Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Vladimír Pavlík
Hlavná stránka
Translator  

Nevážené KONKRÉTNE sudcovské fujhnusy zo slovenskej justičnej žumpy

Realita a ubehnuté roky od Novembra 1989 jednoznačne dokazujú, že sa jedná o najzločineckejší politický a ekonomický systém na Slovensku, od roku 1946. Samozrejme môžu byť oprávnené námietky a protiargumenty, pripomínajúce napríklad 50. roky minulého storočia, založené najzločineckejšími zberbami z KSČ a ŠtB, pod dohľadom vtedajšieho veľkého brata z Ruska. Mnohí z týchto zločincov mali veľmi zaujímavú a temnú minulosť, hlavne z vojnového obdobia. Nielen ako kolaboranti nemeckého nacizmu, agenti gestapa, o čom napr. vydáva svedectvo dokumentu, notársky overené ešte za bývalého režimu, pod názvom – AKCIA VAMPIR, z marca 1945. Podpísaný je plukovníkom Schöbrlem, hlavným koordinátorom konfidentov nemeckého nacizmu, agentov gestapa z Čiech, Moravy a Slovenska. Tu ich inštruuje, keďže sa blíži definitívna porážka nemeckého nacizmu, ako majú vstupovať do KSČ, armády, bezpečnostných zložiek a likvidovať poctivých a čestných protifašistických bojovníkov, ktorí poznali ich minulosť a mohli by o tom vydávať svedectvá. Napríklad na Morave takýto konfidenti udali gestapu ruskú parašutistku Tamaru Bobyrevovú, ktorú na tomto základe zavraždili, pričom, paradoxne, práve títo udavači po vojne obsadili v konkrétnych oblastiach významné posty ako bývalí protifašistickí bojovníci v armáde, bezpečnosti, KSČ.

Toto obdobie už v začiatkoch vytvorilo aj množstvo zločinných sudcov, ktorí potom úspešne krivili zákony aj v ďalšom období normalizácie, pričom ich dedičia, ktorí po nich nastúpili a pokračovali v ich zločinnej činnosti, úspešne preplávali aj do zločinného politického a ekonomického systému, ktorý sa tu vytvoril po Novembri 1989. Na svoje zločiny proti ľudskosti, vytvorené ponovembrovými vládami a parlamentmi, nepotrebovali ani koncentračné tábory ani plynové komory. Stačila im k tomu ekonomika a vykrádanie zdravotníctva. Tento systém taktiež vytvoril zo sudcov zločineckých gaunerov, pod dohľadom a podporou zločineckého štátneho orgánu, Ministerstva spravodlivosti SR, ohýbajúcich a nerešpektujúcich právo. Sem možno zaradiť aj okres Považská Bystrica, ktorý spolu s Prievidzou v minulom režime vygenerovali ten najzločineckejší sudcovský odpad, počnúc rokom 1950 a končiaci rokom 1989, aby aj od roku 1990, čo bol už celoslovenský justičný hnoj, mohli v tom pokračovať, aj keď metódy boli odlišné, ale taktiež zločinné. Uvediem tu názorný a zdokumentovaný prípad mojej osoby.

Sudcovské hovädo, dlhoročný podpredseda Okresného súdu v Považskej Bystrici Tibor Jankovský, ktorý v zločinnom spolčení s kriminálnikom Osrmanom, aby ma vedome a úmyselne poškodil, vydal 20. apríla 2015 predbežné opatrenie, za napísaný článok, ktoré sa nedalo realizovať, lebo ma vedome a úmyselne krivo obvinil, hoci vedel, že sa to nezakladá na pravde, že som registrátor a prevádzkovateľ internetovej stránky registrovanej doménou - www.necenzurovane.net a www.necenzurovane.ueuo.com.

Hoci som sa v zákonnej lehote odvolal na Krajský súd do Trenčína, ktorý MI DAL ZA PRAVDU, toto smradľavé sudcovské hovädo to nerešpektovalo, a povýšil sa nad krajský súd. A pokračoval, ako keby krajský súd moje odvolanie zamietol. Po mojom trestnom oznámení na neho, „vyšetrovateľ“ z tohto orgánu prišiel k záveru, že nebol porušený zákon, lebo ako sudca došiel k takému záveru, a že taký je jeho názor. Samozrejme, že mal na mysli názor slobodný a nezávislý.

V ďalšej časti, v zločinnom spolčení smradľavého sudcovského hoväda Roberta Jankovského s kriminálnikom Osrmanom a exekútorskou hyenou z Košíc bol daný a realizovaný návrh na vykonanie exekúcie, lebo som nesplnil zločinné a podvodné predbežné opatrenie Roberta Jankovského, ktoré sa nedalo realizovať..

Dokonca v zločinnom spolčení kriminálnika Osrmana na základe uznesenia  Jankovského, 7. mája 2015 dáva návrh, HOCI EŠTE NEPREBEHLO ANI PRVÉ POJEDNÁVANIE, PREDÁVAŤ MOJE NEHNUTEĽNOSTI, citujem:

Oprávnený prehlasuje, že v predmetnej veci neprebieha iné exekučné konanie u iného exekútora. Oprávnený navrhuje ZRIADENIE EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA NEHNUTEĽNOSTI VO VLASTNÍCTVE POVINNÉHO. OPRÁVNENÝ SÚHLASÍ S PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTÍ VO VLASTNÍCTVE POVINNÉHO, OZNAČENEJ V UPOVEDOMENÍ O ZAČATÍ EXEKÚCIE PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTÍ.

Paradoxne tieto krivé obvinenia že som registrátorom a prevádzkovateľom dotyčnej webovej stránky si osvojili aj ďalšie fujhnusy z iných súdov, vrátane krajského aj najvyššieho, hoci museli vedieť, že sa to nezakladá na pravde. A TAKTO TO REALIZOVALI AJ V ROZSUDKOCH – V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Pričom, paradoxne, pre políciu, konkrétne vyšetrovateľa NAKA v Trenčíne, nebol problém úradnou cestou zistiť, že nie som ani prevádzkovateľ ani registrátor dotyčnej domény. NAPRIEK TOMUTO VŠETKÉMU EXEKÚCIA VOČI MNE POKRAČUJE, keď bližšie podrobnosti sú na www.necenzurovane.net, v článku pod nadpisom –Sudca Najvyššieho súdu SR Ivan Rumana sa stal spolupáchateľom justičnej a exekútorskej mafie, ako aj v článku Trestné oznámenie pre ohýbanie práva na justičnú mafiu z OS Považská Bystrica, KS Trenčín a NS SR.

Slovo na záver, adresované gaunerom, hajzľom, zločineckým psychopaticko-sadistickým vyvrheľom, parazitným darmožráčom z ponovembrových vlád, parlamentov a zločineckému, štátnemu orgánu, pod názvom - Ministerstvo spravodlivosti SR, že takéto sudcovské fujhnusy, sú nielen obrazom ponovembrových vlád a parlamentov, ale hlavne Ministerstva spravodlivosti SR.

Vladimír Pavlík.

 


   PRINT RSS

 

             
Hlavná stránka