Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Rozpredajme majetok Vatikánu a zachráňme svet plný biedy a zúbožených ľudí. Vatikán je ovládaný stáročia Iluminátmi a idú spolu ruka v ruke k nastoleniu nového svetového poriadku.
Sám som veriaci a to veľmi. Dovolím si povedať až tak moc, že ani vo Vatikáne ich viera nie je tak silná ako tá moja. Nájdu sa tam aj rozumní a naozaj poctiví jedinci ale ten zvyšok sú veľmi zlí ľudia. Vatikán je už stáročia prepojený s mocnými tohto sveta a s Iluminátskymi rodinami, ktoré ovládajú tento svet. Ilumináti sa infiltrovali do cirkvi a Vatikánu už pred stáročiami. Tak isto to robia aj v Islame, Judaizme, a iných vierach. Bolo by veľmi nerozumné a naivné sa domnievať, že Ilumináti ak chcú ovládať svet, že nebudú mať svojich ľudí všade. Práve preto ničia všetky kultúry, všetky hodnoty aj tradície. Ničia rodinu ako celok po všetkých stránkach či už morálnych, duševných ale aj všetky morálne aspekty. Ilumináti ničia lásku a dobro. Ničia vieru v Boha, ktorého tak oni veľmi nenávidia. Vatikán nikdy nebol dobrý a je nevedomosť si myslieť, že bol niekedy dobrý. To, že som veriaci a duchovne vyspelý ešte neznamená, že som aj primitívny a že sa nechám zaslepiť a manipulovať cirkvou.

Mám vlastné vedomie aj dušu a tá mi hovorí toto: Odkedy cirkev existuje aj Vatikán ničia všetky hodnoty a od Boha sú vzdialený. Pred stáročiami viedli vojny, prenasledovali ľudí, takých ako ja zabíjali a upaľovali.  Kto mal pravdu a iné zmýšľanie o svete aj o Bohu a vesmíre ten skončil ako Ján Hus, Giordano Bruno atd. Cirkev pred svetom tají veľmi veľa vecí a schovávajú vo Vatikáne v podzemí v katakombách také materiály, že ak by to svet videl na vlastné oči tak by bol s nimi koniec. Ja sa pýtam pred celým svetom a vami všetkými drahí bratia a sestry ak je niekto dobrý prečo niečo celé stáročia schováva pred ľudstvom? Prečo páchajú pedofíliu? Prečo sú medzi nimi stovky homosexuálov? Prečo kradnú majetky? Prečo majú na účtoch bilióny dolárov? Prečo veľa z nich robí satanistické rituály? Načo je akože svätým ľudom toľko bohatstva? Ja vám to poviem vážení bratia a sestry. Pretože, že cirkev je v skutočnosti nepriateľ Boha okrem výnimiek. Oni Boha nepoznajú a nevedia o ňom nič na rozdiel odo mňa. Všetko čo kedy naštudovali sa len nabifľovali a ak by som s nimi viedol rozhovory tak zistím, že Boha nepoznajú. Nevedia nič o duši ani o tom ako to funguje v duchovnom svete. Cítil by som z nich zlé energie ak by som bol vedľa nich osobne. Ich oči by ich prezradili, pretože oči sú zrkadlom duše a ich vnútorného stavu. Ich duše sú plné sebectva, pýchy, nenávisti, falošnosti, pretvárky, pokrytectvá aké nemajú obdobu. Celé ľudstvo vedú na zlú cestu a stáročia manipulujú. Kážu vodu a pijú víno. Kážu lásku a oni ju pritom nepoznajú. Kážu žiť  pokore a chudobe  a oni tak pritom nečinia.

Všetci svätí žili v pokore a láske. Sám Ježiš, ktorý je inkarnácia živého Boha a náš spoločný otec sám ukázal čo to znamená pokora. On je vládca celého hmotného sveta aj toho duchovného kde  prebýva. Sám Boh chodil po Zemi ako človek, aby sa ponížil pred vlastným výtvorom čiže nami ľuďmi. On žil v chudobe a vysokej pokore. Umrel a nechal sa zabiť kvôli nám hriešnikom. Tak veľmi nás miluje Boh. My ľudia v tele človeka nikdy nedokážeme dať takú lásku ako Boh dáva nám. Naša láska je slabá a nie je večná ako tá jeho.


Preto hovorím tieto slová lebo Vatikán nejde po stopách Ježiša ani svätých. Oni nevedia čo je to láska a pokora. Všetci žijú v blahobyte a zlate. Prežierajú sa jedlom a majú bilióny dolárov. Vatikán je pračka špinavých peňazí Talianskej mafie Camora aj iným mafiám na svete. Okrem toho Rotschildovci Vatikán držia a platia svojimi načierno tlačenými peniazmi zo vzduchu ktoré tlačí Americký FED. Poznám len jediné možné riešenie, majme každý svoju vieru ale Vatikán nepotrebujeme vôbec. Navrhujem celý Vatikán rozpredať aj  všetko čo vlastnia. Dať ich do basy všetkých ako tam sú lebo sa všetci  navzájom kryjú. My nepotrebujeme pedofilov, satanistov a bohorúhačov  preoblečených v rúchu baránkovom. Už dávno boli veštby, že po Vatikáne bude chodiť Satan a aj sa tak deje. Toto z posolstvom lásky, viery a Ježiša nemá absolútne vôbec nič. Robia hanbu Ježišovi aj Bohu a predovšetkým všetkým dobrým poctivým ľudom. Ak by sme všetok majetok Vatikánu rozpredali tak nasýtime celý svet. Všetkým utrápeným a zbedačeným ľudom na svete by sme zmenili život k lepšiemu a vyčarili by sme im prvý krát v živote úsmev na tvári.

Všetci hodnostári Vatikánu budú priamo zodpovední a súdení pred Bohom za to akým smerom sa uberá katolícka cirkev. Miesto toho, aby ľudí privádzali k Bohu oni ho od Boha unášajú priamo do pekla. Sami idú do pekla a preto chcú zo sebou strhnúť aj nevedomé oklamané ľudstvo. Ak Vatikán už stáročia úzko spolupracuje zo satanistami tak sa nemáme o čom baviť. Je to stále ten istý Vatikán, ktorý stáročia bojoval proti dobrým ľudom  a je to stále ten istý Vatikán, ktorý ľudí zabíjal, prenasledoval  a upaľoval. Dodnes sa vôbec nič nezmenilo. Vatikán nechal do svojich radov infiltrovať Iluminátov, ktorí vyznávajú satanizmus a luciferiánstvo.  Miesto toho, aby si plnili svoju funkciu na osvetu o Bohu a plnili dielo Ježiša Krista a všetkých svätých, tak oni robia pravý opak. Všetkých ľudí držia v nevedomosti a strachu. Kázne farárov a cirkevných hodnostárov nemajú vôbec žiadny zmysel. Celé stáročia hovoria na omši stále to isté dookola. Nikdy ľudom nepovedia o tom ako sa zbaviť hriechu a ako sa zmeniť k lepšiemu. Nikdy nepovedia ako bojovať proti diablovi a ako mu nepodľahnúť.  Nepovedia ani nič konkrétne o Bohu a duchovnom svete lebo oni Boha ani duchovný svet nepoznajú. Toto čo oni robia nemá z naozajstnou vierou nič spoločné. Tak isto to nemá nič spoločné ani z pravou duchovnou úrovňou.

Vtedy ako zakladal Ježiš Kristus svoju cirkev vedel presne dopredu akou cestou sa bude jeho cirkev vyvíjať. Hovoril svojim učeníkom veľa vecí, ktoré dnes už všetci vidíme na vlastné oči a musíme uznať, že všemohúci Boh v tele Ježiša Krista sa nemýlil ani v jednej vete. Netreba sa čudovať lebo on je všemohúci a jeho múdrosť a poznanie nemá konca. Povedal, že cirkev bude prechádzať veľkými skúškami a bude vystavená totálnemu rozkladu. Povedal, že my všetci veriaci budeme prenasledovaní za svoju vieru. Povedal, že len tí najsilnejší z nás to vydržia a ostanú silní až do konca. Povedal otec zradí syna a syn otca. Povedal budú bratovražedné boje medzi rodinami. Všetci sa budú navzájom nenávidieť, preklínať a zrádzať. Kto bude velebiť a oslavovať moje meno a moje učenie ten bude mučený a prenasledovaný. To ako Ilumináti nenávidia Boha a lásku vidíme všetci.  Vidíme aj to ako zabíjajú všetko živé čo im príde do cesty. Tento boj proti zlu a samotnému Satanovi vydržia len tí najsilnejší ktorí milujú Boha celým svojim srdcom. Len oni prežijú. Len ich je kráľovstvo nebeské na večné veky vekov. Preto posilňujme  vieru svojich bratov a sestier aby boli silní na tele i na duchu. Naši bratia ktorí nie sú silní a vyspelí po duševnej a duchovnej stránke najviac potrebujú našu pomoc, naše poznanie a našu lásku. 

https://www.youtube.com/watch?v=WmllJEalols

Vatican is the Illuminati!Gasudarjon Anti-Iluminat Andromeda

 
   PRINT RSS

             
Hlavná stránka