Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Vladimír Pavlík
Hlavná stránka
Translator   Zdieľať na VK

Miroslav Stacho – sadista a psychopat, ktorý bezdôvodne dobil dôchodcu pred vlastným vnukom – otvorene podporoval Juraja Smatanu na funkciu primátora v Považskej Bystrici      

                       Známy konšpirátor s polobláznivým správaním Juraj Smatana, ktorý americkú administratívu považuje za vzor demokracie a mierotvorcu, pričom Rusko, div nie za najväčšieho nepriateľa tejto planéty, mal medzi podporovateľmi a známeho oligarchu s čudnými prepojeniami na konkurznú mafiu Miroslava Stacha. Na tom by nebolo nič nenormálne, pokiaľ by menovaný patril do kategórie normálnych ľudí, ale nie do kategórie feudálnych sadistov a psychopatov.

          Otrasnú fotografiu, ktorú tu uverejním, je výsledkom jeho sadistického a psychopatického besnenia, ktoré si vyvŕšil na bezbrannom dôchodcovi, ktorý bol aj so svojim vnúčikom na mieste, kde podľa tohto feudála nemal byť. Zábery na fotografii sú tri dni staré po bitke bezbranného dôchodcu. Takéto modriny ako má na nohách, mal prakticky na celom tele. U menovaného sa ale nejedná o prvý takýto útok, pričom sa správa, ako keby bol majiteľ okrajovej časti Považskej Bystrice – Orlové. Zaujímavé je, že menovaný má aj po tomto psychopaticko - sadistickom útoku doteraz zbrojný pas. Preto dotyčnú fotografiu budem rozposielať na príslušné orgány s jedinou otázkou, či je v súlade so zákonom, že tento sadista a psychopat má doteraz zbrojný pas.

          Je nielen vedecky ale aj lekársky dokázané, že podobné vlastnosti či časť z nich, sa prenášajú napr. dedením aj na deti takýchto sadistov a psychopatov. Pred nejakým časom bol na Okresnom súde v Považskej Bystrici konkurz na vyššiu súdnu úradníčku, z ktorej po istom čase sa stane doživotná sudkyňa. Paradoxne zo všetkých prítomných na tomto konkurze, víťazom sa stala dcéra tohto sadistu a psychopata. Keďže v komisii bol aj podpredseda tohto súdu Jankovský, ktorému sa začnem podrobne venovať, tak výsledku sa ani nečudujem, keďže som počul aj také názory, že niektorí z uchádzačov boli na omnoho vyššej úrovni jak po stránke profesijnej, tak aj po stránke morálno-charakterovej. A priateľské vzťahy Jankovského a jeho švagrinej, štátnej tajomníčky na ministerstve spravodlivosti Jankovskej s mafiánskym zločincom Petrom Čongrádym tiež o niečom vypovedajú. Doposiaľ nie sú schopní preukázať, že ako sudcovia si splnili svoju zákonnú povinnosť ktorá im vyplývala z titulu ich profesie, ohľadom už nebohého mafiánskeho zločinca Petra Čongrádyho. Takže sa pýtam, akým právom sú doteraz na svojich funkciách?

Vladimír PavlíkVedenie Považsko-bystrickej mafie hľadá cesty, ako očistiť gaunera a hajzľa Ľubomíra Osrmana, pri zdevastovaní, tunelovaní, rozkrádaní a znehodnotení Domu kultúry v Považskej Bystrici - fikcia, ktorá sa môže stať aj realitou      

          O mafiánskom gaunerovi a hajzľovi Ľubomírovi Osrmanovi som niekoľkokrát písal nielen na facebooku v rámci svojich statusov, ale aj na necenzurovane.net/23/hyeny.html a necenzurovane.net/23/hyeny2.html kde prispievam, pričom sudcovskí gauneri a hajzli zo zločineckého štátneho orgánu na Okresnom súde v Považskej Bystrici, JUDr. Ladislav Vašut, JUDr. Tibor Jankovský, v zločinnom spolčení Ľubomírom Osrmanom a jeho gauner - právnym zástupcom, advokátom, Vladimírom Karáskom z Považskej Bystrice ma obvinili, že som majiteľom a administrátorom tejto stránky. Napriek tomu že vedeli, že sa to nezakladá na pravde, pričom, napríklad pre NAKA v Trenčíne to nebol problém zistiť a overiť si to, Ladislav Vašut toto klamstvo uviedol dokonca aj v rozsudku V mene republiky, čo sa vzťahuje aj na Tibora Jankovského. Tento úvod nie je fikciou, ale realitou, pričom fikciou je následné pokračovanie článku, s výnimkou tohto odstavca, pod týmto úvodným odstavcom.

