Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Vladimír Pavlík
Hlavná stránka
Translator   Zdieľať na VK

Ako gaunersudcovské zberby z Okresného súdu v Považskej Bystrici krivili a prznili zákony a ničili životy nielen pred novembrom 1989, ale aj po Novembri 1989 – 2. časť


Miesto úvodu: Po Novembri 1989 nemal byť zrušený trest smrti, ale pred každým okresným a krajským súdom, vrátane Najvyššieho súdu mali stáť aspoň štyri kandelábre. Na  ktorých by skončili nielen v mene spravodlivosti, ale aj pre výstrahu, že súdy nemajú byť v kategórií zločineckých organizácií a Ministerstvo spravodlivosti SR zločineckým štátnym orgánom, najzločineckejší kriviči zákonnosti a ničitelia ľudských životov. Medzi špičku sudcovského krivenia a prznenia zákonnosti a práva patril pred novembrom 1989, ako aj po Novembri 1989, Okresný súd v Považskej Bystrici.

Tlupy zločineckých vyvrheľov, krivičov práva, zákonnosti a najhrubšieho porušovania ľudských a ústavných práv z Okresného súdu v Považskej Bystrici sú toho názorným príkladom, ako tu pevnou rokoch vládnu od roku 1950 až do dnešnej doby. Pokiaľ amorálny a bezcharakterný zvrhlík v prezidentskej funkcii, Zuzana Čaputová, s minulosťou zbabelej občianskej nuly, čo sa vzťahuje aj na jej prezidentské obdobie tu bohorovne tvrdí, že November 1989 priniesol Slovensku ten najspravodlivejší politický, ústavný a ľudsko-právny systém, že tu nikto nie je nad zákonom, tak sa to vôbec nevzťahuje na ponovembrové vlády a parlamenty, kde na vrchol pyramídy možno zaradiť zločinecké sudcovské a exekútorské kreatúry, ktoré doteraz kryli a kryjú na jednom najzločineckejšom štátnom orgáne – Ministerstvu spravodlivosti SR.

Gaunersudcovské hovädo kriviace zákony – JUDr. Robert Jankovský a jemu podobná zberba

Tento dlhoročný podpredseda zločineckého štátneho orgánu - Okresného súdu v Považskej Bystrici, švagor Moniky Jankovskej, v snahe ma poškodiť, vydal 20. apríla 2015 predbežné opatrenie, kde ma vedome a cieľavedome krivo obvinil, že som majiteľ, prevádzkovateľ, registrátor domény necenzurovane.net a necenzurovane.ueuo.com a nariadil mi, aby som z nej ODSTRÁNIL článok pod názvom – Ľubomír Osrman, prezývaný Oserman , pravá ruka konšpirátora Smatanu – biele kone Miroslava Stacha – zverejneného 26. 3. 2015. Taktiež mi nariaďuje, aby som sa zdržal akéhokoľvek príspevku, ktorý nadväzuje na tento príspevok.

Pričom toto sudcovské gauner-hovädo dobre vedelo, že predbežné opatrenie nemôžem realizovať, lebo som len PRISPIEVATEĽOM. V zákonnej lehote som sa odvolal na Krajský súd do Trenčína, ktorý uznal moje odvolanie, a návrh na nariadenie predbežného opatrenia – ZAMIETOL v uznesení z 5. 8. 2015. Lenže toto sudcovské gauner-hovädo sa POVÝŠIL nad krajský súd a v zločinnom spolčení s exekútorskou fľandrou z Košíc bola na mňa uvalená exekúcia za nejaké nepeňažné plnenie. Keď som na neho dal trestné oznámenie, bolo mi odpísané, že to je v poriadku, lebo taký je jeho PRÁVNY názor. Teda, tieto hovädá sa mi snažili dokázať, že jeho právny názor JE NAD UZNESENÍM KRAJSKÉHO SÚDU V TRENČÍNE, KTORÝ JEHO PREDBEŽNÉ OPATRENIE ZRUŠIL.
Že sa jednalo aj o zločinecké spolčenie kriminálnika Osrmana s Jankovským, svedčí aj dokument, ktorý bude súčasťou tohto článku, že Osrman vo svojom návrhu na exekúciu voči mojej osobe NEREŠPEKTOVAL moje právo na odvolanie a napísal tam 7. mája 2015 aj toto – Keďže teda povinný do dnešného dňa nesplnil povinnosť uloženú mu vyššie predbežným opatrením Okresného súdu v Považskej Bystrici z 20. 04. 2015 – 7C/138/2015-11, navrhujem preto súdnemu exekútorovi JUDr. Márii Hlavňovej, exekútorský úrad v Košiciach, aby vykonala nútený výkon vyššie uvedeného rozhodnutia.

Vo svojom návrhu kriminálnik Osrman išiel ešte ďalej. Hoci ešte nebol vytýčený ani PRVÝ TERMÍN POJEDNÁVANIA, návrh bol ukončený týmto textom:

Oprávnený prehlasuje, že v predmetnej veci neprebieha iné exekučné konanie u iného exekútora. Oprávnený NAVRHUJE ZRIADENIE EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA NEHNUTEĽNOSTI VO VLASTNÍCTVE POVINNÉHO. OPRÁVNENÝ SÚHLASÍ S PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTÍ VO VLASTNÍCTVE POVINNÉHO, OZNAČENEJ V UPOVEDOMENÍ O ZAČATÍ EXEKÚCIE PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTÍ.

Ako mi bolo naznačené, z čeľade zločincov, gaunerov a hajzľov z Považskobystrickej mafie prenikla informácia, že bola pripravovaná realizácia predčasne ma pripraviť o život, pripraviť ma o nehnuteľnosť a urobiť zo mňa bezdomovca. Paradoxne všetci gauneri a hajzli ktorí vyprodukovali ďalšie uznesenia V mene republiky, prebrali tieto falošné a vedome krivé obvinenia sudcovského gaunerhajzľa Jankovského. To že slovenská sudcovská prašivina, ako aj exekútorskí gauneri a exekútorské suky a fľandry patria pod špičkový zločinecký štátny orgán – Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré podporuje ich zločiny proti ľudskosti, taktiež svedčí o tom aký zločinecký a psychopaticko-sadistický dobytok sa tu od Novembra 1989 vystriedal na najvyšších riadiacich funkciách. Veď zločinecký mafiánsky gauner, exminister Borec, tam by aj tri tresty smrti boli len odvarom.

Vladimír Pavlík

 


   PRINT RSS

 

             
Hlavná stránka