"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

OTVORENÝ LIST POSLANCOM NÁRODNEJ RADY SR

       

Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

Orlové 2. 3. 2006

Národná rada Slovenskej republiky

Námestie A. Dubčeka 1

812 80 Bratislava 1

Nevážení sadisticko-fašistickí poslanci v Národnej rade SR,

Nevážené sadisticko-fašistické poslankyne v Národnej rade SR,

Nevážení neverci z KDH v Národnej rade SR,

povedať vám, že patríte medzi najšpinavší odpad slovenského národa, je nielen urážka toho, čo sa nachádza vo fekálových a kanalizačných žumpách, ale aj urážka toho, čo preteká kanalizačným potrubím. Za všetko zlo, ktoré ste na väčšine slovenského národa napáchali, nemali by ste mať právo ani na ľudskú smrť. Jediným vašim právom je právo na neľudské a dlhodobé zomieranie, keď by sa na vás použili a otestovali lieky na nové, doposiaľ nevyliečiteľné druhy chorôb, kde by ste nahradili myši, potkany, králiky či iné druhy pokusných zvierat. Ešte pred vašim použitím na tieto pokusy by ste mali byť podrobení vyšetreniu psychiatrov, psychológov a ďalších odborníkov, ktorí by potom vypracovali komplexný materiál. Tak, ako sa to robí u masových vrahov či im podobných netvorov za zločiny proti ľudskosti.

Skúmať by sa mali hlavne vaše fašistické metódy v zavedení kolektívnej viny na nevinných a bezbranných ľuďoch za ekonomické zločiny vami napáchané. Taktiež, či ste to robili podľa vzoru hitlerovského fašizmu a nacizmu, ako aj v spolupráci so Svetovou bankou, Medzinárodným menovým fondom či finančnou skupinou Penta, alebo im podobnými spolkami. Súčasťou skúmania by malo byť aj to, prečo sa napríklad pri hlasovaniach za svoje vlastné výhody dokázali dohodnúť v takej dojemnej zhode koalícia s opozíciou, ako aj naoko najväčší ideologickí nepriatelia. Či sa náhodou neriadia podľa metódy – My sme zločinci, jedna rodina, politický hnoj, to je naša otčina.

Treba ale povedať, že tí, ktorí toto zapríčinili, paradoxne nepatria do kategórie ani chudákov ani žobrákov. Za svoje zločiny a zlodejstvo, za svoj fašistický cynizmus a sadizmus, za rozkradnutie či umožnenie rozkradnúť túto republiku, za ich protislovenskú a zradcovskú činnosť, kde obetovali pre svoj osobný prospech a prospech zahraničných zbojníkov aj vlastný národ, sa im ešte dokonca zvyšuje životná úroveň, hoci už dávno mali byť utratení podľa novoprijatého zákona o treste smrti.

Cynizmus a sadizmus týchto politikov je taký obludný, že zločiny proti vlastnému národu sa nám tu snažia prekrývať nielen cez tzv. reformy, ale aj neustálym spomínaním židovského utrpenia počas druhej svetovej vojny, či staraním sa o ľudské práva na Kube a v Bielorusku. Pravidelne sa pripomína arizácia židovského majetku, ktorá je len jednopercentnou maličkosťou v porovnaní s ponovembrovou privatizáciou. Pokiaľ arizátori brali súkromný majetok, slovenskí privatizéri, rôzni politickí zločinci, ako aj kadejakí zahraniční zbojníci a organizovaný zločin kradli majetok celého národa, hlavne cez nedokonalé zákony, vedome pripravené a schválené ponovembrovými politikmi.

Na internetových stránkach pod názvom – Vládne na Slovensku fašistická koalícia? Podporujú jej voliči fašizmus?, som úplne presvedčivo zdokumentoval, ako v mene členov ponovembrových vlád a parlamentov u nás zomierali, (možno naďalej zomierajú) ľudia kvôli chýbajúcim prístrojom a vybaveniam v našich nemocniciach. Zomierali a zomierajú preto, lebo vinou zločinecko-zlodejských a fašisticko-sadistických politikov, v mene ktorých sa tieto miliardy rozkradli, neboli peniaze na prístroje do nemocníc. Za tento odporný a zavrhnutiahodný zločin som doposiaľ nepočul zatiaľ žiadny protest ani zo Židovskej obce na Slovensku, ani od žiadnej mimovládnej organizácie. Statočne mlčia aj ponížení služobníci týchto fašistických tyranov a vrahov z denníkov, týždenníkov, mesačníkov, rádií či televíznych staníc. Jedinou svetlou výnimkou sú tu naši biskupi a kardinál Ján Chryzostom Korec, ktorí otvorene na tieto ekonomické zločiny poukazujú.

