že ich nezničil? Znamená to presne to, že ich centrálna banka nie je ovládaná nimi a že ju nemajú pod kontrolou. Že nemôžu zasahovať do ich ekonomiky ani meniť ich politické rozhodnutia. Tak isto nemôžu meniť ani ich ekonomiku tak, aby ju zničili. V záujme Americkej politiky nie je spájať svet. V ich záujmoch nie je milovať svojho blížneho ani ochraňovať iné národy, ktoré sú malé a slabšie. Ich cieľom je pravý opak. Aby môj zoznam ich zámerov nebol nekonečný a nemusela z toho vzniknúť zvlášť kniha, tak vymenujem len tie najdôležitejšie:

Zničiť ekonomiku každého štátu, zmeniť infraštruktúru každého štátu so silným zásahom do ich ekonomiky, nanútiť  štátom také úvery, ktoré sú natoľko úžernícke a špekulatívne, že žiadny štát sa z toho už nespamätá, dosadiť si svojich ľudí do politiky každého štátu, aby intrigovali, donášali, vetovali zákony, robili špiónov, zasahovať do všetkých politických problémov každého štátu, bez opýtania vnikať na cudzie územia a začať tam bez dôvodu vojenský konflikt, snaha získať prevahu nad cudzím štátom s cieľom vyťažiť všetky nerastné suroviny, popravovať nevinné obyvateľstvo, bombardovať cudzie štáty s cieľom spôsobiť im čo najväčšie škody na majetku aj životoch, pomocou prístroja HARPER manipulovať s počasím a vyvolávať iným štátom katastrofy ako búrky, pôvodne, tsunami, zemetrasenia, umelo vyrábať v laboratóriu choroby ako AIDS, vírus DENGUE, prasacia chrípka, MERS, sledovať všetkých ľudí na svete cez telefóny, mobily, internet s cieľom ukladať všetku komunikáciu z celkovým objemom denne okolo 21 miliónov GB,  likvidovať všetky krásne hodnoty na svete, likvidovať náboženstvo a myšlienku lásky, vyrábať zvrátené filmy, snaha presadzovať v celom svete zvrátenosti ako pornografia, prostitúcia, drogy, sadomasochizmus, pedofília, nekrofília, sadizmus, vraždenie, obchodovanie s drogami, so zbraňami, bielym mäsom, orgánmi, vydieranie politikov a vnucovanie chodu ich vlastných štátov, otrávenie vzduchu aj potravín.

Myslím, že ani nie je dobré pokračovať lebo každý normálny srdcom milujúci človek začne pomaly plakať a trápiť svoju dušu keď si toto všetko zoberie do hlavy čo robia s celým svetom aj s nami ako jednotlivcami. Ak si človek uvedomí, že tomu nemôže zabrániť a týka sa to našich rodín a ľudí, ktorých milujeme a predovšetkým aj nás samých. Je to veľmi frustrujúci pocit z ktorého ide beznádej a bezmocnosť. Presne o toto im ide, aby každý človek bol zranený vo svojom vnútri. Aby sa cítil bezmocný a ponížený. Toto všetko sú prvky satanizmu a prejavy diabla. Takýto ľudia nám vládnu a ničia nás. Ešte stále sa však nájdu ľudia aj štáty, ktoré sa nikdy za žiadnych okolností nevzdajú a nepodradia sa týmto skazeným dušiam, ktorých otec je Satan. Ich trest bude peklo v celej večnosti a nikdy tomu nezabránia ani neovplyvnia zákony aké nastavil náš nebeský otec Boh. Všetky pôžitky aj rozkoš sú len krátke ale trest je večný.

