"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

List Brannobezpečnostnému výboru NR SR SR

 

 
Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica
Orlové 28. 3. 2005

Vážení
Brannobezpečnostný výbor NR SR
Námestie A. Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1

Bezbrehý cynizmus poslancov Brannobezpečnostného výboru v Národnej rade Slovenskej republiky ohľadom ich požiadavky na ministerstvo vnútra o vysvetlenie pojmu mafián a zverejnenie zoznamu osôb, ktoré polícia ako mafiánov eviduje, je také bezhraničné, ako bezhraničné sú jej zločiny voči drvivej väčšine vlastných spoluobčanov.

Ako ináč, hlavnú úlohu tu hrá istý Ladislav Polka, bývalý exposlanec za zločinecko-zlodejskú a štátno-teroristíckú organizáciu HZDS.Sledujúc vyjadrenia tohto mudrlanta či tzv. polyhistora pasujúceho sa na vševedka v policajnej témetike prezentujúc svoje bludy, bláboly, polopravdy či dezinformácie v slovenskýcii periodikách, alebo v uslintanej TV Markíza, začínam mať dojem, že tento poslanec danej problematike začal rozumieť už v siedmom mesiaci tehotenstva svojej matky, ktorá ho na tento svet priviedla.

“Bolo by vhodné, aby ústavní činitelia vedeli, kto v kategórii mafián figuruje, aby sme sa vyvarovali prípadných stykov s takýmito osobami," hovorí tzv. nezávislý poslanec Polka. Ďalej sa vyjadril: “Požiadali sme o vysvetlenie informácie o zozname mafiánov, pretože mi zostáva záhadou, čo sú to za osoby a o aké sústredené informácie k týmto osobám ide. V právnom poriadku totiž pojem mafián neexistuje."

Hovorí sa, že na hrubé vrece patrí hrubá záplata. Preto poslancovi Polkovi a ostatným členom brannobezpečnostného výboru odpovedám nasledovne:
Pokiaľ sa tu hovorí o organizovanom zločine a mafiánskym klanom, treba konštatovať, že sa jedná, obrazne povedané, o deti a mladších súrodencov politicko-ekonomických zločincov z ponovembrových vlád a parlamentov. Pokiaľ mi je známe, tak hranice či prekročenie hraníc zákona zo strany organizovaného zločinu a mariánskych klanov sa riadi len zákonmi, ktoré pripravujú a schvaľujú vlády a parlamenty. To sú tí skutoční zločinci, vinou ktorých sú organizovaný zločin a mariánske klany o krok pred štátom. Čo je to za štát, kde poslanci a politici sa zaujímajú o porušovanie ľudských práv zločincov a nezaujímajú ich porušovania ľudských práv na vlastných spoluobčanoch? Aké bandy gaunerov, vyvrheľov a netvorov v ľudskej podobe vlastne riadia tento štát?

V polovici októbra 1995 sa 150 poslancov v Národnej rade SR dozvedelo, že zakladateľ a krstný otec ponovembrového štátneho terorizmu ako aj marenia jeho vyšetrovania, teda, zločinec a štátny terorista - vtedajší predseda vlády Vladimír Mečiar dopredu verejne vyhlásil, že bude mariť a zasahovať do vyšetrovania únosu Michala Kováča mladšieho, čo sa aj realizovalo. Realita v tom čase ukázala, že v Národnej rade SR v tom čase sedelo nielen 150
zavrhnutiahodných zločincov, ale aj 150 zbabelých občianskych núl. Z Národnej rady SR tak urobili zločineckú a štátno-teroristickú organizáciu, čo trvá až dodnes.

Mimochodom, bol som jediný na Slovensku, ktorý na toto reagoval trestným oznámením.
Zločineckú zvrhlosť najvyššieho kalibru ukázali poslanci Národnej rady SR aj v roku 1999, keď Vladimír Mitro, vtedajší riaditeľ SIS, predniesol v parlamente výročnú správu. V nej konštatoval, že piati príslušníci SIS boli v roku 1997 vyslaní do zahraničia, aby zistili adresu bydliska Oskara Fegyveresa. Príslušníci úlohu splnili, ale keď dospeli k presvedčeniu, že Oskar Fegyveres má byť zlikvidovaný, neuposlúchli rozkaz na vyčkanie ďalšej skupiny a pod zámienkou nedostatku financií sa vrátili do Bratislavy.

