"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Svedectvo o moci - Štefan Martoš

Radostný dnešok, a čo mu predchádzalo :

Konečne sú vymenované fabriky, čo rozkradli...

Pre ročníky narodenia 1980 a viac len pre vysvetlenie: Toto boli fabriky vysokoproduktívne a ziskové ešte koncom 80tych rokov zamestnávajúce  10 tisíce ľudí  a dnes ich pripomínajú len torzá prázdnych budov a vysokých  komínov, ktoré pyrotechnici odpaľujú .....
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Z postu predsedkyne FNM bola odvolaná Anna Bubeníková. Na účet jej muža Penta previedla províziu dvesto miliónov korún. Bubeníková bola ohnivkom  zločinu medzi Pentou, FNM a politikmi. Zostane Bubeníková spoločnosti  predhodenou obeťou, alebo sa spustí lavína zatýkania a trestov v radochpolitikov? Gorila je "nedopatrením" a iba jeden z množstva  pred spoločnosťou utajených príbehov. Ohrození politici budú vyvíjať tlak  na predlžovanie vyšetrovania do volieb. Zločin a podiel v ňom neobišiel v  uplynulých dvadsať rokov  väčšinu ústavných činiteľov. Kto zločin kryl,  stal sa zločincom sám, bez rozdielu, či sa jedna o politika, prokurátora,  alebo prezidenta. Trestom pre poslanca nie je sedieť v opozícií, ale nesedieť v parlamente vôbec. Ide im o plat, benefity a hlavne poslaneckú imunitu, ktorá ich robí beztrestnými. Ak verejnosť nenechá vyšetrovanie a tresty na politikov.

Gorila môže mať pre spoločnosť revolučný význam. Slovensko stojí na prahu bankrotu. Ozbrojený prepad banky je morálne menej škodlivý, ako zločinec v politike a justícia v nečinnosti. Máme rozkradnuté hospodárstvo, neschopné  generovať zisk a splácať dnes iba istinu dlhu vo výške cca 30 miliárd eur.

Na prevádzku štátu a splátku úrokov nám chýba ročne 8 miliárd eur. Mladú  štvorčlennú rodinu obdarovali politickí paraziti dlhom 24 000 eur.  Politici, prokuratúra a prezident sa o rozkradnutom  hospodárstve  odmietajú baviť, taja ho, považujú stav za nedotknuteľný,  netrestateľný a  bremeno dlhov sa zastrájajú prenášať po voľbách v podobe zvyšovania daní, cien potravín, energií a spotrebného tovaru na občanov. Politici občanov  pri rozkrádaní štátu nepotrebovali a teraz im chcú pľuvať do dlaní.

Prezident myslí národne a cíti sociálne. Síce svojho času inicioval  neúspešné referendum o zákaze privatizácie strategických podnikov ale  práve on a Vladimír Mečiar sú pôrodnými babami vzniku "domácej"  podnikateľskej vrstvy, firiem a práčok a sociálnej nespravodlivosti.

Tieto na malé výnimky prehýrili, prežrali a zničili potenciu a rozvoj fabrík,  hospodárstva, zamestnanosti a ekonomiky štátu. Pofidernou slobodou a  poslaním finančných skupín je podľa vzoru ruských oligarchov na  Slovensku zarobené peniaze prať v daňových rajoch. Tie v zahraničí  investovať, akumulovať a užívať v anonymite v luxuse a na plávajúcich  exotických adresách. Občania z úst prezidenta nikdy nepočuli jeho morálne stanovisko na justičnú a sociálnu nespravodlivosť, úpadok štátu a čo a kto  to spôsobil.

