Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka
Translator  

Židmi vytvorený ateistický komunizmus v bývalom ZSSR, ktorý mal zničiť a zo sveta odstrániť najväčšieho revolucionára Ježiša Krista nakoniec zničil samotný komunizmus   

Vysvetlenie prečo komunisti stratili podporu 2,5 miliardy kresťanov tým, že chceli Boha nahradiť komunistickým systémom.

História potvrdzuje, že každá špina sa časom vyplaví na povrch  a každá lož je len dočasná. Pravdu možno na čas umlčať  peniazmi, represiou a cenzúrou ale pokiaľ ostane na svete čo i len jeden slobodne mysliaci človek pravda sa zničiť nedá.

            Nadväzujem na úvahu o príčinách kolapsu komunizmu postaveného na Marxisticko-leninistickej boľševickej revolúcii, ktoré som uviedol v článku s názvom„Ideály 17. novembra 1989 sa zvrhli a zdegenerovali rovnako ako ideály Marxisticko-leninistického komunizmu“, uverejnenom na tomto portály.  https://necenzurovane.net/danis/9.html
Okrem iného som v ňom uviedol, že najväčšou chybou  komunistov bolo, že zavrhli najväčšieho komunistu a socialistu všetkých čias, ktorým bol  bez akýchkoľvek pochybností a námietok všetkých cirkvi  vrátane  Vatikánu Ježiš Kristus, ktorý ako prvý hlásal, že všetci ľudia sú si rovní! Týmto kardinálnym omylom, ktorým marxistický komunizmus predurčili už vopred k zániku stratili podporu veriacich celého sveta a Krista prenechali západnému svetu, ktorý si ho farizejsky privlastnil a pomocou cirkevnej hierarchie  pretvoril jeho učenie, aby ho mohol zneužiť pre svoje zištné ciele.
Tiež som uviedol, že ak by sme sa otvorene opýtali kňazov,  čo by bolo v prípade keby sa komunizmus šíril pod vlajkou Krista a ktorý systém by bol  sociálne spravodlivejší a mal bližšie k jeho učeniu, väčšina z nich by bola nútená odpovedať v neprospech súčasného kapitalizmu.
Potvrdzuje to samotná biblia a Evanjelium podľa Lukáša 18:25
Nádej pre každého
 „To skôr prejde ťava uchom ihly, ako boháč vstúpi do Božieho kráľovstva."

Kapitalizmus totiž bol a je od samotnej podstaty vždy uctievaním mamony a klaňaniu sa zlatému teľaťu, čím je nekresťanský a v rozpore s odkazom Ježiša Krista. Paradoxne to však nikto z predstaviteľov cirkvi neprizná, pretože vedenie cirkvi stáročia   stálo a naďalej svojím mlčaním a odklonom od   Kristovho posolstva stojí na strane mocných a bohatých. Cirkev aj preto, že sa komunizmus stvorený Synagógou Satana stal jej úhlavným nepriateľom zabudla na to, že  nie je pápežova ani nepatrí biskupom, ktorí majú byť len  sluhovia boží  ale cirkev je  Kristova.

V tejto súvislosti je nevyhnutné uviesť aj prvotnú príčinu  prečo  musela byť  ideológia  komunizmu postavená na ateizme a odstránení   Kristovho učenia, Marxom označeného ako  ópium ľudstva.

            Židia nenávideli a dodnes nenávidia Ježiša Krista, pretože bol  najväčší a nasledovania najhodnejší revolucionár v dejinách ľudstva.  Hovoril pravdu mocným tohoto sveta, ktorých nazval  obielenými hrobmi, ktoré sú biele a čisté na povrchu, zapáchajúce však vo vnútri , prevracal stoly peňazomencov, vtedajších bankárov pred chrámom a vzal na nich bič.  Museli ho preto zhanobiť a popraviť najpotupnejším spôsobom, určeným vzbúreným otrokom, ktorých ani nepovažovali za ľudí.

Prenasledovanie kresťanov a ničenie cirkvi v bývalom ZSSRZničenie Katedrály Narodenia Krista (Chrám Krista Spasiteľa)

Kolaboranti v bývalom Československu na príkaz sovietskych poradcov postupovali podľa obdobného scenára po nástupe k moci vo februári 1948 likvidáciou kláštorov-Barbarskou nocou a odsúdením biskupov Vojtašáka, Buzalku a Gojdiča.


