Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Ako ordinujú sudcovské zberby na Slovensku
Najskôr po všeobecnej celoslovenskej línii
     

  Sudcovská profesia patrí medzi najzločineckejšie profesie na Slovensku. Miesto toho, aby po Novembri 1989 bolo pred každým okresným a krajským súdom, ako aj Najvyšším súdom, postavených niekoľko kandelábrov, kde by v rámci uzákonenia trestu smrti, s sprísnenými dodatkami pre zločinecké sudcovské zberby, ktoré ničili a ničia životy nielen jedincom, ale aj celým rodinám, zneužívali svoje funkcie pred rokom 1989, ako aj po Novembri 1989, boli v rámci zákona o treste smrti utratení, tak im zásluhou zločineckých gaunerov z ponovembrových vlád a parlamentov bolo umožnené, aby vo svojich zločinoch pri krivení a porušovaní zákonov opätovne pokračovali.

Hneď po Novembri 1989 založili konkurznú sudcovskú mafiu, nazločineckejší štátny orgán na páchanie zločinov proti ľudskosti, spojené s ekonomickými zločinmi, cez ktoré doháňajú k predčasnej smrti, duševnej či fyzickej, svoje obete. Každú kritiku tieto sudcovské zberby považujú za zasahovanie do svojej nezávislosti. Pričom, paradoxne, v mene tejto nezávislosti páchali a páchajú tie najodpornejšie zločiny proti ľudskosti a ekonomické zločiny. Ďalším odporným paradoxom je aj to, že doposiaľ ani jeden jediný sudca sa nevyjadril k tomu, že práve títo zločineckí vyvrheli sú z ich profesie, že majú pocit hanby, že práve takéto profesijné zberby a ľudský odpad V mene republiky rozhodujú o tisícoch ľudských osudov. Je neuveriteľné, že z konkurznej sudcovskej mafie sa vygenerovala konkurzná mafia okolo Zoroslava Kollára, z ktorých boli a sú pochcaní a posraní všetci doterajší premiéri, predsedovia parlamentov, prezidenti, ministri vnútra a spravodlivosti, generálni prokurátori, riaditelia SIS, ako aj všetky doterajšie vlády a parlamenty.

Niečo z minulosti o Považskej Bystrici

Aj činnosť Okresného súdu v Považskej Bystrici sa odvíja od tejto minulosti. Vo vojnovom období, v ére Slovenského štátu,mali Považská Bystrica a Prievidza množstvo príslušníkov Hlinkových gárd, ale aj masových vrahov z POHG, z ktorých zrazu po vojne boli komunisti a eštebáci, korí napríklad v Považskej Bystrici už vtedy obsadzovali dôležité politické a ekonomické funkcie. A v tom úspešne pokračujú ich deti a vnuci. Uvediem tu jeden z množstva konkrétnych prípadov, stranícke previerky v rokoch 1969 – 70. Dnes už nebohí rodičia môjho priateľa, ktorý je o šesť rokov odo mňa mladší, boli komunisti telom a dušou. Po vojne patrili medzi tých mladých budovateľov, ktorí v rámci osobného voľna budovali a obnovovali rozbitú republiku, bez nároku na odmenu. A takto si jeho syn spomína, keď otec prišiel z týchto previerok a hovorí – „Tak si predstav, mama, kto ma išiel preverovať – a začal menovať, bývalí gardisti, ktorí za vojny udávali Nemcom, prenasledovali Tvoju rodinu, moju rodinu... Neovládol som sa, lebo to bol pre mňa taký šok, že som tam na nich začal kričať, že čo má toto znamenať, že mňa čestného komunistu a pracujúceho človeka budú preverovať gardistické špiny kolaborujúce s nemeckým fašizmom“ – a hodil im tam stranícku legitimáciu.

