Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Vladimír Pavlík
Hlavná stránka
Translator  

Dvě úplně odlišné války na Ukrajině: Skutečnost versus Vymyšlené pohádky západních médií          

Ukrajinský poslanec Ilja Kiva natočil ve středu video, ve kterém obvinil prezidenta Zelenského, že úmyslně nařídil zákaz vycházení v Kyjevě, úmyslně nařídil rozdání zbraní, úmyslně znemožnil evakuace Kyjevanů z města, aby teď mohl křičet do světa, že Rusko “nesmí na město zaútočit, protože v něm zůstávají civilisté“. Ano, to je chucpe! Zelenský tak k vlastnímu obyvatelstvu používá stejné metody  jako používali islamističtí teroristé ISIL v Sýrii a jak nyní používá nacistický Azov a dokonce i ukrajinská armáda.

Nejprve zakáží lidem opustit domovy pod záminkou jakože “bezpečnosti“, nechají obklíčit město, a když je obklíčeno, tak řeknou, že údajně prý “nepřítel zabránil obyvatelům v evakuaci“. Tato nehorázná drzost, kterou předvádí Zelenský s obyvateli Kyjeva, bude rovněž předmětem soudních tribunálů v Moskvě, který se již podle ruských novinářů chystají na červen tohoto roku. Zelenský násilně zabránil evakuaci několika milionů obyvatel Kyjeva s úmyslem udělat z nich “živé štíty“. A aby to fungovalo, musí obyvatelstvo pořád věřit, že Zelenský je údajně prý v Kyjevě. Kdyby Zelenský tato videa ze studia ve Varšavě přestal natáčet, lidé by se sebrali a začali by hromadně prchat z Kyjeva i přes zákaz vycházení.

Západní média po zablokování opozičních médií z řad tzv. alternativy vytvořila v západním informačním prostoru neuvěřitelný paralelní svět a umělý informační prostor, který dalece přesahuje propagandu tisku a filmových týdeníků v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1944 až 1945, kdy tyto zdroje rovněž informovaly české obyvatelstvo o neexistujících vítězstvích “hrdinné německé armády“ a “o zázračných zbraních“, které změní průběh války.

To, co předvádí západní média poslední měsíc, dalece přesahuje propagandu III. Říše na sklonku její existence, protože dnešní média vytvořila o Ukrajině doslova neexistující paralelní svět. Zatímco Ruská armáda se ve skutečnosti valí přes Ukrajinu bez jakékoliv známky odporu, tak zbytky ozbrojených sil ukrajinské armády utekly z bojiště a poschovávaly se v městech a v panelácích v opuštěných bytech Ukrajinců, kteří před časem uprchli do EU. Zbytek civilistů, který bohužel nestihl anebo nechtěl uprchnout, teď slouží ukrajinské armádě jako jediná a doopravdy proti Rusům účinná obranná zbraň, tedy jako “živé štíty“.

Speciální “paneláková” operace na Ukrajině

Každý den ukazují ruští vojáci na ruských televizích desítky a stovky amerických komplexů Javelin, které ukrajinští vojáci dokonce ani jen nevybalili z transportních pouzder, prostě je jednoduše zahodili a auty uprchli do nejbližších měst se schovat v panelácích. Celá válka na Ukrajině se de facto do učebnic historie dostane asi pod přezdívkou “Speciální paneláková operace, protože i ruští vojáci si stěžují, že tohle není vůbec žádná válka, ale protiteroristická operace v městské zástavbě, kde je poschováváno to, co zbylo z ukrajinské armády.

A to ještě není všechno! 
Ukrajinští vojáci při útěku všechno zahazují, a nechávají si jen lehké zbraně, které však mají jen omezený taktický účinek a zejména pak velmi omezené množství nábojů, takže ruské vojenské operace vypadají úplně všude stejně jako v Mariupolu, doslova jako přes kopírák: 
Ruská nebo čečenská armáda doslova bez jakéhokoliv odporu přijde přímo až ke městu a obklíčí město. A teprve až po vstupu do města na ně z paneláků střílejí snipeři. Nikdo další však nestřílí. Ostatně i kdyby snad někdo další eventuálně střílet chtěl, tak stejně by střílet nemohl, protože ukrajinští vojáci jsou ve městech už velmi dávno bez munice. Zásobování municí skončilo již hned v první den války, od té doby ukrajinští vojáci novou munici nedostali.