Ako sa ale ukázalo, zločinecká a štátno-teroristická inštitúcia pod názvom Národná rada SR ostala opäť nečinná. Keďže časť tejto výročnej správy som získal až po piatich rokoch, na rozdiel nielen od vtedajších poslancov, členov vlády, ministra vnútra a generálneho prokurátora, ktorí svojim mlčaním sa vlastne s týmto zavrhnutiahodným zločinom stotožnili, ja som dňa 10. 12. 2004 dal podnet na Generálnu prokuratúru SR, odkiaľ bol odstúpený na Krajskú prokuratúru do Bratislavy. V prvej polovici marca 2005 som bol upovedomený Úradom boja proti korupcii, že na základe môjho trestného oznámenia sa začalo trestné stíhanie za trestný čin zneužívania právomocí verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a) ods. 2 písm. c) Trestného zákona v znení zákona č. 248/1994 Z. z. vjednočinnom súbehu s trestným činom vraždy podľa § 219 ods. 1, ods. 2 písm. f) Trestného zákona v znení zákona č. 175/1990 Zb. v štádiu prípravy podľa § 7 ods. 1 Trestného zákona.

Nepoznám v rámci Európskej únie ani NATO taký parlament, dokonca si myslím, že taký parlament v týchto krajinách by ani nemohol existovať, kde poslancov možno zaradiť medzi zločincov, zlodejov, štátnych teroristov a vrahov vlastných spoluobčanov, ako je to v slovenskom parlamente.

Zároveň poslancovi Ladislavovi Polkovi vo forme interpelácie položím niekoľko otázok, na ktoré mi budú stačiť odpovede buď áno, alebo nie.

 1. Hovorí Vám niečo meno Štefan Polka, ktorý bol členom zločineckého
  partizánskeho komanda “Za rodinu", ktorého členovia 15. mája 1945, 15 dní po
  oslobodení Žiliny zavraždili 10 nevinných občanov Diviny v okrese Žilina?
 2. Je, alebo nie je Vám známe, kto mohol mať záujem na zničení či likvidácii časti
  materiálov o začatí trestného stíhania zo 17. 5. 1945 NB v Budatíne a pod č. 333/48
  zo dňa 26. 2. 1948 odovzdané Okresnému súdu v Žiline pod spis. č. 209/48 T, ktoré
  bolo neskôr z politických dôvodov zastavené?
 3. Hovorí Vám niečo meno Mikuláš Nadaši, nar. 10. 12. 1936, špičkový agent ŠtB
  a KGB, (niektoré z reg. č. a krycích mien), reg. č. 17596 a 759601, kr. m. JEGE reg.
  Č. 12851, kr. m. KRIVÁŇ, po novembri 1989 konateľ, štatutárny zástupca či člen
  dozornej rady viacerých firiem, napr. Euro-American Travel, s.r.o, Horeta Holding
  s.r.o, Mathias GmbH, Nová s.r.o, Novoservis s.r.o, Novostyl s.r.o, Novotrade s.r.o,
  RE-GOOD GROUP s.r.o, České ergo s.r.o, alebo firmy jeho spoločníkov, alebo
  vzťahov k jeho osobe, napr. CS LEASING s.r.o, DELTA-CLUB s.r.o, GANIMED
  s.r.o, J.P.FINANCE s.r.o, V.D.A. s.r.o, TARGO PROMOTION s.r.o, atď, atď...?
 4. Bola manželka Vášho brata žilinského sudcu Pavla Polku ešte v roku 1998
  riaditeľkou jednej z Nadašiho firiem na Slovensku, pomocou ktorej sa snažil
  sprivatizovať slovenský TELEKOM?
 5. Spolupodieľal ste sa na zastavení trestných činov podvodu proti Mikulášovi
  Nadašimu v hodnote niekoľko stoviek miliónov korún, ktorých sa dopustil v rokoch
  1991 až 1992?
 6. Vedel ste niečo o spolupráci štátnych organov s nájomným vrahom pri zavraždení
  Róberta Holuba na druhý pokus v nemocnici Na Kramároch?
 1. Ako skúsený policajt s dlhoročnou praxou (aspoň podľa Vašich rečí to tak vyzerá),
  ste predsa musel vedieť, že nájomný vrah sa pokúsi Róberta Holuba zavraždiť na
  druhý pokus. Snažil ste sa o tom informovať vtedajšieho ministra vnútra či riaditeľa
  SIS?
 2. Máte Vy vôbec z morálneho a profesionálneho hľadiska právo kritizovať
  terajšiu prácu polície, ako aj jej vedenia?

Na záver ešte jeden dodatok. V krátkom čase sa má v parlamente prejednávať zrušenie Mečiarových amnestií. S plnou vážnosťou si dovoľujem upozorniť všetkých poslancov, ale hlavne tých, ktorí by toto zrušenie nepodporili, že sa budú mať na čo tešiť. Keďže k tejto kauze mám nielen čo povedať, ale je to aj jedna z mojich srdcových záležitostí, s napätím budem očakávať, či Národná rada SR bude chcieť byť naďalej zločineckou a štátno-teroristickou organizáciou, alebo už sa bude chcieť konečne očistiť.
List považujte za otvorený a jeho kópiu posielam na Ministerstvo vnútra SR aj s krátkym
dodatkom.

Vladimír Pavlík

 
   PRINT RSS
Hlavná stránka