Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Vladimír Pavlík
Hlavná stránka
Translator  

Ako gaunersudcovské zberby z Okresného súdu v Považskej Bystrici krivili a prznili zákony a ničili životy nielen pred novembrom 1989, ale aj po Novembri 1989 – 1. časť

Miesto úvodu: Po Novembri 1989 nemal byť zrušený trest smrti, ale pred každým okresným a krajským súdom, vrátane Najvyššieho súdu mali stáť aspoň štyri kandelábre. Na  ktorých by skončili nielen v mene spravodlivosti, ale aj pre výstrahu, že súdy nemajú byť v kategórií zločineckých organizácií a Ministerstvo spravodlivosti SR zločineckým štátnym orgánom, najzločineckejší kriviči zákonnosti a ničitelia ľudských životov. Medzi špičku sudcovského krivenia a prznenia zákonnosti a práva patril pred novembrom 1989, ako aj po Novembri 1989, Okresný súd v Považskej Bystrici. Ako by nestačilo, že vo vojnovom období bola Považská Bystrica taktiež jedným centrom masových vrahov z POHG, ktorí ešte pred 2,5 mesiacmi pred koncom vojny ranou do tyla a následným pádom do horiacej vápenky takto usmrtili okolo 1 200 nevinných mužov, žien detí, vrátane nemluvniat slovenskej národnosti. Ani to im ale nestačilo. Na svedomí majú nielen vypaľovanie osád a usadlostí, ale aj zaživa upaľovanie nevinných ľudí. PARADOXNE VRAHOVIA SLOVENSKÍ VRAŽDILI NEVINNÉ SLOVENSKÉ OBETE. Gény takýchto zločineckých vyvrheľov a masových vrahov po starých a prastarých rodičov tu naďalej pretrvávajú nielen po Novembri 1989, ale aj pred novembrom 1989, hlavne v rokoch 1948-1965, deťmi zdedené gény po svojich rodičoch.

          Tlupy zločineckých vyvrheľov, krivičov práva, zákonnosti a najhrubšieho porušovania ľudských a ústavných práv z Okresného súdu v Považskej Bystrici sú toho názorným príkladom, ako tu pevnou rokoch vládnu od roku 1950 až do dnešnej doby. Pokiaľ amorálny a bezcharakterný zvrhlík v prezidentskej funkcii, Zuzana Čaputová, s minulosťou zbabelej občianskej nuly, čo sa vzťahuje aj na jej prezidentské obdobie tu bohorovne tvrdí, že November 1989 priniesol Slovensku ten najspravodlivejší politický, ústavný a ľudsko-právny systém, že tu nikto nie je nad zákonom, tak sa to vôbec nevzťahuje na ponovembrové vlády a parlamenty, kde na vrchol pyramídy možno zaradiť zločinecké sudcovské a exekútorské kreatúry, ktoré doteraz kryli a kryjú na jednom najzločineckejšom štátnom orgáne – Ministerstvu spravodlivosti SR.

Dokedy gauneri a hajzli z Okresného súdu v Považskej Bystrici budú v pozícii krivičov práva, zákonnosti, porušovania ľudských a ústavných práv?

          Sú z nich pochcané a posrané všetky doterajšie ministerstvá spravodlivosti? Pokiaľ sa podrobnejšie zmienim o svojej kauze s konkrétnymi sudcovskými gaunermi z tohto súdu, budem sa venovať ich spolupráci s konkrétnymi gaunermi, ktorí už 15-ty rok chcú práve cez Okresný súd v Považskej Bystrici zlegalizovať tunelovanie mesta, ktoré sa začalo za primátorovania mečiarovského hajzľa Ľuboša Lackoviča.
V POVAŽSKOBYSTRICKÝCH novinkách číslo 28 z 12. júla 2022, ktoré si možno nájsť na internete, na stranách 4-5 je článok pod nadpisom – Súdny spor so spoločnosťou ovládanou rodinou Chudovských sa blíži k záveru. Uvediem niekoľko základných faktov, v čom je hlavná podstata, pričom celý článok je aj na internete.
Po viac ako 15-tich rokoch sa blíži k záveru súdny spor so spoločnosťou, ktorú s mestom založila rodina Chudovských. V najbližších dňoch sa očakáva vydanie rozhodnutia Okresného súdu v Považskej Bystrici. Je viac než isté, že po jeho vyhlásení sa porazená strana odvolá a súdny spor skončí nakoniec na Najvyššom súde Slovenskej republiky.

