Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Voľba medzi čertom a diablom nikdy nemôže byť slobodnou voľbou

 

Zúrivá volebná kampaň,  aká na Slovensku doposiaľ nemá obdobu, je zrkadlom morálneho úpadku  politických strán  a biedy spoločnosti.  Jeden môj priateľ mi na otázku koho bude voliť  odpovedal, že po prvýkrát po novembrovom prevrate  sa už na tejto tragikomickej hre  na slobodné voľby   nebude podieľať pretože pseudoargumenty o tom, že kto nevolí ten volí  Fica alebo Pica ho nezaujímajú a podstatné je pre neho čisté svedomie.
Voľba medzi čertom a diablom podľa neho nemôže byť slobodou voľbou, pretože  na Slovensku  neexistuje reálna alternatíva, ktorá by mohla zmeniť súčasný systém a vyberať medzi stranami, ktoré pri súčasnom volebnom systéme zložia vládu je to isté ako keby ste si mali v obchode vybrať medzi brazílskym skazeným   mäsom alebo kuracími prsiami so Salmonelózou z Poľska. V oboch prípadoch totiž skončite zle a jediný kto na tom zarobí je predajca. 

Mať obľúbeného politika je to isté ako mať obľúbenú chorobu. Mnohí z naivných  a  zurvalo zaslepených voličov, ktorí by za svojho obľúbeného politika aj život dali, si neuvedomujú, že za súčasnej politickej konštelácie existujú len dve možnosti zostavenia funkčnej vlády:
- Kontinuita a zabetónovanie bandy zlodejov z Ficovho  Smeru SD, s podporou SNS, Harabinovej Vlasti (ak sa dostane do parlamentu) a s tichou podporou Kotebovej ĽSNS  resp. multiinseminátora Kollára
- alebo zlepenec PS Spolu, Za ľudí, OĽaNO, KDH a spol.

Pri prvom variante  okamžite skončí kritika  Smeru, SNS a silné reči a volebné heslá Harabina a Kotlebu, a nastúpi vysvetľovanie ovečkám, že  boli nútení podporiť Fica  v mene ochrany národných a kresťanských záujmov pred Sorosom podporovanými liberálmi, čo považujú  za obetu na oltár vlasti, za čo si zaslúžia byť blahorečení. 

            Pre vysvetlenie svojho  rozhodnutia uviedol, že  po  skúsenostiach s odignorovaním  sťažnosti na Slovenskú republiku pre porušovanie zásad demokratického štátu  volebným systémom, ktorý neumožňuje slobodné a spravodlivé voľby,  Európskou komisiou a Radou Európy, pochopil, že slobodné voľby na Slovensku definitívne skončili  rozhodnutím Ústavného súdu SR, ktorý zamietol sťažnosť proti volebnému zákonu č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach s väčšinovým jednoobvodovým volebným systémom prijatým Dzurindovou vládou.  Tento  zákon zavedením volebných kaucii a  kvôr pre vstup do parlamentu znemožňuje,  aby sa mohol vo volebnej súťaži zúčastniť radový občan a umožnil  prostredníctvom finančného kapitálu ovplyvňovať výsledok volieb a dosadzovať si politické strany v  prospech ich ekonomických záujmov. 

Za jediné slobodné a spravodlivé voľby možno považovať len prvé voľby po páde komunistického režimu v bývalom Československu v roku 1990, kedy ešte nebola zavedená volebná kaucia a na kandidátky sa dostali aj nestraníci a občianski aktivisti.   Žiaľ vzorom demokracie sa pre Slovensko nestalo Švajčiarsko s volebným zákonom, ktorý zaručuje spravodlivé voľby a referendum ale anglosaský volebný systém na princípe zlatého teľaťa, pri ktorom o výsledku volieb rozhodujú výlučne len  peniaze. 

            Paradoxne  to, že bývalá  „demokratická“ vláda Mikuláša Dzurindu výrazne zasiahla do ústavných  práv občanov zmenou volebného zákona kritizoval bývalý komunista vtedajší prezident Rudolf Schuster, ktorý zákon vrátil do parlamentu s odôvodnením, že  jeho schválením  sa ‚menším‘ politickým stranám a  hnutiam znemožňuje cez finančné nástroje (volebná kaucia päťstotisíc korún), aby sa zúčastnili volieb, ktoré sú rozhodujúcou súťažou politických síl. Volebná kaucia zvýhodňuje ‚silné‘ politické subjekty. Volebná kaucia obmedzuje slobodnú súťaž politických síl ešte predtým, ako sa táto súťaž začala a ako boli zistené výsledky hlasovania.“ A pripomenul, že „volebná kaucia sa nevyužíva ani v iných európskych krajinách, v ktorých sa uplatňuje volebný systém pomerného zastúpenia.“  

Ak sa ani po takmer pätnástich  rokoch od platnosti zákona na tomto diskriminačnom opatrení nič nezmenilo, znamená to, že zákon vyhovuje všetkým veľkým politickým stranám. Nevyhnutnosť zohnať peniaze na zloženie volebnej kaucie núti strany bez finančného krytia stať sa vazalom svojich sponzorov.

Zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd a jej výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti“. V rozpore s ústavou a medzinárodným dohovorom zavedenie  volebného kvóra,  5% pre jednu stranu, u koalície zloženej z dvoch alebo troch politických strán je to 7 %, u koalície zloženej zo 4 a viac politických strán je to 10 %, spolu so zavedením kaucie vo výške takmer 17 000 eur majú za cieľ znemožniť účasť vo voľbách  väčšine občanov Slovenskej republiky, čím  je účasť vo voľbách umožnená len majetným. Volebný systém je zjavne diskriminačný voči občanom Slovenskej republiky, ktorí ak nemajú peniaze alebo kontakty na politické strany nemajú šancu zúčastniť sa volieb. Existujú dôkazy potvrdzujúce, že miesta na kandidátkach politických strán sa kupujú  a na prvých miestach sú  celé predsedníctva politických strán.   

            Súčasný väčšinový volebný systém pri ktorom je celá  Slovenská republika jedným volebným obvodom porušuje zásady demokratického štátu, pretože znemožňuje účasť v spravodlivých a slobodných voľbách občanom Slovenskej republiky, ktorí nie sú prepojení s politickými stranami alebo oligarchiou, ktorá ich financuje.  Pre dodržanie  zásad demokracie a odstránenie vplyvu oligarchie a ekonomickej mafie je preto  nevyhnutné prijatie  zákona o zmene volebného zákona na pomerný s vytvorením 79 volebných obvodov, aby sa do NR SR dostali aj ľudia z jednotlivých regiónov. Poslanci sa musia  zodpovedať voličom vo svojich volebných obvodoch, ktorí musia mať právo na ich odvolanie miestnym referendom  v danom volebnom obvode.

            Hodnovernosť  volieb na Slovensku spochybňuje skutočnosť, že nepodliehajú  nezávislej kontrole, ktorá by  bez akýchkoľvek pochybnosti vylúčila  podozrenie z  manipulácie s  priebehom a výsledkami volieb. Tejto kontrole musí podliehaťtlač, výroba a distribúcia volebných hárkov, obálok a písacích potrieb po dobu min. 6 mesiacov od skončenia akýchkoľvek volieb.  Dôvodné pochybnosti vyvoláva skutočnosť, že  všetky technické prostriedky k voľbám od roku 1995 zabezpečuje stále tá istá  súkromná firma BONUS REAL!           
                       
            Slováci sa správajú ako zaslepení hlupáci, ktorí už nereagujú na to že boli bohapusto okradnutí, na čo si už zvykli a považujú to za samozrejmosť. Oslovujú ich  len zástupné témy,  ktoré majú odpútať pozornosť od zlodejov, ktorí si z politiky urobili zárobkový podnik a ktorí rozkradli štátny majetok a presunuli ho na svoje účty.  Namiesto bojovania  proti Cigánom, či za vystúpenie z NATO, by viac ako záujmy Ruskej federácie malo Slovákom viac trhať žily, to že sú ekonomicky nesvojprávnou  krajinou, kde skupina kriminálnikov ovládajúca politikov, pripravila o budúcnosť ich deti, ktoré musia utekať do cudziny a tiež za to, aby  Slovensko nepatrilo medzi krajiny s najvyššou úmrtnosťou na vyliečiteľné choroby, krajinou s najviac hypotékami zadlženými občanmi a najvyšším počtom exekúcii na obyvateľa. 

            Po tomto vysvetlení môjho priateľa zo Slovenska som s poľutovaním musel konštatovať, že má pravdu a  že voľby 29. februára 2020 súčasný systém a postavenie  občanov Slovenska k lepšiemu nezmenia, pokiaľ si neuvedomia, že pri súčasnom volebnom systéme sú len štatistami  dobre pripravenej volebnej komédie skupinou vypočítavých prospechárov, ktorí len zneužívajú ich naivitu, zúfalstvo, frustráciu a plané nádeje, pretože ani jedná z uvedených variánt, ktorá po voľbách zloží vládu  politickej mafii neublíži.

            Môj odkaz na slovenským voličom. Ako sa vraví, keď nejde o život ide o ho…,  preto voľby berte s nadhľadom. Môj typ je vláda zlepenca, ktorá  v čase nastupujúcej hospodárskej krízy  (oficiálne označovanej len ako dočasné spomaľovanie ekonomického rastu)  spustí tzv. nevyhnutné ekonomické reformy čo zdôvodní zlým hospodárením predošlej vlády. Výsledkom budú sociálne otrasy a do roka -dvoch predčasné voľby (možno aj prvá slovenská defenestrácia). Preto to treba vidieť z tej lepšej stránky, teda že všetko zlé je na niečo dobré. Majte  preto nohy v teple a berte  to s úsmevom na tvári. 

    December 29. 2019

Kornel Danis
Ontario Kanadahttps://zemavek.sk/kto-bude-17-novembra-hovorit-ze-dnesne-volby-su-slobodne-bude-klamat/

Kto bude 17. novembra hovoriť, že dnešné voľby sú slobodné, bude klamať

https://juliuskovacs1.blog.sme.sk/c/520391/volic-je-hovo-a-vyhraj-volby-a-smies-vsetko.html

Volič je hovno a vyhraj voľby a smieš všetko

         

   PRINT RSS

Hlavná stránka