Hlavná stránka
 

Katastrofa nad katastrofy, keď majú pridať dôchodcom, vraj hrozí kolaps štátneho rozpočtu, ba dokonca, aj štátny bankrot

     

Diskusia okolo 13. dôchodku v roku 2024, ako ho prezentoval exminister Richter, zo strany ekonomických analytikov a opozície rozbehli typickú paranoju Pezinskej psychiatrie. Počúvam plač a obavy ohľadom tejto sumy, ktorá má byť 600 eur. Toto bude stáť 700-miliónov, odkiaľ sa na to zoberie, ohrozí to štátny rozpočet.....

Takže si to trochu rozoberme. Je nezvratne preukázané, že každý rok sa zo štátneho rozpočtu rozkradne minimálne 2-miliardy eur. Tieto miliardy sa nahrádzajú pôžičkami zo zahraničia aj za takú drastickú cenu, že postupne sme strácal nielen ekonomickú ale aj svoju vlastnú politickú svojbytnosť. Samozrejme že politici – politické strany, ktoré za toto obdobie tvorili koalície, veľmi dobre o tom vedeli, boli si toho vedomé, napriek tomu to každoročne pokračovalo. A TERAZ TO VYNÁSOBME - X 30 ROKOV. A k tomu pridajme niekoľko desiatok miliárd, ktoré zo Slovenska odišli do zahraničia, TO ŠTÁTNY ROZPOČET NEBOL OHROZENÝ?Zoberme si napríklad tých, cca, 4-5 tisíc zbojníckych vŕškov na Slovensku, nadštandardne vybavených, ako aj tie stovky a stovky nadštandardných luxusných vybavených nemovitostí v zahraničí – a pýtajme sa, či k tomuto všetkému ich majitelia prišli cez poctivo zarobené peniaze, alebo z vykrádania štátneho rozpočtu? Hanba a hnus, keď štát podporuje takéto niečo, že keď blahobyt jedných je vytvorený na úkor tých, ktorí tu svojou prácou vytvorili tieto ekonomické hodnoty a druhí na tom profitujú? Aký to paradox, keď práve tí, ktorí tieto ekonomické hodnoty vytvorili a vytvárajú, sú finančne poddimenzovaní?

Ako je to možné, že ani jeden jediný kus zo všetkých tých kusov, ktorí si za posledných 30 rokov prevetrávali pohlavné orgány vo vládach a parlamentoch, ani jeden jediný za to obdobie NEOTVORIL tu svoju zasranú smradľavú protislovenskú papuľu a VEREJNE PROTI TOMU NEPROTESTOVAL? Ozaj, za koľko mesiacov sa tu dokázalo rozkradnúť 700 miliónov, teda suma, ktorá ma pokryť 13. dôchodok 600 eur v roku 2024? To predsa nemá logiku, je to nemysliteľné, aby vykrádači štátneho rozpočtu bojovali sami proti sebe.

Tak si to zhrňme, keď sa má pridať dôchodcom, ktorí to tu vybudovali, pričom to rozkradli práve tí, ktorí sedeli a sedia v ponovembrových vládach a parlamentoch, tlupy oligarchov, finančných skupín, bielych golierov, tak zrazu sú ohrozené verejné financie a štátny rozpočet? Nezanedbateľná, dokonca mimoriadne dôležitá je otázka, ako si plnili a plnia svoje povinnosti ktoré im vyplývajú zo zákona, GP SR, MV SR, MS SR, SIS? Napriek tomu že prokuratúra podľa ústavného práva patrí do kontrolných orgánov, je JEJ POVINNOSŤOU zákonnými prostriedkami CHRÁNIŤ nielen štát, ale aj práva a záujmy fyzických a právnických osôb.

          Zákon o Policajnom zbore číslo 171/1993 Z. z. - § 2 úlohy Policajného zboru, ktorý má plniť tieto úlohy: a.) spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb pri ochrane majetku, b.) odhaľuje trestné činy a zisťuje páchateľov, c.) spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií, legalizácie príjmov z trestnej čínnosti.

          Lenže najväčší problém je v tom, že o osude MV SR, GP SR, MS SR, SIS ROZHODUJÚ najzločineckejší a najzlodejskejší vyvrheli, gauneri a masoví vrahovia z ponovembrových vlád, parlamentov, ktorí sú eseročkami oligarchov, finančných skupín a bielych golierov.

Vladimír Pavlík

Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!

1 2 3 »