"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

Stále aktuálne listy Vladimíra Pavlíka

            
            
EUROPEAN UNION

DELEGATION OF THE EUROPEAN COMMISSION IN THE SLOVAK REPUBLIC


Bratislava, 30. marca 2004

           
P. Vladimír Pavlík
Orlové 75
017 01 Považská Bystrica


Vážený pán Pavlík,


ďakujem Vám za informácie ohľadom generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, ako aj za dokumenty priložené k Vášmu listu zo dňa 4. marca 2004.
Európska komisia však nedisponuje žiadnymi oprávneniami zasahovať do postupu menovania generálneho prokurátora Slovenskej republiky alebo oprávneniami korigovať výsledok menovania. Ide o vnútroštátnu záležitosť Slovenskej republiky. Zároveň Vás prosím o pochopenie, že Európska komisia nedisponuje informáciami, o ktoré nás žiadate vo Vašom liste.
Ohľadom prístupového procesu Slovenskej republiky do Európskej únie by som Vás rád ubezpečil, že Európska komisia monitoruje napĺňanie záväzkov SR upravených v Associačnej dohode a v Zmluve o pristúpení k EU. Medzi danými záväzkami je mimo iných aj povinnosť dodržiavať demokratické princípy a ľudské práva. Európska komisia pravidelne vydáva hodnotiace správy, súčasťou ktorých je aj analýza otázok súvisiacich s danou oblasťou.
Posúdenie Vami uvedených prípadov "štátneho terorizmu" a ich vyšetrovanie patrí do právomoci vnútroštátnych orgánov aplikácie práva, pričom Európska komisia nemá administratívno-technické kapacity na preskúmavanie rozhodnutí týchto orgánov. Preskúmavanie takýchto rozhodnutí a ich prípadná korekcia je vo výlučnej kompetencii vnútroštátnych orgánov aplikácie práva, prípadne, ak vnútroštátne opravné prostriedky nezabezpečia nápravu, môžu sa oprávnené osoby v určitých prípadoch obrátiť s príslušnou sťažnosťou na Európsky súd pre ľudské práva so sídlom v Štrasburgu.           


Dovoľte mi, aby som sa Vám ešte raz poďakoval za prejavenú dôveru.

Eric van der Linden
Veľvyslanec a Vedúci Delegácie Európskej komisie v Slovenskej republike

Panská 3, 81101 Bratislava, Slovak Republic
Telephone: (+421-2) 5443 1718 - 5443 1727 Fax: (+421-2) 5443 2989
e-mail: relex-mailto-svk@cec.eu.int

 
   PRINT RSS
Hlavná stránka