Politik, ktorý chce hovoriť o nezamestnanosti , sa musí pozrieť najskôr do  zrkadla. Zamestnanosť nie je tovar, je to stav. Masovú nezamestnanosť  zásadne spôsobujú politici a odstraňujú zamestnávatelia. Nie naopak.  Nezamestnanosť je trestom za stav spoločnosti. Predchádza ju bezzásadovosť moci, nespravodlivosť, korupcia, rozkrádanie a rozvrat štátu. Predchádza ju nedôvera občanov v politikov a štát. Je to nedôvera organizátorov práce v spravodlivosť súťaže, teda tých , čo ju odstraňujú. Je to nemožnosť a objektívna neschopnosť pracovať v neporiadku a nespravodlivých podmienkach.

Znižovanie nezamestnanosti je ovocie za spravodlivosť, morálku, dôveru, disciplínu, konjunktúru ducha a fungovania spoločnosti. Nezamestnanosť je chorobou štátu a to priamo súvisí s imunitou, zdravotným stavom a morálkou jej prenášateľov, teda politikov. Táranie politikov o nezamestnanosti je pesničkou v pre nich neznámom jazyku a je nedostatkom ich skúseností, životnej filozofie a neschopnosti vec naozaj riešiť.

Elán a chuť do volebnej kampane majú práve tí, ktorí úpadok a biedu spoločnosti spôsobili. Všetci kandidujú znova. Kto klamal doteraz je  zločinec a bude aj potom. Ako občania dokážu vinu a potrestajú politikov s  imunitou? Spoločnosť má právo poznať, nedopustiť poslaneckú imunitu za  zlodejstvo a potrestať všetkých, ktorí štát zničili. Vyšetrovanie a trest do volieb neskončí. Keď máme zamedziť zločincom poslaneckú imunitu a ich  vstupu do verejného života zabrániť, voľby musíme využiť na odstránenie  zlodejov z parlamentu. Spravodlivosť musí platiť bez rozdielu, či ide o  politika, prokurátora, alebo prezidenta.

 Vyzývam všetkých občanov, nenechajme sa oklamať a nedajme si tárať  bludy!!! Kedy zatrasieme politikmi, keď nie dnes!!! Pozrite sa ako sa na  obrazovkách tvária najväčší zlodeji v histórii Slovenska Dzurinda, Mikloš  alebo Ďurkovský!!!  Dnes máme čas, spoločnosť generálne zmeniť!! Vyzývam  všetkých vlastencov zapojiť sa do tvrdého odporu proti zločincom a nekompromisných revolučných zmien!!!

 Keď súhlasíte s týmto názorom, rozmnožujte a rozširujte ho do každej dediny a do každej rodiny!!!
MOR-HO!!!
Štefan Martoš

Zoznam podnikov, ktoré boli vybudované alebo z modernizované v rokoch 1948-1989 a vďaka privatizácii zničené:

1. TATRASKLO - Trust sklárskych podnikov v Trnave.
- Spojené sklárne v Lednických Rovniach
- Stredoslovenské sklárne v Poltári
- Slovenské závody technického skla v Bratislave
- Skloplast v Trnave
- Skloobal v Nemšovej

2. SLOVAKOTEXT - Trust textilných, odevných a pletiarskych podnikov v Trenčíne.
- Bavlnárske závody V. I. Lenina v Ružomberku
- Závody MDŽ v Bratislave
- Závody 1. mája v Liptovskom Mikuláši
- Tatraľan v Kežmarku
- Ľanárske a konopné závody v Holíči
- Lykové textilné závody v Revúcej
- Slovena v Žiline
- Merina v Trenčíne
- Poľana v Lučenci
- Tatrasvit vo Svite
- Slovenska v Banskej Bystrici
- Pleta v Banskej Štiavnici
- Trikota vo Vrbovom
- Odevné závody v Trenčíne
- Makyta v Púchove
- Odevné závody kapitána J. Nálepku v Prešove
- Zornica v Bánovciach nad Bebravou

