Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Druhé ukrižovanie Krista


Veľkonočné zamyslenie

.

Veľká noc, najväčší kresťanský sviatok, alebo komerčná príležitosť pre obchodníkov, ktorú ich reklamné pútače avizujú pomaly v čase kedy ešte neskončili Vianoce, nám ponúka príležitosť na   zamyslenie nad súčasným stavom spoločnosti a samotného kresťanstva 21. storočia.

Položme si ruku na srdce, koľkí z tých štatistických 80% kresťanov na Slovensku, by za vieru nasledovalo osud Krista. Asi by ich v našich kostoloch, ktoré pod tlakom nastupujúceho agresívneho konzumného liberalizmu pravidelne navštevuje čoraz menej mladých ľudí, už veľa neostalo. Judášov ochotných za pár strieborných zradiť a zapredať vlastnú rodinu a národ sa však v každom režime našlo a stále nájde vždy viac než dosť. Slovensko sa čoraz viac približuje Európskej únií nielen konzumným spôsobom života ale aj vzťahom k hodnotám kresťanstva a dedičstvu našich predkov.Aký osud by dnes stihol Ježiša Krista? S najväčšou pravdepodobnosťou by ho vyhlásili za blázna, alebo v lepšom prípade by sa stal rebelom, či extrémistom a záujmovou osobou pre políciu. Dnešná Európa totiž už dávno zavrhla svoje kresťanské korene a dedičstvo otcov. V jej ústave už nieje miesto pre Boha! Kristus so svojím učením by sa stal opäť kritikom farizeizmu a morálneho úpadku tak ako pred viac ako 2000 rokmi. S určitosťou by ho obvinili z antisemitizmu a homofóbie, Jeho učenie by pre súčasné zmanipulované média bolo krajne neprípustné a ak by sa preň našlo miesto tak len marginálne snáď na niektorom blogu na internete.

Média dnešnej doby kresťanov presviedčajú o spojení katolíkov a židov spoločným duchovným dedičstvom  s konečným teologickým dialógom s aktuálnym judaizmom.  Spájať Kristovo evanjelium s Talmudom je pokus o zlúčenie nezlučiteľného. Žiaľ Bohu Samotný izraelský národ svojím konaním k tomu dáva očividné dôvody.

Bohužiaľ, krutá realita okupačnej politiky Izraela v svätej zemi je na hony vzdialená božiemu milosrdenstvu a ľudskosti.  „Vyvolený“ národ, ktorý sám zažil v minulosti mnoho utrpenia a ktorý mnohokrát vo vyhnanstve blúdil po cudzích krajinách dnes to isté spôsobuje iným.

Učenie Babylónského Talmudu sa postupne stáva inšpiráciou zákonov sveta vrátane EÚ. Varovanie pred ohrozením základov spoločnosti – tradičnej rodiny sa stáva porušovaním pochybných ľudských práv. V najväčších kresťanských krajinách sa stáva bežným uzatváranie tzv. registrovaných partnerstiev, vrátane zákonom povolenej adopcie detí homosexuálnymi pármi. Pri tomto bohorovnom pošliapavaní Kristovho učenia zodpovedných netrápi porušovanie práva malých detí na skutočnú ľudskú lásku zo strany otca a matky bez ohrozenia ich duševného a telesného zdravia hrozbou pedofílie a sexuálneho zneužitia.  Ak niekto tvrdí, že homosexuálny pár vychová z týchto detí heterosexuálov popiera samotné princípy prírody a prežitia ľudstva. Štatistiky o počtoch sexuálneho zneužívania detí v USA a Európe sú hrozivé a môžu byť ľahostajné len otrlým zdegenerovaným cynikom akých produkuje súčasná spoločnosť. Pokus zaregistrovať politickú pedofilnú stranu  v Holandsku neveští v budúcnosti nič dobré a priamo vnucuje spojitosť s citátmi zo spomínaného Babylónskeho Talmudu. Kultúra smrti a neúcta k životu ovláda súčasnú vymierajúcu Európu. Platená eutanázia a turistika za smrťou do krajín kde je povolená je dnes bežná ako sexuálna  turistika Európanov  do chudobných  krajín.

