Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Slobodomurári založili KDH

zoznam priateľov štátu Izrael (podporovateľov sionizmu)
http://afinabul.blog.cz/1602/slobodomurari-zalozili-kdh

Ďalšou zaujímavosťou je, že Figeľ a viacerí poslanci sú členmi - Skupiny priateľov so štátom Izrael (Sionizmu). Sionizmus je viera vo vyvolenosť Židovského národa, ktorý neuznáva iné náboženstva ako Judaizmus. Je ostro proti kresťanstvu a taktiež neuznáva ani Ježiša Krista. Je zaujímavé, ako môže byť člen strany KDH (kresťansko demokratické hnutie) členom organizácie ktorá neuznáva základne piliere ich strany.

Vysvetlením by bol jedine komentár otca Eirene.
oEirene 0054 = Prečo mi svedomie nedovolí voliť KDH
https://gloria.tv/media/usXMFLsBVTW
Video bolo okamžite po uverejnení zo servera GloriaTV odstránene!

Akcie tejto skupiny sa konajú pravidelne, namiesto symbolov kresťanstva tam však vidíme symboly sionizmu: Menora, spievajú sa mesiánske chvály, modlia sa modlitby a chvály na oslavu židovského proroka Mesiáša.

Prednášajúce osoby často opakujú ako slovenskí národovci ako boli Štúr, Vajánsky vystupovali voči Židom a označujú ich ako nepriateľov Židovského národa. Citujem z prednášok priateľov štátu Izrael: " Nepriateľa (Žida) nebolo možné fyzicky zlikvidovať, tak ho aspoň urážali. Ľudovít Štúr zmienil úskočných Židov, čo zodierajú ľud. Tento národovec videl Židov ako hlavnú príčinu biedy. Podľa Vajanského Židia v histórii nič nedokázali, dokonca ani vytvoriť jednu lavičku. Židovský kódex z roku 1939 obsahoval vyše 200 protižidovských zákonov. Tisove prejavy ospravedlňovali antižidovské právne normy. Nepriateľom židovstva bol teda politický katolicizmus. "

Členovia:
Ján Figeľ (KDH)
Antonín Cicoň (SMER-SD)
Pavol Goga (SMER-SD)
Mikuláš Huba (Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti)
Marián Kéry (SMER-SD)
Peter Osuský (SaS)
František Šebej (Most-Híd)
Richard Vašečka (Oľano)
Juraj Droba (SaS)
Alojz Hlina (Oľano, KDH)
Martin Chren (SaS)
Maroš Kondrót (SMER-SD)
Ľubomír Petrák (SMER-SD)
Branislav Škrípek (Oľano)
Pavol Zajac (KDH)
Monika Gibalová (KDH)
Pavol Hrušovský (KDH)
Miroslav Kadúc (Oľano)
Peter Muránsky (KDH)
Alojz Přidal (KDH)
Ivan Štefanec (SDKÚ-DS)
Jana Žitňanská (KDH)

 Tu je potrebné  pripomenúť, že  KDH dostalo do vienka od Jána Čarnogurského danajský dar, ktorý z neho urobil lavírujúci subjekt už pri jeho zrode. Prizrime sa teda bližšie na tých neuveriteľných 25 rokov, počas ktorých tu miešal karty (niekedy viac, inokedy menej úspešne) politický subjekt, ktorému  pri vzniku prorokovali kariéru superstár, lebo si do vienka dal dovtedy potláčanú ideu kresťanstva, ktorá sa postupom rokov totality stala ikonou demokracie. A hoci sú karty diablovým vynálezom, lídrom nového subjektu nijako neprekážali, lebo „KDH sa od začiatku neformovalo ako výlučne katolícke hnutie, dokonca ani nie ako výlučne kresťanské... Realita je taká, že sa k nám pridali predovšetkým katolíci...“ (Ján Čarnogurský v rozhovore s Fedorom Gálom v mesačníku SLOVENSKÉ LISTY, vychádzajúcom v Prahe,  č.1/1993).

Práve na tomto mieste je dobré pripomenúť si známu pravdu, prečo je dôležité poznať svoju históriu a prečo národ bez historickej pamäte nemôže prežiť.

            Toto priznanie Jána Čarnogurského musí v každom súdnom človeku vyvolať minimálne dve zásadné otázky:  PREČO POTOM DALI ZAKLADATELIA NOVEJ STRANE PRÍVLASTOK KRESŤANSKÉ HNUTIE a  PREČO O  TEJTO „POTEMKINOVSKEJ“ STRANE NEINFORMOVALI ASPOŇ PREDSTAVITEĽOV CIRKVI?!  Alebo snáď áno?