3. SLOVCEPA - Trust podnikov priemyslu celulózy a papiera s generálnym riaditeľstvom v Banskej Bystrici. V roku 1978 mal 17370 pracovníkov,  priemerný mesačný zárobok bol 2420 Kčs, produktivita práce na pracovníka 229000 Kčs.
- Juhoslovanské celulózky a papierne v Štúrove
- Severoslovenské celulózky a papierne v Ružomberku
- Bukóza vo Vranove nad Topľou
- Grafobal v Skalici
- Harmanecké papierne v Harmanci
- Chemicelulóza v Žiline
- Turčianske celulózky a papierne v Martine
- Slavošovské papierne v Slavošovciach
- Gemerská celulózka a papiereň v Gemerskej Hôrke
- Drevokup v Ružomberku
- Slovpap. Obchod. Podnik v Bratislave
- Výskumný ústav papiera a celulózy v Bratislave
- Projektová organizácia Celprojekt v Ružomberku

4. Slovchémia - Trust podnikov chemického priemyslu: V roku 1978 zamestnával  63505 pracovníkov.
- Slovnaft Bratislava, Vybudovali 1957-1963, postupne sa rozširoval,
v  Roku 1978 mal 8173 pracovníkov.
- Chemické závody Juraja Dimitrova v Bratislave
- Matador v Bratislave
- Benzinol v Bratislave
- Chemika v Bratislave
- Petrochémia v Dubovej
- Chemické závody Wilhelma Piecka v Novákoch
- Chemolak Smolenice
- Považské chemické závody v Žiline
- Slovenské lučobné závody v Hnúšti
- Duslo Šala
- Chemko strážske
- Fosfa Poštorná
- Chemlon v Humennom
- Chemosvit vo Svite
- Slovenský hodváb v Senici
- Gumárne 1. mája v Púchove
- Gúmárne SNBP v Dolných Vesteniciach
- Plastika v Nitre


5. VSŽ Košice.
Výstavba Východoslovenských železiarní začala v roku 1960.  Prvý  valcovaný  plech za studena sa vyrobil v roku 1964. Prvá vysoká pec začala prevádzku  1965, Prvú oceľ vytavili v roku 1966. V roku  1976 pracovalo v  podniku 23  302 robotníkov.

6. Závody ťažkého strojárstva (ZTS), generálne riaditeľstvo so sídlom v  Martine, okolo 70000 pracovníkov.
- ZTS Martin n.p.
- ZTS Detva n.p.
- ZTS v Dubnici nad Váhom
- ZTS v Košiciach n.p.
- ZTS Bratislava
- ZTS v Komárne
- Účelové organizácie Závodov ťažkého strojárstva
- Martimex v Martine
- ZTS projekčno organizačný ústav v Banskej Bystrici
- ZTS obchodný podnik v Banskej Bystrici
- ZTS ústav technológie a racionalizácie v Bratislave
- ZTS výskumný ústav pre stavbu lodí v Komárne
- ZTS Elektrotechnický výskumný ústav v Novej Dubnici
- ZTS Výskumný a vývojový ústav v Martine
- ZTS Výskumný a vývojový ústav vo Zvolene
- ZTS Výskumný a vývojový ústav v Košiciach
- ZTS Výskumný ústav hydraulických mechanizmov v Dubnici

7. Závody 29. augusta (ZDA), národný podnik v Partizánskom.
Výroba obuvi:
v roku 1950=11,1 milión párov obuvi
v roku 1960=20,7 milión párov
v roku 1970=28,3 milión párov
V roku 1980=32,8 milión párov.

8. Hlinikáreň - Závod SNP v Žiari nad Hronom.
- v roku 1980 mal 16000 pracovníkov. Produktivita práce na pracovníka
v  roku 1980 bola 411000 Kčs.

