Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Ako organizovaný zločin integrovaný v štáte vydedí obyčajného občana - INFORMÁCIA VO VEREJNOM ZÁUJME – 1. časť

Šokujúci a bezprecedentný prípad „vydedenia“  potvrdzuje, že  slovenská justičná mafia, ktorá je „štátom v štáte“ porušuje zásady právneho štátu za mlčania EÚ?

Členské štáty Európskej únie, ktoré podľa Bruselu „vážnym spôsobom porušujú zásady právneho štátu by v budúcnosti mohli dočasne prísť o prístup k eurofondom.
Takéto opatrenie obsahuje legislatívna iniciatíva, ktorú prijal Európsky parlament (EP). Za návrh hlasovalo 397 poslancov, 158 bolo proti. Na to, aby bol platný, ho musia ešte schváliť všetky krajiny EÚ. To bude zrejme problém minimálne pri krajinách, ktoré sa už dnes obávajú, že by ich takéto opatrenie mohlo postihnúť.
Spomína sa však pri tom len  Poľsko a Maďarsko, ktoré sa v posledných mesiacoch opakovane dostávajú do konfliktu s EÚ.  Poľsko  v ktorom sú zločiny komunizmu na rozdiel od Slovenska nepremlčateľné, sa pri tom pokúsilo len o očistu justície od sudcov z ešte z čias Jaruzelského. A čo Slovensko, kde po prevrate v novemberi 1989 pokračovala v justícii kontinuita komunistickej justície?  V slovenskej  justícii stále pôsobia prokurátori a sudcovia, ktorí žalovali a súdili za  prvohlavové -politické trestné činy. Podľa vyjadrenia ÚPN  päť aktívnych sudcov sedí i na Najvyššom súde SR.  Dynastie  - deti sudcov   sú toho dôkazom. Snaha bývalého predsedu ÚPN Krajňáka, ktorý v prvej fáze zverejnil mená sudcov, ktorí súdili trestné činy opustenia republiky a chcel pokračovať aj zverejnením sudcov, ktorí súdili tzv. politické trestné činy skončila jeho odstránením zmenou zákona.
Tak ako všetci zbabelo mlčia o justičnej a konkurznej mafii rovnako mlčia aj o praktikách  zneužívania  inštitútu tzv opatrovníka  na okrádanie slovenských občanov a porušovaní ich práva na dedenie, pričom právo  dediť je v civilizovanom  svete nepremlčateľné. Necenzurované stránky ako jediné z oslovených, vrátane presstitútov,  vo verejnom záujme  informujú o zjavnom porušovaní zásad právneho štátu.  Listinné dôkazy a prílohy k tomuto prípadu v záujme ochrany osobných údajov nezverejňujeme.
(editor)


Ako organizovaný zločin integrovaný v štáte vydedí obyčajného občana - INFORMÁCIA VO VEREJNOM ZÁUJME – 1. časť

Takéto vydedenie sa môže stať komukoľvek, pretože dedí sa zo zákona (aj mentálne postihnutý môže dediť) a ďalej uvedená konštrukcia je použiteľná v hociktorom okrese.

O tejto konštrukcii bol oboznámený a spokojne sedia :
- Úrad vlády, Kancelária predsedu vlády, Kancelária prezidenta SR (reagoval, že on s tým nič nemôže), ministerstvo zdravotníctva
- Sociálna poisťovňa (skr. Socpoist), Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
- Špeciálna prokuratúra aj polícia, Okresný súd Prešov (prebieha konanie), spísanie anarchie na Krajský súd v Prešove a Najvyšší súd SR (obaja menovaní to odhodili naspäť Okresnému)
- Katastr. úrad Prešov (ktorý ma vyzval realizovať protichodné kroky) a Banka (Slovenská sporiteľňa, ktorú som žiadal o embargo prevodov z účtu ešte žijúceho poručiteľa - odpísali úplne od veci a dokonca to úskočne postúpili ombudsmanovi, ktorému som nič nesmeroval)

Konštrukcia vydedenia je podložená a osvedčená notárom. Opak tu uvedených faktov nie je (a ani nebude) dokázaný.
V princípe je tento jednoduchý systém organizovaného zločinu (mafie) použiteľný v hociktorom okrese a za prítomnosti hlbokej amorálnosti aj v inom štáte. Je postavený na vzájomných konexiách a vzájomnom krytí. Úniky informácií zo spisov, ktoré sú trestné podľa ust. 182 Trest. zákona je úplne bežná vec na Slovensku.

