Hlavná stránka
 

Ako ordinujú dve exekútorské suky a fľandry, jedna z Košíc, druhá z Považskej Bystrice

                                                   

          Dňa 20. apríla 2015 zasraný smradľavý sudcovský gauner a hajzeľ, dlhoročný podpredseda zločineckého štátneho orgánu – Okresný súd v Považskej Bystrici JUDr. Róbert Jankovský na základe klamstiev vydal predbežné opatrenie, ktoré som nemohol realizovať, keďže som nebol majiteľom dotyčnej internetovej stránky, ale len jej prispievateľom. Po mojom odvolaní na Krajský súd v Trenčíne, ktorý jednohlasne 5. augusta 2015 rozhodol predsedníčkou senátu JUDr. Erikou Zajacovou – Odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa  MENÍ tak, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia ZAMIETA. Zasraný smradľavý sudcovský gauner a hajzeľ JUDr. Róbert Jankovský toto NEREŠPEKTOVAL, a povýšil sa nad nadriadený Krajský súd v Trenčíne. Za účelom vedome mi poškodiť, založil zločineckú skupinu v ktorej bol aj sudcovský gauner a hajzeľ JUDr. Ladislav Vašut, mafiánsky gauner a hajzeľ Ľubomír Osrman, jeho právny zástupca, gauner a hajzeľ Mgr. Vladimír Karásek. V zločinnom spolčení s exekútorskou sukou a fľandrou z Košíc bola na mňa uvalená exekúcia za nejaké nepeňažné plnenie, keďže som nemohol splniť predbežné opatrenie tohto sudcovského gaunera a hajzľa. Po nej to prebrala ďalšia exekútorská suka a fľandra z Považskej Bystrice. Len tak pre zaujímavosť, toto skurvené sudcovské prasa je švagrom bývalej štátnej tajomníčky na Ministerstve spravodlivosti SR JUDr. Moniky Jankovskej.

Mafiánsky gauner a hajzeľ Ľubomír Osrman dával návrh aby mohol disponovať mojimi nehnuteľnosťami – aj keď ešte NEBOL VYTÝČENÝ DÁTUM PRVÉHO POJEDNÁVANIA!!!

          Mafiánsky gauner a hajzeľ Osrman za pomoci členov zločineckej skupiny dáva 7. mája 2015 exekútorskej suke a fľandre do Košíc takýto návrh – Oprávnený prehlasuje, že v predmetnej veci neprebieha iné exekučné konanie u iného exekútora. Oprávnený navrhuje ZRIADENIE EXEKUČNÉHO PRÁVA NA NEHNUTEĽNOSTI VO VLASTNÍCTVE POVINNÉHO. OPRÁVNENÝ SÚHLASÍ S PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTÍ VO VLASTNÍCTVE POVINNÉHO, OZNAČENEJ V UPOVEDOMENÍ O ZAČATÍ EXEKÚCIE PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTÍ.

Ako tieto dve skurvené exekútorské suky a fľandry na mne realizovali fašistické a nacistické zvrhlosti

          V zločinnom spolčení najprv s exekútorskou sukou a fľandrou z Košíc a neskôr s exekútorskou sukou a fľandrou z Považskej Bystrice, keďže dovtedy som bol klientom Poštovej banky v Považskej Bystrici, kde mi boli každý mesiac automaticky zrazené platby za plyn, elektrinu, TV, telefón, internet a ďalšie položky a zvyšok mi poštová doručovateľka osobne doniesla. Tieto dve skurvené exekútorské suky a fľandry sa rozhodli, keďže boli súčasťou fašistických, nacistických, gardistických, neoľudáckych a arizátorskych zločincov z ponovembrových vlád a parlamentov, že môžu prikročiť k nasledovnému drastickému porušovaniu mojich ľudských, občianskych a zákonných práv.

          Skurvená exekútorská suka a fľandra z Košíc mi oznámila, že poštárka mi už nebude nosiť dôchodok, že nárok mám len na 210 eur, ktoré si musím ísť vybrať do Poštovej banky ktorá je na Hlavnej pošte v Považskej Bystrici. Keď som tam prišiel, bolo mi oznámené, že to si musím ísť vybrať do pobočky v Žiline. Tak si predstavte, že máte vážne zdravotné problémy, musíte cestovať 35 km do Žiliny a späť, hľadať dotyčnú pobočku a míňať aj z tých 210 eur. Pýtam sa, akým právom, podľa akého zákona - nariadenia? A to bol len začiatok. Skurvená exekútorská suka a fľandra zakázal Poštovej banke, aby mi strhávala aj ďalšie platby za TV, telefón, internet, ako aj ďalšie položky. Potom vyšiel zákon že mám nárok na 140 % zo sumy životného minima a zo zvyšku dôchodku zaokrúhleného nadol na sumu deliteľnú troma je jedna tretina, ktorú možno postihnúť, čo skurvená exekútorská suka a fľandra nerešpektovala a blokovala mi aj to, čo nemala.

Sociálna poisťovňa zákony dodržuje

          Pri ďalšej návšteve pobočky v Žiline banková úradníčka vyjadrila zhrozenie, ako ma okráda skurvená exekútorská suka a fľandra z Považskej Bystrice a odporučila mi, aby som sa obrátil na Sociálnu poisťovňu aby dôchodok som mohol dostávať priamo od nich. Bolo mi vyhovené  a prišlo k zásadným zmenám. Je mi strhnutá len určená exekučná čiastka a ZVYŠOK mi poštárka donesie osobne. Skurvená exekútorská suka a fľandra mi doteraz nevrátila sumu, ktorú mi protiprávne blokovala.

Záverom – odkaz pre dve skurvené exekútorské suky a fľandry

          Takéto experimenty realizujte na svojich rodičoch, z ktorých jeden vás splodil a tá druhá okotila. Alebo na vlastných zmrdozvratkoch, ktoré ste okotili. A čo sa týka skurveného sudcovského gaunera a hajzľa JUDr. Tibora Jankovského – či sa nájde aspoň jedna smradľavá papuľa, ktorá bola na funkcii ministra zločineckého a skorumpovaného štátneho orgánu Ministerstva spravodlivosti SR – či mal nejaké zvláštne povolenie, ŽE NEMUSÍ rešpektovať rozhodnutie nadriadeného súdu?   

Vladimír Pavlík

Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!

1 2 3 4 5 »