Po odpoveď si zájdime priamo do „kuchyne“ KDH, kde sa pripravovala gurmánska špecialita pre nadnárodné spoločnosti. Už na ustanovujúcom sneme KDH v Nitre (17.02.1990) vystupuje Ján Čarnogurský proti spájaniu kresťanského princípu s národným!  To malo okamžitú reakciu medzi ortodoxným krídlom, (ktoré sa riadi pápežskou encyklikou o kresťanských národoch), sekularizáciou v rámci sotva vzniknutého hnutia. Ak chcel Ján Čarnogurský, ktorý sa dosť nepresvedčivo pasoval do úlohy lídra novej antitotalitnej strany vyvolať trvalú pochybnosť o smerovaní hnutia, tak sa mu to dokonale podarilo. Ani po 25 rokoch nie je totiž jasné, či ide o kresťanskú, národnú, alebo nebodaj občiansku stranu! Pravdepodobne to bolo čaro nechceného, ale  líder novovzniknutého politického subjektu  po tejto  „potope  sveta“ už nikdy nepresvedčil, že mu ide o národné záujmy –ak už o tých kresťanských možno celkom pragmaticky pochybovať. 

Znovu historická pamäť:  Pred novembrom 1989 bol Ján Čarnogurský čestným kurátorom Charty 77 a de facto „disidentom“ ex offo. (Prepojenie chartistov s totalitným režimom prostredníctvom 13. oddelenia ÚV KSČ na čele s jeho šéfom Rudolfom Hegenbartom  je už dnes dostatočne zdokumentované).  Len ako perličku uvediem, že vo vedení Nadácie Charty 77 v tom čase boli o.i. aj George Soros, (fakticky sponzor), či Miroslav Kusý (za Dubčeka vedúci ideologického  oddelenia ÚV KSS a aj dnes hlavný ideológ, ale vtedy najmä  – príjemca sponzoringu)! Bola to ozaj dobrá partia, ktorá „úbohým disidentom“ pomáhala prežiť totalitu prostredníctvom dolárov a bonov!  Príklad ďalších „nežných, či farebných  revolúcií“ v bývalom sovietskom bloku dnes už jasne ukazuje na režisérov s plnými peňaženkami, ktorí z pozadia tvorili dejiny v tomto geopoliticky veľmi lukratívnom strategickom priestore.

 „Zakladateľ“ KDH figuruje aj v tucte ďalších nadnárodných a mimovládnych organizácií, ktoré v deväťdesiatych rokoch minulého storočia tvorili súčasť nášho splývania so západnou demokraciou.  Dnes už vieme, že  to boli a sú,  čertove rožky. Boli to najmä National Forum Foundation so známou, už nebohou čechoslovakistkou  Ritou Klímovou z USA,  ale tiež funkcia jedného z podpredsedov KBSE – dnes OBSE, organizácie, ktorá ani v súčasnosti, keď je SR právoplatným, ale nie rovnoprávnym členom EÚ nevie Slovensku prísť na meno, členstvo v Ráde nemeckých rytierov (čo robí Slovák v takej organizácii je aj pre renomovaného politológa, pokiaľ nie je priamo zasiahnutý dolárom záhadou), členstvo v exkluzívnom klube Windsor, spolu s Ivanom Miklošom, Františkom Šebejom, Magdou Vašáryovou a.i.,  ktorý v deväťdesiatych rokoch ovládol dovtedy národné médiá.  Ten výpočet by bol veľmi dlhý a dokumentuje len jedno – PRINCÍP NEPRINCIPIÁLNOSTI!

Expert na KDH Dr. Ladislav Andrey,  vzdelaním jadrový fyzik, ktorý dlhé roky pôsobil v USA i Japonsku a ktorý je aj jednou z mála osobností sveta, ktorí majú právo priamo komunikovať s prezidentom USA v roku 1995 napísal list, kde sa o.i. zmieňuje o B´nai B´rith. V tomto liste uvádza: „..za  podceňovanie Slovákov možno považovať oficiálnu účasť Jána Čarnogurského –aj pozdravy pánov biskupov- (mená biskupov neuvádza) pri znovuzaložení slobodomurárskej lóže B´nai B´rith (Synovia zmluvy) na Slovensku, ktorá si zvolila názov Tolerancia. Nad touto lóžou bdie Luciferovo oko, Rotschildov trust, Rada 13 veľkých druidov (čiže súkromné kňazstvo Rotschildovcov), Rada 33, t.j. 33 najvyšších  hodnostárov slobodomurárstva sveta v politike, ekonomike aj cirkvi... „  Dr. Andrey uvádza, že členmi slobodomurárov sú aj ľudia z Rotary a Pen klubu. Málo sa vedelo o tom, že členom Rotary klubu bol aj zosnulý kňaz, predseda Konfederácie politických väzňov a tri krát evidovaný spolupracovník ŠtB Anton Srholec. Podľa dr. Andreya, pri obnove B´nai B´rith na Slovensku takpovediac „asistoval“ aj vtedajší šéf parlamentu  František Mikloško (VPN). 

