"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Trestné oznámenie na Štefana Harabina

2013


     
  Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

                                                                                                        Orlové 26. 4. 2013

 Vážení
Generálna prokuratúra SR
Štúrova 2
Bratislava 1
812 85

 VEC: Oznámenie o podozrení z trestného činu zneužívania právomoci verejného    činiteľa na JUDr. Štefana Harabina

            Podpísaný Vladimír Pavlík, trvalým bydliskom Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica, dávam oznámenie o podozrení z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) na JUDr. Štefana Harabina, predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

            Koncom októbra 2012 Štefan Harabin vysúdil od Generálnej prokuratúry SR 150 000 eur, paradoxne za to, keď potvrdila, že jeho telefonický rozhovor s Bakim Sadikim je autentický.

            Už v roku 2009 som podľa tohto paragrafu dával na menovaného trestné oznámenie, v ktorom som konštatoval, že dlhodobo a opakovane zneužíva inštitút na ochranu osobnosti a dobrého mena na bezdôvodné obohatenie, čo je preukázané viacerými žalobami proti médiám za informácie publikované v súvislosti s jeho osobou a funkciou – napríklad v roku 2006 na základe rozsudku Krajského súdu v Bratislave získal 3 milióny za karikatúry a články na jeho osobu – pričom sa verejne vyjadril, že takými žalobami si vylepší svoj príjem – teda, dopredu bol presvedčený, že mu súdy vyhovejú. Už vtedy som vyjadril podozrenie, že na bratislavských súdoch existujú zločinecké skupiny, ktoré vedome a cieľavedome prisudzujú Štefanovi Harabinovi neoprávnený a vysoko nadhodnotený finančný prospech.

          Úrad špeciálnej prokuratúry mi v septembri 2009 napísal aj toto – sp.zn. VII/1 Gn 204/09-12: Je bez pochýb, že v danej veci nemôže ísť o podozrenie z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa § 326 Trestného zákona, pretože JUDr. Harabin ako účastník súdnych konaní vedených na základe jeho návrhov nebol v postavení verejného činiteľa, ani nevykonával právomoci vyplývajúce z jeho funkcie ministra spravodlivosti.

            Hoci Okresný súd v Bratislave nepotvrdil, že prepis telefonického rozhovoru medzi ním a Sadikim nie je falzifikát, napriek tomu mu prisúdil odškodné vo výške 150 000 eur. Vyzerá to tak, že dotyčný senát musel mimoriadne spolucítiť a trpieť pri svedectvách jeho manželky a detí, keď museli počúvať že žijú s kriminálnikom, hrozil mu rozvod, kolegovia ním opovrhovali, škoda len, že súd ešte neskonštatoval, že to v negatívne ovplyvnilo jeho sexuálnu potenciu.

          Paradoxne však, súd v rozsudku píše, že pravosťou nahrávky sa vôbec nezaoberal a prokuratúra má platiť preto, že jej vtedajší šéf Dobroslav Trnka médiám potvrdil, že sa prepis nachádza v dohľadovom spise a chceli ho použiť, keby sa Harabin sám z rozhodovania o Sadikim nevylúčil. Podľa súdu tým porušili Harabinove ľudské práva.

          Súd odôvodnil Harabinove vysoké odškodné tým, ŽE BOL VEREJNÝM ČINITEĽOM VO VÝZNAMNEJ FUNKCII. S pravdepodobnosťou svedčiacou o istote tvrdím, že dotyčný súd pôsobil v úlohe zločineckej organizácie, cez ktorú sa Štefan Harabin má opätovne dostať k neoprávnenému majetkovému prospechu. Takže teraz už prokuratúra mi nemôže tvrdiť to, čo tvrdila v roku 2009, čo je aj vyššie uvedené. Harabin sa jednoznačne správa ako výpalník, lebo jeho tzv. dobrá povesť je v realite ešte na nižšej úrovni ako povesť jedného kravského lajna.

 

            Zároveň s patričným dôrazom navrhujem, aby s okamžitou platnosťou bola prevedená odborná a technická expertíza nahrávky rozhovoru medzi Štefanom Harabinom a Bakim Sadikim. V prípade odmietnutia, budem Generálnu prokuratúru SR považovať za spolupáchateľa a nadobudnem dojem, že Štefan Harabin sa s nimi podelí o zisk, keďže vysúdené peniaze od GP SR nepôjdu z ich vlastných vreciek, ale to zaplatia daňoví poplatníci.

 

                                                                                                          Vladimír Pavlík      Facebook


Hlavná stránka