Doporučený list J. Petrova adresovaný býv. eurokomisárovi J. Figelovi
Neverte politikom! Pravá tvár tzv. kresťana Figeľa!

         Vážení občania Slovenskej republiky, kauza Diamantová baňa v JAR nie je žiadnym nezmyslom ani fikciou, ako sa Vás snažia presvedčiť v internetových diskusiách rôzni nasadení dezinformátori, alebo neveriaci tomáši, ktorí ešte stále viac veria sprofanovaným politickým klamárom a ignorujú nezvratné a reálne fakty.

         Kauza Diamantová baňa v JAR je skutočnosťou, podieľali sa na nej skutoční ľudia, skutočná je aj zmluva, ktorú podpísali za Martimex skutoční ľudia. Žiaľ, skutočnosťou je aj fakt, že táto investícia za 40 mil. USD nepriniesla žiadny prospech občanom Slovenska tak, ako mala podľa návrhu Jozefa Petrova, ale len bande kriminálnych zločincov. Ján Figeľ vedome verejne  klamal v televíznej relácii  O 5 minút 12 pred celou slovenskou verejnosťou, keď povedal, že o kúpe diamantovej bane nič nevie. Usvedčuje ho doporučený list Jozefa Petrova, ktorý mu bol zaslaný potom, čo neodpovedal na niekoľko predošlých listov.  Hoci bol v tom čase  slovenským eurokomisárom, vec nepostúpil finančnej polícii EÚ! JÁN FIGEĽ VEREJNE A V PRIAMOM PRENOSE STRATIL REŠPEKT PRED SAMOTNÝM NEBESKÝM OTCOM!!! 

         Kauza Diamantová baňa v JAR nie je ani klebetou ako tvrdil v tej istej televíznej relácii Robert Fico.
Vážení občania, skúste sa opýtať politikov prečo sa tak panický boja pravdy. Odpoveď je jednoduchá, pretože sa boja najviac Vás. Boja sa dňa kedy pochopíte, že Vás vo všetkom klamú a Vy ich prestane voliť.
Skutočným nezmyslom a fikciou nie je kauza Diamantová baňa v JAR.
Skutočným nezmyslom je tvrdenie, že na Slovensku je demokracia.
Nezmyslom je tvrdenie, že KDH a SDKÚ-DS, ktoré majú v názve slovo „kresťanské“, majú s kresťanstvom aj niečo spoločné. (Je to len marketingový ťah a jeho zneužitie). Nezmyslom je tvrdenie, že Ficov SMER-SD má niečo spoločné so sociálnou politikou.
Tak ako bolo nezmyslom propagandistické tvrdenie o vláde diktatúre proletariátu a  beztriednej spoločnosti, v ktorej  mali byť všetci rovní,  rovnakým nezmyslom je tvrdenie o demokratickom kapitalizme.  V skutočnosti sa jedná o bankársko- korporatívny –manipulatívny fašizmus, v ktorom sú zisky kapitalisticky súkromné (pre vyvolených finančných oligarchov) a straty komunisticky kolektívne (pre daňových poplatníkov, ktorým sú určené len tzv. reformy).

         Vážení občania Slovenskej republiky, nedajte si vziať právo na pravdu. Pravda je najvyššou hodnotou poznania a zakazovať o nej hovoriť, alebo ju utajovať v mene čohokoľvek, je zvrhlosť. Veď aj Biblia hovorí...“všetko, čo bolo utajené bude zverejnené ...“, len nehovorí kedy. 

Vladimír Pavlík