Boli to práve masoví vrahovia z POHG z Považskej Bystrice, ktorým velil Vojtech Hora, ktorí sa pred 75 – rokmi, ako hlavní páchatelia, realizovali najväčšie zločiny proti ľudskosti v moderných dejinách Slovenska, masové popravy v Nemeckej, pri ktorých zavraždili okolo 900 mužov, žien a detí. Ba čo viac, boli to práve slovenskí gardisti z Považskej Bystrice, ktorí nemeckým nacistom poradili, že vápenka v Nemeckej je najvhodnejším miestom pre popravy, lebo plamene pece zahladia všetky stopy. Pred popravou svoje obete obrali o všetky cenné veci. Každú z nich, kľačiacu nad ústim pece, strelili do tyla a sotili do pece. ČLENOVIA POHG SVOJOU KRUTOSŤOU NERAZ PRI TÝCHTO POPRAVÁCH PREDČILI AJ NACISTOV. DO PECE NEVÁHALI HODIŤ ANI DIEŤA.
Popol z týchto obetí potom vysypali do Hrona. Pec v Nemeckej bola dokonca výkonnejšia, ako pec v Osvienčime. Hovorilo sa jej, že je jej 47. pecou. Treba opätovne pripomenúť, že to neboli len nemeckí okupanti, ale najmä naši slovenskí kolaboranti, ktorí vraždili našich vlastných obyvateľov.A TOTO MOŽNO POVEDAŤAJ O ZLOČINOCH PROTI ĽUDSKOSTI, ALE INOU FORMOU, KTORÉ SA TU PÁCHAJÚ PO NOVEMBRI 1989, KDE POČET TÝCHTO ZLOČINOV DO KONCA ROKA 2019 JE OMNOHO VYŠŠÍ, AKO POČET ZLOČINOV PROTI ĽUDSKOSTI OD ROKU 1939 DO ROKU 1989.


Sudcovské fujhnusy typu Roberta Jankovského na Okresnom súde v Považskej Bystrici

O považskobystrických sudcoch už vyše 60 rokov kolujú hotové legendy, ako aj o považskobystrickej prednovembrovej mafii, proti ktorej bola aj vtedajšia celoštátna mafia len odvarom. Pohrobkovia a nástupcovia tejto zločineckej zberby sa nedajú zahanbiť ani po Novembri 1989. Do tejto kategórie fujhnusovmožno zaradiť aj podpredsedu súdu JUDr. RobertaJankovského, švagra bývalej štátnej tajomníčky na Ministerstve spravodlivosti SR, JUDr. Moniky Jankovskej. Netvor a odľud v ľudskej a sudcovskej podobe, krivič zákonnosti, ktorý je plnohodnotným členom zločineckej a skorumpovanej slovenskej sudcovskej prašiviny, nad ktorými držia ochrannú ruku zberby zo Súdnej rady a Ministerstva spravodlivosti SR. Veď v ktorej inej krajine, ako je zločinecké, skorumpované, mafiánsko-gaunerské Slovensko, ovládané zločineckými gaunermi s génmi masových vrahov z POHG, by si RobertJankovský mohol také niečo dovoliť.

Vedome, cieľavedomea úmyselne, aby ma poškodil, vydá nevykonateľné predbežné opatrenie, nečaká ani na rozhodnutie nadriadeného súdu, ktoré bolo v jeho neprospech, dokonca POPREL MOJE NAJZÁKLADNEJŠIE PRÁVO – PRÁVO NA ODVOLANIE, a v zločinnom spolčení so súdno-exekútorskou hyenou Bílou, rodenou Hlavňovou z Košíc, je uvalená na mňa exekúcia. Pýtam sa Vás, Vy špinaví gauneri s génmi masových vrahov z POHG, ktorí ste riadili a riadite tento štát, to čo má znamenať? Mnohí z Vás, nielen z vysokej politiky, ale aj zo zločineckej sudcovskej a exekútorskej prašiviny, v rámci obnovenia trestu smrti, ste mali byť VEREJNE UTRATENÍ, čo by malo byť spojené s ľudovými slávnosťami. A pred Vašim odchodom do horúcich pekiel, by sa mala hrať pesnička pod názvom – UŽ NEBUDETE TENTO NÁROD TÝRAŤ, UŽ NEBUDETE TÚTO REPUBLIKU DRANCOVAŤ.

Vladimír Pavlík

          
  Sudcovská mafia chce vraj vycistovat svoje hniezdo, ale nechce zasadne zmeny
   PRINT RSS

             
Hlavná stránka