Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Výzva mimoparlamentným stranám k prevzatiu programu, ktorý vyvedie Slovensko z chudoby a marazmu

My, dole podpísaní signatári  obraciame sa na všetky registrované mimoparlamentné strany, ktoré  nie sú v likvidácii, s výzvou k prevzatiu  programu, ktorý je v doplnenej podobe súčasťou našej výzvy.  Bola by škoda, keby sa tento program, aký doposiaľ nemala a zatiaľ nemá  žiadna strana, nevyužil v prospech občanov Slovenska.

Sme presvedčení, že nami upravený program bude zárukou obnovenia dôvery občanov v právny štát a ukončí vplyv oligarchie a politickej mafie na Slovensku. 

Signatári výzvy: 
Vladimír Pavlík                   František Bednár        JUDr. Ján Garaj
Mgr. Rastislav Turčík         Bc. Marek Behan        Ing. Ľubomír Safko
Mgr. Martin Bavolár           Jozef Jacek                 Marek Duda
Ing. Rudolf Weiss              Štefan Martoš


     

PROGRAM PRE  VYVEDENIE SLOVENSKA Z CHUDOBY A MARAZMU

 1. Prijatie účinného zákona o preukazovaní pôvodu majetku od roku 1990 s následným vyvlastnením v prospech slovenského ľudu v súlade so zásadami kolektívneho svedomia Slovenského ľudu, ktoré vychádza z princípu človečenstva,  ak bol nadobudnutý nelegálne alebo v rozpore s dobrými mravmi. Ekonomické zločiny, ktoré spôsobili chudobu, utrpenie a sociálne samovraždy musia byť nepremlčateľné rovnako ako zločiny ktoré spáchala konkrétna osoba v období nacizmu, komunizmu, alebo inej ideológie. Keďže zdrojom príjmu oligarchie sa stal štátny majetok, je nevyhnutné  zrušiť zmluvy medzi štátom a subjektmi práva oligarchov. Za nevyšetrenie privatizačných káuz ako Gorila a Sasanka, musia niesť hmotnú zodpovednosť nielen páchatelia, ale  aj  politici, ktorí boli vo vláde a parlamente podľa miery zavinenia.
 1. Obnovenie dôvery občanov v právny štát! Slovenský štát je kolektívnou zmluvou a nástrojom duchovnej, sociálnej, materiálnej, právnej  a ekologickej bezpečnosti celého slovenského ľudu, ktorý tvoria všetky národy, národnosti, ich rodiny a jednotlivci trvalo žijúce na jeho území. Zrušíme záväznosť judikatúry vyšších všeobecných súdov a pokynov generálneho prokurátora tak, že pre sudcov a prokurátorov bude záväzný už len zákon rovnako ako pre celý slovenský pospolitý ľud a nie spleť neprehľadnej judikatúry, ktorá je len účelovo oligarchiou používaná na rozožieranie právneho vedomia Slovenského ľudu a nie je vyhlásená v zbierke zákonov! Zavedieme verejnú priamu voľbu sudcov a prokurátorov! Zavedieme podmienku prijatia akéhokoľvek zákona alebo zmeny zákona plynúcej z verejnej spoločenskej nutnosti zavedenia nového zákona, alebo jeho zmeny, aby bola preukázateľne zrejmá slovenskému ľudu! Zavedieme priamu hmotnú zodpovednosť sudcov a prokurátorov! Inšpekcia Ministerstva vnútra nemôže byť kontrolovaná týmto ministerstvom.
 1. Zastavíme  podľa štatistík Eurostatu predčasné úmrtia  vyše 11 000 ľudí ročne kvôli vykrádaniu zdravotníctva. Vyvlastnený majetok použijeme na zmodernizovanie nemocníc, čím predlžíme vek dožitia v zdraví. Zavedieme len  jednu štátnu zdravotná poisťovňa tak ako to bežne funguje vo viacerých vyspelých štátoch.
