Ivan Mikloš a diamantová baňa v Juhoafrickej republike – dokumenty


Mapa


Fotografie bane z lietadla

Popis trasy cesty k diamantovej bani:
Trasa cesty automobilom vedie po Long Street až po vysokú  televíznu  vežu  (patrí mestu Kimberley). Za televíznou vežou  sa nachádza asfaltová cesta Old-Douglas-Route, ktorou  sa musí ísť približne 16 km. (Old-Douglas-Route  asfaltka vychádzajúca z Kimberley). Po približne 16-tich km nasleduje prašná cesta smerom doprava. Táto  poľná cesta je označená ako odbočka smerujúca na SCHMIDTSDRIF . Po  tejto poľnej ceste sa ide  ďalších 31- 32  km. Po ľavej  strane tejto poľnej cesty je veľká na červeno natretá braná, ktorá je viditeľná  z cesty. Na tejto červenej bráne bol kedysi umiestnený pôvodný, dnes už neexistujúci nápis, Kimberley West Mine (Theron’s Mine). Celková dĺžka cesty v kilometroch je   z  Kimberley (od TV-veže) až po bránu bane celkom  47-48 km.


So, please drive along the Long Street up to--until the Big TV-Tower (in Kimberley-City). Behind this Tower there is an Old-Douglas-Route and as from the Tower, you drive+-16km on the Old-Douglas-Route=(it is the Tarred-Road).
Af ter 16-km there is a Gravel-Road to the riht-hand-side. The  destination-way is marked SCHMIDTSDRIF and on the Gravel-Road=(Dust-Road), after a further 31-32 km on the left-hand-side of the road, there was a very large red/maroon painted gates which are visible from the road, gates enclosing big-sign-board Kimberley West Mine (Theron Mine). The big-sign-board Kimberley West Mine do not exist today.
All-together, from Kimberley-City (from the Big TV-Tower) until to the gate of the Mine (Theron Mine), it is a matter of 47-48 km.Zobraziť Trasa cesty na väčšej mape


Zobraziť Kimberley West-Theron's Mine na väčšej mape