Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Vladimír Pavlík
Hlavná stránka

Pravda o Putinovi

 

V politike nie je nič horšie ako užitoční idioti. V súvislosti s vývojom na Ukrajine, ktorý sa Západu vymkol spod kontroly, sa začal mainstream v rukách zahraničia opäť vracať k rétorike z čias Studenej vojny, kedy bol bývalý ZSSR nazývaný "Ríšou zla". Povinným rituálom sa pri tom stalo ohováranie Putina  na ktorého sa nakydá všetko čo do neho vojde. Prinajmenšom pokrytecky pôsobí pripomínanie jeho minulosti spojenej s KGB zo strany pretransformovaných komunistov. V Čechách sa diskutovalo či má platiť lustračný zákon, obmedzujúci členom KSČ prístup k vysokým funkciám, v súvislosti so vstupom oligarchu a evidovaného spolupracovníka ŠtB Babiša do politiky, mlčí sa však, že medzi eurokomisármi sú hneď dvaja bývalí členovia KSČ- Čech Štafan Füle a Slovák Maroš Šefčovič. Títo dvaja nie sú výnimkou. Medzi komisármi sú 2 bývalí členovia KSSZ (Lotyš Andris Piebalgs a Estonec Siim Kallas, ktorý bol dokonca členom Najvyššieho sovietu ZSSR), po jednom bývalom členovi KS Juhoslávie (Slovinec Janez Potočnik), KS Grécka (Mária Damanaki), Portugalskej Maoistickej strany (predseda Komisie Barosso). Ashtonová, komisárka pre zahraničie, bola členkou Sovietmi sponzorovaného „mierového hnutia“. Paradoxne viacerí zo súčasných bádateľov „revolučných“ procesov na území bývalého ZSSR, z radov amerických neokonzervatívcov, ktorí dokonca Putina prirovnali k Hitlerovi, boli za mlada zapálenými revolucionármi. Podľa Jana Schneidera budú násilne meniť svet po akoukoľvek vlajkou, hlavne keď to budú oni, kto bude tou avantgardou. Skrátka, prirovnávať dnes Putina a Ruskú federáciu k bývalému ZSSR je to isté ako obviňovať Obamu z vyvraždenia indiánov v USA.

Považujem za poľutovaniahodné, že sa k tomuto trendu pridalo aj vedenie Slovenskej pospolitosti na čele s jej vodcom  Jakubom  Škrabákom. Nedávno uverejnený článok s názvom „Pravda o Putinovi“ na webovej stránke Slovenskej pospolitosti http://pospolitost.wordpress.com/2014/04/25/pravda-o-putinovi/, žiaľ potvrdzuje prirovnanie o užitočných idiotov lipnúcich na svojej jedinej pravde.  Rozporuplnosť tohto článku a označenie Putina za najväčšie nebezpečenstvo pre Slovanov, svedčí o neschopnosti  vnímať reálne fakty súčasnej medzinárodnej politiky mocností medzi ktoré patrí USA, Čína a Rusko. Nahovárať si, že existuje tretia ukrajinská cesta a riešenie bez uvedomenia si tejto reality je ilúziou. Západ dokázal vždy využiť každého užitočného idiota k presadzovaniu svojich globalisticko - hegemonistických záujmov, tak ako dnes využíva na špinavú prácu ukrajinských nacionalistov, ktorých po použití odhodí a zlikviduje ako nepotrebnú a špinavú  handru. (Viď bývalý agent CIA Bin Ladin).  

