"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

KONFRONTÁCIA S REALITOU:

Viem, je to trocha netradične, ale majte prosím trocha strpenia, pretože všetko súvisí so všetkým a všetky vládne špinavosti súvisia s našou "zemou", pretože vládna "elita" chce udržovať všetky národy vo svete v strachu, beznádejí, zúfalstve, aby z ľudí mali obyčajné mechanické ľudské roboty.   Musím so smútkom a žiaľom konštatovať, že väčšina ľudí im na tieto sofistikované metódy a spôsoby skočí ako mucha na lep a zožerú to aj s navijakom, pretože toto je celosvetová indoktrinácia  ľudskej mysle, ktorá sa ozaj vskutku darí tejto tlupe kriminálnej Satanskej elite, ktorá sa skladá iba z pár rodinných príslušníkov a ovláda celý svet v tajnosti za oponou svetovej scény!! Chcem iba toľko dodať, že nemáme na celej zemi iba pár svetadielov, ktoré poznáme: Ázia, Afrika, Európa, Severná a Južná Amerika, Austrália, a nejaké ostrovy. Ide tu totiž o veľké prírodné bohatstvá, ktoré ľudom môže priniesť blahobyt a samozrejme spokojnejší život pre všetkých a pre všetky národy sveta!
Minule som písala, že naša "ZEM" nie je preplnená žvástami a klamstvami, ktorými  nás kŕmi "svetová tlupa". Celý svet vedie táto kriminálna banda do vojny, lebo sa nás "potrebujú zbaviť, aby mali všetko pre seba, lebo sa pasovali za BOHOV" tejto celej zeme, a chcú ju mať len pre seba. Zmocnili sa všetkého ,čo na tejto zemi patrí všetkým "národom"! Ľudia, nesmiete sa viac sa nechať klamať, zavádzať, podvádzať od týchto špinavých kriminálnikov, ktorí vám ukradli už aj vašu dušu, ktorá má byť slobodná! Ukradli väčšine lodí ich ľudskú dušu, ich kreatívne mysle a indoktrinovali ľudské mysle do mechanicky nevedomých a nepremýšľajúcich robotov!

Na prelome 19.  a 20. storočia ešte miestami prebiehala živá diskusia na tému: "či je ZEM sférická, či plochá a niektorí, ako napr. Samuel Rowbotham(Paralax), presvedčivo obhajovali plochú, nehybnú ZEM na mnohých verejných prednáškách, ako referovali aj niektoré dobové novinové články. Hlavný prúd rozrastajúceho sa vedeckého "establishmentu"  už bol pevne nasmerovaný úplne iným smerom-kozmológiu už dávno ovládli "teoretici"! Už niekoľko generácií prešlo "globalizačnou" vesmírnou indoktrináciou v školách! Hlavným dôkazom zemegule pritom bol triedny glóbus a matematické rovnice a výpočty na tej najpresvedčivejšej úrovne!

V polovici 19. storočia prišla na scénu "Darwinova teória evolúcie"-a tá bola nerozlučne spätá a postavená na heliocentrickom modeli s ohromným vesmírom s neuveriteľnými svetelnými rokmi. Pôvodné: "Biblické poňatie sveta ako nehybnej roviny " založenej na hlbine" s pevnou nebeskou klenbou oddeľujúcou vody od vôd, bolo pochopiteľne absolútne nezlučiteľné s evolučnou teóriou! Model sveta, ktorému verilo ľudstvo od nepamäti bol odmietnutý a odsunutý do kategórie :"primitívny, smiešny"-pošliapaný a zahrabaný na dno zeme.

Všetkým bola "rotujúca zemeguľa" a vesmír od toho najútlejšieho veku prezentované ako potvrdený a nespochybniteľný fakt. Túto teóriu, považovanú ako pravdu, museli deti "pochopiť" čo najskôr, kým ešte nemali rozum, aby sa nemohli brániť, pretože neskôr by niečo také len ťažko nekriticky prijali. Deti nechodili a nechodia do školy, aby sa naučili "premýšľať" ,ale aby sa naučili "pripravenú" látku pre budúce otrocké povolenie: poslúchať a robiť to, čo nakážu v práci bez kreatívneho premýšľania! Skutočne premýšľajúci človek je to posledné, čo by vládnuce elity potrebovali a chceli. Premýšľajúci človek je totálne nebezpečný pre akúkoľvek spoločnosť!
Hlavnou zbraňou proti komukoľvek, kto by pochyboval sa stal výsmech a pohŕdanie, tak ako to vždy býva pri neprítomnosti skutočných dôkazov!
Strojcovia nového vesmírneho rádu, globalisti, mali v rukách všetky triumfy: "peniaze, média i moc"-pretože podvodmi, krádežami, vraždami, sofistikovanými metódami a spôsobmi ovládli všetko natlačenými peniazmi!!
https://www.youtube.com/watch?v=m7x0CxAS1iw


