Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Vladimír Pavlík
Hlavná stránka

AKCIA VAMPIR – pohrobkovia arizátorov a normalizátorov riadia Slovensko – 2. časť           

          V máji 1945 bol oficiálne porazený fašizmus a v novembri 1989, ako nám to prezentujú na Slovensku, bol či mal byť porazený komunizmus. No neviem, či porážkou komunizmu má byť aj to, že konkrétni pretransformovaní komunisti a eštebáci, ako aj ich pohrobkovia, majú na Slovensku opätovne politickú a ekonomickú moc, pričom mnohí z nich majú vo svojich rodokmeňoch kolaborantov s fašizmom, gestapom, arizátorov, normalizátorov, sadistov a psychopatov. Že nimi zdedené gény po svojich predkoch sú vo väčšine dedičné, dokazuje aj to, čo zo Slovenska dokázali urobiť za 23 rokov. Nepotrebujú ani koncentračné tábory ani plynové komory, ani fašistické, gardistické či esesácke uniformy. Na to, aby realizovali experimenty na vlastnom národe pod dohľadom židofašistickej lichvy zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu a páchali zločiny proti ľudskosti, používajú tzv. nevyhnutné ekonomické reformy, keď systémom kolektívnej viny na nevinných preniesli následky svojich zločinov na občanov.

          A až pri osobných stretnutiach s týmito ľuďmi, ktorí mi predložili dôkazy a argumenty som sa nielen dozvedel, ale aj pochopil, že aj keď fašizmus bol oficiálne porazený, desaťtisíce českých, moravských a slovenských kolaborantov, mnohí z nich aj pod rúškom vydierania tu fungovali naďalej, počnúc najvyššími straníckymi funkcionármi, alebo v bezpečnosti a armáde. Svojim spôsobom v mnohých prípadoch to boli práve ONI, ktorí stáli za zločinmi v 50. rokoch minulého storočia pri likvidovaní statočných a čestných ľudí. Už v prvej časti sme ukázali, čo bolo ich cieľom a názorne to bude dokumentované aj v tejto časti. Tiež som si spomenul na vyjadrenia nezávisle na sebe dvoch lekárov, že tak ako sa prenášajú dedičné choroby z pokolenia na pokolenie, tak sa prenášajú aj zločinecké gény fašistických a nacistických kolaborantov a arizátorov z obdobia vojnového Slovenského štátu či gény komunistických a eštebáckych zločincov z obdobia 50. rokov minulého storočia, alebo gény normalizátorov po roku 1968. Dnes, prakticky, od novembra 1989, vládnu na Slovensku pohrobkovia týchto zločineckých kreatúr, vysoko sofistikovaní fašisti, arizátori, normalizátori, sadisti a psychopati, ako aj masoví vrahovia cez ekonomiku, cez tzv. nevyhnutné ekonomické reformy, kde nevinní pykajú na základe kolektívnej viny za ekonomické zločiny ktorých sa nedopustili a platia za to aj predčasne ukončenými vlastnými životmi, keď už nedokážu uniesť ekonomické škrty. Mnohí z nich, pokiaľ by žili v ére nemeckého fašizmu a nacizmu, v zločinoch proti ľudskosti by prekonali aj tých vtedajších najzvrhlejších zločincov nemeckej národnosti. A akýsi či tzv. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov sú toho času na 80 % len tlupy parazitných darmožráčov prisatých na štátnom rozpočte, kolaborujúcich s ponovembrovou garnitúrou z čeľade fašistov, arizátorov, normalizátorov, sadistov, psychopatov a masových vrahov, ktorá sa toho času zhlukuje v zločineckej, štátno-teroristickej a mafiánskej organizácii Smer – tzv. SD. Najväčším hnusom a humusom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov bolo, že verejne propagovali a podporovali mučenie a vykonštruované tresty smrti na tzv. triednych nepriateľoch v 50. rokoch minulého storočia. 

