Hlavná stránka Svedectvo Juraja Šnajdera o zneužívaní polície, prokuratúry, justície a štátnych úradov na umlčanie oznamovateľa trestného činu korupcie
 

Podnet Juraja Śnajdera na preskúmanie zákonnosti postúpu vyšetrovateľa PPZ-NAKA a odstránenia porušovania zákona č.458/2003 od roku 2005

  

Juraj Šnajder, bytom, Bulharska 7, 909 01Skalica

                                                                           Generálna prokuratúra SR
Štúrova 2,
812 85 Bratislava 1
                                                                                             

Podnet na preskúmanie zákonnosti  postupu vyšetrovateľa PPZ-NAKA, Osvaldovej 1, Nitra,  Mgr. Ing. Andreja Palinského

V účelovom  a tendenčnom uznesení ČVS:PPZ- 180/NKA-ZA3-2023 zo dňa 1.12.2023:

  1. Vyšetrovateľ nevypočul ani oznamovateľa ani svedkov
  2. Porušil  ust. § 2 ods. 10 Tr. por. tým, že nevykonal dokazovanie
  3. V uznesení uvádza nepravdivé skutočnosti bez vykonania dôkazov.
  4. Zneužíva právomoc verejného činiteľa a predkladá nepravcdivé skutočnsoti dozorujúcemu prokurátorovi JUDr.Vladimírovi Kurucovi z ÚŠP, ktorý vydal  nehodnoverné uznesenie sp.zn. VII/4 Gn223/23/1000-6 zo dňa 29. 2. 2024

Pre podozrenie zo zneužívanie  právomoci verejného činiteľa a nadržiavania páchateľom sa preto obraciam  na pána Generálneho prokurátora SR, aby tieto uznesenia boli preskúmané a zrušené ako nezákonné.

            Vyšetrovateľ Palinský porušil ust. § 2 ods.10 Tr.por.:
Bod 1.
Vyšetrovateľ mal možnosť z úradnej povinnosti si nájsť spis vo veci konania pred hlavným  pojednávaním  sp. zn. 4T/21/2009 na OS Skalica zo dňa 15. 2. 2012 a 16.10.2013 V tomto  konaní predošlí vyšetrovatelia neprešetrili trestný čin poskytnutia úplatku a nevypočuli  protistranu, aby sa vyjadrila ku korupcii.  Boli to Maďari z južného Slovenska, pretože  na chodbe súdu hovorili po maďarský. Volali predsedovi OS sudcovi  Bulubášovi, ktorý sa s nimi odmietol stretnúť. Pred vynesením rozsudku obvinený z chodby zašiel do súdnej miestnosti a odovzdal úplatok. Videl som ako z tašky vybral na chodbe obálky s peniazmi, ktoré  predo mnou počítal otočený smerom  k východu  budovy OS v Skalici. Po návrate na chodbu mi povedal, že ak sa odvolajú na Krajský súd  v Trnave tam berie úplatky sudca Ilavský a aj toho podplatí.  Povedal mi, že nevie ako dlho bol dnu v pojednávacej miestnosti pred vynesením rozsudku. Uviedol, že aj prokurátor zobral úplatok. Povedal som mu , že je to Michal Žeňúch! (V minulosti sme  väčšie  kriminálne činy, ktoré sme   odhaľovali ako agenti KGB, keď  vyšetrovatelia s prokurátormi chceli utajiť vraždy! Len treba dodržiavať zákon a nie ho obchádzať ich ako to spravil vyšetrovateľ  Palinský).

 Bod.2
Sudkyňa  Helena Silavecká   vo svojom byte zobrala úplatok od Margity Janečkovej pol  milióna Sk.  Na Bulharskej ulici kričala, keby ste to  robili ihneď svedkov máte neúrekom. Na tržnici v Skalici  sa vychvaľovala  ako podplatila Silaveckú pol  mil. Sk v súdnej veci sp. zn.  2T 94/99 a syn Peter dostal smiešnu podmienku hoci mi poškodil chrbticu s tlačením na miechu. Vyšetrovateľ Jakubáč nezaistil stopy tr. činu môjho napadnutia nákladným autom Tatra -148. Keď Janečkovi nevyšlo ma Tatrou zabiť vyskočil von z nákladného auta  a pripraveným montážnym kľúčom ma udrel po hlave. Vyšetrovateľ písal zápisnicu rukou a nemal záujem vec vyšetriť. Keby sa  Janeček  v krčme Na Brčkové nevychvaľoval, že ma udrel kľúčom po hlave tak by sa o tom ani nevedelo.  Povedal mi to svedok Pavol Hránek . Ja som stále tvrdil, že ma udrel nejakým  čiernym predmetom.  Silaveckú v roku 1999 chcel eliminovať  môj brat Jozef ako vtedajší  riaditeľ odboru vyšetrovanie kriminálnej polície  Holíč za branie úplatkov! Sudkyňa Chocholáčková čiže 2x vydatá Bilíková so Silaveckou brali aj výpalné za vrátenie vodičských preukazov  opitým vodičom. Policajti opitých priväzovali za radiátor na OOPZ a ráno ich pustili, aby doniesli úplatok 5 000 Sk, aby im vrátili vodičský preukaz.  Igor Ivánek sa s tým vychvaľoval predo mnou v mojej obývačke a pred mojim synom, prokurátora prichytili aj advokáta Chaloupku, len sudkyne nie. Sudkyňa Bilíková bola pravou rukou mafiánky Silaveckej.  Jej svokrovci ju prezývali „beštia“.  Ostatní ju prezývali „16 prasiatková sudkyňa“, lebo zobrala úplatok 16 prasiat.
Úplatky  v Skalici brali tiež:

  1. Prednosta Bereš, 1 mil.Sk,
  2. policajti, vyšetrovatelia na čele s mojím bratom Jozefom s námestníčkou OP Bakičovou a s prokurátorom Vrablicom. Už za socializmu za nezákonné dohody o brali úplatky 10-15 000,-Kčs a toto pokračovalo aj za demokracie- kožuchy, prasatá, peniaze, byt v činžiaku.
  3.  Brat Jozef, ktorý bol šéfom kriminálky  povedal mne a môjmu otcovi, že ak všetci berú úplatky tak bude aj on. Vynadali sme mu! Povedal, že sudkyne si z profesie sudcu urobili zárobkový podnik  a podľa výšky úplatku  vynášajú rozsudky.

V Skalici to platí do dnes!

 Bod 3.
Eštebáčka v talári Silavecká  brala  úplatky už za socializmu aj s eštebákom Ilavským. Obaja  pracovali na OS v Senici!  Eštebák Ilavsky až do smrti a Silavecká do roku 2016. Križánek mi povedal,  že podplatil Silaveckú 1 mil. Sk. Prepočítaval kurz eura na koruny.

Bod 4.
Stanislav Chovanec, ktorý už zomrel núkal môjmu bratovi Jozefovi ako riaditeľovi kriminálky a jeho kolegom úplatok  1 mil. Sk., ktorý ale nezobrali.  Ešte počas  života mi hovoril aký bol hlupák, pretože sudkyňa  Silavecká úplatok 1 mil. Sk zobrala! Potom ako Silavecká  Stanislava Chovanca  oslobodila bol dva volebné obdobia primátorom  Skalice!

 Bod 5.
Podľa § 2 ods.10 Tr. poriadku vyšetrovateľ Palinsky zneužil právomoc verejného činiteľa a z úradnej povinnosti mal ma mal vypočuť a hľadať dôkazy podľa zákona, čo neurobil, a čo zakryl  prokurátor Kuruc.  V uznesení NS SR  sp. zn. 4Cdo 33/2019 zo dňa 25. 9. 2019 v bode 16,  v hodnotení skutkových zistení chyba určitá časť skutočnosti, ktoré vyšli v konaní najavo. Keby vyšetrovateľ Palinsky konal podľa zákona a pozrel si informácie uverejnené na  webovej stránke
https://www.necenzurovane.net/zneuzivanie/zneuzivanie11.html v článku z dňa 27. 11. 2019, s názvom : „Juraj Šnajder zverejňuje ako demokratická mafia kradla majetky , dedičstvá ako ho diskriminoval MÚ v Skalici a prečo, aby nemohol dokázať svoju nevinu, bol zbavený čiastočné svojprávnosti“, našiel by list zo dňa 15. 1. 2008, kde advokátky Kurucová a dcérou Čomajovou napísali: „Lehota na rozhodnutie uplynula“. Ale beštia v talári  Michaláčová oživuje už mŕtvu vec! Len preto, aby sa neprišlo na jej branie úplatkov! Skorumpovaná sudkyňa Michaláčová so senátom KS   Trnava, porušili čl. l ods. l Ústavy SR!
Keďže odporcovia nechodili na súd sudkyńa Michaláčová mala ukončiť súd a rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie podľa § 274 C.s.p. Michaláčová porušila CSP, pretože Janečkovci ju podplatili. Preto oživovala mŕtve veci a porušila zákon! V každom demokratickom štáte je dedičstvo nepremlčateľné.  U nás podľa čl. 20 ods. l Ústavy SR: Dedenie sa zaručuje! Zaručuje to aj  § 473 OZ, ale podvodnícka sudkyňa Michaláčová rozhodla, že dedenie sa robí cez podvodné kolaudovanie č.Výst.436/95 čiže dedičstvo je ukradnuté zlodejmi a nezákonnými šmejdmi, vyšetrovateľmi, prokurátormi a sudcami! Ak niekto daroval nehnuteľnosť musel na štátnom notárstve uviesť darovanie. Ústna darovacia zmluva je neplatná podľa § 628 ods. l, 2, 3 OZ. Ale justičná podvodníčka Michaláčová sa týmto neriadila pretože dostala  úplatok od Kromerinských a podvodných majiteľov Šefčovičovcov! Riaditeľ polície Ján Kromerinský s manželkou Máriou kradli a podplatili sudkyňu Michaláčovú, ktorá vydaním nezákonného rozsudku   porušila ústavné práva! Lebo tzv. ,,právna sudkyňa Michaláčová koná podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy zakázanou svojvôľou a právoplatná zákonná dedička Danica Šnajderová rod. Slobodová podľa § 473 OZ nededí v mafiánskom banánovom štáte už vyše 30 rokov. A tomuto hovoríme tzv. ,,mafiánsko-fašistický štát,,! Je tu porušený zákon! Beštia v talári Michaláčová ignorovala, že dedenie sa zaručuje a vec odmietla v konaní 2C 458/2008-175 zo dňa 31. 12. 2012! ÚS SR bez uvedenia spisovej značky dňa 2. 10. 2013 vec odmietol- s tým, že nie je opravenou  inštitúciou  čo je  výsmechom ústavnosti! Porušili svoj sľub podľa čl.145 ods.4 Ústavy SR! Toto  už sú mafiánsky sudcovia  ako za nacizmu!
Vyšetrovateľ Ondráš poruší zákon -Tr. por. podľa § 14, podľa pána prokurátora Kozolku z GPSR a nevyšetrí korupciu 85 000,-sk, ktorá sa spomína vo vyššie uvedenom článku zo dňa 19. 9 .2019.
  Ja som nepotreboval advokáta na súde-4T/21/2009,lebo bol porušený zákon č.458/2003 a nezákonnosť mali vedieť tupohlávci na súdoch aj v prokuratúrach vermachtu, že konajú nezákonne čo nemôžu robiť podľa zákona č.458/2003,ale ma robiť Śpeciálný súd v Pezinku! Justíčné omyly sú v konaní 4T/21/2009 aj 2Ps/2/2011,lebo bol porušený zákon 458/2003!
Vážený pán generálny prokurátor, žiadám Vás o odstranenie porušenia zákona- č.458/2003 Z.z. o zriadení špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry.... Podľa tohto zákona podľa § 15a je napísana právomoc Śpeciálneho súdu,čo majú robiť. Podľa § 15a ods.2 písm a/robia tr.činy korupcie ÚŚP čiže tupohlávec vyšetrovateľ fašista Ondráš z OSV Holíč porušil zákon č.458/2003 a vyšetril korupciu 85 000,-sk a nezákoné ma obvińil z krivého obvinenia v tr.súd.konaní 4T/21/2009, ako aj prokurátorka Funková,prokurátor Źeňúch,sudcovia:Silavecká,senát KS TT Járabka,senát NSSR Paludu-2Tdo/64/2016-zrušil súdy 4T/21/2009 aj uznesenie KS TT,ale vytvoril tupohlavy sudca fašista Blaško pokráčujúci súd- 6T/170/2017 v trestnom konaní porušili zákon č. 458/2003! Tiež tupohlavci z netrestného súdu 2Ps/2/2011 sudkýńa Michaláčová,senát KS TT Krajčovičovej, tiež senát NSSR Šeba a tiež ústavný sudcovia ÚS SR: Brňák a Baricová v konaniach trestných aj netrestných porušili zákon č.458/2003! Nerozumiem,kde študovali VŚ-právnicke a za čo,lebo ich vedomosti sú na nule,lebo od roku 2005 nechali porušovať zákon č.458/2003! Generál KGB povedal nech porušujú a nechame ich zajsť do krajnosti alebo ich odstrania z postou a dajú do väzení ak nie budeme im brlohy vyhadzovať do povetria a mučiť,... Toto je napísane podľa čl.10 ods.1 Dohovoru! Porušovali zákon Tr.konania: §2 ods.1-Nikto nemôže byť stíhaný ako obvinený inak než zo zákonných dôvodov a spôsobom, ktorý ustanovuje tento zákon-porušený zákon 458/2003! Toto isté je aj v článku 17 ods.2 Ústavy SR! Podľa čl.46 ods.3 Ústavy SR:vyšetrovateľ Ondráš,prokurátorka Funková,prokurátor Źeňúch,sudcovia:Silavecká,senát KS TT Jarábka,senát NSSR Paludu,....konali nespravným úradným postupom,lebo táto právomoc podľa zákona č.458/2003 prináleží len ÚŚP,Śpeciálnemu súdu a korupčnej polícii!!! Tupohlavý: vyšetrovatelia,prokurátory,sudcovia porušili Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd podľa čl.5,čl.6,čl.7,čl.8 ods.1 a nezákonné mi dali opatrovníka ZpS-riaditeľku ZpS Śtepanovskú,ktorá mi nezákonné preberá dopisy,číta ich a čo chce pošle hoci je porušený 1.pilier opatrovníctva čiže naší fašistický bezmozgový tupohlavci čo sa dalo porušovali roky a náprava v tákomto neprávnom štáte je nemôžná ani cez bagáž EÚ čo je čertový spolok! Za pravdu-právna smrť! Ešte už pri prvom vyšetrovaní som povedal Ondrášovi, že porušuje zákon a korupciu ma robiť korupčná polícia,ale tento tupohlavý vyšetrovateľ Ondráš povedal,že to jemu dali robiť a bude robiť a nech prestanem,lebo mi da bitku. Prosím konajte ako v právnom demokrátickom štáte SR!!! Lebo od roku 2005 Ste konali ako vo fašistickom mafiánskom banánovom štáte SR!!! Obvińovali nevinných,odsudzovali,zatvárali nezákonné s porušením zákona č. 153/2001//viď článok zo dňa 19.9.2019-OP Pezinok//Pd 58/18/1107-4//,za pravdu ste zbavovali svojprávnosti ako fašisti! Porušovali sudcovia čl.1 ods.1 Ústavy SR! Konali nezákonné s porušením čl.2 ods.2 Ústavy SR zákazanou svojvôľou,lebo porušovali zákon č. 458/2003! Všetko je na necenzurovane.net aj s dôkazmi: https://www.necenzurovane.net/zneuzivanie/zneuzivanie20.html v článkoch z 19.9.2019,14.8.2019,27.11.2019,1.9.2019,11.1.2020,18.3.2023!