Toto bola doba pokroku, oslobodenia sa od "BOHA" a "BIBLIE" a Koperníkovský heliocentrizmus tomu bol základným kameňom! Občan musel byť oddelený od myšlienok na Boha Stvoriteľa, aby ho novovznikajúce vedecké odbory a sociálni inžinieri mohli postupne posúvať tam, kam chceli, t.j.: "k čo najviac materialistickému a pudovému chovaniu a pohľadu na svet"!!

Celý vzdelávací systém je z veľkej časti "indoktrinácia do evolučne-materialistického "pohľadu na svet a život-indoktrinácia do náboženstva "vedeckosti", ktorá má svoje ľudské zákony určené veľkňazmi ako:"Koperník, Newton, Darwin, Einstein"!

Tí určujú "dogmy"(vymyslené teórie), ktoré musia vyznávať všetci, ktorí chcú byť uznávanými členmi vedeckej obce! Tá je pevne spätá s vládou a veľkými nadnárodnými firmami, ktoré ju financujú! Profesori sú vyznávači a majú za úlohu správne vyškoliť ďalších prípadných členov obce "elity" užitočných idiotov! Ak sa toleruje nejaké oponovanie, tak len v určitých pevne stanovených medziach!

Encyklopédia Britannica odhaľuje základné podmienky pre vedcov, keď komentuje koperníkovský heliocentrizmus nasledovne: "lekciou pre budúcich vedcov je, že ak teória vyžaduje špecifický pôvod alebo pohľad, potom nie je prijateľná"! Elitári (paraziti)majú mimoriadny záujem udržať vesmír a rotujúci glóbus, pretože materialistický a pudovo založený, oklamaný človek je najľahšie ovládateľný a manipulovateľný!
Prečo vyňal Koperník Zem zo stredu Stvorenia Bohom?! (keby to neurobil on, urobil by to niekto iný, pretože šlo o plánované ovládnutie sveta "určitou elitou"satanskej dynastie!)

"Dokiaľ je Zem stredom vesmíru, tak má kresťanský príbeh spasenia určitú vierohodnosť! Keď toto astronómia zmenila, celé kresťanské dejiny stratili kontext, v ktorom dávali zmysel"!

Kresťania si môžu myslieť, že taký názor je príliš extrémny. Mnohí neveriaci ale vnímajú rozpor medzi Bibliou a koperníkovským vesmírom lepšie než kresťania ,ktorí si zvykli nebrať Božie slovo tak vážne tam, kde hovorí o forme stvorenia. Áno, Biblia je kniha o Božom jednaní a spasení človeka! Nemožno k nej ale pristupovať tak, že podstatné je iba to, čo sa týka duchovnej reality: a to ,čo sa týka materiálnej reality: si už môžeme vyložiť voľne, podľa ľudských teórií! Boh nepoužíva slová tak ledabolo ako my(nehovoríme o básnických, lyrických pasážach Biblie, ktoré sú jasne vyčlenené od dejepisných)

Biblia je búd presná na fakty a pravdivá celá, alebo sa na ňu nemôžeme spoľahnúť v ničom! Kresťanská cirkev je tu na to, aby túto pravdu vyznávala a obhajovala celú! Prečo asi museli izraelský pisári prepisovať Bibliu do písmenka presne?!Túto úctu sme dávno stratili!!
Na konci 19.storočia bol koperníkovský heliocentrizmus stále púhou teoretickou konštrukciou bez jediného skutočného dôkazu, postavenou na nepodložených špekuláciách gréckych a novodobých myšlienkových teoretikov! Už zhruba 200 rokov sa ale vyučovala na školách ako fakt a jediným dôkazom boli matematické rovnice a glóbus v každej triede!

S Newtonom a magickou neviditeľnou a nemerateľnou gravitáciou celý matematicko-teoretický koncept začal žiť svojím vlastným životom a napomohol k vzniku teórie evolúcie! Zdá sa, že od Koperníka sa človek dostal na šikmú plochu-teraz kĺže rýchlejšie preč od stredu do-do čoho?! Do ničoty!?-do prenikavého pocitu svojej "ničoty"!?....Všetka veda má teraz za cieľ odradiť človeka od jeho bývalého rešpektu k sebe samému, ako keby to bola bývalá iba bizarná domýšľavosť"! Aj mnohí jeho obhajcovia si uvedomovali  aká čisto hypotetická celá konštrukcia je ale alternatíva v podobe starého biblického modelu Zeme bola jednoducho neprijateľná!!! Je kľúčové si uvedomiť, že tu skutočne nešlo o objektívne a logické poznávanie skutočností, ale o presadenie určitej ideológia-sveta bez Stvoriteľa-konkrétnejšie bez "Biblického Stvorenia Zeme"!