 1. Zavedieme len jeden koncový výber dane a ukončíme podvody s DPH, keďže každé tretie euro je ukradnuté, čím získame min. 2 miliardy eur. Týmto razantne znížime  dane a odvody podnikateľom a živnostníkom, aby títo mohli vyplácať zamestnancom vyššie mzdy.
 1. Ústava SR zaručuje každému právo na dôstojný život, preto minimálny dôchodok musí byť na úrovni Slovinska s približne rovnakým HDP. 550 EUR je hranica minimálneho dôchodku. Okrem  starobných  dôchodkov  zvýšime min. mzdu na  1.000 EUR. V prvej etape vo všetkých spoločnostiach so zahraničnou účasťou, ktoré sú ziskové a v druhej po znížení dane a odvodov do troch rokov aj v prípade domácich podnikateľov.  Podporíme tým rast domácej spotreby a ukončíme príjmovú a dôchodkovú chudobu, čím  vybudujeme strednú triedu, ktorá dnes neexistuje.
 1. Zrušíme protiústavný zákon o postupnom zvyšovaní veku odchodu do dôchodku, pretože skutočný vek tzv. zdravého života, teda veku v ktorom môže človek aktívne žiť a pracovať, je v porovnaní s vyspelými štátmi   v niektorých prípadoch až o 10 rokov nižší. Údaje štatistického úradu SR o zvyšovaní veku dožitia  sú zavádzajúce, pretože sa štatisticky jedná v drvivej väčšine o chorých ľudí so zdravotnými obmedzeniami neschopných práce.  Vláda týmto zákonom doslova odsúdila tisíce slovenských občanov k životu v biede, bezdomovectvu  a postupnej likvidácii bez prístupu k zdravotnej starostlivosti.
 1. Postupne obnovíme ENERGETICKÚ SEBESTAČNOSŤ. Vrátime štátu energetické monopoly (SPP-Distribúcia, Slovenské elektrárne) a prehodnotíme privatizácie štátneho majetku od čias tzv. divokej privatizácie. Dôsledne prešetríme  všetky rozhodnutia  konkurznej mafie v dôsledku ktorých boli  zlikvidované  aj prosperujúce  podniky.
 1. Podpora bývania. Mladé rodiny ako základný prvok štátu podporíme novými nájomným bytmi s nízkym nájomným a možnosťou odkúpenia bytu za prijateľnú cenu. Podstatne zvýšime rodičovský príspevok v závislosti od počtu detí tak, aby nedochádzalo k  zneužívaniu sociálneho systému. Podporou rodiny ako základu štátu musíme zastaviť demografické vymieranie Slovenska. Je neprijateľné, že v budúcnosti nebude mať kto robiť na dôchodcov, pričom je  denne   potratených 30 nenarodených detí. 

 2. Vrátime školám a pedagogickým pracovníkom uznanie v spoločnosti, jednak ich finančným ohodnotím ale aj zmenou metodiky  vyučovania na školách tak, aby školy neprodukovali nezamestnateľných absolventov.
 1. Po novembri 1989 bolo zlikvidované poľnohospodárovo, ktoré zamestnávalo 350 000 ľudí.  Preto obnovíme potravinovú sebestačnosť a podporíme slovenskú živočíšnu a rastlinnú výrobu na vidieku a  viac slovenských výrobkov v obchodoch.
 1. Vrátime volebné právo slovenskému ľudu a po 23 rokoch  zavedieme tlač, výrobu a distribúciu volebných hárkov, obálok a písacích potrieb štátnej tlačiarenskej firme, ktorá bude podliehať neobmedzenej technickej, elektronickej a chemickej kontrole prípravy, výroby a distribúcie po dobu až 6 mesiacov od skončenia akýchkoľvek volieb a nie tak ako sú dnes klamaní voliči, keďže všetky technické prostriedky k voľbám nezabezpečuje ani ministerstvo, ani štátna volebná komisia, ale od roku 1995 plynule jedna jediná súkromná firma!

16.  január 2018

 
   PRINT RSS

Hlavná stránka