Fašistickí a gestapácki kolaboranti v komunistickom, policajnom a armádnom rúchu

          Pán Ladislav Jasoněk bol jeden z tých, ktorý ma v tom období niekoľkokrát navštívil a podal otrasné svedectvo, ako hneď po vojne agenti gestapa infiltrovaní v komunistickej strane a bezpečnosti, ktorí počas vojny fungovali ako fiktívni partizáni pod dohľadom gestapa, sa ho snažili zlikvidovať, ako aj jeho spolubojovníkov. Bol totiž jedným z tých odvážnych, ktorý už od roku 1945 verejne poukazoval, že v strane, vo vysokej politike, polícii, ŠtB, armáde či v riadiacich hospodárskych funkciách je množstvo bývalých kolaborantov fašizmu a gestapa ktorí tam vstúpili len pre to, aby psychicky a fyzicky likvidovali poctivých odbojárov a partizánov, ktorí na týchto zločincov otvorene poukazovali. Keď nepomohlo vyhadzovanie zo zamestnania na základe vykonštruovaných a podvodných argumentov, tak ho komunistická justícia NA 7 ROKOV ZBAVILA SVOJPRÁVNOSTI A UROBILA Z NEHO PARANOIDNÉHO KVERULANTA. Mimochodom tieto zločinné praktiky doteraz využíva aj slovenská justícia voči pani Šidlovej, ktorej obsiahla kauza je prezentovaná na tejto stránke. A nielen voči nej.

Akcia VAMPIR zatajovaná aj po novembri 1989

          Kolaboranti fašistov a gestapákov majú silné pozície aj po roku 1989 a dedili sa z pokolenia na pokolenie. Mnohí z tých, ktorí s nasadením vlastného života bojovali proti fašizmu sa opätovne domáhajú odtajnenia akcie VAMPIR. Ich snaha je ale márna. Dňa 1. februára 1993 pán Jasoněk osobne odovzdal na Ministerstve vnútra Českej republiky otvorený dopis vtedajšiemu ministrovi vnútra Jánovi Rumlovi, v ktorom sa mimo iného píše: „Personálna správa MO – Úrad personálnych informácii a štatistiky Praha listom č.j. 4841/1992 zo dňa 27. 1. 1993 mi oznamuje, že na moje ďalšie podanie už nebude reagovať.“ K tomuto uvádzam: Orgány všetkých stupňov MV, MNO, prokuratúr, KSČ, ČSPB a ďalší v minulosti OBDRŽALI v origináloch a otvorených listoch všetky písomnosti, vrátane prevolania z 8. septembra 1975, no obsah nikoho nezaujímal. Prečo asi?

          Keď sa konfidentom fašizmu a gestapa nepodarilo pána Jasoňka v roku 1961 fyzicky zlikvidovaťv uzavretom psychiatrickom oddelení v Opave, bol v roku 1962 pod č. j. Nc 519/61 podvodným spôsobom zbavený svojprávnosti. Prenasledovanie spojené s terorom voči jeho rodine bolo aj príčinou predčasnej smrti jeho manželky. Nemožno sa tomu čudovať. Veď sa mu podarilo získať dôkazy, ako sa na MNO pod č. 255/46 vydávali osvedčenia vojnovým zločincom, konfidentom gestapa, vrahom aktívnych odbojárov a partizánov, prednostne príslušníkom ilegálnej gestapáckej organizácie VAMPIR a funkcionárom KSČ, ktorí si po vojne vykonštruovali odboj.  

Fašistickým a gestapáckym kolaborantom z ktorých boli po roku 1945 najzúrivejší komunisti a eštebáci pán Jasoněk mimoriadne prekážal.

          Dňa 12. 9. 1969 vydáva Rada Miestneho národného výboru Dolní Životice, okres Opava, pánu Jasoňkovi potvrdenie, v ktorom sa mimo iného konštatuje:

          Že od 8. 10. 1938 do 4. 8. 1939 bol vedúcim odbojovej protinacistickej – fašistickej skupiny, potom až do konca vojny, t.j. do 9. mája 1945. Táto skupina odbojárov prevádzala rôzne sabotážne a spravodajské akcie, smerujúce k oslobodeniu ČSR od nemeckého fašizmu. Niektorí členovia tejto odbojovej skupiny boli perzekvovaní vyhostením, umučením alebo väznením v koncentračných táboroch.

          Z Národného výboru Dolné Životice je aj ďalšie potvrdenie zo 14. 7. 1945, pod ktorým je podpísaný jeho vtedajší predseda MUDr. Josef Sochorek. Mimo iného sa tu píše, citujem: „Pán Ladislav Jasoněk pre svoj neochvejný boj proti všetkému nemeckému bol po okupácii v októbri 1938 Nemcami prenasledovaný a 4. augusta 1939 s OKAMŽITOU PLATNOSŤOU Z RÍŠSKONEMECKÉHO ÚZEMIA VYHOSTENÝ. (Autentický dokument je súčasťou tohto článku – pozn. autora V. P.)

Pokračovanie v ďalšej časti

Vladimír Pavlík

    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka