Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka
Translator   Zdieľať na VK

Čiastočná nesvojprávnosť – produkt najzvrhlejšieho ponovembrového obdobia po roku 1989 zo strany justície a psychiatrie  

Pán Július Šnajder trvalým bytom v Skalici bol potom, čo verejne upozornil  na konfidentskú minulosť  jedného z falošných  mýtov „nežnej revolúcie“  dnes už nebohého Antona Srholca, na podnet jeho brata bývalého primátora Skalice Ing. Michala Srholca  12. augusta 2012 vyhlásený Okresným súdom v Skalici  za čiastočne nesvojprávneho.  Týmto nezákonným rozhodnutím súdu na úrovni nacistických súdov, ktoré potvrdil Krajský súd v Trnave, bol  obmedzený paradoxne len v spôsobilosti v rozsahu konania pred súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní a štátnymi orgánmi a podávaniu písomných podaní na súdy, orgány činné v trestnom konaní a štátne orgány.  V ostatných veciach, ako riadenie motorového vozidla, alebo účasť vo volebnej komisii  je svojprávny.  Tak ako pred rokom 1989 tu boli posvätné mýty o robotníckom prezidentovi, ktorý bol v skutočnosti alkoholik a syfilitik, tie isté praktiky sa preniesli aj po roku 1989. Viď napríklad taký amorálny zvrhlík Václav Havel, synovec nacistického kolaboranta  Miloša Havla, vyrobený a prezentovaný nad samotného Boha, ako aj jemu podobné modly a  vyrobení hrdinovia, na ktorých sa nesmelo povedať ani jedno krivé slovo, aj keď bolo na 100 % pravdivé.

Do  kategórie nedotknuteľných modiel zamatového podvodu bol dosadený aj Anton Srholec, no a pán Šnajder si dovolil verejne prezentovať niečo, čo sa mu stalo osudným. Tu je text jeho otvoreného listu vedeniu slovenskej cirkvi. Na otrasné pomery psychiatrických koncentračných táborov upozorňoval ombudsmanku, ktorej odpoveď je súčasťou tohto článku.
Žaloba Juraja Šnajdra zastúpeného zákonným zástupcom proti Sociálnej poisťovni bola Krajským súdom v Trnave 2. februára 2023 zastavená.

Vladimír Pavlík

„Čiastočná nesvojprávnosť“- produkt postkomunistickej justície a psychiatrie  


Zamatový prevrat v Novembri 1989 vyfabrikoval nové falošné mýty, ktoré sú rovnako falošné ako  Nežná revolúcia a ideály slobody a demokracie. Každý mýtus postavený klamstve skôr či neskôr odhalí svoju  pravú tvár. Po Václavovi Havlovi  sa aj na Slovensku vyrábali modly.  Jednou z nich bol aj nebohý Anton Srholec, ktorý  sa dostal až medzi desiatich kandidátov na „Najväčšieho Slováka“. Nie je ľahké jatriť staré rany, ale pokiaľ nebudeme schopní prijať bolestnú pravdu, vráti nám toto pokrytectvo mladá generácia, ktorú vychovávame na falošných mýtoch.
Pri Bráne slobody v Devíne pribudol pomník Antona Srholca
Rotary klub odhalí pomník Antonovi Srholcovi 

Vážení cirkevní hodnostári,

dovolím si Vám pravdivo napísať o dôverníkovi a agentovi ŠtB Antonovi Srholcovi . Ja som bol veriaci, ale dovtedy, keď ma na vojenčine ŠtB-áci zavliekli do NSR. Mali sme isť robiť špiónov do Francúzskej cudzineckej légie.  Odmietol som, preto ma vrátili  na starú colnicu v Rozvadove, kde už  na mňa čakala Vojenská  kontrarozviedka. Bol som odvezený niekde do pivnice  a 14 dní vypočúvaný každú 1/2 hodinu. Spať mi nedali oblievali ma studenou vodou, ale že som zbehol som sa nepriznal, lebo ma uniesli ŠtB-áci. Po 14 dňoch som bol zviazaný do kozlíka a prevezený do Uránových baní Příbram. 


Tam mi riaditeľ väznice, ako ma prebral v zúboženom stave, dal najesť a poslal ma spať. Druhý deň ráno som bol predvedený pred riaditeľa Uránových baní a začal výsluch a spisovanie mojich údajov. Spýtal sa ma či poznám Antona Srholca. Ja som povedal, že nie, ale viem, že Srholcovci žijú v Skalici. Tak mi riaditeľ väznice začal hovoriť ako v Jachymové Srholec udával  väzňov. Väzni pripravovali odzbrojenie dozorcov a prestrieľanie sa do Nemeckej spolkovej republiky. Anton Srholec zradil väzňov a tak dozorcovia dali nastúpiť väzňov a vystúpiť šéfa úteku. Dozorcovia tohto dokopali, dobili ho na zemi a väzňom povedali, že každý takto dopadne, ak niečoho takéto sa dopusti. Rozpustili väzňov, ale dobitý ostal ležať. Jeden dozorca pustil 4 vlčiakov na tohto väzňa a vlčiaci ho roztrhali za živa. Riaditeľ hovoril o beštiálnej vražde.
Ja som sa spýtal, prečo niektorí väzni sú živé chodiace mŕtvoly – kosť a koža? Tak mi riaditeľ porozprával, že tu sú väznení za vraždy a  zabitie, čiže ťažkí zločinci a po 10 rokoch v baniach prídu o pečeň, že sa im rozpadá, preto tak vyzerajú. Spýtal som sa riaditeľa čo so mnou bude? Povedal: Ty tu nebudeš dlho, lebo nám pokyny, že nesmieš isť do podzemia ani nič robiť nebudeš. Tak som sa pár dni túlal  po väzení a rozprával s väzňami. Keď som prezeral zabezpečenie väznice, tak riaditeľ došiel a spýtal sa ma chceš utiecť? Povedal som  nie. Tak mi popísal: prvý plot je bežný a vysoký, druhý – vysoké napätie, tretí plot obyčajný a medzi nimi vlčiaci a štvrtý plot chráni väzňov pred vlčiakmi. Na rohoch veže so samopalmi ozbrojenými strážnikmi a v strede guľometné hniezdo. Po pár dňoch došli z Vojenskej  kontrarozviedky a ponúkli mi robiť špióna, čo som okamžite podpísal. Tak som skončil v KGB na 18 rokov. Prezident Husák nám dal beztrestnosť pri zabíjaní (on sám zastrelil počas SNP v Bratislave svojho druha), ale za každú cenu musíme držať poriadok v ČSSR. Ja som mal medzi očami neraz pištoľ, lebo som nechcel zabíjať, že Pán Boh dal život a smie ho zobrať len on. Boli sme nedotknuteľní v ČSSR a mňa zaujímali ŠtB-áci, za ktorých som trpel a šéf žandárov SR, lektor VŠ ZNB v Rači, vyšetrovateľ ŠtB JUDr. Paľo Slopovský lebo brat mojej starej matky Hiblerovej mi s týmto pomohol.
V archívoch som našiel všetko aj o Antonovi Srholcovi, že bol dôverníkom a agentom ŠtB, tiež som objavoval farárov asi 95 % boli pomocníkmi ŠtB, čiže keď chceli ísť do Vatikánu, museli podpísať túto spoluprácu. Lepšie povedané kto z obyvateľov ČSSR chcel ísť na západ bol vedený v archíve ŠtB! Niekde pri Malackách som objavil spoluväzňa A.  Srholca, ktorý jeho žalovanie na väzňov potvrdil aj o beštiálnej vražde vedel.

Anton Srholec pil a veľký nos červený ako mrkva mu ostal do smrti, lebo väzni sa mu vyhrážali za socializmu. Po  revolúcii Antona Srholca hnevalo, že má na rukách krv väzňa, ktorého dobili na smrť a preto po revolúcii konal, ako konal. No svätý človek nebol 

Keďže ste študovaní a možno aj čestní kňazi, tak si zožeňte dôkazy o tomto a ja na Vašom mieste by som vylúčil diablov z cirkvi! Ja by som nikdy bez dôkazov toto nenapísal a bez krutej skúsenosti. Pán Boh keby existoval, ako mohol toto dopustiť, čo som zažil ako nevinný. Ešte pred novinárom Kuciakom som písal o kradnutí majetkov, rozdávaní majetkov štátu Mečiarom, o vraždách sudkýň Silaveckej a Bilíkovej, ďalších vraždách, o skorumpovaných príslušníkoch polície, prokurátoroch, sudcoch, úradníkoch na  štátnych úradoch, o ŠtB-ákoch v SIS-ke, súdoch, ministerstvách, úžerníkoch v SR, ale štát odpovedal mi tak, že dal ma s manželkou justične zlikvidovať. Zľakli sa, keď som povolal špiónov z KGB a  tak sviňa Silavecká s Michálačovou za pravdu urobili mi právnu smrť, ale sudcovia so šmejdmi psychiatrami do roku 2016 takto zabili právne až 16 816 ľudí s porušením základných ľudských  práv, ako ÚS SR vyniesol rozhodnutie. 


Bohužiaľ šmejdi, diabli sú medzi nami bez potrestania a ešte budeme ich vysväcovať za svätých mučeníkov. Staviame im pomníky, busty ako pohania sveta Ja, ako špión KGB nikdy som nestiahol ruku na farára, ale viacerým som pomohol aj cez hranice prejsť, lebo inak by boli v Uránových baniach. Toto som konal na príkaz generála KGB.

Viete prečo Srholcovci tak konajú? Lebo ľudia veria týraným, ponižovaným, utláčaným, prenasledovaným a Srholcovci si toto vymýšľajú podľa vzoru Václava Havla ožrana, zločinca, vyhojdaného na kolenách GESTAPA SS, na prísahe za 2 svet. vojny na Staromestskom námestí v Prahe, kde jeho starečka nieslo GESTAPO a SS po tomto námestí. Václav Havel pil za doláre, čo mu USA dávali na rozbitie socializmu. Bol ožran, vagabund, ktorého som pri pálení zástav ČSSR a ZSSR vyšetroval, ale ŠtB-áci ho zobrali do väzenia, lebo toho mal viac na rováši.


S pozdravom Juraj Šnajder

Bulharská 7, 909 01 Skalica.


   Share on Facebook
   PRINT RSS

Hlavná stránka