Ivan Mikloš a diamantová baňa v Juhoafrickej republike – 12. časť

   (Táto časť je veľmi krátka pretože potvrdzuje vinu ekonomicko-politických zločincov, ktorí sa de facto sami usvedčili svojím konaním. O súčasných krokoch pána Petrova budú čitatelia z dôvodou nutnosti ich utajenia informovaní neskôr).

        

Spolupráca slovenských a luxemburských politikov v ututlávaní kauzy „Diamantovej bane v JAR“ 

         Čo myslíte, vážení čitatelia, prečo doteraz nereagoval ani jeden slovenský politik na závažné obvinenia, ktoré sú podložené nezvratnými dôkazmi v kauze „Diamantovej bane v JAR?“ Čo myslíte, vážení čitatelia, prečo táto kauza v ututlávaní dostáva už medzinárodný charakter, keď tu vzájomne spolupracujú slovenskí a luxemburskí politici? Čo myslíte, vážení čitatelia, prečo je Luxembursko nazývané európskym Izraelom? Čo myslíte, vážení čitatelia, prečo v ututlávaní tejto kauzy sú Fico, Dzurinda a Mikloš ako jedna rodina?

         Ako ste sa už mohli dozvedieť, bola vykoná v byte pána Petrova policajná prehliadka na základe falošného udania, že tam má nepovolene uložené zbrane. Čo myslíte, vážení čitatelia, ktorá z troch žien, ktoré sú zainteresované v tejto kauze, keď napr. najali päť nemeckých fiktívnych kupcov na zaplatenie 40 miliónov dolárov v niekoľkých splátkach za dotyčnú diamantovú baňu, keď o tieto peniaze bol okradnutý slovenský národ, dala toto falošné udanie luxemburskej polícii na pána Petrova?

Čo myslíte, vážení čitatelia, kto má na Slovensku a v Luxembursku takú moc, ŽE DOKÁZAL(I) ZARIADIŤ, ŽE Z VEREJNÝCH TELEFÓNNYCH AUTOMATOV V CELOM LUXEMBURSKU SA ZRAZU!!!, UŽ VYŠE MESIACA, NEDÁ DOVOLAŤ NA MOJE TELEFÓNNE ČÍSLO? Hádam si títo hlupáci myslia, že odpočúvanie môjho telefónu im nejako pomôže?

DOPORUČUJEM IM, ABY ZAČALI ODPOČÚVAŤ TÝCH POLITIKOV, KTORÍ  PREPIERALI V LUXEMBURSKÝCH BANKÁCH ZISKY Z DIAMANTOVEJ BANE, KEĎ NIELEN TÁTO BAŇA, ALE AJ ZISKY Z NEJ PATRIA SLOVENSKÉMU NÁRODU.

Čo myslíte, vážení čitatelia, kto si objednal a kto to odobril, aby v Luxembursku bola zriadená internetová stránka o diamantovej bani preložená z mnou podpísaných článkov, kde sú uvádzané vedomé klamstvá, ktoré sa nevyskytujú na mnou podpísaných článkoch?

Vladimír Pavlík    


Návrh na spoločnú tlačovú besedu ku kauze diamantovej bane v JAR

                                  Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica 

                                                                                                                    Orlové 21. 1. 2010 

 

 

Vážený pán                                                                                  Vážený pán
JUDr. Robert Fico                                                                       Ing. Ivan Mikloš
Úrad vlády SR                                                                             Poslanecký klub SDKÚ-DS
Námestie slobody 1                                                                   Národná rada SR
813 70 Bratislava                                                                         Nám. A. Dubčeka 1
                                                                                                       812 81 Bratislava 1  


VEC: Návrh na spoločnú tlačovú besedu ku kauze diamantovej bane v JAR

 

           Vážení páni,

            týmto Vám dávam oficiálny návrh na spoločnú verejnú tlačovú besedu ku kauze diamantovej bane v JAR, ktorú som opublikoval na internete - www.diamantovabana.sk  Vzhľadom k tomu, že doteraz ste nezaujali k tomu stanovisko, považujem určenie termínu na spoločnú tlačovú besedu k tejto téme za jedno z možných riešení, ktoré by potvrdilo alebo vyvrátilo, či  dokumenty ktoré sú súčasťou tejto kauzy sú autentické alebo falošné. Taktiež zastávam názor, že na tlačovej besede by sa mal zúčastniť aj generálny prokurátor Dobroslav Trnka, minister vnútra Robert Kaliňák a riaditeľ Slovenskej informačnej služby Jozef Magala. Slovenskí občania majú právo nielen zo zákona, ale aj z Ústavy Slovenskej republiky vedieť pravdu o tejto kauze.

 

                                                                                                    Vladimír Pavlík    


     


TRANSLATION/ (Preklad)

Subject: Proposal of a collective press conference regarding the case of a diamond mine in the Republic of South Africa
Dear Sirs,
I hereby take this opportunity to officially invite you to a collective public press conference regarding the case of a diamond mine in the Republic of South Africa, a case which has been published on the internet at vmw.diamantovabana.sk.
Since to date you have not issued any statement or opinion on this matter, I take the liberty to presume that a collective press conference constitutes one of possible solutions to resolving this matter and confirming or disproving the authenticity of the documents which have been used to uphold this case. At the same time, I am of the opinion that the press conference should be attended by the General Prosecutor Mr Dobroslav Trnka, the Minister of Interior Mr Robert Kaliňák and the Director of the Slovak Intelligence Service Mr Jozef Magala. The people of Slovakia have the right conferred on them by the law and the Constitution of the Slovak Republic to be rightfully informed about this case.

Vladimír Pavlik