Po rozpade ZSSR  a porušení dohôd medzi Reaganom a Gorbačovom, o tom, že NATO sa neposunie k hraniciam s Ruskom, je dnes Ruská federácia konfrontovaná bezprostrednou hrozbou a je nútená obnoviť narušenú rovnováhu mocnosti spojenectvom s Čínou.  Jedine toto spojenectvo môže zastaviť bezohľadnú  nenásytnosť globalistov a bankstrov z USA, Izraela a EÚ pri kolonizovaní strednej v východnej Európy, vrátane Slovenska, ktoré dnes stratilo svoju ekonomickú a politickú svojprávnosť.  Farizejstvo Západu je očividné práve vo vzťahu k Rusku. Je pravidlom, že čím je Rusko Západom viac vychvaľované za stav demokracie a slobôd podľa západných predstáv, tým je zúfalejšia situácia obyvateľov Ruskej federácie. Tak tomu bolo za vlády alkoholika Borisa Jelcina, kedy  sa tzv. finančná pomoc Rusku vracala cez židovské banky a Jelcinovú rodinu späť na súkromné kontá v USA. A naopak, čím je Rusko viac Západom zatracované a obviňované z porušovania demokracie, tým je ekonomická situácia jeho občanov lepšia. Taká je realita pri ktorej neexistuje  iná alternatíva, buď ekonomicky silné a nezávislé Rusko na čele s Putinom alebo Rusko s bábkou  v rukách bankstrov. Tieto súvislosti si však užitoční idioti z radov ukrajinských nacionalistov a ich hrdlorezi, ktorí pálili v Odese ľudí za živa, nikdy nepripustia, pretože vo svojej zaslepenosti  si neuvedomujú, že Rusko bez Putina bude v konečnom dôsledku znamenať aj ich koniec. Je tragédiou, že Slovenská pospolitosť podporuje hrdlorezov, ktorí sa hlásia k odkazu Stepana Banderu, ktorého ozbrojené bandy prechádzali po vojne na Západ práve cez územie Slovenska. Pamätníci majú v živej pamäti ako vyplácali v amerických dolároch každého kto im nebránil v prechode a poskytol potraviny a úkryt. V opačnom prípade mu podrezali celú rodinu, vrátane žien a detí. Tragédiou Banderovcov bolo rovnako ako  aj dnes, že sa pridali na stranu dočasných víťazov  a keď sa z nich stali porazení, nakoniec zbrane obrátili proti ním  v naivnej nádeji, že si tým zachránia vlastnú kožu.

Ako reakciu na článok uverejnený Slovenskou pospolitosťou uvádzam slovenský preklad článku Niekoľko faktov o Putinovi. Pre porovnanie by som ho doporučil povinne študovať všetkým slovenským zločincom z vysokej politiky, ktorí dnes trčia zo zadku USA, Izraela a EÚ, hoci pred rokom 1989 mnohí z nich, ako napríklad minister zahraničných vecí Lajčák, študovali v Moskve  v školách pod kontrolu KGB, vybraní rodnou komunistickou stranou. Mali by si preto porovnať čo urobil Putin za 12 rokov s tým,  čo dokázali oni  po roku 1989. Okrem zlikvidovanej potravinovej sebestačnosti a zlikvidovania 300 000 pracovných miest v poľnohospodárove, po nich ostali rozpredané strategické podniky, takmer 400 000 nezamestnaných, ďalšie státisíce žijúce na hranici chudoby a tisíce obetí sociálnych samovrážd obetí, ktoré neuniesli ich nevyhnutné ekonomické reformy. Všetci, ktorí dnes zbabelo kopú do Putina by sa preto mali zamyslieť sami nad svojou vlastnou duchovnou biedou.

