Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Vladimír Pavlík
Hlavná stránka
Translator  

Trestné oznámenie pre ohýbanie práva na justičnú mafiu z OS Považská Bystrica, KS Trenčín a NS SR

Uznesenie NS SR

Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

 

                                     
Generálna prokuratúra
Slovenskej republiky

Štúrova 2,
812 85 Bratislava                                                                              Orlové 16. 5. 2022

 

VEC: Trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohýbanie práva podľa § 326a  ods. 1.Trestného zákona

Hore menovaný podávam Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky trestné oznámenie  pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohýbanie práva podľa § 326a ods. 1. Trestného zákona, ktorého sa dopustili:
1. Sudca Okresného súdu Považská Bystrica Mgr. Libor Kysucký, ktorý rozsudkom č.k. 6C/197/2015-380 zo dňa 8.1. 2020 svojvoľne uplatnil právo a iného tým poškodil alebo zvýhodnil, tým, že rozhodol bez prejednanie predbežnej otázky, ktorou bol výsluch mnou navrhovaného svedka políciou vo veci nových a OČTK neznámym skutočnostiam, ktoré by preukázali spoluúčasť Ľubomíra Osrmana, na trestnej činnosti nelegálneho predaj obrazov v Rakúsku. Menovaný Osrman ma za uvedenie týchto skutočnosti účelovo žaloval v spore na ochranu osobností, aby  ma týmto umlčal a zastrašil. V danom prípade súd  svojvoľne rozhodol bez toho, aby   polícia vypočula mnou navrhovaného svedka, čo by zásadne zmenilo situáciu a zo žalobcu by sa stal obvinený.  Skutočnosti svedeckej výpovede svedka, ktorému GP SR odmietla poskytnúť ochranu a ktorého OČTK nikdy nepredvolali a nevypočuli sú uvedené na webovej stránke: https://necenzurovane.net/stacho/vrahovia48.html a pripájam ich v prílohe.

2. Predsedníčka senátu Krajského súdu Trenčín JUDr. Mária Vrtochová, ktorá rozsudkom č. k. 5Co/86/2020-452 zo dňa 17.3.2021 zamietla odvolanie proti rozsudku prvostupňového súdu čím svojvoľne uplatnila právo a iného tým poškodila alebo zvýhodnila, tým, že rozhodla bez prejednanie predbežnej otázky, ktorou bol výsluch mnou navrhovaného svedka políciou vo veci nových a OČTK neznámym skutočnostiam, ktoré by preukázali spoluúčasť Ľubomíra Osrmana, na trestnej činnosti nelegálneho predaj obrazov v Rakúsku. Menovaný Osrman ma za uvedenie týchto skutočnosti účelovo žaloval v spore na ochranu osobností, aby  ma týmto umlčal a zastrašil. V danom prípade súd  svojvoľne rozhodol bez toho, aby   polícia vypočula mnou  navrhovaného svedka, čo by zásadne zmenilo situáciu a zo žalobcu by sa stal obvinený.  Skutočnosti svedeckej výpovede svedka, ktorému GP SR odmietla poskytnúť ochranu a ktorého OČTK nikdy nepredvolali a nevypočuli sú uvedené na webovej stránke: https://necenzurovane.net/stacho/vrahovia48.html a pripájam ich v prílohe.

3. Predseda senátu Najvyššieho súdu SR, JUDr. Ivan Rumana, ktorý uznesením Sp.zn.: 7Cdo/275/2021 zo dňa 21. 4. 2022 odmietol dovolanie proti rozsudku Krajského súdu Trenčín čím svojvoľne uplatnil právo a iného tým poškodil alebo zvýhodnil, tým, že rozhodol bez prejednanie predbežnej otázky, ktorou bol výsluch mnou navrhovaného svedka políciou vo veci nových a OČTK neznámym skutočnostiam, ktoré by preukázali spoluúčasť Ľubomíra Osrmana, na trestnej činnosti nelegálneho predaj obrazov v Rakúsku. Menovaný Osrman ma za uvedenie týchto skutočnosti účelovo žaloval v spore na ochranu osobností, aby  ma týmto umlčal a zastrašil. V danom prípade súd  svojvoľne rozhodol bez toho, aby   polícia vypočula mnou navrhovaného svedka, čo by zásadne zmenilo situáciu a zo žalobcu by sa stal obvinený.  Skutočnosti svedeckej výpovede svedka, ktorému GP SR odmietla poskytnúť ochranu a ktorého OČTK nikdy nepredvolali a nevypočuli sú uvedené na webovej stránke: https://necenzurovane.net/stacho/vrahovia48.html a pripájam ich v prílohe.

Menovaní sudcovia tým, že sa nevysporiadali s predbežnou otázkou, ktorou bol výsluch mnou navršovaného svedka OČTK nielenže ohýbali právo a zvýhodňovali žalobcu ale dopustili sa nepriamo aj marenia spravodlivosti a zakrývanie trestnej činnosti.

 „Kto ako sudca, prísediaci sudca alebo rozhodca rozhodcovského súdu pri rozhodovaní svojvoľne uplatní právo a iného tým poškodí alebo zvýhodní, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.“

V článku, ktorý sa stal predmetom žalobu som informoval vo verejnom záujme o nových skutočnostiach  týkajúcich sa vyšetrovania trestnej činnosti, pokusu o podvodný predaj falošných obrazov v Rakúsku a inej trestnej činnosti v hodnote 16 mil. eur, ktorá bola v roku 2007 rakúskou prokuratúrou zastavená na základe tvrdenia podozrivého dekana z Bytče Pavla Trnku, ktorý bol zatknutý špeciálnym komandom rakúskej polície vo Schwechate pri Viedni a po prepustení uviedol, že nevedel, že sa jedná o falzifikáty a obrazy viezol na expertízu. Podrobnosti o tejto trestnej činnosti boli uvedené vo viacerých médiách v Slovenskej republike:
http://www.topky.sk/cl/10/161026/Kostolnik-bytcianskeho-farara-napadol-reportera-Noveho-Casu
Kostolník bytčianskeho farára napadol reportéra Nového Času
http://www.pluska.sk/showdoc.do?docid=29141&showRate=true
Farár kšeftár bol eštebák
BYTČA/ČADCA – Po afére s triptychom Klaňanie troch kráľov otriasa cirkvou ďalší škandál. Farára, ktorý z kazateľnice hlása 10 Božích prikázaní, zatkli pre miliónový podvod! Bytčianskeho dekana Pavla Trnku rakúska polícia už obvinila z pokusu predaja falzifikátov impresionistov v hodnote 540 miliónov! Podľa našich informácií tento muž je evidovaný ako agent ŠtB a jeho podnikateľské aktivity neunikli ani farníkom v Bytči!
http://www.pluska.sk/old/2007/10/20/slovensko/zastavili-stihanie-farara-trnku.html
Zastavili stíhanie farára Trnku

V roku  2015 som sa od istého občana z Považskej Bystrice získal závažné informácie potvrdzujúce, že tvrdenie dekana Pavla Trnku, že nevedel o tom, že sa jedná o falzifikáty je nepravdivé, navyše som sa dozvedel, že na tejto trestnej činnosti  sa ako spolupáchateľ podieľal aj Ľubomír Osrman, nar. 15.1. 1968, bytom, Stred 45/2, 017 01 Považská Bystrica. 
Tento svedok bol  ochotný v prípade, že mu bude poskytnutý štatút chráneného svedka vypovedať a zúčastniť sa na konfrontácii s Ľubomírom Osrmanom.
Keďže sa jedná o nové skutočnosti doposiaľ neznáme Rakúskej prokuratúre ako aj prokuratúre v Slovenskej republike, v zmysle oznamovacej povinnosti vyplývajúcej zo Zákona o prokuratúre, som ich dal  na vedomie priamo Generálnej prokuratúre SR s tým, aby bola vec postúpená  Úradu špeciálnej prokuratúry nakoľko  existovalo dôvodné podozrenie zo zasahovania do nezávislosti  orgánov činných v trestnom konaní, čo sa potvrdilo pri intervencii predstaviteľov cirkvi a údajne aj advokáta JUDr. Jána Čarnogurského, ktorí  intervenovali za prepustenie bytčianskeho dekan Trnku z väzby v Rakúsku.

Podaniu žaloby predchádzalo podanie trestného  oznámenia Osrmana za ohováranie, ktorú riešilo Obvodné oddelenie PZ v Považskej Bystrici. Po predvolaní mi bolo povedané že sa to odstúpi na priestupkovú komisiu Mestského úradu v Považskej Bystrici. Ja som ale žiadal, aby vec bola postúpená kriminálnej polícii OR PZ v Považskej Bystrici, a navrhol konfrontáciu môjho svedka s Ľubomírom Osrmanom,  ktorý by ho usvedčil z toho, čo mi nadiktoval do článku. Osrman zo strachu túto konfrontáciu odmietol a následne sa obrátil na Okresný súd v Považskej Bystrici so žalobou o ochranu osobnosti s náhradou 50 000 eur.  Ešte pred podaním žaloby Okresný súd v Považskej Bystrici rozhodol  o predbežnom opatrení a následnej exekúcii, čím chceli dosiahnuť, aby bol z internetovej stránky www.necenzurovane.net, ktorej som prispievateľom, odstránený článok v ktorom som v príspevku s názvom „Ľubomír Osrman, prezývaný Oserman, pravá ruka konšpirátora Smatanu – biele kone Miroslava Stacha“ uverejnenom na stránke  http://necenzurovane.net/stacho/osrman.html, vo verejnom záujme informoval o skutočnostiach týkajúcich sa tejto trestnej činnosti. Krajský súd v Trenčíne predbežné opatrenie zrušil, čo ale sudca Jankovský nerešpektoval, dokonca nečakal ani na výsledok môjho odvolania a začal ma sakcionovať, že som nesplnil jeho nevykonateľné a zmätočné predbežné opatrenie.

