Ivan Mikloš a diamantová baňa v Juhoafrickej republike – 13. časť

Generálny prokurátor a kauza diamantovej bane


Možno konštatovať, že kauza diamantovej bane, aj napriek povinnému a jednostrannému mlčaniu politických a novinárskych špičiek, presvedčila veľké množstvo slovenskej populácie o jej hodnovernosti. Zbytočne súhrn treťotriedneho ekonomického diletanta a špičkového ekonomického zločinca Ivan Mikloš doporučuje Jozefovi Petrovovi a Vladimírovi Pavlíkovi návštevu lekára, keď nie je schopný uviesť ani jediný protiargument, ktorý by túto kauzu na www.diamantovabana.sk vyvrátil. Aký to paradox, keď tento tzv. ekonóm, ktorého skutočné ekonomické vedomosti nedosahujú ani úroveň absolventa strednej ekonomickej školy, bude s najväčšou pravdepodobnosťou riadiť Ministerstvo financií SR a svoju tupohlavosť a diletantstvo bude prenášať na plecia občanov, za zločiny a zlodejstvá napáchané samotnými politikmi, ich mecenášmi či kadejakými zbojníckymi finančnými zberbami. Nepochybne lichvári zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu sa už musia nesmierne tešiť, ako aj cez Ivana Mikloša budú môcť opätovne realizovať ekonomický fašizmus na slovenských občanoch, kde ponížená slovenská pravica im bude plne k dispozícii. A SOFISTIKOVANÉ FAŠISTICKÉ ZLOČINY PROTI ĽUDSKOSTI TU BUDÚ PREZENTOVANÉ AKO NEVYHNUTNÉ EKONOMICKÉ REFORMY. Úbohý to ekonóm, ktorý doteraz nedokázal vysvetliť „rozdiely“, či skôr SPOLOČNÉ ZNAKY medzi rozkradnutými miliardami a miliardami, ktoré si Slovensko požičiava zo zahraničia.

Našim čitateľom predkladám ďalší zaujímavý dokument z 18. októbra 2006. Jedná sa o list pána Petrova Generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi, kde je aj takáto pasáž: ...buďte tak láskavý a oznámte mne termín, kedy Vaši štátni zástupcovia – prokurátori sú ochotní prísť do Luxemburska, si z týchto 80 kg dôkazov pozrieť, lebo bez toho Vy tam u Vás nemôžete nič vyšetrovať!!!, to je len strata času...“

Treba ešte pripomenúť tzv. charaktery niektorých zbojníkov z kauzy diamantovej bane pri okradnutí slovenského národa, keď tieto komunistické a eštebácke zberby, nevediac, že pán Petrov bol v tom období špičkovým agentom tajnej služby JAR, sa ho dokonca rozhodli okradnúť aj o províziu, ktorá bola úradne napísaná a podpísaná. Akú mienku si môžu čitatelia urobiť o týchto chrapúňoch, keď pán Petrov im všetko financoval – letecké cesty, ubytovanie v špičkových hoteloch, zabezpečenie perfektného stravovania a ostatných náležitostí k tomu patriacich – a nakoniec takáto odplata?

Pán Generálny prokurátor Dobroslav Trnka, nespadá náhodou do Vašej kompetencie verejne povedať slovenskému národu o koľko stoviek miliónov bol doposiaľ v tejto kauze okradnutý? Prečo sa bojíte telemostu medzi Luxemburskom a Slovenskom, kde by sa hovorilo o konkrétnych zlodejstvách, ukázali by sa ďalšie dôkazy, kde bol vedome okradnutý slovenský národ? Veď pán Petrov by Vám po príchode do Luxemburska všetko uhradil, prípadne Vám dopredu poslal peniaze na letenku z Bratislavy do Luxemburska.

Vladimír Pavlík