Je dokázaná spolupráca a únik medzi Najvyšším súdom a prešovskou prokuratúrou (okamžite vymenili vyšetrovateľa a spísali Harry Potter rozprávkové Uznesenie za 2 dni), únik medzi Nemocnicou a súdom, Nemocnicou a Socpoist, súdom a ÚDZS Prešov, Kanceláriou predsedu vlády a políciou, ÚDZS a exekútorkou Zummerovou, ÚDZS a exekučným Okresným súdom BB.
Totiž každému som napísal niečo, čo nikomu inému - preto viem, čo odkiaľ uniklo a komu sa vyzradilo :)

Podstata je v úzkom spojení úradníkov Socpoist, ÚDZS, Nemocnice, lekárov, sudcov a súdnych úradníkov v istote, že budú spolupracovať všetci, pretože všetci majú materiálny prospech. Neskôr vstúpili do hry exekútorka Zummerová a tým aj OS Ban. Bystrica.
Polícia Prešov uzavrela vec tak, že nie je dôvod začať trestné stíhanie(!!!).

Ako to funguje :

1. Súdy na vydanie vykonateľného rozhodnutia (toto je kľúčové) a súd ak niekto dá žalobu neplatnosti vydedenia alebo dedičského konania; v mojom prípade Okres Prešov. Celý úspech je postavený na súdnom rozhodnutí o obmedzení právnych úkonov - OPATROVNÍCTVO. Komu súd udelí opatrovníctvo, ten DOSTÁVA MAJETKOVÉ PRÁVA akoby bol sám vlastníkom (nehnuteľností, financií, podielov...) a nakladá s nimi ako chce. V mojom prípade mal dostať (ak by som nezasiahol) DSS, kde daná osoba leží. Je bežné, že opatrovníkom je práve DSS. Drvivá väčšina nešpecializovaných DSS vystačí s dôchodkom pacienta - nepotrebujú financie z majetku pacienta. Ale keď majú práva, prečo neukradnúť...

2. Informácie o peniazoch - banka, v mojom prípade to je Slovenská sporiteľňa. Informácie posúva tejto organizovanej skupine konkrétna osoba z banky - pobočky.

3.  Informácie o zdravotnom stave - lekári, nemocnica, Socpoist. V mojom prípade Socpoist mala informácie od všeobecného lekára, ktorý je členom organizovaného zločinu. Konkrétna osoba v Socpoist (v mojom prípade riaditeľ dôchodkového odboru) vidí pečiatku, zavolá lekárovi.  Lekári aj z nemocnice poskytujú informáciu do skupiny, aby ostatní vedeli, za aký približný čas daná osoba umrie - udelenie opatrovníctva musia stihnúť za života pacienta. Chcete týmto ľuďom dať práva na e-health??!

4. Zákaz podávania informácií o zdravotnom stave - nedopracujete sa k odpovedi, nepovedia vám čo sa deje, aby ste nevolali notára a tým zmenili ich hru. A notára "si potrebujú overiť"(!).

5. Potrebujú informácie o rodine, informácie o pracovnej činnosti rodiny (Socpoist) a zjednotiť trvalý pobyt (povedia, že tak je to lepšie a rýchlejšie sa vybavia veci) so zámerom, aby bolo všetko v jednom okrese a (hlavne) kraji; takto majú dozor nad celou situáciou. Podstatný je obvod Krajského súdu a krajskej Socpoist.

6. Vystavenie úmrtného listu - nemocnica a Úrad Mesta - matrika (narodenia a úmrtia)

7. Polícia a prokuratúra - keby niekto dal trestné oznámenie; oznamovateľa potrebujú zastaviť, odmietnuť, psychicky deptať priamo alebo cez rodinu

8. Nezisková organizácia, kam sa presunú z účtov vykradnuté a predajom získané financie - je potrebná legalizácia financií a cez DSS, n.o. to funguje s istotou - keďže patrí do organizovanej skupiny.

9. Spojiť a prepojiť prvých 8 bodov + každého stiahnuť do kšeftu, aby sa nemohol beztrestne vykrútiť z veci a odskočiť keď bude zle. Presne ako mafia - nováčik musí vykonať delikt pred svedkami z bandy, aby bol ovládateľný a vydierateľný

VITAJTE VO FAŠIZME A MAFIÁNSKOM ŠTÁTE, PRIATELIA. ZÁKONNÉ VYDEDENIE PO SLOVENSKY.

Ešte divnejšie, že RTVS ako verejnoprávne médium na moju výzvu dať mi priestor o prezentáciu organizovaného zločinu tohto typu nereagovali. Boli oslovené aj iné médiá rôzneho druhu.
Všetci tu uvedení spolupracujú s organizovaným zločinom priamo alebo formou zakrývania (aj nezverejnenie je forma zakrývania pred občanmi).

Je veľmi pravdepodobné, že táto konštrukcia sa použila aj pri vydedení napr. procesom cez ROEP. A rovnako aj to, že nie som jediná osoba na Slovensku (asi presn. povedané slovami jedného autora "Zlodejsku"), proti ktorej sa realizovalo vydedenie.

Občan za skutočne právny štát


   PRINT RSS

Hlavná stránka