Zůstali pouze přidělení snipeři, kteří během prvních dnů bojů neměli moc práce, protože Ruská armáda mimo města a navíc ještě k tomu pouze jen dálkově ničila ukrajinskou válečnou infrastrukturu pouze jen dálkově, raketami, houfnicemi, letadly a drony. Využití pro snipery ve městech se tak našlo až teprve až nyní. Kreml nově zakázal střílet na paneláky z tanků, a to i v případě, že z okna střílí sniper. Takže, ruští vojáci postupují tak, že začišťují panelák za panelákem ručně a pěšky, a když se ozve střelba snipera, tak v tichosti bez opětování střelby se stáhnou, následně obejdou budovu, postupně vystoupají po schodech do patra, kde se sniper nachází, a tam je zatčen a odvezen do Ruska k válečnému soudu. V podstatě abych byl úplně přesný, tohle vlastně ani není práce samotných ruských vojáků a ani samotné ruské Ministerstvo obrany s tím fakticky nemá vůbec nic co do činění.

Tohle je totiž kompetenčně zcela v dikci Ministerstva vnitra Ruské Federace, respektive tahle konkrétní práce je úkolem z Moskvy do Mariupolu dopravených příslušníků dobře vycvičené speciální policejní protiteroristické jednotky, jejíž příslušníci jsou celá léta odborně školeni, cvičeni a trénování právě pro tuto práci, jakou právě teď tito vysoce kvalifikovaní ruští policisté provádějí v Mariupolu: 
Jak z lidského obydlí či z husté městské zástavby kde se všude kolem nachází množství nevinných lidí, jak doslova s chirurgickou precizností osvobozovat rukojmí zadržovaných nebezpečnými teroristy ze zajetí aniž by pokud možno tito rukojmí utrpěli jakoukoliv újmu na svém zdraví a současně při tom i zneškodnit tyto samotné nebezpečné teroristy, pokud možno zajistit teroristy živé, aby mohli v souladu s platnými zákony Ruské federace jako civilizovaného právního státu následně býti tito zatčeni teroristé odevzdáni orgánům v trestním řízení k spravedlivému posouzení jejich viny před nezávislým soudem a uložení spravedlivého trestu.

Ovšemže na celém světě panuje všeobecná shoda právníků v tom, že v krajní není-li žádná jiná možnost, tak v krajní nouzi má policista nejen právo, ale s ohledem na lidské životy ostatních lidí dokonce přímo i povinnost usmrtit nebezpečného teroristu. Každopádně však ale přestože právo s tímto počítá, z křesťanského hlediska cítíme, že není to nic ideálního.

Jako věřící křesťané víme, že zastřelený terorista prakticky nemá žádnou šanci s po své smrti dostat alespoň do očistce, ale okamžitě skončí v pekle. Pokud však ale terorista přežije, tak kým nezemře, tak stále má šanci na zpytování svého vlastního svědomí, má stále čas na svou osobní sebereflexi, má stále čas na své vlastní obrácení, na projevení své upřímné lítosti nad spáchanými hříchy a následně po upřímném olitování svých těžkých hříchů proti pátému Božímu přikázání  má též i čas na své velmi hluboké pokání za tyto své těžké hříchy.
Doteď jsem mluvil pouze všeobecně, když však mám-li býti konkrétní, tak pokud jde o subjektivní míru zavinění určitě není u všech teroristů úplně stejná: 

Například takový čtyřicetiletý ukrajinský terorista velice dobře si byl vědom toho jaký je ten kyjevský režim režimem zločineckým a tedy již od samého počátku byl si plně vědom toho, že svou dobrovolnou službou zločineckému režimu se zcela vědomě a dobrovolně rozhodl pro službu zlu a páchání zla.

