Ivan Mikloš a diamantová baňa v Juhoafrickej republike – 10. časť


         Obracia sa na mňa množstvo ľudí prakticky s rovnakou otázkou, prečo slovenskí politici a médiá doposiaľ nezaujali stanovisko ku kauze „diamantová baňa,“ a to aj napriek tomu, že niektorí čitatelia sa v tom dokonca aj angažovali? Nemusím tu nikomu vysvetľovať, čo toto mlčanie znamená. Všetci politici, dokonca aj tí, naoko nepriatelia a protivníci si tu veľmi dobre rozumejú. Ako taká jedna politicko-ekonomická buzerantská rodina s pedofilno-perveznými zbojstvami cez ekonomiku. Asi si myslia, že nás unavia. Omyl, veľký omyl, idioti a hyeny z vysokej politiky (pokiaľ použijem Ficove výrazy na niektorých novinárov) hrajúci sa na „demokratov“, „národovcov“, „ochrancov slovenského národa“, v skutočnosti zločincov, zlodejov, politických prostitútov, či ekonomických perverzných pedofilov. V ktorom maďarskom zadku si zašitý, Szlóta Jánosz, jeden z najväčších zasmraďovateľov slovenského národa, keď doposiaľ mlčíš? Stále máš málo, aj s Vladom Mečiarom a ostatnými nenažranými zberbami z vysokej politiky?

         Aby sa (zatiaľ) predišlo nevídanej hanbe slovenských politických kriminálnikov, ktorá bude doložená ďalšími nezvratnými dôkazmi, pán Petrov sa rozhodol, ako poslednú možnosť, poslať 4. 12. 2008 trojstranový otvorený list s doručenkou samotnému Robertovi Ficovi, ktorý je súčasťou tohto článku. Pokiaľ nezaujme k tejto kauze verejné stanovisko, som zvedavý, ak sa začnú uverejňovať ďalšie otrasné fakty, ako toto sa bude napr. vysvetľovať čelným predstaviteľom Európskej únie, ktorí doteraz nemôžu pochopiť, prečo sa Slovenská republika ešte nedokázala vyrovnať s pánom Petrovom. A ešte niečo. Robert Fico by mal povinne vybozkávať holé zadky všetkých tých idiotov a hyen zo slovenských médií, keď doposiaľ o tejto kauze poctivo mlčia. Taktiež by sa im mal verejne ospravedlniť za všetky tie výroky, keď ich nazval idiotmi a hyenami – a zároveň iniciovať vznik odbornej komisie, zloženej z politológov, ekonómov, psychológov, psychiatrov a právnikov, ktorá by mu udelila certifikát na politického idiota a politickú hyenu.

Vladimír Pavlík