Toto je cesta ktorá nás v našej zaslepenosti a posadnutosti mamonom nikam nevedie a ak tak len do pekla. Krátkodobý pomyselný ekonomický blahobyt a egoizmus na úkor zničenej prírody a našich potomkov sa nám v budúcnosti kruto vypomsti na našich deťoch, a ich deťoch, ktoré nás za to čo sme im pripravili a zanechali budú preklínať. Táto cesta je zradou samotného Krista a jeho druhým ukrižovaním. Prebuďme sa kým nie je neskoro!

                                                                              V. K.

„Dobro dieťaťa" v Izraeli

Izraelská vláda uznala právo párov homosexuálov adoptovať si deti. Právny poradca vlády M. Mazuz, ktorý je aj izraelským generálnym prokurátorom, vyhlásil, že židovský štát už nebude brániť adopciám homosexuálnych párov. Úradníkov bude podľa neho odteraz zaujímať iba „dobro dieťaťa". Izrael, napriek mohutnej kritike zo strany náboženskej obce, už v decembri 2004 uznal práva homosexuálov v oblasti majetku a jeho dedenia... https://hnonline.sk/svet/294501-homosexualom-v-izraeli-povolili-adopciu-deti

Jewish Rabbi pedophiles-http://www.youtube.com/watch?v=OqoGiSi0HUo
Jewish Pedophilia -http://just-another-inside-job.blogspot.com/2004/02/jewish-pedophilia.htm

Pojem “žido - kresťanský” je pokus o zlúčenie nezlučiteľného

sionizmus-3.jpgPočul som z úst niektorých slovenských predstaviteľov, že Slovensko je “krajinou žido-kresťanskej civilizácie alebo kultúry”. Podobné hlásanie som počul z úst rôznych európskych a amerických kresťanských predstaviteľov, hlavne od tých ktorých sa konvertovali z židovstva na kresťanstva.
Zdrojom židovskej kultúry alebo civilizácie je dnešný judaizmus. Dnešný judaizmus, v dobe Ježiša Krista sa volal farizeizmus. Významný rabín Louis Finkelstein, predstavený židovského teologického seminára v Amerike často označovaného ako “Vatikán Judaizmu”, v predslove k prvému vydaniu jeho svetoznámej klasiky: “Farizeji - sociologické pozadie ich viery” na 21. strane píše:

“Judaizmus: Farizeizmus sa stal Talmudizmom, Talmudizmus sa stal stredovekým Rabinizmom a stredoveký Rabinizmus sa stal moderným Rabinizmom. Ale napriek všetkým zmenám mena, duch starovekého farizeizmu pretrval nezmenený. Z Palestíny do Babylónie, z Babylónie do Severnej Afriky, Talianska, Španielska, Francúzska, Nemecka, Odtiaľ do Poľska, Ruska a celej východnej Európy, staroveký farizeizmus putoval. . . dokazujúc tak trvalý význam, ktorý farizeizmus má ako náboženské hnutie.”

Zdrojom kresťanskej kultúry a civilizácie je evanjelium a Kristovo učenie. Aby sme vedeli postoj evanjelia a Ježiša Krista k judaizmu ktorý sa volal za doby Krista farizejizmus, stačí aby sme otvorili evanjelium podľa Matúša (16:5,6) a dočítame čo hovoril Ježiš o farizeizme a farizejoch.:
“Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov a saducejov” a ešte rás to opakoval a až vtedy jeho učenci pochopili, “že im nehovoril aby sa chránili chlebového kvasu ale náuky farizejov a saducejov.” ( Mat.16: 11,12). Ďalej čítame ( Mat.23:2-5) Vtedy Ježiš povedal zástupom í svojím učeníkom:” Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: Lebo hovoria a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľudom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Všetko čo robia, konajú iba aby ich ľudia videli. Rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú rabín.”
Ďalej Ježiš hovorí( Mat:23:13): “Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte.”
” Beda vám zákonníci a farizeji, pokrytci”. Tuto vetu pán Ježiš veľa kráť opakuje a farizejov opisuje ako ” plní pokrytectva a neprávosti.”( Mat:,23,25,27,29,).
Podobný popis farizejov nájdeme v evanjeliu podľa Marka (8:14 ), “Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa” a v evanjelium podľa Lukáša:( 11:37-44) “Vy, farizeji, čistíte čašu a misu zvonku, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti.” Ďalej nájdeme v novom zákone podrobný popis farizejov (list rimanom:3:13-18) ich hrtan je ako otvorený hrob. Svojím jazykmi hovoria ľstivo. Za perami majú jed vreteníc, ich ústa sú plné kliatby a horkosti, ich nohy sú rýchle prelievať krv, na ich cestách skaza a nešťastie, nepoznali cestu pokoja. Pred ich očami nieto bázne Božej.”

Je veľkým omylom si myslieť, že židovstvo je,” biblická viera” a že starý zákon má v židovskej viere to isté postavenie ako evanjeliá v kresťanstve. Židia chápu biblický text inak ako ho chápu kresťania, a to z jednoduchého dôvodu, že židia čítajú biblický text podľa interpretácie talmudu.

Náboženstvo známe ako farizeizmus, dnešný Judaizmus alebo židovstvo, bolo prakticky založené len na Talmude. Talmud bol za čias Ježiša spojením Magny Charty, Deklarácie nezávislosti, Ústavy a Listiny práv pre tých, ktorí vyznávali farizeizmus.

Dnes je Talmud v rovnako váženej pozícii u tých, čo sa hlásia k judaizmu. Talmud dnes predstavuje totalitnú diktatúru nad životmi takzvaných “židov”. Je to právny kód ktorý formuje základy židovského náboženstva, a je príručka podľa ktorej sa trénujú rabíni. V roku 1935 medzinárodná hierarchia takzvaných “židov”, po prvýkrát publikovala oficiálny neskrátený preklad Talmudu v angličtine s úplnými vysvetlivkami. Čo ich k tomu viedlo, presne nevieme. Bolo to zrejme preto, lebo veľa židov z mladších generácií nebolo schopných čítať Talmud v starých jazykoch, v ktorých ho autori mnohých krajín v rozmedzí rokov 200 pred Kr. a 500 po Kr. napísali. Medzinárodná židovská hierarchia vybrala na preloženie Talmudu do angličtiny tých najučenejších, Títo slávni učenci pripravili aj oficiálne vysvetlivky, ktoré vysvetľujú potrebné pasáže. Tento oficiálny preklad bol vydaný v Londýne roku 1935 a vydalo to vydavateľstvo Soncino press. Tento preklad Talmudu od tej doby bol známym pod názvom Soncino Talmud. Veľmi obmedzený počet tohoto prekladu bolo vydaných a nebol ani distribuovaný na trhu. Soncino preklad Talmudu môžeme nájsť v knižnici amerického kongresu a v ľudovej knižnici v New Yorku.

Každý ktorý mal príležitosť nazrieť do toho Talmudu a študovať ho, môže potvrdiť, že učenie Talmudu je ďaleko odlišné od učenie Krista a evanjelií. Naopak učenie Krista priam odporuje učeniu Talmudu. Kto nemal ani nemá možnosť sa oboznámiť s týmto prekladom Talmudu, môže čítať čo napísali vážení židia o Talmude ako je prof. Israel Shahak alebo Benjamin Freedman a iní, ktorí veľmi dobre znajú obsah Talmudu a nám ho verne odkryli.

Ježiš Kristus vyzval k láske,” Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vzájomne milovali , ako som ja miloval vás”( Ján:13:34)” Milujte svojich nepriateľov a modlite za nich”(Mat5:44),k pokore,” Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje bude povýšený” ( Luk:18:14) k spravodlivosti, rovnosti a odpor k chamtivosti a úžere.” Nezhromažďujte si poklady na zemi” (Mat:6:19) “Ak ste neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo?….Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamonu. Toto všetko počúvali aj farizeji ktorí mali radi peniaze a posmievali sa mu ” ( luk:16:9-16)

Učenie Talmudu odporuje všetkému čo Kristus hlásil a kázal. Talmud vyzval k výlučnosti, nadriadenosti a nenávisti. Talmud k tomu všetkému hanobí Ježiša, kresťanov a kresťanskú vieru ako bezcenné duchovné a kultúrne dedičstvo tak, ako nikdy nič predtým alebo potom, čo bol Talmud v 5. storočí dokončený. Každý ktorý sa oboznámi s obsahom Talmudu ho šokuje vulgárny, obscénny, nemravný, neslušný a oplzlý jazyk, ktorý zbadá v jeho citáciách.

Nasledujúce citácie sú len jedny z mnohých podobných, uvedených v spomínanom vydaní Talmudu (podľa knihy Facts are Facts, amerického autora B. Freedmana):

Sanhedrin, 55b-55a: “Čo to znamená? — Rab povedal: Sexuálny styk (pederasti) s chlapcom mladším ako deväť rokov sa nepovažuje za taký istý druh pederastie ako s chlapcom starším.

Sandherin, 55b: “Dievča vo veku tri roky a jeden deň môže získať manželstvo pohlavným stykom, a ak pohlavne žije s bratom svojho zosnulého manžela, stáva sa jeho. Môže byť potrestaná za smilstvo; (ak je niddah,) poškvrní toho, kto sa s ňou spojí, takže aj on potom poškvrní tú, na ktorú líha, ako šat, ktorý spočinul na (osobe postihnutej kvapavkou).”

Sanhedrin, 69b: Naši rabíni učili: Ak žena laškuje so svojím mladým (nedospelým) synom, a on s ňou spácha prvý stupeň spolužitia, ako hovorí Beth Shammai, činí ju tým nevhodnú pre kňazstvo (1). Beth Hillel ju, naopak, vyhlasuje za vhodnú… Všetci súhlasíme s tým, že styk chlapca, ktorý má deväť rokov a jeden deň, je pokladaný za ozajstný styk, kým styk toho, kto má menej ako osem rokov, nie je. Ich spor sa preto týka iba tých, ktorí majú osem rokov.

Kethuboth, 11a-11b: “Rabba povedal, značí to toto: Ak má dospelý muž styk s malým dievčaťom, nie je to nič, pretože, ak je dievča mladšie, je to ako strčiť prst do oka , ale ak má malý chlapec pohlavný styk s dospelou ženou, je to ako keby ju zranil kúskom dreva.”

Kethuboth, 11a-11b: “Rab Judah povedal, že Rab povedal: Malý chlapec, ktorý mal styk s dospelou ženou, jej spôsobí len ranu ako kúsok dreva . Aj keď styk malého chlapca nie je považovaný za sexuálny akt, napriek tomu je žena zranená akoby kúskom dreva.

Sotah, 26b: “R. Papa povedal: To nezahŕňa zvieratá, pretože v spojitosti so zvieratami neexistuje žiadne smilstvo. Raba z Paraziky sa opýtal R. Ashiho: Odkiaľ pochádza, tvrdenie rabínov, že nijaké smilstvo v spojitosti so zvieratami neexistuje? Pretože je napísané: Thou shalt not bring the hire of a harlot or the wages of a dog etc.

Yebamoth, 60b. “Ako uvádza R. Joshua b. Levi, ´V krajine Izrael bolo isté mesto, ktorého obyvatelia mali sporné zákony. Rabín poslal r. Ramanosa, ktorý viedol vyšetrovanie a našiel v ňom dcéru pokrsteného, mladšiu ako tri roky a jeden deň , ktorú rabín vyhlásil za spôsobilú žiť s kňazom .”

Po tom, čo ste si prečítali iba niekoľko doslovných citátov spomedzi mnohých ďalších, im podobných, ktoré nájdete v oficiálnej neskrátenej podobe Talmudu Soncinovo vydanie v anglickom jazyku, nazdávate sa, že Talmud bol “tým typom knihy”, z ktorej “Ježiš čerpal svoje učenie, alebo vôbec v niečom podoba Kristov učenie? Tu ste si prečítali len zopár doslovných citátov z tých mnohých ďalších, ktorými sa zaoberá 63 kníh Talmudu. Pri ich čítaní musíte byť pripravený na šok.

Zabralo by veľa miesta, keby som chcel citovať všetky výroky týkajúce sa Ježiša Krista a jeho učení v Talmude. Preto vyberám len niektoré z nich:
Kallah, 1b. (18b) Nemanželský a počatý počas menštruácie.
Schabbath, 104b Nazývaný bláznom a nikto nevenuje pozornosť bláznom.
Zohar III, (282). Zomrel ako zviera a pochovaný bol v hŕbe zvieracích výkalov.
Hilkhoth Maakhaloth. Kresťania sú modlári, neradno sa s nimi stýkať.
Schabbath (145b). Kresťania nečistí, podľa toho, čo jedia.
Abhodah Zarah (22b). Kresťania nečistí, lebo nie na hore Sinej.
Iore Dea (198, 48). Čisté židovky sa nakazia pri stretnutí s kresťanmi.

Podľa Talmudu, Kristus bol odsúdený rabínskym súdom za kacírstvo a uctievanie sôch a navádzanie židov na kacírstvo. Všetky židovské zdroje sa tešia, že nesú zodpovednosť za popravu Krista a dokonca sa Talmud ani nezmieni o roli Rimanov na jeho ukrižovaní.

Výlučnosť a nadriadenosť v Talmude sa javí v postoji k nežidom (gójom) vôbec.
Rabíni zakázali židom jesť a piť jedlo pripravené gójimom. Židom nebolo dovolené vypiť čo len pohár vody v byte gójima, a mnoho ďalších zákazov. Rabíni mohli hriešneho žida, ktorý sa nechová presne podľa Talmudu a porušia ich príkazy, potrestať peňažnými pokutami, bičovať, mučiť, uväzniť, vylúčiť z komunity a zakázať ho pochovať na židovskom cintoríne, a dokonca ho aj popraviť, čo de facto sa mnoho krát stalo.
Krádež je podľa Talmudu prísne zakázaná. Krádež gójimovi nie je celkom zakázaná a je povolená v určitých situáciách, hlavne keď sú gójimi pod mocou židov. To vysvetľuje rozsiahly súhlas židov s konfiškovaním arabskej pôdy v Palestíne. Židia sa nesmú zúčastniť osláv gójimov, jesť jedlo, piť nápoj, ktoré boli vyrobené alebo čo aj len dotknuté gójimami, a nesmú gójimov vôbec pochváliť.

Potom všetkom myslíte, že môže existovať niečo ako židovsko- kresťanská civilizácia alebo kultúra? Ten ktorý to hlása, nepozná ani jedno ani druhé, pretože ako sme videli, židovstvo a kresťanstvo sú dva odlišné pojmy. Kresťanstvo tak ako ho poznáme z Kristovho učenia a ako nás učí Evanjelium, odporuje židovskému učeniu zvanému Judaizmus alebo Farizeizmus a proti nemu bojuje. Farizeizmus tiež odmietol Krista a Kristovo učenie a priam ho nenávidel. Táto nenávisť práve bola hnacou silou k zavraždení Ježiša Krista, zakladateľa kresťanstva.

Dr. Nidal Saleh

Zdroj: The National Prayer Network
 Theodore Winston Pike - "Zionism and Christianity: Unholy Alliance"
http://www.gt7.pl/szukaj.php?yid=cFXH_z3WRZ8

 
   PRINT RSS

             
Hlavná stránka