Hlavná stránka
 

 Ako gauneri a hajzli z ponovembrových vlád a parlamentov hanobia národ – a ako tento národ, zbabelý národ, hanobí sám seba

      Štyria smerácki nedorobení dorastenci, poslanci NR SR, na čele s najjednostrannejším Erikom Kaliňákom, podali trestné oznámenie na GP SR na Martina M. Šimečku za hanobenie slovenského národa, že vraj slovenský národ je zbabelý. Tak si to trochu zhrňme a uveďme na pravú mieru.

Tak títo štyria huhuláci sa tu oháňajú akýmsi slovenským národom, za ktorý sa považuje 70-80 % akýchsi zbabelcov, sluhovských plebejcov, dokonca Slovákov, národovcov, kresťanov a Slovanov. Nie Šimečka, ale oni samotní hanobia tento národ, do ktorého patrí aj tých 20-30 %. Lebo tých 70-80 % nemá nič spoločné so Slovenskom, národom, kresťanstvom, slovanstvom, sú to zberby s árijským myslením, árijskými génmi. Sú to sluhovia Antikrista a Nového svetového poriadku. Lebo práve tento zbabelý, sluhovský a plebejský odpad tu vytvoril, teda, z neho vzišli najzločineckejšie vlády a parlamenty v rámci Európskej únie po Novembri 1989. Podľa vzoru nemeckého nacizmu tu zaviedli systém kolektívnej viny, kde následky za svoje zločiny, teda tie ponovembrové zločiny cez ekonomiku, systémom kolektívnej viny preniesli na nevinných občanov.

Medzi ich najväčšie zhanobenie, využijúc svoju prevahu nad tými 20-30-timi percentami skutočných Slovákov, národovcov, kresťanov a Slovanov patrí AJ zhanobenie dvoch najväčších veličín, Nebeského Otca a Matičky prírody, aby im ukázali, že pred nimi nemajú žiadny rešpekt, že NESTOJA O ICH DARY, KTORÉ TEJTO KRAJINE DALI PRED NIEKOĽKÝMI STÁROČIAMI - VODNÉ ZDROJE A LESNÉ ZDROJE, ABY SLÚŽILI TÝM, KTORÍ ŽIJÚ V TEJTO KRAJINE. Toto všetko trvalo až do roku 1989, takže sa nemohlo jednať o hanobenie národa, ani o zbabelých slovenských občanov.

Lenže od roku 1990 špinavé hordy z ponovembrových vlád a parlamentov, za pomoci mlčania zbabelcov z tzv. národa, teda tých 70-80 %, tieto dva dary, patriace tejto krajine, ODOVZDALI CUDZINE, ZHANOBILI NIELEN SAMOTNÉHO NEBESKÉHO OTCA A MATIČKU PRÍRODU, ALE AJ TEN ZBYTOK SLOVÁKOV, NÁRODOVCOV, KRESŤANOV A SLOVANOV. Zločineckej francúzskej zberbe, ktorá nás podrazila už v roku 1939 a podhodila nás nemeckému nacizmu, odovzdali dobrovoľne tieto vodné zdroje, aby naša, slovenská voda, bola vo vlastnej krajine 4X DRAHŠIA ako v samotnom Francúzsku. ZHANOBENIE, AKÉ NEMÁ OBDOBU. Lebo toto môže realizovať len NAJZBABELEJŠÍ národ - tzv. národ, v celej Európskej únii, SPOLOČNE S NAJZLOČINECKEJŠÍMI A NAJZLODEJSKÝMI politikmi z ponovembrových vlád a parlamentov.

Drancovanie našich lesov cez špičkových masových vrahov, exministra Žigu, Huhuhu-liakovho brata a im podobným, umožnenie drancovať ich cudzine, ktorá si takto šetrí svoje vlastné lesy. Ale ani týmto HANOBENIE nekončí. Gauneri a hajzli zo Slovenska a zahraničia, vraj developeri, dokončievajú túto devastáciu a hanobenie, hlavne Vysokých a Nízkych Tatier, z ktorých robia holé pláne kvôli nejakým výstavbám luxusných objektov a bytov. Nemusím tu rozpisovať pre koho, no isto nie pre radových občanov, žijúcich z rúk práce. Hoci oboje veľhory patrili a patria medzi európske prírodné skvosty, pričom takéto skvosty si druhé štáty ochraňujú a šetria, gauneri a hajzli z ponovembrových vlád a parlamentov, ktorí vzišli zo zbabelého, tzv. slovenského národa, do tejto kategórie nepatria. ALE TOTO TÝMTO ŠTYROM PROTISLOVENSKÝM ODPADLÍKOM, GAUNEROM A HAJZĽOM ZO SMERU, HANOBIACIM SLOVENSKÝ NÁROD, NEPREKÁŽA.

Vladimír Pavlík         

Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!

1 2 3 4 5 »