Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Vladimír Pavlík
Hlavná stránka
Translator  

ZÁSADNE VŽDY všetci tí v neuveriteľnej biede trpiaci civilisti nutne potrebujú humanitárnu pomoc, tu musia akékoľvek vedľajšie politické a ideologické záujmy - nech už kohokoľvek - ustúpiť bokom…          

Utrpení civilního obyvatelstva je strašné, a vzhledem k tomu, že drtivá většina z nás je osobně příliš mladá na to, abychom my osobně mohli míti nějaké ty své ryze osobní  vzpomínky na hlad, bídu a hrůzy druhé světové války, tak si převážná většina z nás naivně myslí, že ono je to "nějaká legrace". 

A i ti, co se třebas rozhodli, že dají trpícímu civilnímu obyvatelstvu pár korun pomoci do nějaké té sbírky, tak většinou to hodí nějakému tomu takzvanému Člověku v tísni nebo nějaké jiné podobné neziskové organizace, namísto toho, aby svými penězi když už, tak primárně přispěli Mezinárodnímu červenému kříži, který alespoň ještě jakž tak skutečně dokáže pomáhat všem nuzným a trpícím bez nějakých vedlejších politických a ideologických omezení, u vědomí si toho, že humanitární pomoc má býti primárně o pomoci trpícím lidem a nikoliv o nějaké úzkoprsé politice či ideologii.

Mé veliké díky patří všem nezávislým novinářům, kteří nikoliv z nějaké té své redakce daleko v bezpečí vzdáleném stovky či tisíce kilometrů od místa dění, bez jakéhokoliv osobního nepohodlí, bez jakéhokoliv osobního rizika, právě tak jako logicky z toho plynouce i bez jakékoliv osobně prožité, osobní zkušenosti a tedy i bez jakékoliv osobní znalosti věci ze svého pohodlí novinářské kanceláře vzdálené stovky, ba tisíce kilometrů daleko napíší nějaká ta svá "moudra", která jsou zcela neosobní a často i velice nepřesná, ale vážím si všech těch novinářů - bez ohledu na jejich konkrétní politické přesvědčení - kteří dokáží podstoupit i jisté své osobní nepohodlí, ba dokonce i rizika pro svůj život tím, že se osobně dostaví právě na takové kritické místo, aby na "místě činu" vše měli zcela osobně a bez jakéhokoliv zprostředkování přímo novinářsky zmapováno, zjištěno a zdokumentováno.

Takovýchto novinářů není sice mnoho, ale nějací skutečně jsou. Jedním z nich je americký nezávislý novinář Patrick Lancaster, který nám všechnu tu hrůzu a utrpení obyčejných lidí přinesl přímo z Mariupole, o kterém sice kde-kdo všelicos psal, avšak jen velmi málokdo z oněch novinářů tam skutečně osobně byl a za případné pomoci tlumočníků tam  na místě mluvil s tamními lidmi v ulicích a přímo to hned i natáčel. Můj obdiv a sympatie má o to větší, že tento novinář z USA sám o sobě je člověkem neslovanského původu, a třebaže nám se to osobně tak moc nezdá, faktem je a sám jsem se o tom přesvědčil během mých někdejších pražských vysokoškolských studí, jak jsou jen všechny ty naše slovanské jazyky i s tou naší mimořádně těžkou gramatikou pro lidi anglosaského původu krkolomně nesmírně problematické a těžce stravitelné.

Na originální reportážní video tohoto amerického novináře se můžete podívat zde: https://www.youtube.com/watch?v=rLZ2ZzoD-W0

Každopádně však bych rád poznamenal, že toto video točil pro lidi v USA, což je z našeho vlastního národního hlediska určitý nedostatek, neboť ani zdaleka ne každý z nás ovládá angličtinu natolik dokonale, aby všemu tomu o čem mluví s tamními lidmi perfektně rozuměl. A proto pro ty z Vás, kterým by ona angličtina eventuálně dělala nějaký problém dokonalému jazykovém porozumění, se na toto samé video doplněné o české titulky můžete podívat zde: https://rumble.com/vzbjw3-skuten-zprvy-ze-znienho-mariupolu-vpovdi-obyvatel.htmlNěkterým z Vás se možná nelíbí můj kritický postoj vůči české neziskovce "Člověk v tísni" a dalším podobným neziskovým organizacím. Já však ale na to mám své důvody a nepovažuji za seriózní všechny ty takzvané "neziskové organizace", o kterých nelze ani jen omylem říci, že by v tom co dělají byli alespoň trochu politicky neutrální, alespoň trochu politicky nestranné, třebaže se to někdy navenek pokoušejí před nejširší veřejností předstírat. Ostatně stačí se jen podívat na krátkou pasáž z pražského školení, kde se měli školit nezávislí ruští novináři, jak mají ve své novinářské praxi odborně vykonávat svou novinářskou profesi. Na tuto instruktážní pasáž z tohoto školení ruských novinářů v Praze se můžete podívat zde: https://www.youtube.com/watch?v=X0t7n7p_syw-------------------------------------------------------------------------------
!!! DODATOK
Na úplný záver  mimoriadne dôležitá informácia  zo Slovenska - keďže nie som si na sto percent úplne istý tým, že to úplne všetci už viete: Zajtra dňa 5.4.2022 o 9.00 sa na Najvyššom súde Slovenskej republiky koná odvolacie súdne konanie s predsedom Ľudovej Strany Naše Slovensko ĽSNS Marianom Kotlebom proti rozsudku prvostupňového tzv. "špecializovaného trestného súdu" v onej pseudokause "1488". Viacej sa môžete dozvedieť z môjho článku na Katolíckej Glorii tu: https://gloria.tv/post/hQL4U7gKdw3c4ZjvWnYBg6Sbm

Poznámka:  Paradoxne akákoľvek zmienka o prezidentovi Tisovi, pozdrav „Na stráž!“  alebo  číslica 1488 privádza do hystérie slovenských  „antifašistických“  pseudodemokratov, ktorým však pokrytecky na druhej strabe neprekáža nacistický kolaborant Stepan Bandera, vrahovia z UPA, OUN  a ich pohrobkovia - ukrajinskí nacionalisti adorizujúci nacistickú svastiku a symboly Waffen SS. Rovnako im neprekáža pozdrav banderovcov "Sláva Ukrajine!" z úst prezidentky SR.
https://en.wikipedia.org/wiki/Azov_Battalion

https://en.wikipedia.org/wiki/2nd_SS_Panzer_Division_Das_Reich

S prejavom hlubokej úcty Váš

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola
Zlínský kraj, Česká republika

 


   PRINT RSS

 

             
Hlavná stránka