Naopak zas třebas takový dvacetiletý ukrajinský terorista si vzhledem k daným okolnostem svého života nemusel nutně býti vědom toho, že slouží zločineckému režimu, neboť v roce 2014 kdy byl na Ukrajině ze strany americké CIA  zorganizovaný neomarxistický puč, kterým byl násilně svržen poslední ukrajinský demokraticky zvolený prezident Janukovič, a byla nastolena krvavá totalitní diktatura, byl v té době tento dnešní dvacetiletý ukrajinský terorista pouhým dvanáctiletým ukrajinským chlapcem, který byl v té době v roce 2014 příliš malým na to, aby osobně rozuměl politickému dění kolem sebe, a nelze mu příliš vyčítat, že následné osmileté politické a ideologické vymývání jeho mozku západní neomarxistickou propagandou zanechalo své následky, v důsledku čehož tento dnes dvacetiletý ukrajinský terorista aniž by si toho byl sám vědom, fakticky může býti de facto sám oběti zločineckého kyjevského režimu, jemuž donedávna ve své nevědomosti a zmanipulovanosti naivně sloužil.

A tudíž jsou-li pochybnosti o možnosti nápravy čtyřicetiletých a starších ukrajinských teroristů, kterých oddanost zlu byl fakticky přinejmenším vědomá a tudíž v mnohých případech zlu sloužili zcela dobrovolně, tak u mladých lidí je tomu úplně jinak, v důsledku čehož je zde veliká naděje, že když s tito dvacetiletí ukrajinští teroristé budou třebas ve své vězeňské cele velice moc nudit, tak možná jednou k zahnání své nudy sáhnou i po té jimi tak doposud velmi odmítané Bibli, a najednou k jejich velikému údivu se jim najednou otevřou pro ně do té doby nepoznané dimenze do světa nekonečné Boží lásky, spravedlnosti a pravdy, když tu najednou se tento dvacetiletý mladík dozví o Ježíšovi, o kterém ovšemže doposud nikdy absolutně vůbec nic neslyšel, neboť kdyby tomu totiž bylo jinak, tak by logicky nikdy nesloužil tomu zločineckému ateistickému nacionálně socialistickému režimu v Kyjevě.

A vzhledem k tomu, že – pokud jde o všechny ty, co bojují na straně kyjevského režimu – na základě mezinárodního humanitárního práva se tedy konkrétně na základě Ženevská konvence o válečných zajatcích vztahuje se tato konvence pouze jen a jen na příslušníky samotné regulerní ukrajinské armády, čili na otce rodin, kteří museli povinně narukovat do této ukrajinské armády v důsledku povolávacího rozkazu a tedy “nebojují“ na základě nějaké své osobní dobrovolné volby. 

Na nikoho jiného z těch, co bojují na straně kyjevského režimu  se Ženevská konvence o válečných zajatcích nevztahuje, a tudíž ať již jde o ukrajinské příslušníky pluku Azov či pokud jde o zahraniční žoldáky, oni v případě svého upadnutí do zajetí mohou býti plně v souladu s mezinárodním právem jako teroristé bez dalšího okamžitě postříleni.

Takto tomu bylo i v časech druhé světové války když se Ženevská konvence o válečných zajatcích aplikovala pouze jen vůči zajatcům z řad německého wehrmachtu, což rovněž byli otcové německých rodin, kteří museli povinně narukovat do své německé armády v důsledku povolávacího rozkazu a tedy “nebojovali“ na základě nějaké své osobní dobrovolné volby.

A již v čase druhé světovéválky práva válečných zajatců na ochranu podle Ženevské konvence o válečných zajatcích však nebyli přiznávány takzvaným „dobrovolníkům“ bojujícím na straně hitlerovského Německa, v důsledku čehož ochrana Ženevské konvence o válečných zajatcích byla přiznána pouze jen zajatým příslušníkům tehdejšího německého wehrmachtu, nikoliv však ale vůči zajatým příslušníkům německé Waffen-SS, kteří v případě upadnutí do zajetí byli v té době dokonce hned na místě postříleni.