Ježiš Kristus  varoval pred nesmierne zlovestným spiknutím zla čo potvrdzuje  apokalyptické zjavenie Jána v ktorom sa píše.

Poznám tvoje súženie aj tvoju chudobu - ale si bohatý -, i rúhanie tých, ktorí hovoria o sebe, že sú židmi, a nie sú, ale sú Synagógou Satana.” – Zjavenie 2:9

Samotná biblia a jej symboly na vyjavenie vyššej pravdy  ľudstvo varujú pred najväčším zlom sveta, ktoré stojí za vojnami a genocídou ľudstva, ktoré nazýva Synagógou Satana  a  jej služobníkmi,  ktorí o sebe hovoria že sú Židmi ale v skutočnosti nimi nie sú.  Diabol   tejto Synagógy  kráčal dejinami človeka v rôznom rúchu. Jeho stopy v tomto 20. storočí zostali zaliate krvou a utrpením miliónov obetí. Prechádza ním odetý v metamýte fašizmu a komunizmu so súčtom megavrážd. Jeho cieľom je dosiahnuť genocídu ľudstva. A nemá k tomu ďaleko.

Satanovou Synagógou ovládané média   neustále šíria lož a protiruskú hystériu, že komunizmus a komunistický teror zaviedli v roku  v roku 1918 Rusi. Pri jeho zrode však neboli Rusi ale Židia  rovnako ako po 2 .sv. vojne v Maďarsku či Československu.

Medzinárodné komunistické hnutie vzniklo    na  ideách  židovských filozofov a ideológov. Jeho duchovným otcom a tvorcom bol Karol  Marx, ktorý pochádzal z rabínskej rodiny žujúcej v dnešnom Nemecku. Vojnou zmietané a rozvrátené cárske Rusko bolo pre komunistický experiment ideálnou krajinou. Pri jeho zavádzaní bola drvivá väčšina komunistických revolucionárov židovského pôvodu.
Židia boli silne disproporčne zastúpení v komunistických hnutiach po celom svete. Marx sám za svojho predchodcu označil Žida Mosesa Hessa, ktorý je tiež považovaný za predchodcu sionizmu. Židovskú úloha v komunizme  pri boľševickej revolúcii  v Rusku  zaznamenali agenti amerických spravodajských služieb a upozorňoval na ňu aj Winston Churchill a časopis National Geographic. Samotná  Encyclopedia Judaica priznáva vedúcu úlohu Židov v komunistickej revolúcii. Jednotliví Židia zohrali významnú úlohu aj pri komunistických hutiach v Maďarsku a Nemecku, kde často stáli na čele týchto hnutí.

Potvrdzuje to personálne zloženie prvého boľševického vedenia  tesne pred uchopením moci v ktorom bol  Rus len Bubnov a Gruzinec Stalin, všetci ostatní boli Židia. (Trocky, Sokolnikov, Zinoviev a Kameněv).   To platilo aj pre prvú sovietsku vládu:

L. Trocky (Bronstejn ) velil Červenej armáde a istý čas bol ministrom zahraničných vecí.
J. Sverdlov (Solomon ) bol ústredný tajomní strany a  de facto predsedom vlády
Grigori Zinoviev (Apfelbaum/Radomyslsky) viedol  komunistickou Internacionálu,  Kominternu).  Karl Radek (Sobelsohn  ),  tlačový komisár
 Maxim Litvinov (Wallach ), minister zahraničných vecí
Lev Kamenev (Rosenfeld) a Moisei Uritsky.
F. Dzeržinského, pôvodom Poliak, hovoriaci jidiš, ktorý velil  tajnej polícii ČEKE

Etnickí Rusi hrali vo vedení boľševického Ruska  od začiatku bezvýznamnú úlohu a to v v ZSSR trvalo až do 60. rokov  20. storočia, kedy sa čiastočne podiel etnických Rusov vo vedení komunistickej strany navýšil. 

Západný svet  hovorí a odsudzuje len  zločiny stalinizmu ale zaryto mlčí o podiele Židov na týchto zločinoch.