Jozef Paluch
Chicago 6. máj 2014

Niekoľko faktov o  Putinovi

Alebo o čom  sa v   mainstreame nedočítate

 3.5.2014

Putin za 12 rokov svojej  vlády zvýšil rozpočet Ruska 12 krát, rozpočet na armádu 30 krát, hrubý domáci produkt 12 krát.
Rusko  sa  prebojovalo  z  36. miesta  na  svete  v  tabuľke  HDP  na  6. miesto.
Zlaté  štátne  rezervy  zvýšil  48 krát.
Vrátil pod Ruskú jurisdikciu 256 zdrojov nerastných surovín (zostalo ich vrátiť ešte  3).
Zrušil "liberálnu" jednostrannú zmluvu o rozdelení produkcie. Znárodnil 65% ropného a 95% plynového priemyslu a mnohé iné  odvetvia. Pozdvihol  priemysel a poľnohospodárstvo (Rusko 5. rok za sebou je na 2 - 3 mieste na  svete v exporte obilnín, dokonca predbehlo i USA,   ktoré  sú dnes  na  4 mieste).
Zvýšil priemerné platy v rozpočtovej sfére 18,5 krát. Priemerné dôchodky   sa  zvýšili  14  krát.
Znížil vymieranie obyvateľstva Ruska z 1,5 milióna ľudí ročne v roku 1999  na 21 tisíc v roku 2011, čo v absolútnych číslach znamená 71,5  násobné  zníženie  úmrtnosti.
Okrem toho Putin zrušil tzv.. "Chasavjurtovskú zmluvu" (Zmluva  o vzájomných vzťahoch medzi RF a Čečenskou republikou) a tým prispel k ukončeniu tzv. 1 čečenskej vojny, zároveň zachoval územnú celistvosť   Ruska  a  v  podstate  ukončil  vojnu  v  Čečensku.
"Postavil do pozoru" mimovládne organizácie a "5 kolónu" a zakázal poslancom vlastniť  bankové  účty  v  zahraničí.
Svojim  postojom  ubránil  Sýriu.
Pretože dnes je trend ohovárať Putina čo sa do neho vojde, napadlo ma pozrieť sa, čo v Rusku za jeho vlády zrušili či zakázali. Je to veľmi zaujímavé.

  • Zakázali agentúram práce zamestnávať. Môžu  prácu len sprostredkovávať.
  • Zakázali vrcholným predstaviteľom štátu a funkcionárom (vrátane sudcov,  úradníkov...)  vlastniť  účty  a  cenné  papiere  v cudzine.
  • Vykopli z krajiny všetky "neziskovky", napojené na cudzie zdroje (napr. na   Sorosa).
  • Zakázali  misie OBSE.  Posvietili  si  na  cudzie  "ľudskoprávne" organizácie.
  • Zakázali  geneticky  upravené  potraviny.
  • Zakázali všetky herne v celom Rusku a hazard (tým v Rusku zatvorili  kohútiky gruzínskej  mafii).
  • Zakázali  oligarchom  zasahovať do  politiky.
  • Zakázali  adopciu  ruských  detí  americkým párom (po skúsenostiach).
  • Zakázali vyvražďovanie tuleních mláďat a obchod s  tuleními  kožušinami.

Majú snahu zoštátniť základné štátne zdroje. Tlačia súkromných ropných producentov k predaju svojich podielov štátu. (S tým súvisí aj zákaz zasahovať oligarchom do  politiky.  Obmedzujú  ich  moc.)
Na rozdiel od ostatných krajín Rusko vždy ihneď reaguje na ohrozenie  Rusov. Zakázali napríklad dovoz rádioaktívnych áut z Japonska.  Dočasne zakázali dovoz mliečnych produktov z Litvy, tvrdého alkoholu z Česka, hydiny z Česka (bol tam mor), mäsa z EU a USA, zeleniny  a  zemiakov  z  EU...  Vždy  išlo  o  nejakú  chorobu alebo  hroziacu  otravu.
V roku 2010 naopak dočasne zastavili ruský vývoz pšenice kvôli suchu, aby zaistili  sebestačnosť  Ruska.
Momentálne  vyvíjajú  spolu  s  Čínou  internet,  nezávislý  na  USA.
Putin chce urobiť z rubla nezávislú menu na západných špekulantoch a  bankároch   krytú   zlatom.
Ak sa niekomu zdá, že niečo z toho je zlé, tak mne sa zase zdá, že  zle to  robíme u nás.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/prispevky/2014/05/5963-nekolik-faktu-o-putinovi.htm
    Facebook Print Friendly and PDF
             
Hlavná stránka