 

Príloha:

  1. svedecká výpoveď z uvedenej webovej stránky

Svedectvo  slovenskou políciou nikdy  nevypočutého svedka

Osrmana poznám od dňa kedy ma vyzvala Trnkova mama spolu s Trnkovou gazdinou Danou Kulihovou, že Trnka zmizol. Dana Kulihová mi potvrdila, že mal v pláne s Osrmanom vycestovať do Rakúska za účelom predaja obrazov nejakému Kanaďanovi. Moja exmanželka nebola žiadna upratovačka. Od 12 rokov života pomáhala Trnkovi s farou hlavne s deťmi Mariánska družina, návštevy pamiatok, rôzne výlety modlenia atď. U Trnku pôsobila pokiaľ nezačala žiť so mnou, vtedy jej funkciu nahradila Dana Kulihová len s tým rozdielom, že s ním aj spávala. Trnka bol a je úchyl, bol na mladé dievčatka. Trnka je v spisoch ŠtB. Vo Visolajoch bol Boh, vedel vždy všetko vybaviť, zariadiť atď...televízor,  pračku školu dcére a pod... Moja ex vedela o všetkých  jeho aktivitách a sviniarnach. V noci kedy ma uprosili Dana -Trnková matka a moja ex, som začal pátrať čo sa stalo s Trnkom. Našiel som Osrmana a pred hotelom Manin v Považskej Bystrici sa mi posral a priznal, že s Trnkom mali isť spolu zaviesť Kanaďanovi obrazy do Rakúska ale Trnka ho ojebal a išiel o deň skôr a sám.
Následné som pátral až cez jedného Kanonika som sa dostal v Nitre k biskupovi ten potvrdil, že o Paľových kšeftoch vedia a dali mi 1,2 mil. Sk na jeho vyslobodenie. Zároveň ma poslal za Čarnogurským, ktorý ma už čakal a predo mnou volal konzulovi do Rakúska a preveroval si situáciu. Áno zistil, že je v base v Konjonburgu Viedeň za nelegálny  predaj obrazov spolu s jedným blaváčikom predajcom v NAY elektronika, ktorý bol pod tlakom Piťovcov nakoľko im dlžil prachy a spolu s nimi tam bola Ficova teta. po 31 dňoch som ich pomocou rakúskeho právnika, ktorého mi dohodil slovensky vojenský atašé, ktorého osobne  poznám a peniazmi od biskupa som ho na Slovensko viezol v osobnom  motorom vozidle Renault Clio modrej farby s dieselovým motorom, ktorý  vlastnila Dana Kulihová cez Berg domov. Počas jazdy som z podsvetia dostal info, že  ten Blaváčik nás bonzol a mali nás postrieľať za Jarovcami preto som zmenil priechod.
Mimochodom návštevy v base som robil za účasti šéfa paraolympionikov Karola z Bytče, podnikateľa Paľa a na ich autách nakoľko v tom období som mal auto pokazené. Dokonca som bol osobne vyzdvihnúť Trnkove auto zo Švechatu na Trnkovu prosbu z basy a po celý čas bolo zaparkované u mojej matky v Dolnom Hričove kde bol aj uschovaný jeden z kufrov v ktorom boli tie obrazy. To ako to robili s obrazmi mi povedali na fare v Bytči po vyslobodení a strašné sa na tom obaja bavili. Trnka bol v našej rodine od manželky ako člen rodiny, bol na všetkých  rodinných oslavách dokonca aj u mojej matky. Trnku som išiel vyslobodiť iba kvôli prosbe jeho matky lebo tá bola anjel na rozdiel od Trnku.

Čo sa tyká mojej exekúcie od Osrmana. Vznikla z toho, že u Osrmana som si prenajal kanceláriu za ktorú som riadne platil. Potom som si tam prenajal kaviareň s tým, že 1 rok nebudem platiť ako odmenu za to, že ho uchránim od tejto kauzy a ochránim ho pred Piťovcami, keby čosi. Som človek, ktorý dá na slovo chlapa a preto toto som na papier nedal a on mi po roku naraz vystavil faktúru na  14 000 eur. Tú z princípu nikdy nezaplatím. Osrman túto info podal Smatanovi a ten to šíril o mne po FB, že som neplatič a fašista. Moja exekúcia vznikla rozsudkom Jankovskeho, ktorý ma prišiel počas mojej PN-ky odsúdiť ku mne na byt. V tom období som sa liečil z ťažkej choroby. Samozrejme. že Jankovský bol motivovaný lebo prišiel ku mojim dverám a povedal, tak teraz ťa odsúdim ja!  Jankovský bol prepletený cez Stacha lebo Stachovu dcéru za sudkyňu vybrala komisia v zložení Jankovský a Loduhová. Loduhová dlhodobo býva v Stachovom byte nakoľko jej rekonštruujú dom. Loduhová keď som sa s Vladom dostavoval na pojednávania kvôli Osrmanovi sa nám vyhrážala, že nás dá vyviesť z chodby lebo sa na ňu usmievame. Osrman je konateľom alebo bol v istých firmách Stacha myslím, že to bola Prvá podnikateľská spoločnosť.

Vladimír Pavlík

  
                                

 


   PRINT RSS

 

             
Hlavná stránka