Na vysoký podiel etnických Židov vo vedení ZSSR  upozorňoval  aj Americký veľvyslanec v ZSSR David R. Francis už  v januári  1918 v depeši do  Washingtonu písal: “Boľševickí vodcovia, z ktorých väčšina sú  Židia  a 90 percent ich prišlo z cudziny, sa o Rusko nezajímajú, ich  jediným záujmom je internacionalizmus a rozpútanie svetovej revolúcie“  (David R. Francis, Russia from the American Embassy (New York: 1921), s. 214.)

Táto  židovskí  revolucionári sa medzi svojimi súkmeňovcami netajili ich zámermi.

Leiba Bronstejn – alias Trokcij, ktorý pochádzal zo židovskej  rodiny v Odese prehlásil.
„Musíme Rusko premeniť na púšť s bielymi negrami, na ktorých  uvalíme takú tyranii, o ktorej nesnívali ani východní despotovia. Jediný rozdiel bude, že to bude ľavicová  tyrania, bude to tyrania červená nie biela! To slovo červená myslíme doslova, pretože prelejeme také potoky krvi, že budú všetky ľudské obete z kapitalistických vojen vedľa toho blednúť závisťou. Najväčší bankári z poza oceánu s nami budú úzko spolupracovať. Pokiaľ naša  revolúcia  zvíťazí, ustanovíme  vládu sionizmu na troskách revolučného pohrebu a staneme se mocnosťou, pred ktorou celý svet padne na kolena. My ukážeme, čo je skutočná moc! Pomocou teroru a krvavej kúpele  zlikvidujeme ruskú inteligenciu do stavu na úrovni idiotizmu a zvieracej  existencie… V tuto chvíli naši mladí muži, synovia hodinárov z Odesy, Orla, Gomelu a Vinice vedia ako  nenávidieť  všetko ruské. Aké potešenie im spôsobí likvidácia  ruskej inteligencie – dôstojníkov, akademikov a spisovateľov…” (Pamäte Arona Simanovicha)
Bronštejn (Trockij) se dokonca netajil tím, že na  pláne likvidácie  ruského národa bude pracovať so židovským bankármi v USA a Londýne.

 Hirsch Apfelbaum. (alias Radomyslsky, alebo Zinoviev) v októbri  1918, keď otvorene vyhlásil masovú genocídu ruského národa povedal: “Potrebujeme 90 mil ze 100 miliónov Sovietskych Rusov. Pokiaľ ide  o ten zvyšok (10 miliónov) tak týmto nemáme čo povedať. Tí musia byť vyhladení…“Richard Pipes, The Russian Revolution (New York: 1990), s. 820.

Že je komunistický sociálny experiment v Rusku dielom  židovských revolucionárov, bolo medzi židovskými komunitami dobre známe.
Významné židovské noviny American Hebrew na jeseň v  roku 1920 napísali: “Boľševická revolúcia v Rusku bola výsledkom židovského myslenia, úsilia, nespokojnosti a pokusu o prestavbu“ (American Hebrew (New York), Sept. 1920. Nathan Glazer and Daniel Patrick Moynihan, Beyond the Melting Pot (Cambridge, Mass.: 1963), s. 268.)

Vysoký podiel Židov bol i v represívnych a popravčích komandách, ktoré plnila príkazy ľudí  ako Bronštějn a Apfelbaum. Boli to práve ti „synovia hodinárov z Odesy“, ktorí vraždili fyzicky ruskú inteligenciu, kňazov, obchodníkov ale i bežných ruských roľníkov a robotníkov.
Prvý sovietsky koncentrační tábor na Soloveckých ostrovoch bol zriadený  na príkaz L. Bronštějna (Trockého). Dalšie  tábory Gulagu potom mali väčšinou veliteľov židovského pôvodu. Na otrocké práce na Belomorskom kanály (50 000 obetí) dozeral Naftali Frankel, ktorý bol rovnako židovského pôvodu.