Tudíž z těchto úplně stejných právních důvodu Ruská armáda v souladu s mezinárodním vojenským a humanitárním právem neuznává snipery nacistického oddílů Azov za součást regulérní ukrajinské armády, ale za teroristy,  za teroristickou organizaci. A třebaže na rozdíl od postupu Sovětského svazu v časech druhé světové války dnešní armáda Ruské Federace tyto teroristy z řad zajatých příslušníků ukrajinského pluku Azov a zahraničních žoldáků sice nestřílí, přesto však ani jim žádnou ochranu Ženevskou konvencí o válečných zajatcích nepřiznává a odevzdává je svým soudům jako teroristy. 

Po pádu Ukrajiny začne v Evropě hotové nacistické peklo a utahování šroubů proti posledním zbytkům občanských práv a svobod

Struktura velení je vůbec bizarní v ukrajinské armádě. Doslova to připomíná Wehrmacht a oddíly SS za II. sv. války. Přestože měly jednotky spolupracovat, ve skutečnosti jednotky SS opovrhovaly Wehrmachtem jako neschopnou armádou. Vedlo to často k tomu, že uprchlí vojáci Wehrmachtu se na ústupu dostali pod velení důstojníka SS, který se je snažil udržet při bojové morálce. Jednotky Azov ale s oddíly SS nelze zcela srovnávat, protože Azov je složený z žoldáků a profesionálních operátorů na bojové operace, v jejich řadách působí veteráni z dob Sovětské armády v Afghánistánu a jejich nenávist k Rusům je autentická. 

Podobně jako v Mariupolu to dopadne i v Charkově a Ruské začištění Ukrajiny od neonacistických skupin bude mít formu Speciální panelákové operace obrovského rozsahu a dobře si všimněte, že média na Západě dosud nepřinesla jediné záběry z bitvy, z bitevního pole, jako jsme viděli při reportážích CNN z války v Iráku, protože žádné takové bitvy na Ukrajině jednoduše vůbec nebyly! 

Rusové hned v první den operace sundali Ukrajincům celé letectvo, druhý den pak zas celou ukrajinskou logistiku a zásobování zbraněmi v důsledku zničení více jak 3 stovek ukrajinských muničních skladů za použití přesně naváděných raket. Od té doby probíhají již jen začišťovací operace Ruské armády v okolí měst. To je celá “válka” na Ukrajině. Tohle ani nepřipomíná válku, to je spíš obléhání poschovávané ukrajinské armády v bytech po uprchlých Ukrajincích.

Mainstream znovu dojede na dezinformace o Ukrajině stejně jako v roce 2014, odliv čtenářů bude masivní. Ukrajina mezitím nechala vyrobit medaile vojákům za tzv. „osvobození Krymu“.

A protože západní média toto nesmí napsat, tak místo toho přináší úplně vymyšlenou z prstu vycucanou “virtuální realitu“, jako například „příběh o ruských vojácích, kteří mrznou a nemají co na sebe“, přičemž při pohledu na jakože údajně prý “nabalené ruské vojáky“ vás napadne, jestli náhodou nejsou na Ukrajině arktické mrazy okolo mínus 50 stupňů, protože na první pohled je vidět, že ruští vojáci tam nalehko na Ukrajinu nepřijeli a mají zimní ruskou vojenskou výstroj. A při lustraci na Internetu pohledem na webové stránky počasí na Ukrajině ukazuje, že v noci je na Ukrajině tak zhruba okolo -3 stupňů Celsia a přes den nad nulou. Tak jak by mohli ruští vojáci mrznout? Co je to za nesmysl? Když tento dotaz napíšete do diskuse na českých MSM serverech, tak “dostanete ban“.
Za co? 