Sýria  je nenávidená touto iluminátskou spoločnosťou. Dôvodov prečo je tomu tak je dosť. Sýrska emisná banka je stále pod kontrolou vlády. To v preklade znamená to, že peniaze pre ľudí vydáva Sýrska emisná banka sama- a nie Rotschildovci, ktorí skryte operujú ako globálni bankári od New Yorku cez Londýn, Frankfurt, Tel Aviv až po Bazilej a Paríž. Objem vydanej sýrskej meny je preto nastavený na potreby reálneho hospodárstva, na pracovný trh, na priemyselnú výrobu a na všetko, čo je v prospech ľudí v Sýrii. Toto všetko je v ostrom protiklade so západným systémom, ktorý je nastavený v prospech parazitujúceho, úžerníckeho, špekulatívneho finančného systému zahraničných finančníkov. Západný systém však chce získať úplnú kontrolu nad emisnými bankami sveta, aby sa množstvo peňazí pre reálne hospodárske potreby dalo umelo obmedziť.  Týka sa to bezúročných úverov, ktoré sú potrebné na verejné financovanie, ako napríklad pre reálne hospodárstvo, elektrárne, dopravu, zásobovanie energiou, verejné bytové projekty, produktívne verejné hospodárstvo a súkromné iniciatívy. Produktívne sily, či už verejné alebo súkromné, sú v západnom systéme v smrtiacom objatí úrokov a úžery. Tieto úvery z cudzej ruky sú základom nekonečnej špirály zadlžovania štátov. Dlhý štátov rastú a rastú a nakoniec zničia celú krajinu. Toto zadlžovanie je však prezentované západom a médiami pod ich kontrolou ako normálne. Sýria sa tomuto systému postavila, bankársky parazit ma teda veľa skutočných dôvodov na zneškodnenie Sýrie.

 Podstata celého problému je oveľa širšia ale najdôležitejšou zbraňou na zničenie týchto chorých ľudí, ktorí sú synovia diabla je šíriť pravdu do celého sveta. Je potrebné aby sa ľudstvo stalo silným na duchu aj na tele a aby čo najviac ľudí na svete bolo prebudených zo spánku nevedomosti a duševnej nečinnosti a letargie. Nezáujem o vlastný život a o verejné dianie je najväčšou chorobou ľudstva tak ako nevedomosť čo v skratke je to isté ako neinformovanosť. Každý rozumný človek musí uznať, že takí ľudia čo nemajú záujem ani o svoj vlastný život sú príčinou toho prečo tento boj stále trvá a prečo ho zatiaľ ľudstvo s týmito chorými satanistami a sociopatmi prehráva. Ak niekto nemá záujem o svoj život a je nečinný tak nemôže javiť záujem o to čo sa deje v spoločnosti. Smutné je to, že takýchto nevedomých, letargických nič nerobiacich ľudí sú na svete milióny. Práve preto je potrebné, aby sa čo najrýchlejšie ľudstvo masovo prebúdzalo a aby každého čo najrýchlejšie osvietilo nielen k záujmu o vlastný život ale aj o budúcnosť tejto planéty a o budúcnosť našich generácií.  Skutky iluminátov sa veľmi dlhú dobu diali takým spôsobom, že všetko riadili z pozadia. Svet o nich nevedel vôbec nič. Ale ako ide čas a je iná doba tak hlavným nepriateľom iluminátov sa stal internet. Je to ten istý internet, ktorý vyrobili oni proti ľudstvu. Vyrobili ho čisto na sledovanie ľudí. Ale tu nastáva tá nepochopiteľná chyba z ich strany, ktorú považujem za ich koniec. Je to neuveriteľná naivita až priam školácka chyba na úrovni základnej školy prvého ročníka. Oni si pri zakladaní internetu vôbec nevedeli predstaviť, že sa to otočí proti ním. Oni sledujú ale ľudstvo naberá na informáciách. Ako náhle ľudia dostávajú všetky informácie, ktoré sú tam uložené tak nadobúdajú aj iný pohľad na svet a tým pádom vidia čo? No predsa vidia, že svet je iný ako nás učili. Zrazu vidia čo všetko sa naozaj vo svete deje a to im rozširuje vedomie. Takto každá bytosť rapídnou rýchlosťou napreduje a jej všeobecný a u niekoho aj duchovný rozmer sa zväčšuje. Dá sa to nazvať aj prebúdzanie zo spánku a niektorých jedincov aj osvietenie a duchovná úroveň, teda duchovné vedomie. Takto rad radom každému všetko začne zapadať do mozaiky ako skladačka. Dnes je ten čas, že môžem smelo povedať, že nás je 7 miliárd a ich je len pár plus ich armáda a ochrana. Nech počítam ako chcem matematika nepustí. Sme v tak veľkej presile, že je nemožné nás zastaviť. Je len otázka času ako a kedy ich zlikvidujeme. Pravda sa nedá nikým a ničím zastaviť. Pravda oslobodzuje a povznáša. Pravda robí zázraky a dáva ľudom obrovskú silu. My máme chuť žiť aj prežiť tento boj. 

Gasudarjon Anti-Iluminat Andromeda


   PRINT RSS

             
Hlavná stránka