          Zaujímavé bude sledovať, aké bude rozhodnutie sudcu okresného súdu Libora Kysuckého. Ten „celkom prekvapivo“ súdi všetky spory medzi mestom a spoločnosťami, ktoré vznikli v časoch primátora Ľuboša Lackoviča a s ktorými jeho nasledovník primátor Miroslav Adame ukončil, respektíve obmedzil spoluprácu. Spory, ktoré vznikli v časoch týchto primátorov, prenasledujú mesto dodnes. Neznalým treba navyše pripomenúť že v takmer všetkých týchto súdnych sporoch zastupuje firmy, ktoré uzavreli v časoch primátora Ľuboša Lackoviča často sporné zmluvy, na základe ktorých žalujú mesto o obrovské finančné sumy, advokát Pavel Loduha. Paradoxné je, že práve on BOL za primátora Lackoviča zmluvným právnym zástupcom mesta. Otvára sa tak oprávnená otázka, či sa v takom prípade nejedná o konflikt záujmov a samozrejme, čo na to hovorí advokátska etika. Ale to nie je otázka na mesto. MIMOCHODOM, ADVOKÁT LODUHA BOL MANŽELOM DLHOROČNEJ PREDSEDNÍČKY OKRESNÉHO SÚDU V POVAŽSKEJ BYSTRICI HELENY LODUHOVEJ. ABY TO NEBOLO VŠETKO, HELENA LODUHOVÁ JE SESTROU BÝVALÉHO PRIMÁTORA ĽUBOŠA LACKOVIČA, ZA KTORÉHO SA PREDMETNÉ ZMLUVY UZATVÁRALI.

PREČO OKRESNÝ SÚD V POVAŽSKEJ BYSTRICI ODMIETA ROZHODNÚŤ O NEPLATNOSTI ZMLUVY?

Mesto Považská Bystrica považuje za absolútny škandál, že okresný súd dlhodobo odmieta rozhodnúť o tej najdôležitejšej otázke, a to, či je vôbec zmluva medzi MTS, s.r.o a mestom platná. Napriek tomu, že sudca má v rukách jednoznačné rozhodnutie Najvyššieho súdu SR a metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie, odmietol sa nimi zapodievať a žalobu mesta zamietol. OBIŠIEL TÝM PRÁVNY NÁZOR VYSLOVENÝ NADRIADENÝMI SÚDMI. Žalobu zamietol, nakoľko údajne nevidel naliehavý právny záujem mesta na vydaní rozsudku. Nevedno čo považuje sudca Okresného súdu v Považskej Bystrici za naliehavý právny záujem. Veď v tomto prípade ide o verejné financie, ktoré by mali byť vyplatené na základe, podľa názoru mesta, ako aj Úradu pre verejné obstarávanie NEEXISTUJÚCEJ ZMLUVY.

Ak by totiž súd rozhodol, že zmluva je neplatná, rodina Chudovských by definitívne stratila možnosť uchádzať sa o akékoľvek financie zo strany mesta a súdne spory by boli razom ukončené. To sa však nestalo. Proti uvedenému rozsudku podalo mesto odvolanie, na základe ktorého Krajský súd v Trenčíne tento rozsudok v spojení s opravným uznesením ZRUŠIL a vec vrátil Okresnému súdu na ďalšie konanie. KRAJSKÝ SÚD JEDNOZNAČNE KONŠTATOVAL EXISTENCIU NALIEHAVÉHO PRÁVNEHO ZÁUJMU NA VYDANÍ ROZHODNUTIA, KTORÝM MOŽNO ODSTRÁNIŤ STAV PRÁVNEJ NEISTOTY. Napriek tomu sudca v 2018 ŽALOBU ZAMIETOL. Opäť NEVIDEL naliehavý právny záujem.

