Hlavná stránka
 

 Sieg Heil, fašistickí, nacistickí, gardistickí, neoľudácki, arizátorski zločinci z ponovembrových vlád a parlamentov

          Mnohí z vás sú vnuci a pravnuci starých a prastarých rodičov, ktorý v Slovenskom štáte vo vojnovom období tými najzvrhlejšími zločinmi proti ľudskosti poslal do plynových komôr minimálne 60-tisíc Židov, žijúcich na Slovensku, aj kvôli získaniu ich majetku, hlavne cez arizáciu. Po vojne niektorí nacisti potvrdili, že Slováci robili aj nadprácu. Dokonca to malé množstvo Židov ktorí ostali na Slovensku, mohlo nakupovať na tržnici len jednu hodinu. Slováci v tom období patrili medzi najzločineckejší a najzvrhlejší ľudský odpad.

          Po porážke nemeckého nacizmu tieto kolaborantsko-zločinecké slovenské hordy ako tlupy tchorov, potkanov a krýs zaliezli do brlohov a čakali na svoju opätovnú šancu. Vďaka zlatej sovietskej diktatúre, ktorá tu trvala do konca roku 1989 nemali šancu na vyhladzovanie či páchanie zločinov proti ľudskosti na vlastných občanoch.

          Po Novembri 1989 tu pod dohľadom fašistického a nacistického amerického Antikrista, fašistickej a nacistickej nomenklatúry z Európskej únie, ich vnuci a pravnuci povyliezali zo svojich brlohov s ich zdedenými génmi a pokračovali v tom, čo nedokončil nemecký nacizmus. Keďže voči Židom to už bolo nereálne, mám na mysli arizáciu, vymysleli tzv. nebankovky, cez ktoré okradli za pomoci masívnej reklamy politikov, médií a rôznych osobností finančne a ekonomicky negramotných radových občanov. Pričom mnohí boli z tých, ktorí mali našetrené na pohreby, keď boli v pracovnom pomere pred novembrom 1989. Prišlo k ďalšej fáze, vyhladzovaniu na vlastných spoluobčanoch. Koncentračné tábory a plynové komory nahradili ekonomickými zločinmi, sociálnymi samovraždami a vykrádaním zdravotníctva. Za posledných 29 rokov takto predčasne pripravili o život dvojnásobne viac nevinných obetí, ako bolo vo vojnovom období usmrtených Židov vyvezených zo Slovenska.

          Aký to paradox, keď pod dohľadom zlatej sovietskej diktatúry do konca roku 1989 nikto nebol podvodne pripravený o byt, nebol vyhodený na ulicu, nestal sa bezdomovcom. Bolo nemysliteľné, aby čo len jeden človek nedostal za odvedenú prácu zaplatené, aby pri odchode do dôchodku chýbala čo len jedna hodina, bolo nemysliteľné aby dve naše banky boli vytunelované a odovzdané cudzine, bolo nemysliteľné, aby naše vodné a lesné zdroje ktoré boli dovtedy majetkom Slovenska, boli odovzdané cudzine, bolo nemysliteľné, aby Sovieti tu vyvážali svoj odpad, bolo nemysliteľné aby sme boli lacnou pracovnou silou pre cudzinu pre jej blahobyt, na úkor vlastnej biedy a utrpenia. Bolo nemysliteľné, aby tu fungovali exekútorskí gauneri, hajzli, exekútorské suky a fľandry, cez ktorých a ktoré sa páchajú tie najzvrhlejšie metódy týrania a ponižovania ľudí, ktorí sa aj podvodom dostanú do ich spárov. Bolo nemysliteľné aby bola hanobená ľudská dôstojnosť a robotnícka česť. Bolo nemysliteľné, aby nám Sovieti diktovali čo máme a čo nemáme pestovať, bolo nemysliteľné, aby nám tu dovážali potravinársky odpad, bolo nemysliteľné, aby naše prosperujúce fabriky boli vytunelované, ľudia prepustení a takto podhodnotené odovzdané cudzine. A mohol by som pokračovať ďalšími desiatkami porovnaní. Nové byty boli dostupné pre každého, boli normálne bežné prípady, že ho dostali aj v prípade keď podpísali, že v podniku odrobia desať rokov. Ani pôžičky od banky na kúpu dotyčného bytu sa nemenili, bolo nemysliteľné aby niekto počas splácania tejto pôžičky o byt prišiel.

          Kadejaký smradľavý ľudský odpad ktorý pred novembrom 1989 patril do kategórie zbabelých občianskych núl, nikdy sa nedokázali v mene pravdy postaviť proti presile zla, ktorý po tomto období sa samopasoval za najslovenskejších Slovákov, najkresťanskejších kresťanov, najnárodnejších národniarov, najslovanskejších Slovanov si osvojili bludy, že Slováci sú národom dobrosrdečným, vyznávajú mierové hodnoty, sú tolerantní, pričom realita patrí medzi tie najzvrhlejšie a najneľudskejšie. Minimálne 70-80 % z nich patrí medzi zvrhlé hordy, spomedzi ktorých vzišiel najzločineckejší, najzlodejskejší ľudský odpad, tvoriaci ponovembrové vlády a parlamenty. Cez vykrádanie zdravotníctva sa stali najmasovejšími vrahmi v rámci Európskej únie, ktorí si aj takýmito najzvrhlejšími metódami zvyšovali svoj majetkový prospech. Dokonca neváhali ani svoje vlastné deti a vnukov vyštvať z vlastnej krajiny a pripraviť ich o budúcnosť vo vlastnej krajine. Neváhali ich podhodiť cudzine, aby zvyšovali ich blahobyt a odvádzali tam dane. Dôchodcov ktorí to tu vybudovali pripravili o dôstojnú starobu, ich zvrhlosť pociťuje aj detská generácia. Za posledných 30 rokov položili základ k tomu, že za cca 70 rokov bude Slovensko krajinou, kde vlastný národ bude v nej menšinou.  

Záverom

Smrť fašistickému a nacistickému americkému Antikristovi a jeho zločineckým kolaborantom a vlastizradcom z ponovembrových slovenských vlád a parlamentov.

Vladimír Pavlík

Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!

1 2 3 4 5 »