No přece za to, že když si dovolíte samostatně myslet a mít jakékoliv pochybnosti když Vám něco logicky nesedí, tak to znamená, že  jste Vy “proruský troll a placený agent Kremlu“. 

Rusové tam prostě mrznou, nemají co jíst, celá Ruská armáda je pozabíjená, brzy Moskva pošle do boje mládež a děti, a zřejmě asi tedy je jen otázkou nejbližších dnů, či možná dokonce jen nejbližších hodin, kdy vojensky na hlavu poražená Ruská Federace podepíše svou bezpodmínečnou kapitulaci před vítěznou Ukrajinou! A tedy proto! Vždyť snad by nám ta naše pravdomluvná mainstreamová krajně ultralevičácká a ultraliberální neomarxistická propotratově abortfašistická a LGBTI homofašistická západní média na čele s takzvanou „Českou Televizí“ nelhala…
A taková je “pravda“ na mainstreamu a basta! A zejména pak musíš tomu všemu slepě věřit!
A když tomu úplně slepě nevěříš, tak potom si fašista, nacista a dezinformátor, a zejména pak tě nutně platí Putin! 
Geobbelsovská propagandistická mašina se ale Západu začíná zadrhávat, protože ony primitivní lži o údajném “povolávání ruské mládeže“ do bojů nebo o údajně prý “mrznoucích ruských vojácích“ jsou už prostě daleko přes čáru a všichni lidé – kromě vysloveně bezcharakterních karieristů - upřímně touží poznat skutečnou pravdu, pak pokud mají vyšší inteligenci než je inteligence orangutana, přirozeně že těmto primitivním lžím nutně přestávají věřit.

Propaganda Machine se na západě zadrhává

Aby Západní propaganda Machine fungovala, musí znít alespoň trochu věrohodně. A to samo o sobě je nadlidský úkol ve chvíli, kdy Ruská armáda donutila tu “armádu“ ukrajinskou se poschovávat v panelákových a soukromých bytech vystěhovaných po evakuovaných a uprchlých civilistech. Lituji mainstreamové servery, až zažijí tu další deziluzi a odliv dalších čtenářů, těch umírněných a nezávislých, kteří prohlédnou a brzy zjistí, že média hlavního proudu fabulovala a lhala od počátku války způsobem, že vytvořila iluzi paralelního vesmíru. Stejně jako MSM média v roce 2014 zažila po dezinformační kampani o Majdanu masivní odliv čtenářů k alternativě a utrpěla masivní ztrátu důvěry, to samé se bude opakovat i tento rok.

Média, která se propůjčí primitivní propagandě, postupně o své čtenáře přijdou, a nezabrání tomu ani pomoc od vlády v podobě blokací nezávislých opozičních webů. Taková je prostě realita. Jenže krajně ultralevičácká a ultraliberální neomarxistická propotratově abortfašistická a LGBTI homofašistá nacifikace společnosti tím neskončí. 

Právě naopak! 
Kdokoliv si dovolí svobodně a nezávisle myslet, natožpak kdokoliv, kdokoliv bude psát, číst nebo zpívat svobodně a pravdivě, bude mu hrozit kriminál nebo možná i smrt.  V dnešní totalitě neomarxismu stejně jako i v totalitách komunismu a nacismu je totiž pravda pro vládnoucí neomarxistické režimy smrtelně nebezpečná, je doslova zbraní hromadného ničení vládnoucího západního zločineckého režimu, je to nástroj destrukce západního krajně ultralevičáckého a ultraliberálního neomarxistického propotratového abortfašistického a LGBTI homofašistického režimu a jeho z prstu absolutně vycucané virtuální reality vyfabulovaných lží vládnoucí neomarxistické takzvané jakože údajné “liberální demokracie“, která je de facto úplně stejnou jakože “demokracií“ jako byla u nás v stalinistickém Československu její sesterská takzvaná “lidová demokracie“ v padesátých letech dvacátého století.

 S projevem hluboké úcty
Henryk Lahola z České republiky, Zlínský kraj

 


   PRINT RSS

 

             
Hlavná stránka