Výkvet ÚS SR ústavný sudca  Peter Brňák, ústavnú sťažnosť zamietol uznesením I. ÚS 134/2017-26 !
Lepšie z dodržiavaním zákonnosti  nie je ani KS Trnava, senát sudcu  Jarábka, ktorý si nenaštuduje porušenie zákona a ignoruje  vyšetrenú korupciu 85 000.
Po podaní dovolania  NS SR- vo veci sp. zn. 2Tdo/64/2016  senát ruší rozsudok 4T/21/2009 aj uznesenie KS Trnava sp. zn. 6To/139 /20114 a prikazuje konať, ale porušenie zákona už v čase vyšetrovania nevidí.
ÚS SR ďalším šmejdom demokracie sudkyňou Baricovou porušovanie ústavných práv zamietne!
Sudcovia  Ivan a Blaško sú výkvetom v porušovaní neporušiteľného práva podľa čl.6 Dohovoru- Právo na spravodlivé súdne konanie a nekoná ani minister spravodlivosti ani GP SR! Správajú sa ako mafiáni, ktorá zakrývajú  porušovanie práv!
V súčasnosti má vyšetrovateľ  Palinský prešetrovať korupciu z roku 2016, ale v uznesení ju zatají pred prokurátorom Kurucom, ktorý ani  nevie čo dal vyšetrovať Palinskému!
Advokát JUDr. Dušan Krivský podplatil Jána Križánka z Personálneho oddelenia INA, aby zamestnal jeho syna, pretože miesto chodenia na vysokú školu  sa rok flákal po Bratislave. Vyšetrovateľ  Palinský mal vyšetrovať aj korupciu Jána Vlčeka, ktorý mal 3 disciplinárne konania v roku 2016 a podplatil personalistu v INE.
Tento vyšetrovateľ mal v roku 2021 vyšetrovať znalca  MUDr. Róberta Ölvedyho čo sa zatajuje a čo potvrdzuje, že pomáha a nadržiava zločincom zbaviť sa zodpovednosti pred zákonom. Znalec MUDr. Ölvedy ma nikdy riadne nevyšetril  ale vypracoval nepravdivé znalecké posudky čím v spolupáchateľstve napomáhal, aby sa nevyšetrila trestná činnosť korupcie.

V Skalici 8. 3. 2024

     Juraj Šnajder

Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!

1 2 3 »