Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Hlavná stránka

Trestné oznámenie na sudcu Jankovského      

       Sudca Jankovský ma obviňuje z niečoho, čo sa nezakladá na pravde a on si je toho dobre vedomý. Takýto sudca vzhľadom k svojej minulosti, keď dlhodobo spolu so svojou švagrinou, toho času štátnou tajomníčkou ministra spravodlivosti Boreca, predstaviteľa konkurznej mafie, ako sudcovia VEDOME kryli trestnú činnosť mafiánskeho zločinca Petra Čongrádyho, NESPLNILI si svoju povinnosť ktorá im vyplývala zo zákona – len v zločineckom, mafiánsko-gaunerskom a fašistickom Slovensku môžu naďalej zasmraďovať už aj tak skorumpovanú slovenskú justíciu.

          Dnes tu predložím autentický dokument, ktorý jednoznačne dokazuje, že sudca Jankovský ma vedome nielen krivo obviňuje, napíše uznesenie ktoré skôr patrí na pezinskú psychiatriu, ale aj vedome zneužíva svoju právomoc presne tak, ako keď slúžil mafiánskemu zločincovi Petrovi Čongrádymu. Keďže nemá v hlave ani piliny s otrubami, nebude pre neho problém si zistiť, kto je majiteľ a prevádzkovateľ dotyčnej domény.

Vladimír Pavlík


                           Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica

                                                                                                    
                                                                                                       Orlové 26. 7. 2015 

Vážení
Generálna prokuratúra SR
Štúrova ul. 2
812 85 Bratislava 1

VEC: Oznámenie o podozrení z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. (1), písm. a) na Róberta Jankovského, podpredsedu Okresného súdu v Považskej Bystrici.

          Dotyčný sudca mi poslal uznesenie (zasielam) v ktorom ma krivo obvinil že som majiteľ a prevádzkovateľ internetovej stránky a nariaďuje mi niečo, čo nemôžem dodržať, splniť či vykonať. Ohliadnuc od toho, že tento sudca s minulosťou, keď mal nadštandardný vzťah s mafiánskym zločincom Petrom Čongrádym, vedel o jeho trestnej činnosti, nesplnil si povinnosť ktorá mu vyplývala zo zákona, ma vcelku neprekvapilo že sa stotožnil so všetkým čo navrhovateľ navrhol Okresnému súdu v Považskej Bystrici. On už v predstihu poznal výsledok, dokonca mi nariaďuje zdržať sa niečoho, pričom ho ani nezaujímalo, že mám svedka, ktorý to systémom z očí do očí môže navrhovateľovi dokázať. Sudca sa spolieha na svoju švagrinú, toho času štátnou tajomníčkou na ministerstve spravodlivosti Jankovskú, ktorá ako sudkyňa mala nadštandardné vzťahy s mafiánskym zločincom Petrom Čongrádym. Hoci vedela o jeho trestnej činnosti, taktiež si nesplnila povinnosť, ktorá jej vyplývala zo zákona.   

          Hoci som zákonným spôsobom poprel, že som nikdy nebol ani nie som vlastníkom, registrátorom alebo prevádzkovateľom uvedených internetových stránok, nemôžem preto nariadenie súdu dodržať. Mohol by som len požiadať o odstránenie predmetného článku, čo mi však súd nenariadil. Keďže sudca Jankovský nemá v hlave ani piliny ani otruby, nebol problém pre neho si zistiť, že jeho uznesenie sa nezakladá na pravde. (zasielam konkrétny dôkaz podľa ktorého sa dá preukázať, že sudca Jankovský nemá pravdu a podľa ktorého sa dá zistiť, kto je skutočný majiteľ a prevádzkovateľ) S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou si dovolím tvrdiť, že sudca Jankovský musel o tom vedieť – no asi sa chcel zahrať na Čongrádyho a dokázať mi, že on nemusí rešpektovať zákony.

          Za týmto účelom sa spojil s exekútorkou Hlavňovou z Košíc a cez vymyslené exekúcie ma chcú ekonomicky a psychicky likvidovať. V piatok 24. 7. 2015 mi poštárka oznámila že nedostala pre mňa dôchodok. Keď som telefonoval na vedenie pošty bolo mi oznámené, že navrhovateľ dal na mňa exekúciu, pričom mu nič nedlhujem, nedostal som žiadne uznesenie a exekútorka Hlavňová mi z účtu stiahla 327 eur a 88 centov. Pričom všetko je na základe vedomého falošného uznesenia sudcu Jankovského. (plus tri prílohy)

Vladimír Pavlík


                                                          


    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka