"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

List ministrovi zdravotníctva SR Rudolfovi Zajacovi

  Vladimír Pavlík. Orlové 75. 017 01 Považská Bystrica
13. 12. 2003
           
Vážený pán minister Zajac
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
831 05 Bratislava
           
           
Vážený pán minister Zajac,
           
           
dňa 24.11. 2002 som Ministerstvu zdravotníctva SR adresoval list s návrhom o vyšetrenie duševného stavu ministra financií Ivana Mikloša (zasielam kópiu). Dňa 5. 12. 2002 mi poslala odpoveď riaditeľka odboru pani MUDr. Eva Vivodová (zasielam kópiu). Mimo iného uviedla, že Ivan Mikloš sa za svoje odborné a politické rozhodnutia zodpovedá NR SR, kde.som aj tento návrh adresoval. Mnohí ponovembroví poslanci NR SR patria medzi luzu a odpad slovenského
národa, lebo mimo iného umožnili za posledných trinásť rokov vytunetovať, rozkradnúť a zdevastovať túto republiku, alebo sa na tomto priamo podieľali. Jedná sa minimálne o 900 miliárd Sk. Nemusím Vám pripomínať, vážený pán minister Zajac, že z časti tejto sumy mohlo byť aj naše zdravotníctvo na úrovni švajčiarskeho.

Považujem zatiaľ nielen pod svoju, ale aj pod Vašu úroveň Vám tu niečo dokazovať, o čom Vy sám dobre viete - a predsa ste sa ako minister postavil na stranu politicko-ekonomických zločincov, kvôli ktorým sa tu musia robiť tieto tzv. reformy na úkor a ťarchu radových občanov, ale aj lekárov, učiteľov či iných vrstiev obyvateľstva.

Nedávno som sa dozvedel, že na Vašom ministerstve bol uzatvorený pracovný pomer (po trojmesačnej skúšobnej lehote) s tromi odborníkmi v profesii psychiater. Zastávam názor, že títo by sa mali zaoberať osobou Ivana Mikloša. Len duševne chorý politik, alebo špičkový politický zločinec je schopný za zločinecko-zlodejské výčiny ponovembrových vlád a parlamentov prenášať túto ťarchu vo forme kolektívnej zodpovednosti, napríklad na dlhodobo nezamestnaných, alebo telesne postihnutých občanov. Takto, len v inom zmysle to robili fašistickí zločinci napr. so Židmi, rómskym etnikom alebo starými a telesne postihnutými ľuďmi po príchode transportov do koncentračných táborov. Teda žiadne individuálne rozlíšenie.


Vladimír Pavlík

 
   PRINT RSS
Hlavná stránka