Rovnako tak bola  personálne obsadená  ČEKA (tajná polícia), ktorej  náčelníkom bol F. Džeržinský.  Úplná väčšina  vyšších dôstojníkov, vyšetrovateľov, veliteľov táborov Gulag a popravčích kománd boli Židia. (Čo otvorene  priznávajú i židovskí autori ako napríklad Sonya Margolina (Das Ende der Lügen: Russland und die Juden im 20. Jahrhundert (Berlin: 1992)). Niektoré zdroje dokonca hovoria o tom, že medzi príslušníkmi  ČEKA bolo 90 percent Židov a zbytok Poliaci, Lotyši, či Gruzínci.

Veľmi vysoký podiel etnických Židov bol aj  na umelo vyvolanom ukrajinskom hladomore v 30. rokoch. A. Solženicin v knihe „200 let pospolu“ uvádza, že v komandách vyháňajúcich a vraždiacich ukrajinských  roľníkov  tvorili  Židia 2/3!

Podobná situácie bola po 2. svetovej vojne  v Československu. I tu sa oficiálne hovorí len o „Gotttwaldovom terore“, ale taktne se mlčí o tom, že najmenej polovica komunistických vodcov bola židovského pôvodu. (Slánský, Zeman, Loebl, London, Margolius, Šling, Reicin atď.), rovnako sa títo podieľali na nastolenom komunistickom terore.
Podobné to bolo v Maďarsku, kde dokonca prvú komunistickou vládu a vedenie tajnej polície AVO tvorili výlučne  Židia. (viac tu jsme zde)
Rusov  môžno obviňovať z mnohých vecí, ale určite nie zo zavádzania komunizmu. Ten zaviedli židovskí revolucionári podporovaní židovskou finančnou oligarchiou. Rusi (ruský národ) bol naopak prvou a najväčšou  obeťou komunistického teroru!

Formálne odsudzovanie  zločinov komunizmu bez odsúdenia zločinov židoboľševizmu je historickým klamstvom súčasnej liberálnej demokracie postavenej na klamstve a popieraní pravdy. 

Tanec ortodoxných Židov na vlajke Ruskej federácie s vykrikovaním   pozdravu Slava Ukrajine  s ktorým ich predchodcovia spolu s nacistami vraždili v čase 2. sv. vojny ich súkmeňovcov je názornou ukážkou, že Židia pokiaľ ide o majetky a moc sa spoja aj s diablom!
Iba tak si možno vysvetliť symbiózu ukrajinskej židovskej oligarchie a militantných nacionalistov hrdo sa hlásiacich k vojnovým zločincom, ktorí vraždili vo Volyni alebo v Babyn Jare.

https://rumble.com/v13v88h-slva-ukrajine-idia-s-banderovskm-pozdravom.htmlTo isté platí aj v prípade Václava Havla, kedy im neprekážalo, že jeho strýko Miloš Havel bol konfidentom Gestapa čo potvrdzujú zväzky ŠtB – SEO (register zväzkov Štátnej bezpečnosti). Vyplýva z nich, že výsluchom Klausa Wilfera, rezidenta II. oddelenie pražskej SD (Sicherheitsdienst) bolo zistené, že: Miloš Havel, a Václav Havel senior, otec Václava Havla spolupracovali cez vojnu s Gestapem a SD. V pražskom podniku Lucerna (hotelový reštauračný a zábavný komplex vo ich vlastnictve) zriadili rezidentúru SD a konšpiračné byty. Tam získavali občanov ku spolupráci s SD a Gestapom. Miloš Havel zaisťoval pre Gestapo a SD večierky, hony a zábavy s dievčatami a prijal nemeckú národnosť a občianstvo. Pracoval zo začiatku ako agent, potom ako úradník pražského Gestapa. V protokoloch z výsluchu Klausa Wilfera sú mená osôb českej a židovskej národnosti, ktoré Miloš Havel dostal do koncentračného tábora, alebo väzenia. Po vojne bol zaradený pod svojim nemeckým menom na listinu vojnových zločincov. Roku 1945 ušiel do Bavorska, kde žil pod cudzím menom a spolupracoval s organizáciami sudetských Nemcov. Zväzok ŠtB – SEO bol v čase ustanovenia Charty 77 pravdepodobne zlikvidovaný alebo odcudzený. Československá rozviedka zistila od Stasi (tajnej polície bývalej NDR), že Václav Havel udržoval kontakt so strýkom Milošom nepriamo cez Rakúsko až do jeho úmrtí v Mnichove. Medzinárodný image Václava Havla bol zaisťovaný západonemeckou rozviedkou – BND. Vydierateľnosť a ovládateľnosť Václava Havla bola, zabezpečená kolaboráciou jeho otca a strýka s fašistickým Nemeckom. Je zrejme, že Havel bol poverený odovzdať úplný ekonomický mandát nad Československom Nemecku a umožniť uskutočnenie riadenej destabilizácie ČSFR likvidáciou (konverziou) zbrojárenského priemyslu na Slovensku a konečným rozdelením štátu!


Ďalším exemplárnym príkladom pokryteckej tolerancie k vojnovým zločinom spáchaných na občanoch židovskej národnosti je cesta otca slovenského politika Jána Čarnogurského od hlinkovcov ku komunistom čo potvrdzuje obežník veliteľstva Hlinkovej Gardy podpísaný Pavlom Čarnogurským s príkazom na „zaisťovanie“ cenností utekajúcim Židom a Čechom.


O pôvode majetku tejto rodiny v Kanade sa písalo na v SPRÁVE O ORGANIZOVANOM OKRÁDANÍ ŠTÁTU A OBYVATEĽSTVA PO NOVEMBRI 1989 (Pôvodný originálny názov autorov) "NALEJME SI OMŠOVÉHO VÍNA.
Paradoxne slovenskej ŽNO nikdy nevadilo okrádanie na ktorom sa podieľal práve Pavol Čarnogurský a rovnako si dobre porozumeli s jeho synom Jánom Čarnogurským, ktorý s jarmulkou na hlave aktívne obnovoval činnosť slobodomurárskej lóže v Bratislave začiatkom 90 tých rokov.

Na Slovensku neprekvapuje, že katolícky kňaz nebohý Anton Srholec bo dlhoročným členom Rotary Klubu, ktorý mu odhalil pomník.


            Synagóga Satana, ktorá stvorila komunizmus v cárskom Rusku a ktorá sa stále usiluje o zničenie kresťanstva dnes pokračuje inými sofistikovanými prostriedkami v morálnom rozklade spoločnosti a liberálnej dekadencii, zmenou myslenia ľudí a likvidácii tradičnej rodiny.  Dennodenne sme svedkami  ako neomarxistická EÚ pretláča agendu LGBT a tzv. rodovú rovnosť pričom sa otvorene hlási k tvorcovi medzinárodného komunizmu Karolovi Marxovi, ktorému  bývalý prezident Európskej komisie Jean-Claude Juncker v jeho rodnom Trevíre pri príležitosti 200 rokov od jeho narodenia  odhalil obrovskú sochu, ktorú  príznačne  sponzorovala  komunistická Čína.

https://www.youtube.com/watch?v=YeTen4BzlJ4

Juncker opens exhibition to Karl Marx

Pritom slová prezidenta Junckera boli implicitne v rozpore so základnými hodnotami, na ktorých bola EÚ postavená. Paradoxne rok pred tým  7. novembra, pri stom výročí Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, Dom európskej histórie v spolupráci s EPP – Európskou ľudovou stranou, materskou politickou stranou prezidenta Junckera – usporiadal podujatie s cieľom upriamiť upriamiť pozornosť na túto historickú udalosť.
Zámerne však neuviedol, že spustila lavínu najväčšieho teroru v dejinách ľudstva, ktorý má na svedomí takmer 100 miliónov obetí, ako sa uvádza v publikácii „Čierna kniha komunizmu, zločiny, teror, útlak“ zostavenej niekoľkými historikmi a ktorú vydalo nakladateľstvo Editions Robert Laffont v Paríži. Ako uvádza Stéphan Courtois, jeden z autorov, komunizmus má na svedomí oveľa viac mŕtvych ako nacizmus!


Čoraz viac sa objavujú  hlasy, ktoré marxistickú ideológiu obhajujú s ospravedlnením, že spáchané zverstvá neboli nevyhnutným dôsledkom teórie historického materializmu. A stále túto teóriu a systém, ktorý chcel nahradiť  Boha bránia ako idealistickú politickú filozofiu.