         Odhalenie ktoré bolo nezvratne doložené a nedalo sa vyvrátiť, malo negatívny dopad nielen na samotného Osrmana, ale aj na vedenie mafie v Považskej Bystrici, kde menovaný bol a je plnohodnotným členom. Keďže mafia v Považskej Bystrici spolu s mafiou v Prievidzi patrili medzi najsilnejšie v rámci Slovenska, nezmenilo sa to ani po Novembri 1989, hlavne v Považskej Bystrici. Preto sa ich nielen dotklo, ale ich aj šokovalo, keďže utrpela ich bohorovnosť, čo všetko vyšlo na povrch, ako je to zmapované v dvoch článkoch na www.necenzurovane.net.

          Vedenie mafie v Považskej Bystrici s hlbokým znepokojením sledovalo, ako toto odhalenie a usvedčenie ich popredného predstaviteľa Osrmana sa podpísalo na veľkej zmene jeho psychického stavu. Nielen že sa začalo spomínať aj meno špičkového zbojníka – privatizéra, Miroslava Stacha, keďže ľudia už prestali veriť tomu, že majetky získal poctivou prácou, keď denne mal pracovať 25-26 hodín denne, čím dokonca mal prekonať samotného Vladimíra Mečiara. Toto pracovné vyťaženie a vyčerpanie spôsobilo, že si sám pre seba brblal, citujem: - „Orlové je nielen mojim majetkom, preto ma musia rešpektovať všetci občania tam žijúci, vrátane aj detí v materskej škôlke.“ A že to myslel veľmi vážne, presvedčil sa o tom istý občan vo veku 70 rokov, čo bude súčasťou tohto článku vo forme autentickej fotografie a zdokumentovaného článku.

Záchranou mafiánskeho gaunera a hajzľa Osrmana boli poverení dvaja sudcovskí gauneri a hajzli Robert Jankovský a Ladislav Vašut

          Pokiaľ prejdem k podstate, v čom mala spočívať jeho záchrana, niekoľko podrobností o Ladislavovi Vašutovi. Toto ortodoxné neoboľševické monštrum vyštudovalo v čase najtvrdšej normalizácie, pričom, paradoxne, aj jeho ocinko, ortodoxný boľševik, v časoch najtvrdšej normalizácie patril do okresnej nomenklatúry v Považskej Bystrici. Synátor Lacinko dokázal napríklad aj v rozsudku V mene republiky vedome uvádzať špinavé klamstvá, čo odskúšal aj na mojej osobe. Dokonca s Jankovským a jeho právnym zástupcom Karáskom poradili Osrmanovi, aby ešte pred prvým pojednávaním, keď NEBOL ešte určený ani jeho termín, navrhol exekútorskej suke a fľandre z Košíc, aby MOHOL disponovať mojim majetkom – nehnuteľnosťami.

          Samozrejme že títo dvaja gauneri a hajzli po porade s policajnou a prokurátorskou mafiou prišli k záveru, že očistia Osrmana aj za cenu podvodov a fiktívneho obvinenia. V čom toto malo spočívať? Boli vytypované 2-3 osoby, ktoré údajne mali vedieť o trestnej činnosti Osrmana ohľadom Domu kultúry v Považskej Bystrici, ALE MU V TOM NEZABRÁNILI, úmyselne ho nechali túto trestnú činnosť páchať, aby takto umožnili terajšiemu primátorovi Janasovi, aby ho mohol očierniť. S týmto sa stotožnil aj samotný Osrman, ktorý na tieto osoby chce podať nielen trestné oznámenie, ale aj žalobu na ochranu osobnosti, kde mu sľúbili pomoc a spoluprácu policajná, prokurátorská a sudcovská mafia v Považskej Bystrici.

Vladimír Pavlík

 


   PRINT RSS

 

             
Hlavná stránka