Hlavná stránka
 

Ponovembrové vlády a parlamenty prebrali nacistické zločiny proti ľudskosti a vyhladzujú vlastných občanov aj bez koncentračných táborov a plynových komôr

Vo vojnovom období patrili Slováci k najzločineckejším vyvrheľom v hlbokom predklone a riťolezectve voči nemeckému nacizmu. Tieto hordy smradľavého ľudského odpadu hrajúcich sa na Slovákov, národovcov a kresťanov, mali v skutočnosti nielen árijské gény, ale aj gény, ktoré v niektorých prípadoch boli zvrhlejšie, ako gény čistokrvných nemeckých nacistov. Pripraviť predčasne o život 58-tisíc Židov, žijúcich na Slovensku, ktorých poslali do plynových komôr, pričom mlčal aj ten zvyšok Slovákov len dokazuje, že tieto hordy tzv. národa boli horšie ako tá zvlčilá zver. Možno sa pýtať, čo vám tí nevinní ľudia, radoví občania, ženy, muži, deti, starci, zdravotne postihnutí vlastne urobili? Veď to neboli ani bankári ani krčmári, neokradli vás, ale boli ste to vy, čo ste ich okradli-arizovali, keď ich posledná cesta končila v plynovej komore.

Aký to paradox, keď po Novembri 1989 arizácia židovského majetku sa nahradila tzv. nebankovkami, kde sa využila ekonomická a finančná negramotnosť radových občanov, ktorí boli nalákaní na mimoriadne vysoké výnosy, aby neskôr, po umelo vyvolanom bankrote o všetko prišli. Toto všetko sa pripravovalo cez Legislatívnu radu vlády, pričom tí vyvolení si pred bankrotom nebankoviek v predstihu vybrali všetko to, čo do toho investovali, samozrejme, aj s vysokými úrokmi. A drvivej väčšine občanov, ktorí o všetko prišli, ostali oči pre plač, zničené životy celých rodín, a, dokonca, samovraždami zo zúfalstva.

Toto zverstvo skončilo porážkou nemeckého nacizmu v roku 1945. Odvtedy, až do roku 1989 na Slovensku NEEXISTOVAL systém kolektívnej viny na nevinných, keď napríklad za smrť nemeckého vojaka prišlo v rámci tohto systému o život trebárs 10-nevinných ľudí, alebo za desiatky zabitých nemeckých vojakov boli vypaľované osady, alebo zaživa upaľovaní nevinní ľudia. To bolo aj vďaka vtedajšej sovietskej diktatúre, čím ale nechcem ospravedlňovať niektoré zločiny proti ľudskosti, ktoré sa v ich mene páchali. Ale treba povedať, že boli odlišné od tých, ktoré sa páchali v období židovského vyhladzovania.

Lenže prišiel November 1989, vnuci a pravnuci z ponovembrových vlád a parlamentov s génmi, ktoré zdedili po svojich starých a prastarých rodičoch, ktorí poslali židov do plynových komôr, tu zaviedli NACISTICKÝ SYSTÉM KOLEKTÍVNEJ VINY, KEĎ NÁSLEDKY ZA SVOJE EKONOMICKÉ ZLOČINY PRENIESLI NA PLECIA NEVINNÝCH ĽUDÍ. Koncentračné tábory, plynové komory a židovské obete NAHRADILI CEZ EKONOMICKÉ ZLOČINY SPOJENÉ S VYKRÁDANÍM ZDRAVOTNÍCTVA - A OBEŤAMI BOLI VLASTNÍ OBČANIA SLOVENSKA, NEŽIDOVSKEJ NÁRODNOSTI.

No a teraz tieto zločiny proti ľudskosti chcú dať ešte do vyšších rozmerov, cez tzv. konsolidáciu verejných financií a pokračovať vo vyhladzovaní vlastného národa. Lebo to, čo sa navrhuje v rámci tejto konsolidácie a musí sa zákonite zrealizovať, sa bude jednať o pokračujúce drastické vyhladzovanie.

Aký to paradox, keď sa tu 30 rokov drasticky vykrádal štátny rozpočet, pritom to, čo sa vykradlo, samozrejme chýbalo, preto sme sa cez pôžičky zo zahraničia DRASTICKY ZADLŽOVALI - a teraz sme pred štátnym bankrotom. Ďalší paradox je ten, že ani jeden zločinecký vyvrheľ, ktorí boli v ponovembrových vládach a parlamentoch, vrátane týchto smradľavých vyvrheľov, ktorí sú vo vláde a parlamente, ani jeden z nich, ktorých som tu vymenoval, tak cez tú svoju smradľavú, zbabelú zločinecko-zlodejskú, parazitno-darmožráčsku protislovenskú papuľu neotvoril a nežiadal, že toto je cesta do pekla. Im je to však jedno, LEBO ONI MAJÚ PRÍJEM ZAISTENÝ, AJ KEĎ SI NAŇ POŽIČAJÚ.

A záverečná pointa - Slováci, cca 70 % nie sú žiadnym národom, sú to len zbabelé, plebejské, sluhovské ovce, smradľavý ľudský odpad, no mimoriadne zákerný, podlý a závistlivý. LEBO LEN TAKÝTO ĽUDSKÝ ODPAD, TAKÉTO ZVRHLÉ HORDY, MOHLI STVORIŤ TAKÝCHTO POLITIKOV.

Vladimír Pavlík

Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!

»