Za absolútne usvedčujúci dôkaz, že ponovembroví politici zločiny proti ľudskosti páchajú vedome a cieľavedome, možno zaradiť aj výrok poslanca NR SR Ivana Šimka pre Národnú obrodu z 8. septembra 2001, keď bol na funkcii ministra vnútra SR, citujem: Stretávame sa s prípadmi, keď je verejne známe, kto rozkradol firmu, len akosi sa to nedá dokázať. Preto ako autor tohto otvoreného listu sa ani nečudujem, keď je verejne známe, kto všetko okradol tento štát postupne o 1,5 bilióna korún a niet ani vinníkov, a niet ani peňazí. Pritom všetci vieme, že tí skutoční vinníci sa volajú členovia ponovembrových vlád a parlamentov, ako aj ich spolupáchatelia z Generálnej prokuratúry SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ústavného súdu SR. Miesto toho, aby chránili občanov Slovenskej republiky, sa tu v skutočnosti spolupodieľajú na týchto ekonomických zločinoch. Aj takto vyzerá slovenský ponovembrový fašizmus po ekonomickej línií. A to už nehovorím, ako sa ich vinou 30% detí do 15 rokov dostalo do stavu chudoby.

Ako autor tohto otvoreného listu verejne obviňujem nevercov z Antikristovej čeľade z KDH, že ich boj proti potratom je tým najšpinavším farizejstvom. Prečo? Lebo pokiaľ hovoria o vraždení nenarodených plodov, pričom oni samotní sa spolupodieľali a spolupodieľajú na týraní, okrádaní, duševných a fyzických vraždách vlastných spoluobčanov, už narodených spoluobčanov, ktorým nedokážu zabezpečiť ani právo na dôstojný život, aj cez zákony, ktoré oni schvaľujú, a vôbec im to neprekáža! Stáva sa, že v boji o holé prežitie býva dokonca zviera povýšené nad človeka! Kristov súcit vymenili za Antikristov cynizmus! A fašistický cynizmus! Fuj, špiny špinavé, ktoré nám tu dokonca kážu o výhradách svedomia.

Samozrejme, že pri takomto postupnom rozkrádaní stoviek a stoviek miliárd korún, fašistickí tyrani a vrahovia z Dzurindovej vlády a Národnej rady SR s úplnou samozrejmosťou porušujú najzákladnejšie ľudské práva nezanedbateľnej časti slovenského národa systémom tzv. kolektívnej viny. Medzi najviac ohrozené skupiny obyvateľov pri ich pokusoch patria starí a nevládni ľudia, z ktorých mnohí sú ťažko zdravotne postihnutí a naviac, úplne bezbranní sa týmto tyranom brániť. Nečudujme sa tomu. Veď máme predsa predsedu vlády, ktorý začínal ospevovaním Februára 1948, potom pokračoval ako americký a Svetobankový zadkolezec, až to dotiahol na plnohodnotného fašistického tyrana a vraha.

V prvej polovici novembra 2005 som Národnej rade SR poslal kópiu odvolania ohľadom ďalšieho zníženia mojich peňažných dávok za opatrovanie svojej 80-ročnej ťažko zdravotne postihnutej matky, kde Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici bol toto nútený realizovať na základe zákonov schválených zločinecko-zlodejskou a fašisticko-sadistickou inštitúciou pod názvom – Národná rada SR. Tomu sa hovorí cynizmus, keď všetkým zlodejom nakradnutý majetok ostáva, a tým najslabším a najbezbrannejším neustále uberajú. Títo starí a bezbranní či ťažko zdravotne postihnutí, pokiaľ boli v produktívnom veku, tak aj za ich peniaze zadarmo vyštudovali neverci z Antikristovej čeľade KDH, ako aj dnešní fašistickí tyrani Dzurinda, Mikloš, Zajac, Kaník či im podobná luza.