9. Závody inžinierskej a priemyselnej prefabrikácie – národný  podnik so  sídlom v Bratislave.

10. Trust podnikov drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu so sídlom v Žiline.
- Bučina Zvolen
- Drevina Turany
- Drevoindustria Žilina
- Smrečina banská Bystrica
- Preglejka Žarn ovica
- Piloimpregna Košice
- Mier Topoľčany
- Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava
- Tatra nábytok Pravenec
- Nový domov v Spišskej Novej Vsi

11. Koncern: Slovenské energetické podniky. So sídlom v Bratislave v roku 1978 mal 20000 pracovníkov, priemerný plat bol 2837 Kčs.
Produktivita práce na pracovníka 307 887 Kčs.
- Koncern Elektrárne Vojany vo Vojanoch
- Koncern Elektrárne Nováky
- Koncern Vodné elektrárne v Trenčíne
- Koncern Atómové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach
- Koncern Stredoslovenské energetické závody v Žiline
- Koncern Východoslovenské energetické závody Košice
- Elektrovod v Bratislave

12. Slovenské energetické strojárne  S.M. Kirova v Tlmačoch. Bol monopolným  výrobcom komponentov pre jadrový program na Slovensku.

13. Slovenské lodenice. Od roku 1979 Závody ťažkého strojárstva, národný  podnik v Komárne.

14. Slovenské magnetizové závody v Košiciach, mali závody v:
- v Hačave
- v Jelšave
- v Lovinobani
- v Košiciach
- v Lubeníku
- v Banskej Belej
- v Kalinove
- v Kunovej Teplici

15. Naftový a plynárenský priemysel. Generálne riaditeľstvo v Bratislave.  V roku  1978 pracovalo v podniku 7000 prac ovníkov, mesačný zárobok  bol 2740  Kčs, v cenách 1978, produktivita práce na pracovníka bola 208 000  Kčs.

16. Trast podnikov Pivovary a Sladovne v Bratislave počet pracovníkov v  1977 bol 5786, produktivita práce na pracovníka  bola 289 000 Kčs, mesačný plat 2230 Kčs.
- Slovenské sladovne národný podnik v Trnave začlenený do GRT
Pivovary a  sladovne v Bratislave

17. LIKO -Trast podnikov konzervárskeho, liehovarníckeho, mraziarenského,  rybného a škrobárenského priemyslu v Bratislave. V roku 1977 tam pracovalo  10460 pracovníkov, mesačný zárobok 2164 Kčs, Produktivita práce na pracovníka bola 247 000  Kčs.
- Slovlik v Trenčíne
- Stredoslovenské konzervárne a liehovary v Liptovskom Mikuláši
- Frukona v Prešove
- Slovenské škrobárne v Trnave
- Mraziarne v Bratislave

18. Slovakofarma v Hlohovci.
- závod Liečebných rastlín v Malackách

19. Cementárne a vápenky - generálne riaditeľstvo Trenčín.
- Stredoslovenké cementárne Banská Bystrica
- Východoslovenské cementárne a vápenky Košice
- Západoslovenské cementárne a vápenky Bratislava
- Azbestocementové závody Nitra
- Výskumný a vývojový ústav  maltovín v Trenčíne
- Cementáreň Lietavská Lúčka
- Ladecká cementáreň Ladce
- Hornosrnianska cementáreň Horné Srnie
- Cementáreň Bystré v Bystrom
- Stupavská cementáreň Stupava

20. Trust podnikov Spojené strojárne a smaltovne
- CALEX Zlaté Moravce
- Elektrosvit Nové Zámky
- Kovosmalt Fiľakovo
- Slovenská armatúrka Myjava
- Srojsmalt Medzev
- Strojsmalt Pohorelá
- Tatramat Poprad
- Obchodnoservisný podnik Strojsmalt Piešťany
- Ústav pre rozvoj strojárskeho spotrebného tovaru Piešťany

21. Strojstav - n.p. v Bratislave.
- závod v Bernolákove
- závod v Novom Meste nad Váhom
- závod v Záhorskej Vsi
- závod v Sečovciach
- závod v Šahách
- závod v Prešove
- závod v Senci
- stredisko obchodno-technických služieb v Bratislave – v Devínskej  Novej Vsi.

Po roku 1989, všetky privatizujúce vlády spôsobili, že všetky  priemyselné  podniky boli zničené, rozkradnuté alebo predané, väčšinou do zahraničia.  Slovensko sa stalo stredoeurópskou rezerváciou.

    Facebook


Hlavná stránka