Milióny obetí fašizmu a komunizmu  by sa dnes obracalo v hrobe pri relativizovaní zločinov a to bez ohľadu čo k tomu dochádza na Ukrajine, na Západe alebo v Rusku. Západ a EÚ však stráca morálne právo kritizovať  Rusko za nostalgiu za Stalinom ak začína označovať používanie nacistických symbolov ukrajinskými nacionalistami ako romantickú nostalgiu.

Nie je nič horšie ako falšovanie histórie a popieranie pamäte národa.  Ostáva už len dúfať, že sa  nezačnú deti v školách učiť, že 2. svetovú vojnu začal Stalin a Hitler bol nútený viesť preventívnu obranu proti expanzii boľševizmu.

https://www.postoj.sk/32971/v-nemeckom-trieri-odhalili-monumentalnu-marxovu-sochu
https://dennikn.sk/1129933/europska-unia-straca-svoj-ideologicky-kompas/

  Tolerancia k diablovým služobníkom  a lokajom Synagógy Satana  Je u kresťana hriechom. a zradou Krista! Dobrí sme iba tou mierou, akou kladieme aktívny odpor zlu, zasadzujeme sa o spravodlivosť a pravdu. Kristus predsa nebol k faľši, zrade, lži, mamone, sebectvu a podlosti tolerantným! Nebol oportunistom, ani nebol za konsenzus s farizejmi, pretvaračmi a podliakmi.

Na otázku či slovenskí politici hlásiaci sa ku kresťanstvu úprimne slúžia Kristovi alebo Synagóge Satana si musia čitatelia odpovedať sami v duchu biblického
: Matúš 7:15-23 SSV
Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí.

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=eu/sp/sp&SkupinaId=80
Skupina priateľstva so Štátom Izrael

https://www.youtube.com/watch?v=JEO1gZxSKyw
Vznik Skupiny spojencov Izraela na pôde NR SR


Marek Krajčí Vytvorenie skupiny spojencov Izraela
https://www.obycajniludia.sk/aktualita/na-pode-nr-sr-vznikla-skupina-spojencov-izraela/

        Každý zdravý a normálny tvor, tobôž vyšší primát, užívajúci druhú signálnu sústavu, sa musí konfrontovať so zlom, ktoré ho ohrozuje. Frons, frontis znamená v latine čelo. Iba zbabelec a podliak sa ku zlu stavia chrbtom a nie čelom. To nerobia kresťania. Kresťanstvo znamená novú skutočnosť dejín.

        Kristus, ten najväčší a nasledovania najhodnejší revolucionár dejín, za svoje presvedčenie nakoniec podstúpi najpotupnejšiu smrť. Je zradený, popľuvaný, opustený všetkými a všetkým. Ale vstal z mŕtvych, premohol smrť, ktorá odvtedy pre kresťanov neexistuje. Ak sme uverili v Krista, tak nemôže byť na tomto svete odvtedy odvážnejších a odhodlanejších bojovníkov za pravdu a spravodlivosť. On Boh nás ubezpečuje, že je s nami až do skončenia vekov. Pripomína nám, že kde sa zhromaždíme dvaja v jeho mene, tam On je tretím. Čoho sa máme báť, keď je s nami pravda?! Boh je s nami. Dáva zmysluplnosť našej ceste časom pretože nie je možné žiadnym systémom  nahradiť Boha!

Maj 7. 2022
Kornel Danis
Ontario Kanada


https://necenzurovane.net/pdf/synagoga%20satanova.pdf

Likvidácia kláštorov v komunistickom Československu - Barbarská noc

https://www.tyzden.sk/temy/70850/svedomie-nespravodlivych-sudcov/

Odsúdenia biskupov Vojtaššáka, Buzalku a Gojdiča v politických procesoch

https://www.denik.cz/diskuse/breznova-nacisticka-okupace-dokonala-mnichov.html

https://www.teraz.sk/slovensko/rotary-klub-pomnik-srholcovi-devin/196503-clanok.html
ROTARY KLUB: Odhalíme pomník nášmu dlhoročnému členovi A. Srholcovi

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cierna_kniha_komunizmu


   Share on Facebook                    
             
Hlavná stránka