Aký to paradox, keď s každoročným zvyšovaním minimálnej mzdy sa najviac zvyšujú príjmy aj tomuto odpadu slovenského národa za jeho zločinecko-zlodejskú a zradcovskú činnosť v protiklade s tým, že ja, ako rodinný príslušník a mne podobní, ktorí sa starajú o ťažko zdravotne postihnutých rodičov odkázaných na celodennú opateru, keď sa im zvýši dôchodok, o toľko sa zníži príjem opatrovateľovi, pričom so zvýšením minimálnej mzdy si musí platiť zvýšené odvody!!! A to nehovorím o ďalších, z roka na rok sa zvyšujúcich nákladoch. Hovorí sa tomu pomalá smrť, lebo postupne takto ťažko zdravotne postihnutí budú musieť žiť pod ľudskú úroveň a dôstojnosť, hoci v skutočnosti už drvivá väčšina takto žije.

Takto vyzerá v realite malá časť z ponovembrového fašizmu na Slovensku. Nemusia tu byť ani koncentračné tábory. Koncentračnými tábormi sa už v skutočnosti stávajú obydlia takto postihnutých. A vinníci tohto všetkého, včetne nevercov z Antikristovej organizácie KDH majúcich ešte tú drzosť, že chodia zasmraďovať slovenské kostoly. Viete vy vôbec, vy zbastardené zločinecko-zlodejské, štátno-teroristické a sadisticko-fašistické monštrá, koľko starých ľudí si kvôli neľudským zákonom vami schválenými praje predčasne zomrieť? Zomrieť kvôli biede a poníženiu, čo ste im tu zrealizovali!!! V denníku Pravda bol 25. 6. 2004 uverejnený list Janky Fiľovej z Turčianskych Teplíc, kde sa mimo iného píše aj toto: ...Chcela by som žiť aspoň jeden deň ako človek, ktorý má čo dať deťom jesť a ísť spať s vedomím, že nám nik neublíži, že nás neodpoja od plynu či elektriky...Psychicky už nezvládam nároky našej vlády. Tá myslí len na to, ako ušetriť na nezamestnaných, ktorých nik nepotrebuje. Každému zavadziame a čakajú iba na to, kedy nás vysťahujú na ulicu.

Aký to paradox, keď túto krutú realitu zhodnotil jeden z hlavných vinníkov tohto všetkého Mikuláš Dzurinda v mesačníku euroREPORT – č. 12/2005 takto – Reformy bolia, ale sú účinné. A ja, ako autor tohto otvoreného listu konštatujem – Ako pre koho, špinavý likvidátor, tyran a vrah veľkej časti slovenského národa, a vlastizradca v cudzích službách! Jeho tie reformy zaručene nebolia!

Aký to paradox, keď túto krutú realitu zhodnotil jeden z hlavných vinníkov tohto všetkého Pavol Hrušovský v tom istom periodiku takto – Parlament sa dostal na kvalitatívne vyššiu úroveň. A ja, ako autor tohto otvoreného listu konštatujem – Ale v páchaní najzavrhnutiahodnejších zločinov na nezanedbateľnej časti tohto národa!

No vrcholom cynizmu v tom istom periodiku bolo vyjadrenie podpredsedu vlády pre ľudské práva a menšiny Pála Csákyho – Za ľudské práva a demokratické hodnoty treba bojovať každý deň. A ja, ako autor tohto otvoreného listu konštatujem – Áno, za ľudské práva zločincov, zlodejov, štátnych teroristov, parazitov, darmožráčov, likvidátorov, tyranov a vrahov slovenského národa z Dzurindovej vlády a z tohto parlamentu, tých novodobých fašistov, sa Pálovi Csákymu oplatí bojovať. Veď je jedným z nich!

Na Svätej omši 1. 1. 2006 v Katedrále – bazilike sv. Emeráma kardinál Ján Chryzostom Korec vo svojej kázni povedal aj toto: “Nepriateľom pokoja je nespravodlivosť medzi ľuďmi, v národoch i medzi národmi. Nespravodlivosť je lož o poslaní spoločných dobier tejto zeme, lož, z ktorej žijú mocní a bohatí tohto sveta, ktorí vo svojej hojnosti a prepychu nedovidia dolu na chudobných a biednych ľudí národov sveta.”

Slovo na záver: Čitateľom na internetových stránkach, ale aj čitateľom, ku ktorým sa tento otvorený list dostane inou cestou chcem vysvetliť, prečo som nepoužil elementárne znaky slušnosti pri oslovení poslancov Národnej rady SR, ako aj, prečo som slová ako “vám,” “vaše,” “vás,” nenapísal s veľkým “V”, ako to káže elementárna slušnosť. Pokiaľ by som to bol urobil, bola by to najväčšia urážka nielen už pre mŕtve obete vinou týchto politikov, ale aj pre tie, doteraz žijúce.

Vladimír Pavlík

 

 
   PRINT RSS
Hlavná stránka