Faxová správa z 30. 8. 1993 od Ing. Jána Prokšu, ktorý v tom období zastupoval záujmy MARTIMEXU vo Wiesbadene, generálnemu riaditeľovi Ing. Milanovi Laukovi


7.