Keď teda v 2.pol.19. storočia prebehlo niekoľko "experimentov" ohľadne guľatosti zeme, ktoré mali zmerať pohyb Zeme, ale žiadny pohyb nezmerali, ba vyvrátili ho, tak vo väčšine rozrastajúcej sa teoreticko-vedeckej obci nastalo "tiché zdesenie"!!!!
http://en.terraconvexa.com.br/#inicio

Bolo treba vynaložiť kolektívne úsilie jedných z najväčších myslí všetkých čias. Vymyslieť fungujúci model trvalo viac ako 2000 rokov! Bolo treba to reverzne vytvorené dielo! Každý objekt modelu sa vždy stretol s ďalšími šikovne skrytým spätne upraveným vysvetlením! Napr. chýbajúci hviezdny paralax bol racionalizovaný hviezdami vzdialenými miliardami a miliardami kilometrov ďaleko! Na koniec ich čísiel bolo pridaných ešte niekoľko núl, aby sa vysvetlilo to, čo by popreli všetky zmysly! Títo muži boli nástrojom vytvorenia duálneho”(dvojitého)systému astronómie, náhradného modelu vesmíru, ktorý dokáže vysvetliť to, čo pozorujeme. Model vybudovaný na zdokonalenej matematike, ktorý ale nemá žiadnu súvislosť s realitou!

George Orwel vo svojej prorockej knihe ”1984” píše: ”čo sú hviezdy”?-opýtal sa OˇBrien nezaujato, ”hviezdy sú kúsky ohňa niekoľko kilometrov od nás. Keby sme chceli, mohli by sme ich dosiahnuť alebo aj vyhladiť! Zem je centrom vesmíru. Slnko a hviezdy kolujú okolo nej. Keď sa plavíme cez oceán alebo predpovedáme zatmenie, je pre nás výhodné predpokladať, že Zem ide okolo Slnka a že hviezdy sú milióny miliónov kilometrov ďaleko! Ale čo z toho? Predpokladáte že je nad naše sily vytvoriť duálny systém astronómie? Hviezdy môžu byť blízko, alebo ďaleko, podľa toho ako potrebujeme. Predpokladáte, že naši matematici na to nestačia? Zabudli ste na ”doublethink”?
-(doublethink”-akt súčasného prijatia dvoch vzájomne protirečiacich si tvrdení ako správnych”!)

Títo ľudia vynašli duálny systém astronómie! A divili sa svojmu úspechu! Napokon, slnko musíme umiestniť do stredu vesmíru (Mikuláš Koperník)-Zemeguľa, Heliocentrizmus, Gravitácia, Veľký Tresk, evolúcia-všetko pseudovedecké lži a klamstvá, ktoré nám núkajú znova a znova! Učia nás  klamstvo za klamstvom a následne ďalšie klamstvom! Potrebujú, aby sme zostali kompletne ignorantní a neinformovaní a to je z toho istého dôvodu, prečo v podstate nikdy v histórií nevzdelávali otrokov! Pretože nevzdelaný otrok bol omnoho ľahšie ovládateľný ako vzdelaný! Aj inak povedané: ”inteligentný človek vie premýšľať a táto doba potrebuje iba s minimálnym IQ, aby mohol a dokázal pracovať pre túto kriminálnu svetovú elitu”!

A to znamená, že otroctvo pretrváva dodnes v podobe moderných otrokov, ktorí sa síce voľne pohybujú, ale sú štvaní životnými potrebami o prežitie, ktoré majú vtĺkané indoktrináciou bez premýšľania”(nemysli, nakupuj, pracuj, pozeraj TV-média a ži v kolotoči nepremýšľajúcich más a nevybočuj z radu indoktrinovaných otrokov!)

Namiesto nútenej práce “otroka” máme dnes zmodernizované otroctvo v podobe “slobodnej” ilúzie vzdelávania vybrať si vlastnú profesiu podľa ich šablón profesie pre indoktrináciu mysle a slúžiť “Matrixu”! Táto ilúzia “slobody”, ilúzia voľby nás činí produktívnejšími a čím sme produktívnejší, tým viac “daní” pre elitu ”môžeme platiť” (všetka mzda pracujúcich ide štátu prostredníctvom daní vymyslených zaťažujúcich pozemského človeka, http://dolezite.sk/Oplati-sa-platit-odvody-do-socialnej-poistovne-pCVHMz.html

Sme iba malými zúbkami na ich veľkom stroji z ozubených koliesok. Sme ich nevedomými otrokmi! Tak ako v prípade každého otroctva-prečo by nám niekedy mali povedať pravdu?! Poznanie je “MOC” a ten, kto má poznanie, má moc! Predstierali, že nám dávajú vzdelanie, ale boli to iba vodnaté osnovy navrhnuté na to, aby zamedzili našej mysli dosiahnuť jej skutočný potenciál kreatívneho charakteru ľudskej osobnosti!

Všetko je iba vládna indoktrinácia a poučovanie. A ľudia prehltli lož za lžou a ďalšou lžou....
Všetky tieto klamstvá a lži sú jedným majstrovským plánom a cieľom odstrániť ”BOHA” z Jeho miesta v Stvorení! ich odpoveďou na náhodné stvorený vesmír bez Boha bola teória Veľkého Tresku, ktorá, aby vôbec vyzerala hodnoverne, vyžadovala guľovité hviezdy a planéty sformované gravitáciou!( https://tech.sme.sk/c/5531584/hawking-big-bang-nemusel-urobit-boh.html)

Nič z ich lží ale nefunguje, pokiaľ je zem plochá! Veď akoby mohli prísť s teóriou, že by plochá zem so všetkými nebeskými objektami (dokonalými nebeskými hodinami ) bola vytvorená náhodnými procesmi bez potreby inteligencie alebo Najvyššej bytosti?! Plochá, geocentrická zem dokazuje Božie Stvorenie a toto je obrovský problém pre ľudí, ktorí majú tu na zemi v rukách moc. Dôvod,  ku ktorému všetko smeruje, je tento: ”nik nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone!”

Nik nemôže slúžiť aj Bohu aj peniazom a mamone! Biblia jasne opisuje plochú, nehybnú a pevne založenú ZEM! Ak je zem plochá ,dokazuje to Božie Slovo! No ”Satan” nám neustále hovorí opak toho, čo je napísané v Božom slove! Satanove lži niektorých robia slepých voči pravde a vedú tých ľudí ďaleko od Boha! Tvrdo pracujú “svetová elita”, aby pred ľuďmi schovali BOHA, pretože nik nemôže slúžiť dvom pánom! Chcú, aby vaším pánom boli ”peniaze”-mamon!! Potrebujú, aby všetci ľudia na zemi boli zadlženými otrokmi ich veľkého peňažného systému! Pretože ste to “VY”-jednoduchí zamestnanci, ktorí udržiavate systém “matrixu” pri živote! Ak by ľudia na 100% vedeli, že BOH je reálny, že jestvuje posmrtný život a že toto fyzické štádium ,v ktorom sa teraz nachádzame, je iba nepatrným zlomkom našej existencie, všetci by prestali pracovať pre ich smrtonosné úmysly a neboli by viac zadlženými otrokmi bankárov, ktorí nad nimi panujú! A zistili by čo je skutočná “sloboda” bez peňazí, že miesta je na zemi dosť pre všetky národy zeme, pretože existujú ešte iné zemské kontinenty a tým pádom ľudia by si vybrali, že budú slúžiť Bohu a nie peniazom a oslobodili by sa z otroctva mamonu a otvorili by sa každému oči a začali by pracovať na svojej kreatívnej duši osobnosti!!

A CELY SYSTEM BY SA TOTALNE ZRUTIL A BOL BY HODENY NA VEKY VEKOV DO MORA!!

Všetky ich opatrne manufakturované lži slúžia jedinému plánu, a to je schovať “BOHA”, aby im ľudia  neprestali slúžiť a boli závislí na daňovom systéme! Pretože nik nemôže slúžiť dvom pánom!!

Poznanie “plochej zeme” je prvý krok poriadny krok správny smerom, je to niečo, čo nám už nik nemôže zobrať! Je to palivo, ktoré potrebujeme, aby sme ukázali milionárom-bastardom a pijaviciam na ľuďoch, že sa už viac nebudeme ponárať do slepej ignorancie reality! Už viac nebudeme akceptovať ich celosvetovú autoritu, ktorá chce vládnuť nad všetkými mysľami a všetkým majetkom! Je ”čas”, aby sme sa postavili a bojovali za seba a za svoju nádhernú zem,  zem, ktorá nám prinesie nový život, nové bohatstvá a blahobyt pre všetkých ľudí “zadarmo”!

 
   PRINT RSS

Hlavná stránka