  Slobodomurárske lóže majú jedno neprehliadnuteľné špecifikum – sú tajné! Aspoň natoľko ako tajné polície! Ale v ére kozmickej komunikácie už nič nemožno utajiť. Napriek tomu, zotrvávajú na takých relikviách, ako je napríklad názov MLČANIE, čo skôr pripomína „Mlčanie jahniat“. Lóža Mlčanie (o čom? o mlčaní?) mala byť súčasťou tzv. Veľkej lóže Lessing, kde veľmajster z Freiburgu Otto Machal, emigrant zo Slovenska, robí vraj „zasvätenie“ prvých slobodomurárov na Slovensku! Vzhľadom na fakt, že sa tejto dejinnej udalosti nezúčastnili lídri KDH však predpokladám, že išlo  skôr o podvod,  ako o skutočnú slobodomurársku lóžu. Koniec, koncov – na internete ich nehľadajte...

www.protiprudu.org/skupina-priatelov-sionizmu/
www.nrsr.sk/web/Default.aspx
ilias.blog.sme.sk/…/Konferencia-pri…
www.protiprudu.org/skupina-priatelov-sionizmu/
www.nrsr.sk/web/Default.aspx
ilias.blog.sme.sk/…/Konferencia-pri…
ZDROJ už zmizol:
Slobodomurári založili KDH a zoznam priateľov štátu Izrael (podporcov sionizmu)


S príspevkom súvisiace:
Požiada slovenská RKC s.r.o. o odluku od Vatikánu? 
PREVRACAČI KABÁTOV AKO ČARNOGURSKÝ ALEBO KOVÁČ MAJÚ VŽDY PRIPRAVENÝ CERTIFIKÁT DO KAŽDÉHO REŽIMU
O tom, že Ján Fígeľ sa Bohu klania a diablovi slúži svedčí, že vedome verejne  klamal v televíznej relácii  O 5 minút 12, pred celou slovenskou verejnosťou, keď povedal, že o kúpe diamantovej bane nič nevie. Usvedčuje ho doporučený list Jozefa Petrova, ktorý mu bol zaslaný potom, čo neodpovedal na niekoľko predošlých listov.  Hoci bol v tom čase  slovenským eurokomisárom, vec nepostúpil finančnej polícii EÚ!
https://www.youtube.com/watch?v=Pu47NTtcBeM

Len vlastizradca s služobník diabla dokáže zlikvidovať slovenské poľnohopodárstvo sa judášsky plat eurokomisára!

https://www.youtube.com/watch?v=mRZKK42w85U

Trestné oznámenie na Jána Fígeľa za vlastizradu podané !

Dokumentárny film o podaní trestného oznámenia na poslanca NR a predsedu politickej strany KDH Jána Fígeľa za vlastizradu podľa §311 trestného zákona, ktorú spáchal pri vyjednávaní vstupu Slovenska do EU.http://dennikpolitika.sk/archiv/3634

Figeľ vraj balí kufre a smeruje opäť do Bruselu.

Šéf kresťanských demokratov Ján Figeľ uvažuje nad svojou osobnou budúcnosťou. Preferencie KDH sú nemastné-neslané, a preto Figeľ uvažuje ako ďalej. Z dôveryhodných zdrojov sme sa dozvedeli, že „Figeľ zatúžil po pozícii osobitného predstaviteľa pre slobodu náboženstva a viery v Európskej únii.“ Záujem o flek síce Figeľ nekomentoval ale vplyvní v KDH to nevyvrátili. Najzaujímavejšie na celej veci je, že sám Figeľ navrhol vytvorenie tejto novej funkcie minulý rok na jednom zo summitov Európskej ľudovej strany (EĽS). „Následne som sa listami obrátil na predsedov strán a vlád EĽS a na vedenie všetkých troch hlavných inštitúcií – Európskeho parlamentu, Komisie a Európskej rady“. K navrhovanej funkcii sa však nakoniec vyjadril aj samotný Ján Figeľ: „Predseda KDH tento post už pre rokom navrhol nie pre to, aby ho raz obsadil, ale aby takýto európsky predstaviteľ aktívne pomáhal obetiam genocídy na Blízkom východe a prenasledovaným vo svete. Voľby neovplyvnia Figeľovo presvedčenie, že je potrebný ako obhajca rozumnej politiky a kresťanských hodnôt pre ľudí doma, na Slovensku,” uviedla hovorkyňa Nataša Žembová.
   PRINT RSS

             
Hlavná stránka