          Odvolací súd však tentoraz jeho rozsudok úplne v rozpore s predchádzajúcim rozhodnutím v roku 2018 POTVRDIL. Mesto sa nevzdalo a podalo dovolanie na Najvyšší súd. Najvyšší súd síce odmietol dovolanie Mesta Považská Bystrica, ale zároveň nariadil, že rozhodnutie o neplatnosti uvedenej zmluvy musí byť posudzované ako predbežná otázka v konaní o zaplatenie ušlého zisku. Takže veríme, že sudca okresného súdu sa s touto otázkou nakoniec bude musieť vysporiadať, či chce, alebo nie.

Pesimizmus nad spravodlivosťou

          V závere obsiahleho článku skôr zo strany mesta prevláda pesimizmus, ale zároveň aj odhodlanie bojovať za svoje práva, kde gaunerské sudcovské zberby robia všetko pre to, aby sa postavili na stranu gaunerskej zlodejskej zberby, ktorá pod vedením mečiarovského gaunera Ľuboša Lackoviča, pokiaľ bol na funkcii primátora, sa toto odštartovalo. Citujem:
          Ako rozhodne súd, je predčasné hodnotiť. Aj keď na základe predchádzajúcich skutočností len ťažko predpokladať, že by mesto bolo úspešné. Hoci najdôležitejšia otázka už bola Najvyšším súdom SR jednoznačne zodpovedaná tak, že mesto mohlo zmluvu s MTS, s.r.o uzatvoriť len na základe výsledku verejného obstarávania. Nech bude rozhodnutie súdu akékoľvek, jedno je isté. V prípade neúspechu sa odvoláme na Krajský súd, a ak to bude potrebné, tak opäť aj na Najvyšší súd, či medzinárodné inštitúcie. NIKDY V TÝCHTO SPOROCH NEUSTÚPIME. Nakoniec stojí za to, všetkým Považskobystričanom pripomenúť, aký je dnes výsledok spolupráce mesta s rodinou Chudovských. Mesto v dôsledku „obchodovania“ s nimi PRIŠLO o rozsiahly nehnuteľný majetok, ktorý mu kedysi patril. DNES JE VO VLASTNÍCTVE RODINY CHUDOVSKÝCH. Za rozhodnutie primátora M. Admeho nepokračovať v plnení zmluvy UZATVORENEJ BEZ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA, ktorú preto nemožno považovať ani ZA PLATNÚ, čelí žalobe o náhradu sumy viac než 660 000 eur + úrok z omeškania, čo je SPOLU VIAC než jeden milión eur. A to je príliš vysoká cena na to, ABY MESTO USTÚPILO. Tieto prostriedky radšej zmysluplne využijeme pre rozvoj mesta.

ODKAZ JEDNÉMU ZO ZLOČINECKÝCH PONOVEMBROVÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV NA SLOVENSKU, MINISTERSTVU SPRAVODLIVOSTI

          Po Novembri 1989 miesto toho, aby ste z justície a exekútorov, keďže Vaše ministerstvo je ich nadriadeným štátnym orgánom, urobili všetko pre to, aby dodržiavali zákony, aby ich nekrivili, nezneužívali, nehanobili ľudskú dôstojnosť, ich základné ľudské a ústavné práva, ste z nich urobili svojou toleranciou a podporou gaunerov, ktorí zákony nielen porušujú, hanobia základné ľudské a ústavné práva, pričom ako bonus navyše, ničia ľudské životy, so snahou dostať ich do situácie predčasnej smrti. Takáto je Vaša vizitka nielen ohľadom kauzy Považskej Bystrice s gaunermi z okresného súdu v tomto meste, ale aj mojej osobnej kauzy, o ktorej budem podrobne písať v druhej časti.
Pokračovanie v druhej časti

Vladimír Pavlík

 


   PRINT RSS

 

             
Hlavná stránka